Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2014. augusztus

The law-breaker lawyer (A jogsértő jogtanácsos)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 29, 2014

a jogsértő jogászprof

a jogsértő jogtanácsadó

Pál József vörös nyakkendővel

az ártatlan Beatrice

a szolgai végrehajtó

Szerző: Szegedi Kolléga

A Mészáros Márton PhD-csalásai ügyében nyomozó Mákné Portel Melinda, a BRFK alezredese levelet írt a Szegedi Tudományegyetem rektorának, melyben az Istvánra átkeresztelt, másodszor is csaló Mészáros Márton szegedi védésének dokumentumait kérte.

A levélre formálisan Dömötör Máté főtitkár, érdemben Klukovits Lajos doktori intézeti titkár válaszolt. A BRFK alezredes által kért dokumentumok között szerepelt Mészáros Márton védés előtti nyilatkozata (az alezredes asszonynak a nyilatkozatra vonatkozó követelése a 2. oldalon pirossal aláhúzva olvasható):

BRFK.kerdes2

Forrás: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/01/27/phd-criminal-case-in-szeged-documents-1-meszaros-bunugye-szegeden-dokumentumok-1/ 

Mészárosnak nemcsak a törvény, hanem a SZTE doktori szabályzata értelmében is nyilatkoznia kellett arról, hogy két éven belül nem volt másutt sikertelen védési kísérlete. Mészáros Márton, mint közismert 2009. márciusában védte meg félkész disszertációját a Károlin, de csalás miatt 2009 szeptemberében ugyancsak a Károli visszavonta a fokozatát. Ennek ellenére Pál József akkori szegedi rektorhelyettes okirathamisítások sorozatával, sőt, névhamisítással, Mészáros Istvánként becsempészte őt a SZTE doktori iskolájába, ahol 2010 novemberében oda is ítélték neki – immár másodszor szabálytalanul – a fokozatot. Bár a védésen csak 80%-ot ért el, Pál József 100%-ra hamisíttatta meg a védés eredményét. Az oklevelét eszerint állíttatta ki. Mészáros nem tette meg a törvényben és az egyetem szabályzatában is előírt nyilatkozatot, enélkül bocsátották a kibővített, de ugyazon című és témájú dolgozatát védésre. Ilyen nyilatkozat a SZTE archívumában nem lelhető fel.

Amikor az ügyből később a Szegedi Egyetemen is botrány lett, Pál József azzal védekezett, hogy kikérték egy jogászprofesszor véleményét, és aszerint jártak el. Klukovits Lajos válaszában kétszer is hivatkozik egy titokzatos állítólagos jogi szakvéleményre (2. és 3. o.), de egyszer sem csatolja:

Kluk.valasz2

 

Kluk.valasz3

Forrás: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/03/05/phd-criminal-case-in-szeged-documents-3-meszaros-bunugye-szegeden-dokumentumok-3/ 

Nem csatolta a hangsúlyozottan kért Mészáros-nyilatkozatot sem, sőt, okát sem adta, hogy miért nem. Attól, hogy ő maga, Pál József és Jakab Éva úgy tettek, mintha a Károlin nem is történt volna korábban eljárás, Mészárosnak nyilatkoznia kellett volna. Vagyis, Jakab Éva tanácsa értelmében le kellett volna írnia azt a hazugságot, hogy korábban nem jelentkezett a témával másutt eljárásra. Ha nyilatkozik, hazudik, ha nem nyilatkozik, törvényt sért. A titokzatos jogi tanács az volt, hogy ne nyilatkozzon, szegje meg a törvényt.

A Ravasz László Baráti Kör és Jakab Éva szegedi jogászprofesszor levelezéséből évekkel később végre fény derült arra, ki is volt a titokzatos jogász, aki ezt a jogsértést javasolta: nem más, mint a kicsinyességéről és szőrszálhasogatásáról hírhedt, minden szabályt betű szerint számon kérő JAKAB ÉVA. Életében először nem volt kicsinyes. Nagyvonalúan átsiklott a 2 éves szilencium megsértésén, a törvény és az egyetem saját szabályzata által megkövetelt jelölti nyilatkozat hiányán. Mi több: ő maga javasolta a törvénysértést, biztos lévén abban, hogy úgyse kéri rajtuk számon senki. Felejtsék el a károlis csalást. Azt is ő javasolta, hogy más néven vigyék fel a jelöltet a rendszerbe, nehogy a rendszer kidobja a csalót. Legyen a Mészáros keresztneve Márton helyett, mondjuk, István. Akárcsak a zsinati tag nagybátyja. Ez tuti név, van is ilyen nevű kolléga az egyetemen, majd azt mondják, ha kérdezik, hogy összetévesztette a két Mészárost a szeleburdi titkárnő.

De ez még nem minden. A poén ugyanis az, hogy Mákné Portel Melinda, a BRFK alezredese, benyalt minden hazugságot. Nem vette észre, vagy inkább nem akarta észrevenni, hogy:

1. hiányzik Mészáros Márton nyilatkozata, mind Mártonként, mind Istvánként,

2. hiányzik a beharangozott jogászi szakvélemény, amely ezt a törvénysértést állítólag megengedi,

3. Mészáros MarciPista 80%-os védése 100%-ra lett Klukovits Lajos és Pál József által felhamisítva;

továbbá elhitte, hogy:

4. Mészáros keresztnevének meghamisítása ártatlan titkárnői tévedés.

Ha ilyen kreatívak a jogászprofesszorok a törvényszegésben, mint Jakabéva, és ilyen naivak a rendőralezredesek a nyomozásban, mint Mákvirák Melinda, akkor vajon mennyire lehetnek hatékonyak a mezei jogászok és a mezei rendőrök a szakmájukban?

