Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2015. szeptember

Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 27, 2015

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárainak nyilatkozata

Illyes

A Károli Gáspár Református Egyetem legnagyobb kuruca

A Károli Gáspár Református Egyetem legnagyobb kuruca

NYILATKOZAT

Mi, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai tiltakozunk a Nemzeti Pedagógus Kar Elnöksége által jegyzett Etikai Kódex tartalma és szellemisége ellen.

  • Büszke, gondolkodó értelmiségiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy viselkedésünket, öltözködésünket, magánéletünket hatalmi szóval szabályozzák!
  • Pedagógusként ragaszkodunk ahhoz, hogy tanítványainkkal lelki kapcsolatba kerüljünk! Nem oktatógépek vagyunk, hanem érző és értő emberek, tanítványainkkal partneri, olykor baráti kapcsolatban kívánunk maradni!
  • Jól emlékszünk az önbírálat hivatalos gyakorlását, valamint az egymás viselkedéséről szóló jelentéstételt etikai normaként kezelő korszakra és nem vagyunk hajlandóak részt venni ennek feltámasztásában!
  • Felnőtt, önálló állampolgárok vagyunk, morális kérdésekben saját jogunkon hozunk döntéseket, nem egy testület tagjaiként!

Az Etikai Kódex megalkotását ugyan törvény írja elő, annak tartalmát és szellemiségét viszont szabadon alkotta meg egy csoport, amelynek etikai alapú szabályozásra sem képesítése, sem felhatalmazása nincsen. Ezért számunkra egyetlen etikus viselkedés lehetséges:

Az Etikai Kódex tartalmát és szellemiségét elutasítjuk!

A Nyilatkozatokat és az aláírásokat ld. itt: http://hivatlanul.com/budaorsi-illyes-gyula-gimnazium-tanarainak-nyilatkozata/

Szerkesztőségünk nevében ehhez a nyilatkozathoz a következőket fűzzük hozzá:

Czunyiné Bertalan Judit közoktatási államtitkár egész szennyes élete minden erkölcs megcsúfolása. A messalinai pályafutás a Károlin kezdődött, a BTK első évfolyamának hallgatójaként. Ahol már beiratkozásakor összejött Tenke Sándorral, a KRE Hittudományi Kara dékánjával, aki egyágyas szobát biztosított számára a Ráday 28. első emeletén, pár méternyire hivatali szobájától. Bertalan jól sáfárkodott (HA-HA-HA!) a lehetőségekkel, miközben pedig a KRE kecskeméti jogi karán gyorsan-könnyen beszerzett magának jogi végzettséget is (a Szegedi Egyetem pecsétjével, ezért hazudja azt, hogy oda járt), valamint rengeteg politikus férfiismerőst, akik szintén ingyen jogi diplomáért látogatták a kecskeméti kuplerájt.

Bertalan Judit kreatívan intézgette a Károlin a HÖK pénzügyeit barátainak, pl. Erdőközi Orsolyának a segítségével, akit mostanában iskolaigazgatói kinevezéssel honorált bűnsegédletéért. Mikor szeretője, Tenke Sándor a “tiszta kezek” ígéretével a Károli rektorává választatta magát, Bertalan Judit a saját tanárain is bosszút állt. Mindazok, akik színvonalasan oktattak, és a hallgatókkal szemben követelményeket támasztottak, megkapták a felmondólevelüket, Bertalan pedig maga is oktatóvá vált a Károlin a református erkölcs és a magas tudomány legnagyobb dicsőségére. Bertalan egész pályafutása pontosan mutatja, milyen mélységes züllöttség és tudatlanság uralja ezt a sem reformátusnak, sem egyetemnek nem nevezhető primitív képződményt.

