Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2017. január

Fidesz and the Hungarian Calvinist Church (A Fidesz és a Magyar Református Egyház)

Posted by karoligaspar - január 30, 2017

balog-a-focifanjamborkeresztyenekbogardi-felcsuton

Írta: Egy becsületes református

Max Webertől tudjuk, hogy különbség van a legalitás (jogszerűség) és a legitimitás (jogszerűként való elfogadás) között. A jelenlegi fideszes kormányzat legális, hiszen jogszerű választások következtében jutott hatalomra. Legitimnek azonban nem nevezhető, hiszen a választást nem a közjó érdekében, hanem saját gyarapodására, családtagjainak, üzletfeleinek gyarapodására használja fel. Amit a fideszes kormányzat ma az országgal művel, az a legalitás leple alatt folytatott visszaélések sorozata, súlyos abúzus. Ez egyre több embernek szúr szemet, annál is inkább, mert most már féktelenül és cinikusan zajlik a rablás, Orbán felcsúti strómanja, a beszélni alig tudó Mészáros Lőrinc például többet nyert tavaly közbeszerzésen, mint amennyit az egész magyar felsőoktatásra fordított a kormányzat.

A jelenlegi kormányzat is érzi a bizalom csökkenését, és tesz is ellene. Nem hiteles, becsületes magatartással, a közjóért végzett áldozatos munkával, nem! Drága és bugyuta propagandával, valamint aljas manipulációval. A manipuláció célja az, hogy kialakítsa széles tömegekben az ő hatalmukba vetett hitet, és felépítse a gyűlölet falát a hatalom számára megnyerhető és megnyerhetetlen csoportok között.

Ennek a politikai manipulációnak egyik eszköze a vallás. A fideszes kormányzat a vallási érzületet a saját legitimációjához használja fel úgy, hogy időtlennek és megkérdőjelezhetetlennek akarja feltüntetni a saját politikai hatalmát.  A fideszes kormányzat a reformáció félévezredes évfordulóját jó alkalomnak látja arra, hogy megszerezze a legitimációt. Megalapították a reformációs emlékbizottságot, vezetője Orbán, tagjai között van Kövér és Balog. Rengeteg pénzt nyomtak oda a szervilis lihegésben alulmúlhatatlan MRE-nak. Templomokat, gyülekezeti házakat újítottak fel. Kaptak rengeteg pénzt a református iskolák is. A Károli Gáspár Református Egyetem már 2015-ben megkapta a Károlyi-Csekonics palotát, Budapest egyik legszebb neobarokk épületét, 2016 december 22-én pedig még 13 milliárd forintot a felújítására.

A református egyház elöljáróit sem erős intellektus, sem jó ízlés, sem erkölcs nem fékezi “hálájuk” kifejezésében. Emlékszünk Bogárdi főpásztorra, amikor palástban áldotta meg a felcsúti stadiont.  A Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője, Köntös László a reposzt.hu nevű  egyetlen alkalmat sem mulaszt el a jelenlegi kormány primitív körülhízelgésére.

De alkalmas-e a Magyarországi Református Egyház arra, hogy legitimáljon bárkit is? Magyarul: mennyire hiteles a MRE? A válasz: NEM! A bizonyítást három szempontból közelíthetjük meg: múlt, jelen, jövő.

Kezdjük a MÚLTtal. A pártállami múlt most is ott sötétlik az egyház mögött. A volt főpásztor, Bölcskei Gusztáv, akit főnöke és mentora, Kocsis Elemér szervezett be, bátran jelentgetett paptársairól és a hívekről. Ugyanezt tette Köntös László, akit megbízható spicliként küldtek ki az amerikai magyarok közé. Szolgálta, mint ahogy most is szolgál, na nem a Mindenhatót, hanem a mindenkori, mocskosnál mocskosabb rendszereket. Meg is kapta Orbántól a lovagkeresztet, ugyanazt, amit a mindenre képes, mocskos szájú Bayer Zsolt. Köntös László ma a MRE Bayer Zsoltja.