Amúgy Mészáros MártonIstván a mai napig bitorolja a másodszor is csalással eltulajdonított doktori címet. Szégyengyalázat!

 

Közkívánatra mellékelem a Mészáros Márton eljárásra jelentkezésekor érvényben lévő SZTE Doktori Szabályzatot, amely a linkre kattintva teljes terjedelmében olvasható.

dszab-2009

A 98 oldalas szabályzat V. fejezetében, a 25. oldal 1. bekezdésében található a vonatkozó Kormányrendeletre való hivatkozás:

AZ ÉRTEKEZÉS
Kr. 10. §.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását
követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt
írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították el.

A Nyilatkozatot az értekezés függelékeként, azzal egybefűzve szokás csatolni. Mészáros értekezéséből ez hiányzik. Az aktái között sem található. Összegyűjtöttünk minden róla keletkezett dokumentumot, de a korábbi benyújtásról szóló Nyilatkozat nem lelhető fel. Jakab Éva professzor jogi tanácsa értelmében feltételezhető, hogy ilyent a jelölt Szegeden soha nem adott.

 

Posted in Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , | 98 hozzászólás »

Satan’s Calling (A Sátán hívása)

Posted by karoligaspar - augusztus 24, 2014

 

wistmanwoodos Balla Pétert

wistmanwoodos Balla Péter

 

Szerző: Protestáns Pszichológus

Az augusztus 24-i RefLapban Balla Péter, a KRE rektora nyilatkozik. Először az egyetemről dicsekszik: a KRE Jogi és Államtudományi Karának bebukott doktori iskolája újra indul, várják a jelentkezőket. Összességében sokan jelentkeztek a Károlira. A kétezeregyszáz elsőévessel a hallgatók összlétszáma eléri a hatezret. Bár az idén országosan csökken az államilag támogatott képzések száma, a KRE BTK-n mégis ezek vannak többségben. Legtöbben az anglisztika, japanológia, pszichológia és szociológia szakra jelentkeztek. Az ÁJK-n viszont többségben vannak az önköltséges helyek, de ez sem riasztotta vissza a jelentkezőket.

Balla Péter szerint a KRE kivételesen jó gazdálkodását független könyvvizsgálók is megerősítették. Az egyetemnek annyi pénze van, hogy önerőből tudják bérelni a BTK részére Fővárosi Önkormányzattól a Dózsa Gy. út 25-27. számú iskolaépületet, sőt, annak felújítását is vállalni tudták.  Pár nap múlva, szeptembertől már itt is folyik oktatás. Azt nem árulta el Balla rektor, hogy mennyi a bérleti díj, gyanítom, jelképes összegért engedte át a főváros a volt Károlyi Mihály Szakközépiskola épületét a Károlinak.

Ez szép és jó, de nem ez adja az interjú szenzációját, hanem  Balla bejelentése, hogy ősszel elindul a püspökválasztáson. Régóta beszélik, hogy Balla elindul Szajuz ellen, erre biztatták a Hegedűs család tagjai is, akik nehezen viselték, hogy Bogárdi annak idején győzött Lóri bácsival szemben. Az ellenszenv még fokozódott attól, ahogy Bogárdi megpróbálta ifj. Hegedűsről levenni a palástot, persze a maga óvatoskodó módján mindig más háta mögé bújva, dr. Horváthot felbérelve. A Hegedűs család mélyen megveti ugyan Ballát – ezt nagyon szemléletesen mutatták Lóri bácsi temetésén -, de most felhasználják hatalmuk bővítésére. Ennek jegyében fogadta be Lóri a nevetségesen makogó Ballát a Szabadság téri templomba, a gyülekezet többségének tiltakozása ellenére. Most pedig indítják a Dunamelléki püspökségért, egész hátországuk, a nemrég kitüntetett Takaró Mihály és a többiek támogatásával.
http://reformatus.hu/mutat/9966/
Ballát arról kérdezik, ha püspökké választják, marad-e az egyetem élén is. Ennek a kérdésnek különös aktualitást kölcsönöz az, hogy szeptembertől újabb öt évre meghosszabbították Ballát a rektori székben. Így, ha indul a püspökségért és elbukik, rektori pozícióját nem veszélyezteti. Balla így válaszol:  “Ha az egyházkerület közössége megválasztana a püspöki tisztségre, lemondanék az egyetemvezetésről. Akár megválasztanak, akár nem, az ő kezétől fogadom el. Az előbbi esetében nyilván az egyetem közössége sem veszi rossz néven, ha lelkipásztorként a püspöki szolgálatomat tekinteném elsőbbrendű hívásnak.”

Balla Péter, úgy lászik, összekeveri a részeges tolvaj Bölcskei Gusztávot a Teremtővel. Ő ugyanis csakis Bölcskei és Tarr kegyéből lett rektor, azok bábjaként. De ez a báb megelevenedett, és nem átallja azt hirdetni, hogy a rektori székbe is az Isten hívta el. Ez az isteni szolga mégsem riad vissza attól, hogy tanártársai ellen a nyírfás-szoci és moszados Wistmanwoodot használja fel. Magánlakásokba törnek be a wistmanwoodosok Balla utasítására, csalnak, okiratokat hamisítanak. Ha esetleg annyira elborulna a dunamelléki testvérek agya, hogy püspökké választják a szenteskedő képű, de bűnöző lényegű Ballát, biztosak lehetnek benne, hogy ellenük sem habozna felhasználni a Wistmanwood szolgáltatásait.