Bertalan, a bodoki takarítónő lánya, Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja lett – a Károlin már bevált karrierépítő módszerei segítségével. Majd pedig – nulla közoktatási gyakorlattal – államtitkár lett. Ekkor aztán bevetette Tenkétől, a szeretőjétől tanult ócska frázisokat és “Mennyei édesatyánkhoz” fohászkodott minden lehető nyilvános alkalomkor a buzsáki mintás blúzán viselt narancsszínű bőr bocskaijában, egyúttal magasrendű vizuális kultúrájáról is tanúságot téve.

Czunyiné Bertalan Judit sátáni cinizmusában odáig vetemedett, hogy “Etikai Kódexet” oktrojált rá minden pedagógusra. Az a személy, aki a tízparancsolatot nap mint nap sátáni cinizmussal törte meg, az ölés tilalmát a  karaktergyilkossággal tette nevetségessé, most az erkölcs felkent papnőjeként tetszeleg. Aki egyszemélyes kuplerájként működött hitvány pap szeretője oldalán a Károlin, most szoknyahosszakat és beszédmódokat kodifikál.

Van még néhány tisztességes és gerinces ember a pedagógusok között. Ők felemelik a szavukat a kőbe vésett sátáni cinizmus eme terméke ellen. Nekik üzenjük Pál apostol szavával: “Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól” (Fil. 3, 2). A hitvány szukát és a sátán birodalmát építő gonosz munkást könnyű felismerni: ő ma a közoktatási államtitkár.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 118 hozzászólás »

Foot duell (Lábpárbaj)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 21, 2015

Viktor és Petra lábtangója

Viktor és Petra lábtangója

Posted in Uncategorized | 121 hozzászólás »

On the way to Haag (Úton Hágába)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 16, 2015

Szerző: Dakota harcos

Orbán pályája egyszer rút véget ér. Nem valószínű, hogy a birkatürelmű magyar nép húzza őt karóba vagy lámpavasra a bűnszövetkezetben elkövetett gigantikus lopásai miatt, de arra van esélye, hogy úgy végezze, mint az egykori Jugoszlávia vezetői: Milosevics és Karadzsics. Őket se akarták kiadni a szerbek a Hágai Törvényszéknek, aztán mégis kénytelenek voltak.

Egyszer talán majd Orbán Viktor is háborús bűnösként áll Európa és az emberiség bírái előtt. Már nem sok hiányzik a tűzparancshoz, a háború kirobbantásához. A déli határhoz felvonult a rendőrség mellé a magyar hadsereg, a másik oldalon pedig vonulóban van a szerb is, hogy a menekültek visszatoloncolását megakadályozzák. A két tűz közé szorult, elkeseredett menekültek pedig kilátástalan helyzetükben bármilyen végzetes akcióra elszánhatják magukat. Csak egy szikra kell ahhoz, hogy Magyarország háborúba keveredjen. Ezzel a militáns kormánnyal és az állandóan ellenséget vizionáló őrült miniszterelnökkel bármi lehetséges. Még az is, hogy utóbbit háborús bűnösként a vádlottak partjára ültetik. Nem azért, mert nincs igaza a menekültek megállításában, hanem mert nem akarja tudomásul venni, hogy minden mindennel összefügg. Az egyik lépést követi a másik, minden ellenséges húzásra lesz egy ellenséges válasz. Orbán nem látja, hogy nincs magyar megoldás, csak közös európai megoldás van. Ha nem működik együtt és ostobán hepciáskodik a hülye kúpfejű, mindenkivel összevesző antidiplomata külügyminiszterével együtt, könnyen kirobbanthat egy háborút.