Voltak persze próbálkozások a MRE megtisztítására, emlékezzünk pl. Kósa akadémikus 1000 szó magunkról című írására. Mi lett az eredmény? Semmi! A volt besúgók, III/III-asok, élükön Bölcskeivel, megvédték magukat és a MRE  mocskos közös irháját. A magyar evangélikusok ezzel szemben vállalták a spiclimúlttal való szembenézés nehéz terhét, publikálták Káldy Zoltán püspök és mások ügynökaktáit. Fabiny Tamás püspök, akinek Káldy “Doktorvater”-ként személyes mentora is volt, megrendítő szavakkal vallott erről. Bogárdi Szabó a reformatus.hu-n alpári módon gúnyolódott azon, hogy “Fabiny a népszabihoz futkosott vallani”. A reformátusoknak, mint tudjuk, nincs okuk az önvizsgálatra: a MRE a maszületett bárányok és hitvalló szentemberek gyülekezete.

Folytassuk a JELENnel. A MRE lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István azt állítja: “elsőrendű feladatunk az isteni igazság melletti tanúskodás”. Amit tesznek, ennek az ellentéte: a Fidesz-kormány nagyon is világi uralmának szervilis kiszolgálása.

De “örök igazságról” beszélők hiába hiszik, hogy mindenkit képesek becsapni, a jelenlegi  politikai hatalommal való becstelen viszonyuk az égre kiált. A Fidesz-kormány politikai manipulációt a Lutheránus Világszövetség alelnöke, Fabiny Tamás evangélikus püspök 2016. november 4-én Magdeburgban elmondott beszédében “politikai kereszténységnek” nevezte. Az Élet és Irodalomnak adott interjújában (“Nagy veszély a vallás nacionalizálása” ÉS 2017. január 27.) rámutat arra, hogy a kormány kivette a félévezredes reformációs évforduló megszervezését az egyházak kezéből: “sok kezdeményezésnek az élére álltak. A bizottság elnöke a miniszterelnök, az ügyvezető elnök Balog Zoltán…. A kormány vagy 4000 különböző programot támogat, ezek jó részét maga kezdeményezi.” 2017. január 6-án a MÜPÁ-ban rendezték meg a reformáció emlékévének nyitó rendezvényét. Ezen láttuk Orbán miniszterelnököt – némileg indiszponáltan -, a fő beszédet pedig Kövér László parlamenti elnök mondta. Kitűnő beszéd volt egyébként, akárki is írta. Különösen hangzott persze Kövér főméltóság szájából a gondolkodás szabadsága meg az emberek egyenlősége, de a fideszes manipuláció a legszentebb szavak blaszfémikus használatától sem riad vissza.

A reformáció emlékévének megünneplése Magyarországon egyértelműen a reformátusok kezébe csúszott át, ezt mutatja a két református főméltóság feltűnő szereplése. Pedig a téziseket, ugye, Luther írta? Az emlékévben a magyar lutheránusoknak mégsem osztottak lapot. Az evangélikusok még az oktatásban is felhasználható Luther-rajzfilmre sem kaptak támogatást. Fabiny püspök nem csügged: “majd összekalapozzuk máshonnan, elsősorban külföldi egyházi partnereinktől”. A református egyházhoz pedig csak úgy ömlik a pénz. A szombathelyi templomnak majd százmillióért építettek új tornyot. A lelkész meg is szolgálja. Jakab Bálint és felesége a reposzt-hun szolgálják híven, no nem az Úrjézust, hanem Orbán Viktort. A Károli Református Egyetemnek pedig a már tavaly nekik juttatott Károlyi-Csekonics palota felújítására csúsztatott oda 13 milliárd (13 ezer millió!!!) forintot a fideszes kormány.

Győri László, az ÉS-interjú kérdezője arra utal, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház mintha ellenzéki szerepben lenne. Fabiny püspök ezt elfogadja: “sokszor valóban ez a kép alakulhat ki rólunk a mai társadalmi, közéleti, politikai kérdésekben is”.  Példaként a menekültkérdést említi. Csakugyan, Iványi Gáborék mellett csak a magyar evangélikusok nyújtottak valódi segítséget a nehéz helyzetben levőknek. Bogárdi Szabó a maga pökhendi stílusában akkor is a fideszes kormány menekültüldöző politikáját támogatta, amikor kijelentette: “az államra nem érvényes a befogadás krisztusi parancsa”. Meg is kapták a jutalmat érte, nem a Mindenhatótól, hanem a helyére állított Orbántól milliók, milliárdok formájában.

