Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. október

Reformation Day 2011 (A Reformáció ünnepére, 2011)

Posted by karoligaspar - október 31, 2011

Szerző: Tóth Károly

A Károli a magyar reformátusság történelmi szégyene

A Károli történetét egy mennyből a pokolba szálló ívként lehet leírni. Vagy a két rektor nevével: Bendától Balláig.

Amikor 1993-ban Benda Kálmán akadémikus néhány más hű református tudóssal (Erdélyi Istvánnal, Magay Tamással és Szilágyi Ferenccel) és dr. Hegedűs Lóránt dunamelléki püspökkel megalapította a Károli Gáspár Református Egyetemet, nem gondolták, hogy ezzel a magyar reformátusság legnagyobb szégyenét készítik elő. A rektorok között voltak kiváló, erkölcsös, tudós, hitben járó emberek: Vargha András és Szűcs Ferenc és voltak méltatlanok, mint Kovács Eszter és Újfalussy József, züllött parázna és tolvaj: Tenke Sándor, és van egy katasztrófális, a jelenlegi. Balla Péter, aki az apósa által alapított egyetemet a züllés mocsarába taszította.

Hegedűs püspök az alapításhoz a Teremtő segítségét kérte. Imája azonban nem talált meghallgatásra. A Teremtő “nem építette a házat”, helyette a romboló sátán, Szabó András jelent meg a Károlin. Miután nem tudta megakadályozni az alapítást, jött feleségével, Petrőczi Évával, hogy belülről bomlassza: behozta Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó akadémikus menyét, és az egyetem ettől kezdve a Kulcsár-Szabó Ernő klán embereinek kifizetőhelyeként működik. A református tudós oktatóknak felmondtak, helyükre saját embereik rokonait is csókosait alkalmazták. Szabó András kirúgatta a Magyar Intézet helyettes vezetőjét, a Heidelbergi Káté első fordtójának és kiadójának egyenes ági leszármazottját, aki akkor már tíz éve kandidátus volt, habilitációja pedig pár hónappal később perfektuálódott. A helyére pedig K. A. szeretőjét  protezsálta be, aki ekkor még doktori fokozattal sem rendelkezett. Kirúgatta a köztiszteletnek örvendő Erdélyi professzort és az európai szintű tudóst, Püspöki Nagy Pétert is. Szabó András még a munkaügyi bíróságra is eljárt hamis tanúvallomásokat tenni.

A református oktatók kiseprűzése, helyettük tudatlan, a reformátussághoz csak gúnnyal és megvetéssel viszonyuló személyek felvétele teljessé tette a züllést.

Szabó András és bűntársai okirathamisításai és csalásai miatt a MAB megszüntette a Károli Irodalomtudományi Doktori Iskoláját. A jogi kar doktori iskolája hasonló sorsra jutott, miután elüldözték előbb Kapa Mátyás dékánt, majd a legkiválóbb tudóst és oktatót, az akadémikus Vörös Imrét.

A Hittudományi Kar doktori iskolájának léte is kétségessé vált Pethő Sándor, a Miskolcról kirúgott közismert csaló professzori kinevezésével.

A Reformáció Emléknapjára készülődve azonban egész Magyarország érzékelte a csődöt.
2011. október 26-án a BRFK bejelentette, hogy 157 milliós sikkasztás történt a Károli Bölcsészettudományi Karán.

2011. október 30-án a Duna-melléki püspök, Szabó István a Kossuth Rádióban arról beszél, hogy mennyire hasonlít korunk a tizenhatodik századhoz. Zűrzavaros kor mind a kettő, de akkoriban még volt hit, ma pedig cinizmus van helyette.

Ennél jobb kommentárt nem is kaphatott volna a Károli pokoljárása, amely a magyar reformátusság szörnyű szégyene.

Ahogy Pál apostol mondja: „..a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos…Ki a maga házát jól igazgatja” (1 Tim. 2, 4) Illik ez a leírás a borissza, feleségét csaló fő-fő püspökre?

Továbbá: Jól igazgatja a maga házát Szabó püspök? Miért tűri el, hogy sógora, Szabó András az egész magyar reformátusság csődjét idézze elő?