Orbán lehetséges jövője az alábbi képekben:

Milosevics a Hágai Bíróság előtt

Milosevics a Hágai Bíróság előtt

Karadzsics a Hágai Bíróság előtt

Karadzsics a Hágai Bíróság előtt

Orbán még a kiadatása előtt

Orbán még a kiadatása előtt

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 76 hozzászólás »

Fat and Slim (Ellentétek vonzzák egymást)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 13, 2015

hermann.kalapos2Hermann.kalapos

Szerző: Statua

Hermann Zoltánról köztudott, hogy erősen vonzódik karcsú tanítványaihoz. W. Zitához, S.-Sz. Lindához képest, akik pálcika soványságúak voltak egyetemi éveik alatt, a képen látható K. Éva direkt teltkarcsú. Az említett hölgyeket a kövér, kopaszodó, magát Don Juannak álmodó tanár szakmai ürüggyel megkörnyékezte. W. Zitának nappali doktori ösztöndíjat szerzett még anno, a Károli doktori iskolájának bedőlése előtt, más, érdemesebb hallgatóktól véve el az esélyt. A germanista S.-Sz. Lindát, akit azóta feleségül vett egy bizonyos B., rábeszélte, hogy őt válassza témavezetőnek olyan témából, amelyről a nem germanista és nem modern irodalmár Hermannak finoman szólva szellentése sincs (modern osztrák nőirodalom), a harmadikkal, a képen látható hölggyel pedig retrókocsmákban lép fel.

Mi rejlik a Don Juan szerepálom és a girnyó nőkhöz való tudatalatti vonzódás mögött?

Hermann még orosz szakosként beleszeretett Puskin kis tragédiáiba, különösen a Don Juan kővendége címűbe, amelynek fess címszereplőjével azonosítani volt képes magát. E-mail-címe is hosszú ideig statua@freemail.hu volt, ami a kővendégre utalt. Helyzetéhez persze ez jobban is illett, hiszen sorsközösséget inkább a megcsalt férjjel, a szoborrá vált kővendéggel érezhetett volna, miután felesége, Sz. Zsófia fűvel-fával csalta. A szépségideált pedig Sz. Zsófia jelentette számára, aki hajdanában, egyetemista korában még szintén igen vékony lány volt, ha nem is olyan sovány gebe, mint W. Zita vagy S.-Sz. Linda, de kábé mint K. Éva. Sz. Zsófia azonban nemcsak csalta a férjét, mint Puskint Natália asszony, hanem versenyt evett vele, és most már igazi koca méretűre hízott.

Szerencsétlen Hermann, akinél a kövérség nem a mértéktelen evés, hanem hormonzavar következménye, Sz. Zsófia hűtlensége és mértéktelen hízása miatt elkezdte tanítványaiban keresni azt a nőt, akibe egykor – Puskin kistragédiájának olvasása idején – beleszeretett. Az említett 3 hölgyben, úgy tűnik, megtalálta. Igaz, voltak ínséges idők, amikor a hozzájuk képest drabális, tehénarcú titkárnő, a hírhedt okirathamisító D.-falusi Krisztina fenekét fogdosta. Ebben az esetben nem a testalkat volt a döntő, hanem a név, amely tudatalattijában a szoborra, Don Juan vendégére emlékeztette.

Hermannból nem lett se Puskin, se Don Juan. Nem halt meg fiatalon párbajban, hanem megöregedett, megkopaszodott, de gitárral az egyik kezében és girnyó nők hátsójával a másikban arról ábrándozik, hogy ő az ellenállhatatlan csábító. Ki más, mint Don Juan?

Hermann Zoltánnak a puskini életmű több azonosulási mintát is kínál. Nagyon is kézenfekvő a Pikovaja dama férfi főszereplőjére gondolni, akit – láss csudát – szintén Hermannak hívnak. Az ő végzete nagyravágyása és pénzéhsége, ennek válik áldozatává a “tuti tipp” tudója, az öreg grófnő és az őt zsaroló és kényszerítő Hermann maga is, aki démonai üldözésének hatására megtébolyodik.

De Hermann Don Juannak, a kártyabolond Hermannak, vagy akár Puskin grófnak csak egy elfuserált, trash változata lehet. Ezzel beleillik a Károli egész profiljába, amely maga is rektorostul, dékánostul, oktatóstul, hallgatóstul maga is trash: proli, bunkó, hazug, értéktelen, talmi.