Az evangélikusok pedig nem kaptak pénzt, mert nem Orbánt állították az oltárra. Fabiny püspök ennek az okát is látja az egyházaknak rendszerváltás utáni eltérő szereplésében: “volt, amelyik túlságosan mohónak mutatkozott az ingatlanok visszaszerzésében, volt, amelyik politikai szerepvállalását vitte túlzásba”. A MRE-re mind a kettő érvényes.

Fabiny püspök azt is világosan látja, hogy éppen igazi keresztényi viselkedésük az oka annak, hogy a fideszes kormány háttérbe szorította őket. Fabiny püspöknek a “politikai kereszténységről” megfogalmazott bíráló szavai miatt elzárták az állami pénzcsapokat, amelyekből oly bőségesen ömlik a pénz a szervilis és korrupt MRE sötét csatornáiba. Fabiny püspök tudja: “végső soron csakis az Istennek tartozunk számadással”. A reformáció igazi öröksége, a tiszta lutheri gondolat náluk van, nem azoknál, akik csahos szájjal éltetik és dicsőítik a pénzosztó percemberkéket.

A MRE zsinatának vezetősége az Orbán-kormány eszelős dicsőítésében elfeledkezett Pál apostol szavairól, sőt magáról az Istenről is. Pedig: “Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”. (Róm. 9,16)

És mi lesz a MRE JÖVŐje? Lesz-e egyáltalán jövője?  Ha elmarad – mint már annyiszor – az erkölcsi megtisztulás, a MRE sírba száll a velejéig aljas és korrupt Orbán-uralommal, melyet olyan aljasul és korrupt módon szolgált ki.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 98 hozzászólás »

Poor Mrs Czunyi (Szegény Czunyiné)

Posted by karoligaspar - január 23, 2017

Czunyiné prérityúk-frizuráját kiegészítő NERmcore blézer-bluzon-bocskai-bőrdzseki

A Czunyiné prérityúk-frizuráját kiegészítő NER-kompatibilis blézer-bluzon-bocskai-ruhakompozíció

 

Írta: Moralitas

Megint felvetődött a képviselői vagyonnyilatkozatok kérdése. Családtagokra ráiratott hatalmas ingatlanok, kölcsönvett százmilliók és egyebek. A képviselői vagyonnyilatkozatok kézzel kitöltött és ki nem töltött fecnik. De a fideszes képviselők szerint ez is a legszigorúbb Európában és tiltakoznak a szigorítás ellen.

Ugyanakkor vagyonnyilatkozatot követelnek a civil szervezetek vezetőitől, akik nyilván mind pénzéhes gazemberek. Persze a mi képviselőink, főleg a kormánypártok tagjai amúgy is feddhetetlenül erkölcsös emberek, akik a közjót szolgálják, magánvagyonuk pedig nincsen is.

Itt van példának a Károliról a parlamentbe jutó Czunyiné Bertalan Judit. Emlékszünk rá, már HÖK-ös elnök korában is vonzódott a más pénzéhez, ezt kiélte szeretője, Tenke Sándor rektor támogatásával. Aztán a Károli nagykőrösi karán tanítgatott olyan tárgyakat, amelyekből hallgatóként kegyelemketteseket kapott. De altesti tehetségével már egyetemista korában kitűnt, így szerzett jogász diplomát és befolyásos politikus ismerősöket a Károli Szegeddel közös kecskeméti OKJ-s jogászképzésén.

Végül Czunyiné Bertalan Judit felszopta magát parlamenti képviselővé és Komárom-Esztergom megye kormánybiztosává, aztán pedig köznevelési államtitkárrá. Ott narancsszínű bőrlajbiban és matyómintás ümögben mondott istenverte baromságokat és gyalázatos aljasságokat. Most pedig informatikai tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként kap államtitkári fizetést. Hogy mit ért az informatikához? Gyakorlatilag semmit, de ezzel nem lóg ki a tudatlan, becstelen és aljas fideszes vezérkarból.