Miért kell minden magyar kálvinistának piruló orcával a templomba lépnie a Reformáció Emléknapján?

A Károlin történt mocskos bűncselekmények okán.

Ez az intézmény tökéletes erkölcsi bukása. Kár volt megalapítani.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 40 hozzászólás »

The fobbed manager (A megtévesztett igazgató)

Posted by pontolyan - október 27, 2011

Több mint 150 millió forintot lopott a Károli alkalmazottja

2011.10.27
157 millió forintnyi ösztöndíjpénzt csalt ki a Károli Gáspár Református Egyetemtől az az alkalmazott, aki 45 hallgató nevében vette fel az összeget – írja a hir24.hu. A gyanúsított beismerő vallomást tett – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője október 26-án az MTI-vel.

A gyanúsítottal szemben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás, valamint folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás gyanúja miatt folyik eljárás – mondta Horváth Katalin Fanni szóvivő. Az ügyben a fővárosi egyetem feljelentése alapján kezdték meg a nyomozást, miután gyanú merült fel, hogy 45 hallgató nevében valaki jogosulatlanul vett fel ösztöndíjakat.

A nyomozás során kiderült, hogy az egyetem egyik alkalmazottja 2003 és 2011 között hamis okiratok felhasználásával, az intézmény gazdasági igazgatójának megtévesztésével, saját számláira utalta a diákok tudta nélkül felvett támogatásokat.

MTI/edupress.hu

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , , | 113 hozzászólás »

Hungarian Herostratos (A magyar Hérosztratosz)

Posted by anonymanalyst - október 24, 2011

Szerző: Sóvári Soos Kristóf

Meghívó

Protestáns értékőrzés

Szép ünnepségnek voltunk tanúi a Széchényi Könyvtár dísztermében 2011. október 19-én.  Kulcsár György három művének facsimile kiadását jelentette meg a Lendvai Vármúzeum. Ezen kívül kézbe vehettük Hubert Ildikó, a kiadások gondozójának értékes monográfiáját „Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája” címmel, mely az alsólendvai prédikátor életének és műveinek alapos ismertetését tartalmazza.

A kismonográfia gondos filológiai munka eredménye. Ahogy Ittzés János nyugalmazott püspök a könyv bevezetőjében írja: „A magam részéről abban látom Hubert Ildikó munkájának különös jelentőségét, hogy egyház- és irodalomtörténeti ismereteink bővítésén, Kulcsár György emlékének felidézésén és munkálkodásának méltatásán túl a lendvai prédikátor műveinek elemzésével tükröt tart elénk. És ezzel az egyház mindenkori szolgálatának lényegére irányítja figyelmünket: az evangélium tiszta hirdetésére és az Isten igéje iránti hűségre bátorít bennünket.”

Kulcsár György kivételesen szép és friss, üde magyar nyelven írott Postillája évszázadokon keresztül szolgált lelki épülésére a protestáns lelkészeknek és híveknek. Hubert Ildikó áldozatos értékmegőrző és -teremtő munkásságát Heltai János, a miskolci egyetem professzora méltatta meleg szavakkal.

A bensőséges ünnepélyen a Károli Gáspár Református Egyetemnek csak egyetlen oktatóját említették, Fabiny Tibort, aki 1990-ben Nyíri Sándorral együtt modern átírásban jelentették meg Kulcsár Az halálra készöletről rövid tanóságát.

Az állítólag a protestáns értékőrzésre és értékteremtésre alapított Károli Gáspár Református Egyetem egyetlen más kutatójának vagy oktatójának a neve sem hangzott el ezen a kis konferencián.

Azért volt kapcsolata a Károlinak ehhez az ünnepséghez. A kiváló munkájáért joggal dicsért  Hubert Ildikót és a protestáns szövegek filológiai gondozásában szintén kiváló testvérét,  Hubert Gabriellát 1998 őszén az a Szabó András tiltotta ki a csak nevében református egyetemről, aki a dicsérő szavakat mondó Heltai János professzor ellen annak idején az ITK-ban aljas támadást indított.

Szabó András a magyar protestantizmus Herosztratosza. Mivel értékteremtésre képtelen, gyilkos dühvel rombol és intrikál azok ellen, akik csakugyan az evangélium és az Isten igéje iránti hűséggel munkálkodnak.


Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 47 hozzászólás »

Church and revolution (Egyház és forradalom)

Posted by anonymanalyst - október 23, 2011

Szerző: Netfigyelő

Az a református hitvalló nyilatozat, amely közvetlenül az 1956-os forradalom előtt keletkezett, és amelyből az 55. évfordulóra emlékezve alább részleteket közlünk, ma, a Bölcskei Gusztáv által vezetett református egyházra nézve aktuálisabb, mint bármikor az egyház története során. Egyházunk mai vezetése is megcsúfol “minden reformátori örökséget”, és nap mint nap bizonyítja, “hogy a hamis utat választotta”; az egyház vezetőjére és cimboráira igaz elsősorban, hogy “régi és újabb erkölcstelenségeikről országszerte híresek“. Sem Bölcskei Gusztáv és kegyencei, sem Balla Péter, sem a Mészárosok, sem a Kovácsok nem arról a Jézus Krisztusról tesznek tanúbizonyságot, “akinek a fejét nem volt hova lehajtania, s aki gazdag lévén szegénnyé lett érettünk”:

„Valljuk, hogy az egyház azért van, hogy a világot evangelizálja […], e feladatát be kell töltenie akkor is, ha esetleg a világ, illetve az államhatalom akadályozná vagy egyenesen megtiltaná. Ebben az esetben kerülhet az egyház illegalitásba, s léphet akaratlanul is a mártír egyház, a szenvedő egyház útjára. A Szentírásnak és a történelemnek egybehangzó tanítása az, hogy amikor az egyház komolyan vette missziói küldetését, mindig üldözésben és szenvedésben volt része. A Krisztus szenvedéseiben való részesülés az egyház kiváltsága, s ennek elkerülése legtöbbször csak júdási úton, Krisztus elárulása útján volt lehetséges. […] A mai hivatalos egyházkormányzat az evangelizációs szolgálat tudatos és tervszerű elgáncsolását tűzte ki célul. […] Krisztus Jézus parancsának engedelmeskedve, a tiltó rendelkezések ellenére a missziói szolgálat bátor továbbfolytatását minden egyháztagra, különösen a lelkipásztorra nézve kötelezőnek tartjuk. Az egyház belső életére nézve valljuk, hogy egyetlen ura Jézus Krisztus. Hamisnak kell tehát bélyegeznünk az egyházon belül minden diktatórikus klikkuralmat, mely Krisztus uraságának megrablását jelenti.

Mikor pedig jelenlegi egyházkormányzatunk a világban használatos megfélemlítő módszerekkel igyekszik döntéseit az egyházban érvényesíteni, valamint a gyülekezetek nyílt ellenállása ellenére, minden reformátori örökséget megcsúfolva, egyeseket hatalmi úton erőszakolnak rá a gyülekezetekre, másokat pedig, mivel az egyházkormányzat által hirdetetteket nem helyeslik, erőszakkal és koholt vádak alapján eltávolítanak, áthelyeznek, állásuktól megfosztanak, mindezzel csak azt bizonyítják naponként, hogy a hamis utat választották. […] Meg kell még jegyeznünk, hogy ez a klikkrendszer alkalmat ad a hatalommal való anyagi visszaélésekre is. Így áll elő az a helyzet, hogy míg a legtöbb lelkész fizetése alig éri el a létminimumot, az egyes vezető tisztségekben álló egyházi személyek aránytalanul, feleslegesen magas díjazásban részesülnek, s főképp olyanok, akik régi és újabb erkölcstelenségeikről országszerte híresek.

Semmiképp sem indokolt az a pazarlás, amellyel egyházkormányzatunk a hivatalos fogadásokat, lakomákat, utazgatásait véghezviszi. Ez a fényűző pazarlás lehet az államhatalom politikai érdekeiért buzgólkodó személyek reprezentálása, de semmiképp sem arról a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, akinek a fejét nem volt hova lehajtania, s aki gazdag lévén szegénnyé lett érettünk. […] Az együttműködés leghatározottabb megtagadásán túl kötelezve érezzük magunkat arra, hogy a zsinati-presbiteri elv, az anyagi ügyek tisztaságának ellenőrzése és az igehirdetés szabadsága érdekében szót emeljünk. „Megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja” (2. Tim. 2., 19.).