Hogy mi lesz Hermann Zoltán sorsa, ma még nem tudni. Az is lehet, hogy nők utáni sóvárgása, értelmetlen udvarolgatása, sőt egész irodalomtörténeti munkássága, beleértve a napokban megjelenő új könyvét – A boldogtalanság iskolája. Esszék, tanulmányok az érzékenység és romantika magyar irodalmáról – voltaképpen egy  kamuflázs akció része. Bár az esszékötet címe hiteles metafora: összefoglalja ennek a szerencsétlen, kívül-belül elfuserált lénynek az eddigi életútját. De ez még nem a vég. Ez a freak készül valamire. Élete nagy dobására.

Mivel Hermannt már az IMO-n beszervezték, az utóbbi évtizedeket alvó ügynökként szenderegte át. De bármikor felébresztheti a KGB három utódszervezetének egyike, s akkor lássatok csodát: a világpolitika tengelyét is megmozdíthatja. Vagy talán már meg is tette, csak azt nem tudjuk, kinek, minek a nevében és az érdekében.

Mert bizony az is lehet, hogy egy bizonyos gombot a Károli Dózsa György utcai felújított épületében lehet működésbe hozni. És hogy ki van erre felhatalmazva? Nagy kérdés, de van rá több válasz is. Az egyik: Hermann Zoltán.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 47 hozzászólás »

Church and Red Light District (Keresztyén szellemiség)

Posted by karoligaspar - szeptember 6, 2015

bertalan.judit

Bertalan barátnője

Bertalan barátnője

Írta: Búza a konkolyban

Amsterdamban a piros lámpás negyed direkt a belváros régi temploma köré épült ki. Ez jutott eszünkbe barátunk alábbi beszámolójáról és a Károli híres női outputjairól…

A héten volt a Károli évnyitója. Barátunk éppen a fasorban sétált, mikor harsányan bazmegelő fiatalok keresgették az évnyitónak helyet adó templomot. Nyilván életükben először jártak ilyen helyen és csak sűrű mobilozással és egymás nemiszervének fogdosásával bírták ki a zsoltárokat meg a szenteskedéseket, amit a “keresztyén szellemiségű” egyetem vezetői rájuk zúdítottak. Másodszor akkor lépnek be egy templomba, amikor újabb szenteskedéssel és zsoltárral  kibocsátják őket az Életbe mint egyetemi diplomás keresztyén szellemiségű tanárokat.

A közoktatásban is megnyitották a tanévet, még kevesebb pénzzel, még több macerával a Fidesz által feltalált KLIK részéről. Aki ezt a szörnyűséget államtitkárként még elviselhetetlenebbé teszi, az egy volt károlis hallgató, Czunyiné Bertalan Judit. Bertalan 1993-ban az első évfolyamon kezdett a frissen gründolt károlis BTK-n magyar-történelem szakon.