Nézzük meg a vagyonnyilatkozatát ennek a kivételes életpályájú államtitkár és miniszteri biztos asszonynak!

MEGRENDÍTŐ! Szegény asszonynak nincs háza, lakása, még egy nyavalyás autója sem! Csak egy kis susnyás van a tulajdonában a bokodi faluvégen!

Gyűjtsünk adományokat Czunyiné Bertalan Juditnak – tudjátok, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Meg a Fidesz, meg a károlis sötét lelkű cemende. Akinek az erkölcseit, tudjuk, a Károlin nevelgette a bűnöző Szabó András és Tenke Sándor. Utóbbi ellen okirat-hamisítás miatt vádat emeltek, előbbi ellen csak azért nem, mert a Károlin haknizó Fővárosi Főügyészség-vezető Ibolya Tibor az utolsó pillanatban leállította a vádemelési eljárást. A hazugság, a lopás és a bűntettek arcátlan tagadása a Károli erkölcse! Ennek a károlis erkölcsnek a testet öltött szörnyetege Czunyiné Bertalan Judit, a magát nincstelennek hazudó miniszteri biztos.

czunyinebertalanjudit2014-1

czunyinebertalanjudit20142

czunyinebertalanjudit2015-3

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 95 hozzászólás »

Erno Kulcsar-Szabo’s forgotten victim (Kulcsár-Szabó Ernő egyik elfelejtett áldozata)

Posted by karoligaspar - január 15, 2017

KuSza mint hóhér

KuSza hóhér

az áldozat

az áldozat

Szerző: Filológus

Kulcsár-Szabó Ernő, a magyar róna “hermeneutikai kolosszusa”, az ELTE BTK Általános Irodalomtudományi Doktori Programjának és a “Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák” programjának gigásza egy alternatív tudományosságot teremtett. Ezzel magának, fiának,  a tükörszínjátékos Zolinak és néhány helyi birkának lukratív “kutatási” lehetőségeket hozott létre az MTA-n és annak tágabb külső körein belül.

Ennek az alternatív tudományosságnak vannak már nem élő állócsillagai. Ezek közé tartozik Hans Rober Jauß. Ő Wolfgang Iserrel együtt alapította Poetik und Hermeneutik néven az ún. “konstanzi iskolát”, melyből aztán a helyi reformegyetem kinőtt. A recepcióesztétika irányzata az irodalmi szövegek olvasásának egészen újfajta módját vezette be. Amikor azonban 2016 júniusában hivatalosan az egyetem félévszázados évfordulóját ünneplik, Winfried Kretschmann miniszterelnök az alapítók neve között Jaußét nem említette. Az oka ennek az volt, hogy a professzor mint a Waffen-SS tagja lepleződött le.

Maga a lelepleződés az USÁ-ban történt, ahol Jaußt az 1980-as évek végén szembesítették a náci hatalom alatt elkövetett tetteivel. A vita különösen 1995-96-ban lángolt fel Németországban Jauß professzor emeritusi kinevezése után. A professzor igyekezett a maga szerepét kicsinyíteni, súlytalanná tenni, de többszörösen lelepleződött. Ma már az egész történet adatokkal, dokumentumokkal igazolva olvasható ebben a könyvben: Jens Westemeier, Hans Robert Jauß. Jugend, Krieg und Internierung. Konstanz: Uniersity Press, 2016.

Ezzel Jauß neve kikerült a komolyan vehető és idézhető tudósok köréből. Szerte a világon, kivéve a Trefort-kertet, ahol Kulcsár-Szabó Ernő továbbra is ott tartotta őt a maga privát planetáriumának, doktori programjának, tanszékének egén. Miután átadta a királyságát a dauphinnak, Kulcsár-Szabó Zoltánnak, az ő tükörszínjátékos zavaros agyának is egyik sarokcsillaga maradt a mindenütt leszerepelt Jauß. Pedig, mint a konstanzi egyetem egykori diákjának, lehetett volna információja a hajdani sztárprofesszor trónfosztásáról.