Forrás: http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/1956-reformatus-hitvallas-a-forradalom-elott/2011-10-22/8767

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , , , , , | 19 hozzászólás »

Fish stinks from the head on (Fejtől bűzlik a hal)

Posted by karoligaspar - október 19, 2011

A capite foetet piscis – ahogy már a rómaiak is megfigyelték. Az alábbi írás egy kis halbiológiai tanulmány, mely sűrítve foglalja magában a halakra vonatkozó, közmondásokban továbbhagyományozódó népi bölcsességet. Rájöhetünk belőle például, melyik testrésze büdös a halnak, és hogy mi a különbség a kishalak és a nagyhalak viselkedése és sorsa között. Előrevetítve a tanulságot: a mi pedáns és finnyás NAGYHALunk azonnal észreveszi a szálkát a kishal szemében, míg a magáéban a gerendát sem látja. – A szerk.

 

Szerző: Tóth Károly

A Heti Válaszban az év elején megjelent egy lista azoknak a nevével, akikról kiderült, hogy  egyházi alkalmazottként III/III-asok voltak. A listán szerepelt annak a Varjas Péternek a neve, aki a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának Március 15-i téren levő fiúkollégiumában nevelőtanárként dolgozott. A lista nyilvánosságra kerülése után a munkáltató a közvetlenül nyugdíjazás előtt álló – 57 éves – tanárt durván megszégyenítette és elbocsátotta. Erről szól Babiczky Tibornak az Élet és Irodalomban megjelent írása. Erre a Babizcky-írásra reagáltam magam is az ÉS-ben.

Ebből a szomorú kis történetből kiviláglik, hogy a magyarországi református egyházon belül még mindig uralkodik a gyakorlat: a kis halakat inkvizitori dühvel elkapják és lemészárolják, míg a nagy halak BÁT(O)R(I)AN úszkálnak tovább.


Református iskolapélda

Babiczky Tibor nem érezte jól magát a pápai Református Kollégium Gimnáziumában („Ideje felébredni, fiúk” ÉS  LV/40. 2011. október 7.). Nyilván nem a fekete szemeteszsákokban hozott töppedt zsömlék, hanem az ott uralkodó szellemiség miatt, amely fegyelmen sivár drillt, mértékletességen  igénytelenséget ért.

Amely a bűnöst gyűlöli, nem pedig a bűnt, s megalázza és nyugdíjazás előtt az utcára teszi a III/III-asként „leleplezett” nevelőtanárt. A krisztusi szeretet vallásának, s egy olyan egyháznak a nevében, amelynek vezetői mind a mai napig nem számoltak el hitelesen a múltjukkal.

Tóth Károly

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , | 68 hozzászólás »

Negotiation (Tárgyalás)

Posted by karoligaspar - október 16, 2011

A 3 naposra tervezett tárgyalásokat 1 nappal meghosszabbítottuk. Sajnos, minden erőfeszítésünk ellenére sem közeledtek annyira az álláspontok, hogy megvalósíthattuk volna dédelgetett tervünket: a “kiegyezést”. A Reformáció Emléknapjára szerettünk volna ajándékot adni minden hitben járó testvérünknek: a megbékélés, a megújulás, a megtisztulás lehetőségét.

Tárgyalópartnereink néhány sarkalatos ponton megmakacsolták magulat. Kérjük a Teremtőt, világosítsa meg elméjüket és lágyítsa meg szívüket.

Az Emléknapig még várjuk méltányos javaslataikat, legfőképp a bűnösök megbüntetését és még inkább az áldozatok rehabilitálását illetően.

Addig pedig érvényben marad a tárgyalásos egyezség legjobb alternatívája: a blogolás.