Fatornyos falujából, Bokodról, ahol a helyi iskola takarítónőjének a lánya volt, apuka felszívódott, hihetetlen aljassággal és erőszakossággal tört a célja felé: minél közelebb a hatalomhoz, minél magasabbra a társadalmi ranglétrán. Közben életrajzát is kicsinosította: takarítónő anyukából pl. gazdasági szakembert csinált. Az egyetemen sem ismereteket gyűjtött, hanem, mondjuk így: kapcsolatokat. Első fontos kapcsolata Tenke Sándor volt, a Hittudományi Kar akkori dékánja, aki rögtön biztosított számára egyágyas szobát a saját irodájától pár méterre a teológiai kar első emeletén. Bertalan nem fecsérelte az időt tanulásra, azt a radikális tananyagcsökkentést saját magán is gyakorolta, amit most a közoktatásban kíván megvalósítani. Viszont megválasztatta magát HÖK-elnöknek, ami nem kis teljesítmény, hiszen a hallgatótársai gyűlölték és undorodtak tőle. Szabadidejében Tenkének, a szeretőjének a segítségével beiratkozott a Károli kecskeméti jogászképzésére. Itt havonta egy hétvégét töltött el, szintén nem tudása, hanem ismeretségi köre gyarapításával. Sok politikus járt ide, akik szerették volna a nevüket dr. Ezésesként aláírni, de csak érettségijük volt, az is levelezős. Ezen az operettegyetemen tanítgattak jó pénzért a szegedi egyetem oktatói, az ún. diplomákat is a szegedi rektor írta alá. (Az a fajta szívesség, amit Mészáros doktori diplomájának aláírásával a Szegedi Egyetem később a Károlinak nyújtott, már akkoriban is működött.) Bertalan, aki szívesen és arcátlanul hazudik, még hivatalos önéletrajzaiban is azt állítja, hogy jogászként a szegedi egyetemen végzett, pedig csak a Károli kecskeméti kisegítő tagozatán. Mikor végzett, Tenke, a szeretője állást kreált neki a Károli nagykőrösi karán, innen katapultált, ahogy a népnyelv mondja, innen “szopta fel magát” a Fidesz magasabb köreibe, s lett belőle országgyűlési képviselő, Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja, majd közoktatási államtitkár.

A Károli HÖK vezetőségi ülésein kötött barátságot történetünk második szereplőjével, a jelenlegi leghangosabb közoktatási botrány züllött hősnőjével, Erdőközi Orsolyával. Ő Bertalantól eltérően jó alakú, csinos lány volt, hosszú szőke hajjal, kedves, szelídnek tűnő modorral. Közben ő is végzett, férjként szert tette egy Manolovitsra és a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban tanítgatott.

A gyalázat akkor tört ki körülötte, amikor beadta az igazgatói pályázatát a gimnáziumba. Mind a tanárok, mind a szülők, mind a tanulók a régi igazgatót akarták továbbra is, nem így Czunyiné Bertalan Judit, aki a sorozatos tüntetések és beadványok ellenére Erdőközit nevezte ki igazgatónak, és amikor indokairól kérdezték, a maga szokásos ótvaros proli arroganciájával válaszolgatott.  A szülők kiderítették, hogy Erdőközi pályázatát az interneten keringő más szövegekből rakta össze, de Schmitt Pál álamfő országában a plagizálás egyenesen dicsőség. Az a hír is elterjedt, hogy Erdőközi segíteni fog abban, hogy a kitűnő épülettel rendelkező nívós iskolát átjátsszák a református egyháznak.

Most pedig kezdődik az iskola, és a Czunyiné által rájuk oktrojált igazgatónővel kell kezdeni a tanítást. Mint a Népszabadságban olvashatjuk: “Az intézmény élére erőből kinevezett Manolovitsné Erdőközi Orsolya már a tanév első napján kudarcot vallott, hiszen a tantestület hétfőn kétharmados arányban elutasította az új igazgató éves munkatervét, méghozzá alapvetően annak szakszerűtlensége miatt.” A szülők – pedig az SZMSZ biztosítja nekik és maguk is kérték – bele se nézhettek a munkatervbe. A hétfői évnyitóra a tanárok többsége fekete ruhában érkezett, jelezve, hogy gyásznapnak tartják Manolovitsné igazgatóságának kezdetét. Erdőközi még a tanulóifjúság elé sem mert lépni, az iskolarádión keresztül intézett hozzájuk szózatot.

Amiből világos, hogy Erdőközi úgy gondolja, Czunyinéval a háta mögött mindent megengedhet magának. Így volt  a Károlin is, ahol Bertalan a farkánál fogva vezette Tenke rektort és gyakorlatilag maga irányította az egyetemet a maga sötét, tudatlan, becstelen és aljas módján. Most pedig ez a rontás az egész magyar közoktatásra kiterjed, és Erdőközihez hasonló agyatlan és erkölcstelen sameszainak a segítségével végképp megmérgezi és szétrohasztja azt.