Kulcsár-Szabó Ernő azonban nem egyszerű tudományos futóbolond, zavaros mondataival gondolkodásra képtelen embereket becsapni képes csaló. Ő egy velejéig rosszindulatú, gonosz ember, akinek mások szenvedése gyönyört okoz. Ezt az aljas késztetést bőven ki tudta élni, amikor az átkosban a kollégáiról jelentgetett. Mikor Németországban magyar lektorátusokat vezetgetett, melyeket magyar írásaiban kutató tanszékké stilizált fel, besúgói munkásságát a STASI szolgálatában mélyítette el.

De a besúgás és a kóklerség a legkisebb bűne ennek a páratlanul kártékony figurának. A magyar tudománytörténet úgy fogja őt emlékezetében megőrizni, mint igazi gyilkost, valódi tudósok hóhérát. Csakis ebben a minőségben, mint hóhér, kap majd helyet a magyar tudomány panteonjában.

Egyik kevésbé ismert áldozata az Erdélyből áttelepült Rohonyi Zoltán irodalomtörténész, aki pont annyi idős volt, mint Kulcsár Szabó most, amikor belehalt az üldözésbe és megaláztatásba. (Ne feledjük: Kulcsár Szabó 1947-ben született, az 1950. év, amit ez a kókler születési dátumként előszeretettel feltüntet, hamis! Egyébként stílszerűen az. Mért pont ez lenne valódi ebben a csalásból és szélhámosságból kreált ún. “életműben”?) Csak 69 éves volt.

Mármint nem Rohonyi Zoltán kevésbé ismert, hanem az, hogy ő is Kulcsár-Szabó Ernő egyik áldozata lett. Rohonyi Erdélyben szerzett 1973-ban egyetemi doktori címet. Később áttelepült Magyarországra, a PTE-n tanított, tanítványai rajongtak érte. Hatalmas tárgyi tudása, lebilincselő előadásmódja alapján sokak kedvenc oktatójává vált.

De ahhoz, hogy vezető oktatói státusát megtarthassa, meg kellett szerezni a PhD fokozatot. Rohonyi szerencsétlenségére egy KuSza által uralt doktori iskolát választott. Kihívta maga ellen a sorsot, helyesebben a sátáni gonoszságú irodalomtudományi főkádert. Ismerünk történeteket arról, hogyan üldözött népi-nemzeti elkötelezettségű embereket, vagy olyanokat, akik nem voltak hajlandók megtanulni az ő bűvésznyelvét, és nem idézték másfél soronként az ő zűrzavaros firkálmányait. Rohonyi mindkét kategóriába beleesett. KuSzát legjobban Rohonyi becsületes magyar arca és szilárd gerince irritálta, nem csoda, ő mindkettőnek híjával van. A szemináriumokon, előadásokon rendszeresen megalázta őt, azzal vádolta, hogy semmi elméleti érzéke nincsen, nem elég komplex a kifejezési módja, végül aztán kipenderítette a doktori iskolából.

Rohonyi Zoltán nem bírta ki a megalázást, élete virágjában meghalt. Ezzel besorolódott KuSza számos áldozata közé. Egyesek vegetálnak még, súlyos betegséggel a testükben, amelyeket a Trefort-kerti sátán hosszú üldözése okozott. Mások, mint Rohonyi vay a nemrég elhunyt Szegedy-Maszák Mihály, a temetőben porladnak.

Ne felejtsük el KuSza károlis áldozatait sem! Amikor Szabó András 1997-ben becsempészte Hansági Ágnest, KuSza jövőbeni menyét a Károlira, az rögtön elkezdte ott segédhóhéri munkáját. Bár magának nem volt doktori fokozata még két teljes évig, már ítélt MTA doktorok kirúgatásáról, hiszen, mint mondani szokta: “megmondta az Ernő, amíg ez itt van, nem akkreditálják a szakot.” Amiből kiderül az is, hogy a feneketlen aljasság az egész Kulcsár-Szabó család minden tagjának közös vonása. Ahhoz is értenek, hogyan tudnak ehhez mocskos lelkű, semmitől vissza nem riadó pribékeket szerezni, ebben az esetben Szabó Andrást és Bertalan Judit szeretőjét, a KRE akkori tolvaj és okirathamisító rektorát, Tenke Sándort.