Johannes

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Uncategorized | Címkézve: , , | 69 hozzászólás »

3 days truce (3 napos fegyverszünet)

Posted by anonymanalyst - október 12, 2011

Megkeresésre holnaptól tárgyalásokat kezdünk a blog esetleges beszüntetéséről. Tárgyaló partnerünk kifejezett kérésére a blogolást a tárgyalás megkezdésétől számított 3 napig felfüggesztjük. Kérjük olvasóinkat, hogy ez idő alatt tartózkodjanak a kommentektől. Nem szeretnénk a megegyezés sikerét veszélyeztetni, másrészt ürügyet sem szeretnénk szolgáltatni a tárgyalás esetleges megszakítására. – A szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Census (Népszámlálás)

Posted by anonymanalyst - október 9, 2011

Szerző: Doktorandusz

A Református Egyház hivatalos portálján ( www.reformatus.hu ) teszt segít eldöntenünk, reformátusok vagyunk-e. Megcsináltam a tesztet, és az eredmény alapján 80 %-ban reformátusnak vallhatom magam. A teszt készítői nagyon meg lehettek elégedve a válaszaimmal, mert az értékelés végén ezt üzenik nekem: “Ilyen fokú református kötődés megléte esetén menjen biztosra, már a népszámlálási biztossal lefolytatott interjú elején jelezze válaszadási szándékát a felekezeti hovatartozással kapcsolatban.”

Megfogadom a tanácsukat, és biztosra megyek. Már a legeslegelején jelezni fogom válaszadási szándékomat és megvallom felekezeti hovatartozásomat: római katolikus vagyok, római katolikus szellemben neveltek, római katolikus templomba járok, olaszul tanulok, minden nyáron elmegyek Olaszországba, és végigjárom a csodálatosnál csodálatosabb katolikus templomokat. Csakis azért jöttem a református egyetemre, mert az ELTÉ-re nem vettek fel, és a Károli is Pesten van, a Belvárosban, csak 10 perc sétára az ELTÉ-től, ahova bejártam az előadásokra, sőt, inkább oda, mint a károlisokra, amik elmaradtak, vagy ha megtartották, akkor elaludtam rajtuk, és nem hallottam rajtuk semmit, amit már ne tudtam volna. A károlis diplomám egy fillérembe sem került, és egy fillért sem ér, így kvittek vagyunk. A Károlin elvesztegetett időért a doktori ösztöndíjjal kárpótoltam magam, amit Hansági tanárnő cinkos mosollyal szerzett meg nekem a vastagnyakú kálomista pályázók elől (ő is római katolikus, akárcsak én). A doktori oklevelet már a Pázmányon fogom megszerezni. Átvételem már folyamatban van. Egyetlen bibi van az anyagomban: nincs két nyelvvizsgám, márpedig a pázmányosoknál az nem az output, hanem már az input a doktori iskolába. De Hansági tanárnő adott nekem egy eredeti Koselleck-szöveget, mondta, hogy fordíttassam le valakivel, ő pedig megszervez nekem egy nyelvvizsgát Fülöp Józsival a Német Tanszékről. (Németül sohasem tanultam. Olaszul jól beszélek, de a nyelvvizsga nyelvtanból macerás.) Amikor elém teszi a szöveget Fülöp Józsi társaságában, vágjak meglepett képet, gondolkodjak egy kicsit, majd köpjem folyékonyan a betanult magyar fordítást. Mészáros Márton is így tette le a “német középfokú szakmai nyelvizsgát”, ki is tette róla a papírt a honlapjára. Összességében jól jártam a Károlival, végigbuliztam az 5 évet a Belvárosban full extrásan, tanulni nem kellett, mégs végig ösztöndíjat kaptam, doktoranduszként annyit, amennyit napi 8 órás kulimunkával se kerestem volna sehol, és most még azt is elintézik nekem, hogy a doktori oklevelemet olyan egyetemről kapjam, amit jegyeznek a BUX-on: a Pázmányról. És ahol nem kell “Áldás, békesség”-gel köszönnöm. És ahol megvallhatom a szexuális identitásomat!

Dícsértessék!

P.S.: Íme a teszt. Olyan könnyű, hogy ateisták, zsidók és romák is játszva kitöltik. 🙂

Reformátusnak érezhetem magam? Töltse ki tesztünket!

Ki a református egyház meghatározó teológusa?

Luther Márton Kálvin János Zwingli Ulrich

Hogy köszönnek a reformátusok?

Áldás, békesség! Málnás édesség! Dicsértessék!