Hogy is mondja a Károli Küldetésnyilatkozata? “Az Egyetem célja az egyetemes keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében öntudatosan  vállaló ifjúság nevelése”.

Gratulálunk, sikerült legalább ezt a két bibliai paráznát kinevelni, Szodoma és Gomora városát benépesítő többi becstelen, tudatlan, erkölcstelen társukkal együtt. De milyen is lenne az az ifjúság, akit Szabó András, a csaló és rabló gazember, Petrőczi Éva, a kiérdemesült vén ribanc, Kun Béla unokája, a felvidéki spicli Popély, az IMO-s Hermann, a futóbolond Hidán Csaba, a volt komcsi kémeket kollégáira és hallgatóira uszító wistmanwoodos Balla Péter és a többi gonosz félkegyelmű vezet be a tudás úgymond templomába?

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 159 hozzászólás »

Among Friends (Barátok közt)

Posted by karoligaspar - szeptember 1, 2015

Barátok közt

Barátok közt

Írta: Hermeneutikai lángész

A Nyugati fény fotóján öt férfi látható, ők a Fidesz legerősebb emberei. Négyen közülük a Dunántúl észak-nyugati részéről származnak, a nyugati fény küldöttei ők, a kakukktojás az egyetlen alföldi, a hódmezővásárhelyi Lázár. Mintha Észak-Dunántúl különösen gazdag lenne  a Fidesz számára értékes elmék kitermelése szempontjából. Ott ül Pápa egyetlen élő díszpolgára, Kövér László, akit, ahogy mostanában nyilatkozta, már a legkevésbé sem érdekli a Fidesz, csak a gyermekei jövője. Gyanítjuk, azoknak sem lesz gondjuk, bár apuka csakugyan nem gazdagodott feltűnő módon, de tudjuk, hogy náluk a családi kincstárnok az öcsike, Kövér Szilárd. Ő pedig a jótékony félhomályban valóságos cég- és ingatlanbirodalmat épített ki magának és a családnak. A kép első helyén a felcsúti lángelmét, a miniszterelnököt látjuk. Mögötte az osztrák-szlovén határon fekvő Székelyfaluban felnőtt Rogán, neki köszönhetjük, hogy a pesti ötödik kerület pompás ingatlanai gyanús arab vállalkozók kezére jutottak, pl. a Párisi udvar, vagy a minden gyanú fölött álló Habony Árpád kiterjedt családjához.

Egyenesen a szemünkbe néz a képről Szijjártó Péter, az ország jelenlegi külügyminisztere, aki futsal csapatával erősítette meg országunk külkapcsolatait. Tudjuk róla, hogy apukája, a kartellezésért jogerősen elítélt vállalkozó (út- és vasútépítésben érdekelt), Simicska kegyvesztettsége miatt több milliárdos üzletekhez jutott. Bevételéből építette Petinek azt az elvarázsolt kastélyt, amely egészen biztosan díszhelyen fog szerepelni a giccsről szóló képzőművészeti albumokban.

Ezt a négy dicső férfiút Dunántúl adta a nemzetnek, nem úgy, mint a hódmezővásárhelyi Lázár Jánost. Ő amúgy feltűnően pompaszerető: lásd antik arany Rolex óráit. Kedveli a dzsentroid típusú fácánöldöklést és a külföldi luxushoteleket, ahol luxusnőkkel költheti a közpénzeket. Nagyapja még a birkákat legeltette Hódmezővásárhely határában, fácánt legfeljebb a vetésben láthatott, az időt pedig nem arany Rolex karórájáról, hanem a nap állásáról olvashatta le..