Szóval akkor ki is hívja el Ballát a püspöki székbe? Talán a Teremtő helyett a Sátán és annak földi helytartói tájékán illene keresni Ballának a hívás forrásvidékét.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , | 128 hozzászólás »

Pact between András Szabó and Balázs Nyilasy (A Szabó-Nyilasy paktum)

Posted by karoligaspar - augusztus 17, 2014

Olvasóink jelzése szerint a nyári uborkaszezonban kissé túlteng a politizálás, ami egyébként nem jellemző erre a blogra. Hiányolják a károlis témájú írásokat. Igazuk van, de a nyári pangás idején valóban nem sok haraszt zörög a Károlin. Ami pedig zörög, azt idő előtt nem szeretnénk nagydobra verni. De a szerencse (nevezzük így) épp  most játszott a kezünkre egy régi e-mailt, amelyet Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes írt ismeretlen személynek. Ezt most feltesszük négy korábban kapott, ugyancsak Hanságitól származó e-maillel együtt. Az új levélből kiderül, hogy Hansági és a Szabó-Petrőczi házaspár viszonya még a régi szép időkben, amikor vállvetve nyomultak rá Kulin Ferenc dékáni székére, sem volt felhőtlen. (Az augusztus 10. 22:49:46-kor elküldött e-mailről van szó.) Ennek oka, hogy Szabó András valójában soha nem az egyetem érdekét tartotta szem előtt, csak a sajátját és feleségéét. Saját hatalmi ambícióit kielégíteni és futóbolond feleségének tudományos nimbuszt keríteni számára sokkal fontosabb volt, mint az egyetem színvonalát emelni és jóhírét ápolni. Önös érdekeiért mindenkoron habozás nélkül feláldozta a közérdeket. Felesége professzori kinevezése érdekében nemcsak az akkori dékánt, a naiv Kulin Ferencet vezette orránál fogva és fúrta meg, hanem még az ősellenséggel, Nyilasy Balázzsal is lepaktált. A cél Petrőczi Éva professzorrá való kinevezése akár azon az áron is, hogy egyidejűleg Nyilasy Balázs is professzor lesz. Kulin fúrásában is titkos partnerek voltak, mert mindketten a helyére:. Nyilasy Kulin tanszékvezetésére, Szabó Kulin dékánságára pályázott. Ez a paktum persze szemet szúrt a Kulcsár-Szabó családnak, amely a Károlira kihelyezett asszonytagja révén ellentámadásba lendült. Bárhogy ítéljük is meg a Kulcsár-Szabók és Hansági szerepét a felsőoktatásban, Petrőczi professzori címének megfúrásában el kell ismerni az érdemeiket. Egy világbotrányt akadályoztak meg hősies ellenállásukkal. A fenti levelekből egyébként az is kiderül, hogy a református egyetemért a nem református, még csak nem is hívő Hansági sokkal nagyobb felelősséget tanúsított, mint a lelkész-családból származó, püspökrokon Szabó András, aki semennyit. – A Szerkesztőség

Hans.07.07.04_1Hans.07.07.04_2Hans.07.07.12Hans.07.08.10Hans.07.08.13_1Hans.07.08.13_2

 

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: , , , | 51 hozzászólás »

A spectre is haunting Europe… (Kísértet járja be Európát…)

Posted by karoligaspar - augusztus 15, 2014

 

Erdogán, Putyin, Orbán

Erdogán, Putyin, Orbán

 

Szerző: ifj. Marx Károly

1848 tavaszán a kommunizmus kísértete járta be Európát, napjainkban egy egészen más kísértet okoz rettegést Európa keleti felében: a diktatúra, a despotizmus kísértete.  Méghozzá nem is magányos lidércként, hanem mindjárt hármasával. Ahogy a fenti triptichonban látható: Erdogan, Putyin és Orbán alakjában.

Erdogan már tizenegy éve miniszterelnöke Törökországnak. Ez idő alatt viselkedése és politikája jelentősen megváltozott.  Viszonylag demokratikus politikusként kezdett, de a Gezi Park körül kirobbant  ellenzéki tiltakozások elleni fellépésében már világosan megmutatkoztak diktatorikus vonásai. Bár hívei Atatürk reinkarnációjaként ünneplik, világos, hogy minden törökök atyjával éppen ellentétes útra lépett: Törökországot modernizálva nem Európához kívánja közelíteni, hanem archaizálva azt távolítja tőle. Ennek jellegzetes megnyilvánulása az, hogy helyettese, Bülent Arinc tisztességtelennek nevezte a női nevetést és olyan nőket kíván a török utcákon látni, akik szerényen lesütik a szemüket, “ha rájuk nézünk”, értsd: “mi férfiak”.

De Erdogan nemcsak befelé keménykedik, hanem kifelé is. Joachim Gauck német államfő tavaszi törökországi látogatása során szelíden rámutatott arra, hogy a sajtószabadság korlátozása veszélyezteti a demokráciát. Erre utalva a török kormányfő egy televíziós beszédében visszautasította ezt, és gúnyosan megjegyezte, hogy Gauck még mindig “lelkipásztorként viselkedik”.

A triptichon főhelyét Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin foglalja el, aki ügyes törvénykezési húzásokkal második kormányfői ciklusa után a báb Medvegyevet kormányfőként megtéve államfőként folytatta, úgy tűnik, most már ez a páros váltja egymást a kormányfői és államfői székekben az emberi kor végső határáig. Putyin és köre sikeresen visszahozta a szamogyerzsavijét az orosz államiság történetébe.