Mit esznek a reformátusok karácsonykor?

Halat Szárnyast Töltött káposztát

Az alábbiak közül melyik szólás a legjellemzőbb a reformátusokra?

Eb ura fakó, Ugocsa non coronat!
Mindent megfontoltam és meggondoltam.
Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van.

Melyik irodalmi alak nem református a felsoroltak közül?

Ady Endre   Móricz Zsigmond   Vörösmarty Mihály

Melyik állítás jellemző Önre a leginkább? (Max Weber után szabadon)

A munkám hivatás a számomra
Kizárólag a pénzért dolgozom
A munkám a hobbim

Melyik politikus nem református a felsoroltak közül?

Tildy Zoltán   Kossuth Lajos   Orbán Viktor

Hányan vallották magukat reformátusnak Magyarországon 2001-ben?

12 millióan   6 millióan   1,6 millióan

Melyik nagy múltú református kollégium épületén olvasható: Orando et laborando?

Debrecen   Sárospatak   Pápa

Mi az igaz istenismeret forrása?

Az egyház   A Szentírás   A horoszkóp

Hány magyarországi református püspököt bírunk?

10   4   1

Az Ön nyakának vastagsága:

36 centiméter (XXS)   40 centiméter (M)   45 centiméter (XXL)

Melyik város a kálvinista Róma?

Genf   Kolozsvár   Debrecen

Melyik verssorban ismer rá a református egyházra?

Tebenned bíztunk eleitől fogva…
Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve…
Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré…

Melyik uralkodófajta áll történelmileg legközelebb egy reformátushoz?

A császár   A király   A fejedelem

Puritán ön? Melyik fogyasztási szokás jellemző Önre?

Csak az igazán szükséges dolgokra adok ki pénzt
Kész vagyok többet fizetni a jó minőségű termékekért és szolgáltatásokért
Amikor vásárolok, általában csak leemelek valamit a polcról, és már megyek is

Melyik a református elnevezés?

Pap   Lelkész   Plébános

Ön szerint melyik színvilág jellemző leginkább a reformátusokra?

Fekete, fehér   Piros, fehér   Zöld, fehér

Az alábbiak közül melyik regény nem református iskolában játszódik?

Ottlik Géza: Iskola a határon
Szabó Magda: Abigél
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Tudja Ön, lakóhelye szerint melyik református egyházmegyéhez tartozik?

Igen   Nem   Rákerestem, de még mindig nem

Lássuk!

Ön több mint 80%-ban református! A kulturális kötődés mellett, úgy tűnik, hitvallásos közösségben is állunk egymással. Így talán nem is kérdés, érzelmileg is nyitott arra, hogy a népszámlálás során reformátusként határozza meg önmagát. Mindenki számít! Figyelmébe ajánljuk, hogy a református gyülekezetekben népszámlálási szórólapokat találhat. Kérjük, vegyen Ön is a szórólapokból, és – lehetőleg személyesen – terjessze mindenhol, ahol megítélése szerint reformátusokat szólíthatunk meg.
Kérjük, hogy az internetes felületen, az önálló papíralapú kitöltés során fordítson időt a személyi kérdőív 38. kérdésére. Ilyen fokú református kötődés megléte esetén menjen biztosra, már a népszámlálási biztossal lefolytatott interjú elején jelezze válaszadási szándékát a felekezeti hovatartozással kapcsolatban.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 70 hozzászólás »

Calvinist icons (Református példaképeink)

Posted by karoligaspar - október 5, 2011

Szerző: Tóth Károly

A Károli Református Egyetem látványos erkölcsi bukásának egyik legnyilvánvalóbb oka az, hogy az egyetem vezetői soha nem dolgoztak ki olyan konzisztens emberképet – a mai kor kihívásainak megfelelni képes értékkonzervatív protestáns értelmiségi képét –, amely zsinórmértékként szolgált volna a nevelési és oktatási feladatok ellátása során. Ez egyrészt kiválasztási kritériumként szolgált volna az oktatók esetében, másrészt nevelési célként a hallgatók irányában. Csak az erkölcsöt és kultúrát hitelesen megélő, felmutató oktatók tudják azt érvényesen közvetíteni. De mi történik a Károlin?