Ha másik szempontból nézzük az érdemdús férfiakat, akkor azt látjuk, hogy a második legnépesebb bevett keresztény egyházhoz tartózók feltűnő számmal vannak köztük képviselve. Szijjártó a győri bencés gimnáziumban végzett, ott ismerte meg példaképét, Orbánt. A szlovén származású Rogán felekezeti hovatartozásáról nincsen adatunk. A református egyházhoz tartozik ezzel szemben Orbán, a református gimnáziumban érettségizett és presbiterként működő Lázár és a házelnök Kövér is. Amikor annak idején bejelentette a pápai templomban, hogy őt itt keresztelték, némi konsternációt váltott ki az idősebb gyülekezeti tagok között, hiszen nem emlékeztek arra, hogy a szochazás kitüntetéssel rendelkező idősebb Kövér ilyet tett volna, vagy hogy 19-es vöröskatona még idősebb Kövér mit szólt volna ehhez. Mindenesetre fegyelmezetten tudomásul vették, hiszen, mint tudjuk Orbántól, ő sohasem hazudott. Az igazmondás vélelmét pedig bízvást kiterjeszthetjük a Fidesz egész vezérkarára is.

2017-ben ünnepli a világ a reformáció megszületésének fél évszázados évfordulóját. Erre készül a magyar kormány a Hold utcai pap, az oktatást, az egészségügyet és a kulturális életet EMMI miniszterként totálisan tönkreverő Balog hathatós segítségével.

A Magyarországi Református Egyház megadja a módját, 100 ezer forinttal jutalmazza azt, aki egy szlogent fogalmaz meg, amely “kifejezi a reformáció örökségét és rámutat arra a jövőorientált tevékenységre, amely az egész nemzet és az egyház megújulását célozza”. Szeptember 30-a a határidő, innen is buzdítunk mindenkit a részvételre. Nagy kérdés persze, ha olyan stilisztikai és nyelvérzékű emberek bírálják el, mint akik a felhívást megfogalmazták, kit fog lelkesíteni ez a díjnyertes mondás.

De az üzenet amúgy sem nekünk szól. A Magyarországi Református Egyház készen áll arra, hogy a félezeréves évforduló kapcsán megszentelje Orbán országlását, spirituális szintre emelje őt, és a magyar kálvinizmus csúcspontjának tekintse Lázár és Kövér tündöklését. Amikor láttuk, hogy Bogárdi Szabó István papi palástban áldja meg a felcsúti futballpályát Orbán házának szomszédságában, sejtettük, hogy ilyesmi be fog következni.

A MRE jelenlegi vezetői a jelenlegi, felcsúti császárt teszik az Isten helyébe és minden tiszteletet neki adnak meg. Ezekkel a gesztusokkal sátáni cinizmussal semmisítik meg a magyar reformátusság teljes erkölcsi örökségét. A kálvinista gályarabok nem azért szenvedtek, és de Ruyter admirális nem azért mentette meg őket, hogy késői örököseik futballpályákon bohóckodjanak. De Bogárdi püspöktől távol állnak az etikai megfontolások, a menekültügyről is csak annyit nyilatkozott, hogy “nem kell belőle aktuálpolitikai kérdést csinálni”. Nem is csinál, és a felebaráti segítségtől is eltekint egész egyháza nevében.

A Magyarországi Református Egyház létének legsúlyosabb válságába jutott. A Zsoltárossal szólva: “Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” (Zsolt 127, 1). Nem az Úr építi a házat, hanem durva kezek Habony és Finkelstein tervei alapján gányolják össze. Amit most építenek, az egy csicsás vásári bódé, egy látványegyház, amely bármit képes megáldani és felszentelni, amire “áldott Orbán testvér” felszólítja, hogy a gerinces kálvinisták által írott RefLap szóhasználatát idézzük.

Tudomásul vesszük, hogy “az Úr nem őrzi a várost”, melynek előjárói a bibliai Szodoma és Gomorra erkölcsi szintjére züllöttek. A magunk nevében kilépünk ebből az egyházból és erre buzdítjuk hitben járó testvéreinket is.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , | 81 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.