A harmadik helyén büszkén láthatjuk a mi háromszoros győztes Viktorunkat, mintegy a másik kettő paródiájaként. A kis ikonosztáz három személyiségét  szoros és nem feltétlenül nyilvános kapcsolatok kötik össze. Orbán 1989-ben tört be e nemzetközi köztudatba a Nagy Imre és mártírtársai temetésén elmondott beszédével. Ez úgy vonult be a fideszes mitológiába, hogy Orbán követelte egyedüliként “az oroszok kivonulását”. Ez így nem igaz. Nemcsak Orbán beszédében hangzott el ez a felszólítás, hanem Rácz Sándor, a budapesti munkástanács volt elnökének megszólalásában is. Másodszor pedig nem volt ez több egy sajtóhatékony szóvirágnál – annak tényleg jó volt, a Pravda és a Neues Deutschland egyként hápogott tőle -, mivel akkor már megszületett a határozat Németh Miklós akkori magyar miniszterelnök és Gorbacsov között az orosz katonaság kivonásáról. Már a logisztikai tervezés szakaszában voltak.

Ebben az időben Putyin még KGB-s rezidensként reszelte a körmeit a végóráit élő NDK-ban, de nemsokára hazament és az otthon felettébb népszerűtlen Gorbacsov és az alkoholista Jelcin után trónra lépett minden oroszok első absztinens uralkodójaként.  Volt titkosszolgálatosként jól bespájzolt az infókból  – nem csak a hazaiakból – és jól kijátszotta egymás ellen ellenfeleit, akivel meg nem bírt, azt  ügyészségi vádemeléssel börtönbe juttatta. Eldördült néhány különösen nagypofájú ellenzéki ellen pisztoly és egyéb fegyver is – ezt ügyesen rákenték a csecsen terroristákra.  Putyin népszerű vezér  ma a demokratikus hagyományok nélküli Oroszországban. Az ország jelenlegi gazdagságának alapja nem a fejlett ipari vagy mezőgazdasági technológia, hanem a talaj kincsei, a földgáz és kőolaj, meg sok egyéb, hiszen – ahogy Kun Miklós, a Károli kremlinológiai intézetének vezetője szokta mondani – az Uralban ott van a Mengyelejev rendszer, aranynál jóval drágább ritka fémekkel.

A három törvényesen megválasztott diktátor célja ugyanaz: megszilárdítani élethossziglani uralmát saját országában. Ezt a legális – mert a törvényhozó testületet is a markukban tartják, olyan törvényeket hozatnak velük, amilyeneket csak akarnak -, de korántsem legitim törekvést eddig Putyin valósította meg a leginkább, de Erdogan is államfőségre tör, nem véletlenül emlegeti annyit 2023-at, a modern Törökország fennállásának centenáriumát. Ezt ő személyesen kívánja államfőként levezényelni.

Orbán harmadik kormányfői ciklusát tölti és egyre jobban rászokik a hatalom ízére. Mindenekelőtt focimániája kiélésének lehetőségét látja a hatalomban. A felcsúti kertje végébe épített stadion a cezarománia és a gigantikus rossz ízlés valóságos csimborasszója. A Fradi Stadion felavatása a Gripen vadászgépek és a fehér galambok röptetésével, a vendég Chelsea lefizetésével – nehogy véletlenül húsz gólt rúgjanak a harmatgyenge Fradikának – nemzetközi viszolygást váltott ki. Orbán könnyű kézzel szórja a közpénzt: legyen az sportstadion vagy templom vagy más felekezeti intézmény, különösen a tökéletesen korrumpálódott hazai református egyház valamelyik létesítménye.  (Ezt lopják tovább a kálomista testvérek az enyveskezű főpásztor, Bölcskei Gusztáv és a jellemtelen püspökök vezetésével.)

Orbán annyit emlegeti a jóistent, hogy már szinte maga is elhiszi, hogy online kapcsolatban van a Teremtővel. Minden agyhűdött ötletét isteni sugallatnak véli, így szórja a mindannyiunk közpénzét mindenféle vásárlásokra.  Csak az EON földgáz üzemágának megvásárlására költött 600 milliárd forinttal többet a reális árnál. Orbán azonban Csekonitsként fizet: őt aztán nem érdekli, hogy a fél ország a szegénységi küszöb alatt él. Neki a legfontosabb, hogy a saját családja dúskáljon – már megszerezték fél Fejér megyét és  Tokaj kétharmadát – na meg a bunkó szobatársak (Simicska), szomszédok (a gázszerelő Mészáros), a korrupt párttársak (Rogán, Navracsics) és hasonlók.

http://atlatszo.hu/2014/08/13/akar-600-milliard-forint-veszteseget-okozhat-az-eon-foldgaz-nagykereskedo-megvasarlasa/

Orbán nem titkolja rajongását Erdogan és Putyin iránt. Legutóbb a tusványosi beszédében nevezte meg ezt a két despotikus országot példaképként. Követi őket abban is, ahogyan építi útját az államfői tisztség felé. Ennek szimbolikus előkészítése a Miniszterelnökség felköltözése a Várba, ahonnan, hogy helyet csináljanak neki, nemcsak a Nemzeti Táncszínházat rúgják ki, hanem az Országos Széchenyi Könyvtárat és a Nemzeti Galériát is.