Mit tanulhat az ifjúság protestáns erkölcsről és értékteremtésről attól a Fóris Ágotától, akit úgy neveztek ki a magyar nyelvtudományi tanszék vezetőjévé, hogy magyarból még alapfokú (BA) képzettséggel sem rendelkezik? A Károli vezetése úgy írta ki számára a pályázatot, hogy a tanszékvezetői poszt betöltőjétől nem kértek sem szakirányú képzettséget, sem a református felekezethez való tartozást. Fóris egyikkel sem rendelkezve tölti be vezetői beosztását, így veszi fel kimagasló jövedelmét. A nyakában viselt arany menórával pedig cinikusan érzékelteti azt a mélységes undort és megvetést, amelyet felekezetünk iránt érez.

Milyen keresztyéni szellemet várhatunk el Hansági Ágnestől, akit a református egyetem tanszékvezetőként alkalmaz és dékánhelyettesi megbizatást is ad,  jóllehet nemcsak hogy nem református, de cinikusan sárba tiporja vallásunk alapelveit. Nepotista módon  kifizetőhellyé tette a református (?) egyetemet apósa, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus kliensi köre (Kovács Árpád, Herman Zoltán, Eisemann György, Bednanics Gábor stb.) számára. Az ő segítségükkel, valamint Szabó András, Petrőczi Éva és Balla Péter hathatós közreműködésével züllesztette le a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskoláját olyan mértékben, hogy a MAB azt kénytelen volt megszüntetni.

A csak nevében református egyetemvezetősége  azonban nem nyugszik bele abba, hogy az elmúlt évben a MAB két doktori iskoláját szüntette meg, így a jelenlegi felsőoktatási törvény értelmében már egyetemnek sem tekinthető. Külső, elvtelen segítség megszerzésével, strómanok beállításával, antedatált iratokkal, közokirat-hamisítással és egyéb trükkökkel próbálja megvédeni egyetemi státusát. Ennek pedig kulcseleme a megfelelő számú fokozattal rendelkező oktató megléte. Hogyan szerez fokozatot a Károli vezetése Mészáros Mártonnak, aki nem mellékesen Balla Péter rektor rokona és a dolgozat témavezetőjének, Hansági Ágnesnek a szeretője? Mészáros PhD dolgozatát, annak silány minősége és a folyamatban elkövetett törvénytelenségek miatt a MAB 2009/7/XIII/200 határozata érvénytelenítette. Mészáros a szegedi egyetemen – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus kliensi körének segítségével – 2010 végén ugyanezt a dolgozatot sikeresen megvédte. Pedig érvényben volt az a 33/2007.(III.7) Kormányrendelet, amely 10.§-ának értelmében sikertelen védés esetében ugyanaz a disszertáció csak két év elteltével nyújtható be újra.

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Károli hallgatóit tanulmányaik során nem ismertetik meg a kálvinizmus alaptételeivel. Mennyire lenne  hiteles Hansági Ágnes, Fóris Ágota vagy Szabó András szájából a Heidelbergi Kátéra, a reformátusság hitvallásos könyvére való hivatkozás? Nyilvánvaló módon hiányzik a  protestáns munkaerkölcs is a  református jelzőt nevében blaszfémikusan használó egyetemről. A hívő református élete aktív tevékenységgel zajlik, melynek célja Isten evilági dicsőségének gyarapítása. A nagy református nevelők – Karácsony Sándor és mások – jól tudták azt, hogy a módszeres munka megvédi az embert a kísértéstől. Az a felfogás, hogy az időt hasznos tevékenység nélkül tölteni bűn, racionális életvezetésre, értékteremtésre sarkall. Erre az életszemléletre a fiatal embereket nevelőik személyes példája neveli a leghatékonyabban.

De milyenek is a Károli vezetői? Az apostol szavaival válaszolunk: „Rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.” (Róm. 1,30,31)

Örüljünk neki, ha az ifjúság nem vesz róluk példát.