Az isteni igazságszolgáltatás persze a hóhért sem kerülte el. Megroggyant alakján, együgyű arcán látszanak a demencia összetéveszthetetlen tünetei. Amikor pedig egy akadémiai előadásában összetévesztette Kosztolányit Szabó Lőrinccel, az nemcsak a gyér számú közönségnek, hanem még jelenlevő fiának is kínos élmény volt. Kérdezzük, ilyenkor eszébe jutnak-e sírba üldözött áldozatai, vagy a demencia jótékony fátyla elfedi megtört szemei elől saját sötét múltjának bűneit is?

Kívánunk Kulcsár-Szabó Ernőnek sok doboz Cavinton fortét és agytisztító infúziót. Vagy talán inkább azt, hogy jelenjenek meg alig látó szemei előtt áldozatai, többek között Rohonyi Zoltán. Kínozza meg őt, ha nem is a bűntudat, mert ehhez erkölcs is kéne,  ami KuSzából alkatilag hiányzik, hanem áldozatainak szelleme.

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , | 86 hozzászólás »

First appeal in criminal case (Első fellebbezés a Szabó-Balla-bűnügyben)

Posted by jhnnsclvn - január 9, 2017

gorogkatolikus

Szerző: Kisjogász

Az alábbi poszt is a Questor- és egyéb mocskos ügyekbe belehalt Soltész Miklós osztályvezető fővárosi főügyész és görögkatolikus alszerpap emlékére indított sorozat darabja.

Mákné Portel Melinda elezredes asszony nyomozást megszüntető határozatát Hima természetesen csípőből visszalőtte. Még meg se száradt dr. Balogh Róbert osztályvezető aláírásán a tinta, a tiltakozás máris ott volt az asztalán. E szerint a határozat szembeszökő hibája, hogy még csak nem is érinti a fellebbezés “par excellence tárgyát”, Mészáros két, azonos keltezésű, de ellentétes tartalmú nyilatkozatát. Az egyik szerint 2009. március 8-án választott új témát és témavezetőt, a másik szerint ugyanaznap már tokkal-vonóval le is adta a dolgozatát. Bár a nyomirat ezeken kívül is hemzseg a hamis okiratoktól, amikre bőven említ példát a fellebbezés, Mákné Portel Melinda egyet se bírt találni.

Egy másik kifogás, hogy Mákné Portel Melinda Szabó András dékánt és EDHT-elnököt nem tekinti hivatalos személynek, így az általa aláírt hamis tartalmú okiratokat meg sem említi.

Végül a fellebbezés harmadik pillérét a közérdekű bejelentő üldözése iránti panasz elutasítása elleni érvelés adja. Mákné szerint Balla Péter nem a feljelentés miatt rúgta ki a professzort, mert arról még nem tudhatott a felmondás idején, azaz 2010 szeptember 15-én! Ez akkora iratellenes ordas hazugság, hogy Mákvirágot már csupán ezért ki kellett volna rúgni fegyelmivel a rendőrségtől. Hima a 168 órában már 2009 december 3-án ország-világ előtt közölte, hogy feljelentette Szabó Andrást, Balla Péter rektor explicite Bednanics Gábor 2010 szeptember 8-i rendőrségi kihallgatására hivatkozva rúgta ki Himát, 2010 májusában pedig már ügyvédi meghatalmazást is adott Hock Gyulának a feljelentés nyomán a Károli ellen indult bűnügyben. Tehát tárgyi bizonyíték és a terhelt beismerő vallomása ellenére tagadta a BRFK az összefüggést a feljelentés és a kirúgás között, csak hogy megszüntethesse a nyomozást.

Az alábbiakban közöljük a fellebbezés teljes szövegét:

fellebb_2011-04_1fellebb_2011-04_2fellebb_2011-04_3fellebb_2011-04_4

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/01/08/first-appeal-in-criminal-case-elso-fellebbezes-a-szabo-balla-bunugyben/

Posted in Balla Péter, BRFK, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: | 80 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.