A triptichon vezéralakja iránti rajongásának lényegét a lengyel politikusok célratörő fogalmazása fejezi ki a legjobban: Orbán elöl-hátul, minden elképzelhető és elképzelhetetlen módon kiszolgálja Putyint. Ő, aki politikai pályáját – a hazug fideszes propaganda szerint – az oroszok kirúgásával kezdte, most annak zenitjén az oroszok visszacsalogatásával koronázza meg. Akár egy dupla Ivan Szuszanyin  – nemcsak kivezeti az ellenséget az országból, hanem vissza is invitálja. Orbán szervilizmusának és ostobaságának nincsen határa. Nemcsak bianko csekket ír alá A MI NEVÜNKBEN az oroszoknak az elavult és veszélyes atomerőműfejlesztési technológiájára, hanem még titkosíttatja is azt. Hogy Putyin milyen mélységesen megveti Orbánt, abból látható, hogy még annyit sem tesz meg neki, hogy Magyarországot ne sújtsa az élelmiszerbehozatali embargóval. Tehát nem veszik át a magyar almát, a pick szalámit és semmi mást. Erre a mi másik politikai zsenink – Navracsics Tibor – ír egy szemtelen levelet Brüsszelnek, hogy ők (!!!) térítsék meg az orosz behozatali tilalom miatti kárunkat.

Íme a három despota és mélységesen korrupt udvartartása Európa keleti peremvidékén. De míg Erdogan és Putyin természeti kincsekkel gazdag országok élén építik aljas diktatúrájukat, a mi Viktorunk egy szegény országot rabol ki és szolgáltat ki egy bizánci zsarnoknak. Tényleg jó lenne, ha felvennénk a kapcsolatot a Teremtővel vagy legalább hallgatnánk a szívünkre és főleg az eszünkre, és megfékeznénk ezt a kontrollvesztett elmebeteget. Amíg még van országunk és vagyunk még néhányan tisztességes emberek ebben a lerabolt Kárpát-medencében.

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: | 77 hozzászólás »

Renaissance of mythical birds (Mítikus madarak reneszánsza 2014 nyarán)

Posted by karoligaspar - augusztus 12, 2014

Sas vagy turul?

Sas vagy turul?

Szerző: Dr. Sasvári Turul Emese

A 2014-es nyár Budapesten a gigantikus szimbolikus szárnyasok jegyében telik el.  Alig csillapodott le a Szabadság téri német megszállás emlékműve miatti felháborodás, átadták a felújított Ferencváros Stadiont, benne a nyolc méter magas, tizenhat méter szárnyfesztávú fém sassal. Csak a karmaiban tartott futball-labda magasabb egy embernél.

http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/ftc-felavattak-a-sasszobrot-az-uj-fradi-stadion-elott-2355767

A Ferencváros vezetői úsznak az örömben. Bár a  Ferencváros focicsapata most olyan szinten áll, hogy Bácsbürgözd-alsó bármikor fölényesen megveri, de nem ez a lényeg: itt van a világszintű stadionunk, fel fog szállni a zöld sas és győzedelmesen repül – igérik a Fradi agyonfizetett vezetői.

A reposztos szerzők rögtön elkezdtek lelkesedni az újabb stadion okán

http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2014-08-09/most-m%C3%A1r-csak-csapat-kellene

 Akárcsak a felcsútira, erre is sűrűn záporoznak a református papi áldások. Azt Bogárdi áldotta meg ingben és glóriában, ezt csak verbálisan és távolról a dunántúli SAKÁLVOKÁL (REPOSZT) tagjai.

Azt persze sem a fradis vezetők, sem a legkevésbé sem nagytiszteletű reposztos urak és hölgyek nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy ez a sas NEM SAS, HANEM TURUL. Ennek született a harmincas években, amikor a Ferencváros vezetői a derék magyar francstadti gyerekek klubjának tüntették fel a Fradit. Nagyvonalúan elfeledkezve arról, hogy a Ferencvárost éppúgy zsidó vállalkozók alapították, mint az MTK-t, melynek játékosait a derék magyarok “Libások, libások!” őrjöngéssel szokták fogadni.

De a francstadti focisták akkor és mindörökké derék magyar turulista gyerekek voltak, éppúgy, mint mi mindannyian “turulban születtünk”, ahogy a Reposzt és a Magyarországi Református Egyház által ájultan tisztelt Orbán mondta, “áldott Orbán testvérünk”‘, ahogy a tiszta keresztyén szellemiségéről híres RefLap őt említeni szokta.

Mindnyájan turulban születtünk: nem is kétséges. Emese ősanyánkat ez a derék szárnyas hágta meg. Azóta van a magyar nép átlagának annyi az esze, mint egy tyúknak. Például hogy már harmadszor választ Fidesz-kormányt a saját nyakára.

Az augusztusi 10-i nyitás keveseket érdekelt igazán. A Fidelitas tagjait kötelezték a megjelenésre, a rendőröknek és egyéb szervezetek tagjainak ingyen belépőt osztogattak. http://cink.hu/kutyat-nem-erdekli-a-fradi-chelsea-ingyen-szerveznek-1617464513/+szilylaszlo

A rendezvény esztelen pénzszórásban minden képzeletet felülmúlt: Gripen vadászgépek, fehér galambok és végül Orbán Viktor vérforralóan cinikus beszéde, melyben az erkölcsöt emlegette. Ez még a harc- és viharedzett fradiszurkolóknak is sok volt: kifütyülték a vizet prédikáló, de bort ivó fociőrültet.

http://sport.hir24.hu/magyar-foci/2014/08/10/ferencvaros-chelsea/

Megvolt a cirkusz, nem is kaptunk ki nagyon a Chelseatől. Meglesz a kenyér is: ősszel a pékek 30 százalékkal emelik az árát.