Tóth Károly

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 64 hozzászólás »

Dark middle ages (Sötét középkor)

Posted by anonymanalyst - október 2, 2011

Szerző: Zsinati illetékes

Ha a középkori ember végső elkeseredésében a földesúri vagy egyházi ítélőszék elé járult, hogy meghallgatásért esedezzen, sokat kockáztatott. Nyilván nem volt más választása. Ha mégis rászánta magát, a legritkább esetben jutott el odáig, hogy kérelmét az illetékeseknek előadhassa. Ebben az igyekezetében masszívan akadályozták. Elsősorban azok, akik miatt el akart jutni az illetékesekig. De ha végül mégis sikerült minden akadályt legyűrnie, és végre a Nagyúr színe előtt sűrű esedezések közepette előadhatta kérelmét, még akkor sem nevezhette magát a szerencse fiának. Alighogy mondandóját elhadarta, a Nagyúr egy intésére vagy csak szeme villanására a pribékek elvágták a torkát. Esetleg felakasztották.

És mi történik ma a kérelmezővel?

Ugyanaz. Ezen a blogon olvasható egy sorozat az “Átvert hallgatókról”, akiket 2009 nyarán inkompetens, ad hoc bizottságok előtt felvételiztettek a doktori iskolába, anélkül hogy pályázati anyagukat egyáltalán felbontották volna. Mikor az eljárás miatt panaszt tettek, visszautalták ügyüket ahhoz a személyhez, akitől a sérelmet elszenvedték: Szabó Andráshoz. Na nem személyesen hozzá, hanem a pribékjeihez: Györgyiné Koncz Judit rektorhelyetteshez, László Márton HÖK-elnökhöz, C…. K…. ösztöndíjas doktoranduszhoz, aki Szabó András témavezetettje. Ebbe a bizottságba keverték bele szerencsétlen módon a jogi karról D… A…-t, aki a körülményeket később Kisjogásszal való vitájában tisztázta. Egy ilyen összetételű bizottság mellett borítékolni lehetett a döntést – a “gégemetszést”:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/09/students-complaint-2-hallgatoi-panasz-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/08/students-complaint-1-hallgatoi-panasz-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/06/messed-around-students-atvert-hallgatok/

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője is mindent megtehetett, hogy eljuthasson a fő-fő döntéshozóhoz, Bölcskei Gusztáv zsinati elnökhöz. Legalábbis erre következtethetünk az alábbi két levélből. A Zsinati irattárban már nem találtuk nyomát az eredeti kérelemnek. Feltehetően valaki kiemelte vagy kiemeltette. (Szabó András egyik testvére a Zsinati Irodában dolgozik.) De találtunk két választ. Mind a kettő Bölcskei Gusztávtól származik, az ő eredeti kezeírása van rajta. Ezeket most közreadjuk.

Végül Hima Gabriellának is ugyanaz lett a sorsa, mint a Doktori Iskolába felvételiző hallgatóknak és a középkori kérelmezőknek: a levelet még megírhatta – aztán elvágták a torkát…

Bölcskei Gusztáv első levele még pozitív. Úgy tűnik, hajlott a személyes találkozásra:

6 nappal később azonban elutasító választ írt. Nem nehéz rekonstruálni, mi történhetett közben. Szabó Andrásnak a Zsinati Irodában dolgozó rokona leadhatta a drótot Szabó Andrásnak, akinek közvetlen vonala volt Bölcskeihez. Az alábbi levélből látható, hogy sikeresen hiúsította meg a személyes találkozást a püspök és a Doktori Iskola vezetője között:

A püspök végülis a látszólag kényelmesebb megoldást választva kiszolgáltatta Hima Gabriellát az Egyetem vezetésének, amely akkor gyakorlatilag Szabó Andrásból és Györgyiné Koncz Juditból állt, mert a gyenge és befolyásolható Balla Péter mellettük éppúgy nem számított, mint most Kovács Barnabás és Sepsi Enikő mellett. Akár a sötét középkorban: a kérelmezőt hóhérkézre adta.

A későbbi események ismeretében bízvást kijelenthetjük, hogy ha Bölcskei Gusztáv és Hima Gabriella személyes találkozására sor került volna, egy jobb forgatókönyv valósult volna meg, amelyből az egyetem és az egyház is jobban jöhetett volna ki.

Szerintünk Szabó Andrást kellett volna hóhérkézre adni: legkésőbb akkor, azaz 2009 júniusában.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 91 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.