Magyarország persze egyre jobban teljesít. Most a legújabb remek hir az orosz élelmiszerembargóról. Ami azt jelenti, hogy a nagy orosz piac nem veszi át a magyar zöldséget, gyümölcsöt, se natúr, se feldolgozva. Ugyanez a helyzet a magyar hússal.  Ami két nagy húsgyárat érint katasztrofálisan, a szegedi Picket, és a pápai húsgyárat. Mely városból származik, ugye, a három főméltóság egyike, Kövér doktor. Aki most sem tesz semmit a pápai húsgyár megmentéséért, pedig a bóbitás hülye, a győri illetőségű Szijártó sok jót várt a keleti nyitástól. Ami csak félig lett igaz. Putyinnak sok jó lesz, sok lóvé a gagyi orosz atomerőműért, tőlünk meg még a pácolt sonka se kell.

Jó, ha eszünkbe idézzük a régi orosz viccet a magyar, a lengyel és az orosz kutyáról. Csak az aktuális változatban nem a lengyel, hanem a magyar kutya kérdi meg, hogy “Mi az a csont?” Rámutathatunk a több tonnás fradis turulra, meg a Szabadság téri egerésző sasra és mondhatjuk a kutyáinknak, meg persze magunknak: Hús nincs, csont is alig, ezt kaptuk helyette:  több tucat tonna gatyásölyvnyi ócskavasat!

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 47 hozzászólás »

Transfiguration of Janos Lazar (Lázár János színeváltozása)

Posted by karoligaspar - augusztus 9, 2014

LézerjaniLézerjani csaladapa

Akivel Lézerjani félrekúr

Akivel Lézerjani félrekúr

Szerző: Kálvinista politológus

Mondhatnánk akár azt is, hogy kálvinista diktatúrában élünk. A három főméltóságból kettő református (Orbán, Kövér), a csornai Janit meg azért tartják, hogy legyen, aki kezet csókol az aktuális pápának meg aláírja, amit elé tolnak. Aztán itt van most a harmadik kálomista nagyember, a Lázár. Legalábbis református gimnáziumban végzett, habár sem a neve, sem az arca nem igazán kálomista fazonú. Nagyapja még juhász volt, legeltette a birkákat az alföldi rónaságon, az unokája meg úgy szórja a pénzünket, mint egy Csekonits. Miközben egyszerű külsejű feleségével és két gyerekével fényképezteti magát, Demcsák Zsuzsával, a kebleit köldökig mutogató mokkás némberrel látogatja a világ legdrágább szállodáit. Még az se zavarja, hogy a kőkomcsi családból származó Demcsák majdnem Gyurcsány szóvivője lett. Az utolsó pillanatban feltett valami szegényektől undorodó posztot a facebookra, ami miatt nem kellett Gyurcsánynak, aki maga is a legsötétebb proli sorból jött, hat elemit végzett szülők gyermekeként az Április 4. utcai szobakonyhából. Ebből kiderül, hogy Demcsáknak nem az agya a legértékesebb testrésze, hanem a műmelle. Nos, így választ balkézről (!!!!) párt magának a Jani, a juhász unokája. Most ugyancsak belecsapott a lecsóba. Nem kell neki a norvégok pénze, a mi meghatalmazásunk alapján (???) jól megsértette a nemes lelkű adakozót. PÉNZ AZ ABLAKBAN.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár politikai elfogultsággal vádolta a Norvég Civil Alapok által támogatott civil szervezeteket, kormányzati ellenőrzés alá kívánta vonni a pénzek elosztását. A külföldi adományozó ennek következtében felfüggesztette a kifizetést. Aztán valaki – nem a Jani – feljelentette a norvég pénzek elosztásában részt vevő magyarországi civil szervezetet is.

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_J%C3%A1nos_(politikus)

A legújabb hír, hogy Lázár 2000 körül maga is részt vett civil szervezet, mégpedig a Magyar Helsinki Bizottság munkájában, amikor a börtön- és fogdaviszonyokat ellenőrizte. Ez a Soros György által támogatott vizsgálat az akkori és mostani Orbán-kormány belügyminiszterének, Pintér Sándornak a munkájára irányult. Akkor még kellett a Janinak a Soros pénze és a civilségről és közpénzekről is más volt a véleménye.

http://hvg.hu/itthon/20140716_Lazar_nem_mindig_volt_ennyire_harcos_kedv

A látszat szerint tehát Lázár János gyökeresen megváltoztatta véleményét a civil szervezetek szerepéről a politika ellenőrzésében. Én ezt nem hiszem. Valószínűtlen, hogy Lázárnak, aki politikai pályáját Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester és KDNP-s országgyűlési képviselő személyi titkárjaként, aktatáska-hordozójaként, majd alpolgármestereként, jólfizetett hajbókoló, mindenre kész lakájaként kezdte, lenne kiforrott politikai nézetrendszere. Sem intellektusa, sem erkölcse nincsen, Lázár mindössze egy roppant költséges bohóc, és még csak nem is vicces. Rapcsák lakájaként nyilván Lázár is benne volt abban a telekpanamában, ami miatt a gigantikus potrohú polgármester beadta a kulcsot. No nem elszámolt, hanem kivonta magát a földi bíróságok hatóköréből, egyszerűen megboldogult, vagy elvitte az ördög.

Lázár tanult Rapcsáktól, közéleti pályafutását nem koherens gondolkodás és világlátás, hanem féktelen személyes ambíció és hatalmi arrogancia jellemzi. Az “akinek nincs, az annyit is ér” típusú kiszólások, a lézerblokkolós száguldozások eszelős kiválasztottságtudatát és végtelen gőgjét jelzik. Egyetlen politikai célja van: a csúcsra jutni és ott is maradni. Dzsentroid allűrjei – gigantikus vadászatok, zsebből kifizetett milliós szállodaszámlák, a református johannita lovagrend rendezvényein való páváskodás – mind egy betegesen egomán személyiség nárcisztikus szórakoztatását szolgálják. Míg nagyapja a kondérban kavargatta a slumbucot, az unoka tömegmészárlást végez a fácánok között. Lázárt a nagyon alulról jöttek gátlástalansága, energiája és gátlástalan mohósága fűti. A juhász unokájának semmilyen luxus nem elég, ha nem neki kell a kasszához fáradnia. A számlát ugyanis nem tőzsdenyereményéből vagy dús örökségéből fizeti. A számlát mi fizetjük, nemcsak az ő fizetését, autóbérletét, luxuscafkáit, külföldi utazásait. Az is a mi kárunk lesz, ha azért nem kapunk meg külföldi támogatásokat, mert a nagylelkű adományozókat Lázár úri kedvében vérig sérti és politikai machinációkkal vádolja.

Azért valamit örökölt Lázár juhász nagyapjától, nem is tőle, hanem annak legendásan harapós kutyájától. A kormányban őrá jutott a csahos szerepkör, és ezt figyelemre méltó hangerővel, hihetetlen beszédsebességgel és arcátlansággal látja el. Polipnak nevezte a leggazdagabb magyar bankárt, Csányi Sándort, lebácsizta és azzal vádolta, hogy a devizahitelesektől kicsalt milliárdjaival páváskodik. Bár Csányinak ezerszer több pénze van, mint Lázárnak, ez nem zavarja őt.

http://gepnarancs.hu/2014/07/csanyi-hazudos-egy-kicsit-egy-kicsit-nagyon/

Lázár Orbán csahos kutyájának tartja magát, és úgy gondolja, pótolhatatlan. Nos, ebben mi nem vagyunk annyira biztosak. De Lázár- bár hihetetlen módon műveletlen és unintelligens -, nem ostoba. Van neki egy B terve is, és ez: megdönteni Orbánt és a helyére ülni. A Magyarországi Református Egyház számára ez nem jelent nagy változást, a juhász unokáját hasonló szervilizmussal szolgálná ki, mint a felcsúti bugris Orbánt.

Egyelőre azonban Lázár János még nem a kormányfő, csak a mai politika tulajdonságok nélküli embere, az intellektus és erkölcs nélküli test, maga a testet öltött gigantikus személyes ambíció. Nem fárasztja magát, mint a főnöke, a közjóról, a tiszta erkölcsről és a dicső múltról való szövegeléssel. Nála van a korbács és a kasszakulcs, ez a lényeg. Juhász nagyapja bunkóságával, a felkapaszkodottak proli gőgjével tapos belénk korunk református hőse, az ország pénzét elmulató áldzsentri, Lázár, a primitív és aljas lakáj.

 

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: | 29 hozzászólás »

The spirituality of Zoltán Balog (Balog Zoltán spiritualitása)

Posted by karoligaspar - augusztus 2, 2014

Balog csuhában

Szerző: Puritán Protestáns

Balog Zoltán EMMI miniszter és Hold utcai lelkész mély spirituális  hajlamai közismertek. Nemcsak a Szentlélekkel töltekezik ám ő, hanem annak földi változataival is: cognac, whisky, pálinka formájában. Szóval nem lehet Balogra azt mondani, hogy nincs benne spiritusz. Fel van ő töltve vele, néha még a járásban is akadályozza a nagy feltöltöttség. A beszédben sokkal kevésbé: egyenesen szárnyakat kap a  Holy (evil) Spirittől és még mélyebben éli át “mély református hitét” (Orbán Viktor).

Mint a Határnyitás ’89 című konferencián, ahol bejelentette, hogy “a megbocsátás kultúrája még hiányzik Magyarországon… a kormányzatnak nincs joga az egyházak működését kormányozni, azoknak feladatot adni.” Fabiny Tamás evangélikus püspök azt mondta Joachim Gauck egy könyvére hivatkozva, hogy 1989-ben a magyarországi egyházak jóval kevésbé voltak felkészülve a rendszerváltásra, mint az NDK-beliek. Balog erre azzal riposztozott, hogy Tőkés László “Erdélyben megmentette a reformátusok becsületét”.  Balog ezt az áruló, becstelen, parázna életű figurát nevezi példaképnek, akivel Orbánék most Brüsszelben égetnek bennünket.

Fabiny Tamás ezt mondta: “az elmúlt években a Fidesz-kormány annyira jót akart a történelmi egyházaknak, hogy megmondta, mi a jó nekik”. Balog érti a célzást: a Fidesz, amelynek Balog elkötelezett szolgája, már megint elutasította Iványi Gáborék kérelmét, hogy egyháznak tekintsék őket. Fabiny erre az egyházi szereplők spiclimúltjára utalt. Ők az evangélikusoknál tavaly megjelentették Káldy püspök és a többi spicli jelentéseit. A reformátusok, tudjuk, nem tettek semmit.  Balog nyilván arra utalt a “megbocsátás kultúrájának” emlegetésével, hogy a református egyházban a legmagasabb posztjain ülő besúgókkal is így kell cselekedni. Balognak miniszteri posztot, rendkívül sok pénzt hozott ez a BÁTOR(i) szelektív keresztényi megbocsátás.

http://orientpress.hu/131001

Balog kálvinista kötődése abban is megnyilvánul, kiket javasol kitüntetésre. Ott van mindjárt Petrőczi (Ludvig)  Éva, aki József Attila díjat kapott költői teljesítményéért:  ezzel két csoport nem értett egyet, akik ismerték és akik nem ismerték Petrőczi firkálmányait. Kitüntették a javaslatára Bagdy Emőkét, a kiérdemesült pszichológusnőt, aki életében egyetlen tudományos publikációt nem írt, annál több new age-es szellemiségű gagyi szószaporítást. Szabó Andrást pedig Balog egyenesen a MAB-ba kooptálta a felülvizsgálati bizottság akadémikus tagjai közé. Szabónak mind a mai napig NINCS EGYETLEN VÉDETT DOKTORANDUSZA, márpedig így még törzstag sem lehetne egy doktori iskolában. Egyetlen doktori ténykedése a Károli Irodalomtudományi Doktori Iskolájának gyalázatos megbuktatása volt.

Balog nagytiszteletű (???) úr hivatalában  reformátusokkal veszi magát körül. Itt van mindjárt Hoppál Péter, a pécsi református gimnázium igazgatója, zenetanár.  A Fidesz szóvivőjeként semmitől, a legdurvább rágalmazásoktól, a legnagyobb hazugságoktól sem riadt vissza. Többször be is perelték, hol vesztett, hol nyert. Most nyerésre áll: megkapta az államtitkárságot kultúraügyben. Minden bizonnyal az első kulturális államtitkár, aki tud harsonán játszani, ezen a szakon végzett a pápai zeneiskolában.

A közoktatást (köznevelést) Czunyiné Bertalan Judit kapta meg. Ugyan egy napot sem dolgozott a közoktatásban, de mint “kétgyermekes anyukának” – így szokott bemutatkozni -, bizonyára megvannak a kompetenciái ehhez. A Károlin végzett, már elsőévesként (1993 őszén) belefeküdt Tenke Sándor HTK-s dékán (később károlis rektor) ágyába. Helyesebben Tenke feküdt az övébe, miután egy apartmant adott neki a Ráday 28. első emeletén. Így Tenke hivatali szobájától 5 lépést kellett tennie, hogy házasságtörést kövessen el – szinte a teológus hallgatók szeme láttára.  Bertalan magyar-történelem szakon végzett a Károli BTK-n, ahol HÖK elnök is volt. Közben járt a KRE kecskeméti levelező jogi képzésére: mostanában azt állítja (Havas Henriknek az ATV-ben, a HGV-nek), hogy a szegedi egyetemen végzett. Ez HAZUGSÁG, de nehezen leleplezhető, mivel ennek a kecskeméti képzésnek SOSEM VOLT AKKREDITÁCIÓJA, így a szegedi egyetem oktatói írták alá az indexeket, a rektor pedig az okleveleket. Csak éppen a képzés módja olt extrém módon könnyített. Bertalan a havonta egyszeri jogi képzési formát kapcsolatépítésre használta fel, így szexuális viszonyra lépett számos politikussal, aki ott szerezte be könnyen-gyorsan a diplomáját, többek között az akkor még MDF-es Herényi Károllyal. Miután végzett, Tenke, a rektor és szerető a KRE nagykőrösi karára helyezte el Bertalant, innen építette tovább a karrierjét a tőle már megszokott módon, így lett a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő és Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja. Pár hét és mindenki visszasírja a Rózsát, az legalább látott belülről iskolát, Czunyiné  ismeretei azonban egy közneveléstől távoli területre korlátozódnak.

Aztán itt van a szegényügyi államtitkár, Czibere Károly, aki aligha cibereleves fogyasztásával szerezte tekintélyes duplatokáját. Azt üzeni a szegényeknek: “Nem szabad azt az érzetet sugallnunk, hogy itt valami nagyon drámai folyamat történik”. Hát igen: ezt üzeni egy túlsúlyos, túlfizetett figura az éhségtől haldoklóknak. Az OECD és az Eurostat kimutatásainak a hihetetlenül okos és képzett (egyetlen publikációja sincs!) Czibere nem hisz: “módszertani problémák vannak bele” – jelenti ki. “Tartom magam a főnökömhöz” – ez  Czibere ars poeticája. Nem is vártunk mást. És főnökének nem a Teremtőt tekinti, ugyebár, hanem Balogot.

http://444.hu/2014/07/20/a-szegenyugyi-allamtitkar-uzeni-a-szegenyedoknek-hogy-nem-is-szegenyednek/

Balog, a szentlélekkel (cognac, whisky, pálinka) csordultig feltöltött Emberi Erőforrás Miniszter most mondott le 10 milliárd forintról, ami tárcájának járt volna ebben az évben. Nem kell a pénz a szegényeknek, a pedagógusoknak, a művészeknek. A harsonás Hoppál, a mindenre képes Bertalan és a hájas cinikus Czibere havonta 2 milliós jövedelme persze megmarad.

A Károlinak persze extrák is jutnak, így pl. a Dózsa Gy. út 25-27. alatt levő hatalmas iskolaépület. A Károli bölcskarának egy része itt kezdi szeptemberben a tevékenységét. A Mikszáth téri drogpiac kicsit messze van innen, de nyilván megoldható egy itteni lerakat – a kar vezetése nagyon is érdekelt a hallgatók drogra szoktatásával, hiszen komoly pénzeket tesznek zsebre a bevételből.

Közben Czibere, Czunyiné, Hoppál kortyolgatnak a főnökükkel és cinikusan röhögnek. Ők Orbán református diktatúrájának Obersturmbannführerei és főkápói, a szentlélek folyékony formájával megtöltött hitvány miniszter-pap, Balog Zoltán brutális és tökéletesen amorális segítői.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , | 82 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.