Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. március

Fabiny’s letter (Fabiny levele)

Posted by anonymanalyst - március 28, 2011

Ezt az e-mailt nemrég küldték meg a szerkesztőségnek. Sajnos, használati utasítást nem csatoltak hozzá, így nem teljesen értjük. Annyi bizonyos, hogy a MAB-levél kiszivárogtatásáról van benne szó. Az is biztos, hogy az e-mail szerzője Fabiny Tibor. De ki az a Csathó Lilla? És kik azok, akikről szó van bennük? F. nyilván Fabiny. De ki az az Sz.? Szabó? Várjuk olvasóink javaslatait – Anonym Analyst.

———- Forwarded message ———-
From:
Date: 2010/5/31
Subject: Fw: Fwd: FONTOS BEJELENTÉS
To:

Küldöm a “fontos bejelentést”. Ezér elég egy húszas. Most erre utaljatok: 11773…-…….., de szöveg nélkül, mer a számla nem az enyém, akié az külföldön van, nem tud róla, majd lerendezem vele. F. bekapta a horgot, még a jelszavát is megváltoztatta, mintha nem vóna mindegy. A szobájába má nem jutunk be, az csak akkor egyszer vót, de akkor Sz. küldött szimatolni és tutira ment. A nyáron má szerintem nem lesz semmi ütős, majd Sz. gépét csekkolom néha, aztán meg má én se leszek jó darabig. Mire visszajönnék a gyedről tán má nem is lesz hova, mer Károli se lesz 😀

CsL

———- Forwarded message ———-
From: Tibor Fabiny <fabiny.tibor@gmail.com>
Date: 2010/4/30
Subject: Fwd: FONTOS BEJELENTÉS
To: lilla.csatho@gmail.com

———- Forwarded message ———-
From: Tibor Fabiny <fabiny.tibor@gmail.com>
Date: 2010/4/29

Subject: Fwd: FONTOS BEJELENTÉS
To: Balla Péter <pballa@t-online.hu>, Enikő Sepsi <sepsi_eniko@kre.hu>

Kedves Péter! Kedves Enikő!

Mellékelem a KDHT-tagoknak írt, s egy órával ezelőtt elküldött levelemet.
Segítségeteket és megértéseteket nagyon köszönöm. Meglehetősen felzaklatott ez az ügy.
Holnap a kecskeméti Jogi Karon tartok órát, hétfőn (utoljára) Eperjesen vagyok.
Kívánok Nektek szép és békés hétvégét!

Tibor

———- Forwarded message ———-
From: Tibor Fabiny <fabiny.tibor@gmail.com>
Date: 2010/4/29
Subject: FONTOS BEJELENTÉS
To: Fehér Eszter <Feher.Eszter@kre.hu>
Cc: Magdolna Jákfalvi <jakfal@t-online.hu>, Eisemann György <e.gy@index.hu>, Zsigmond Csoma <h12656cso@ella.hu>, Kovács Árpád <kov4642@mail.iif.hu>, Szabó András <szabo.andras@hungarnet.hu>, Hansági Ágnes <hansagiagnes@gmail.com>, Kiss Gabriella <kissgabi99@freemail.hu>, Hermann Zoltán <hermann.zoltan@hungarnet.hu>

Tisztelt KDHT tagok!

Ezúton tájékoztatni kívánom a KDHT tagjait, hogy a rendőrségen feljelentést
kívánok tenni ismeretlen tettes ellen.

Tegnap este, amikor áttekintettem gmailes levelezésemet, megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy
e postafiokomat (fabiny.tibor@gmail.com) április 21-én feltörték s a címemről 14.29-kor
egy általam ismeretlen személynek (“Csatho Lilla”) továbbították azt a
levelet, amelyet nekem április 12-én Fehér Eszter, a BTK
Irodalomtudományi Iskolájának titkára küldött. A levél melléklete a
rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes úrnak a MAB elnökéhez írt
levelének tervezetét tartalmazta.

Ide bemásolom a továbbított levél paramétereit:

Tibor Fabiny <fabiny.tibor@gmail.com>
címzett lilla.csatho@gmail.com
dátum 2010. április 21. 14:29
tárgy Fwd: Fw: MAB válaszlevél
küldő gmail.com

A levél abban az időpontban ment ki (április 21. 14.29) amikor éppen
órát tartottam az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.  Ezt bármikor tudom igazolni
a hallgatók aláírásával.

A gmailes jelszómat rajtam kívül senki sem ismeri, a tanszéki
számítógépemen sincs elmentve. A nyomozásnak kell kideríteni, hogy ki
és hogyan törhette fel a postafiókomat.

Egyetemünk  érdeke, hogy a tettes(ek)re minél hamarabb fény derüljön.

Szándékomról tájékoztattam Prof. Balla Péter rektori teendőkkel
megbízott rektorhelyettes urat és Dr. Sepsi Enikó főtitkár asszonyt, s
mélységes sajnálkozásomat fejeztem ki amiatt, hogy az ismeretlen
tettes az én személyes postafiókomat bitorolva egyetemünknek,
a rektorhelyettes úrnak, s nekem is ilyen erkölcsi kárt okozott.

Fabiny Tibor
egyetemi tanár

2010/2/9 Fehér Eszter <Feher.Eszter@kre.hu>

Tisztelt KDHT tagok!

Az ülés időpontja február 18. 12 órára módosulna, ha megfelelő.

Üdvözlettel:

Fehér Eszter

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 61 hozzászólás »

Was Tibor Fabiny informer? Informátor volt-e Fabiny Tibor?

Posted by jhnnsclvn - március 26, 2011

A Kálvinista Kommunikáció című poszt rövidítve közli Fabiny Tibor professzornak 2010 nyarán a Kari Tanács előtt felolvasott hozzászólását. Ez volt gyakorlatilag az utolsó kísérlet a Károli BTK-n a normális kommunikáció helyreállítására – konkrét javaslatokkal, intézkedési tervvel. A beszéd vége felé Fabiny professzor említést tesz egy számára fájó, személyes ügyről, amely valószínűleg a beszéd keletkezésének közvetlen oka lehetett:

„Akik olvasták a blogot, tudják, hogy – számomra teljesen váratlanul –  több mint  egy hónapja én is egy gigantikus méretű verbális támadásnak lettem kitéve.”

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/03/18/calvinist-communication-kalvinista-kommunikacio/

Ki és miért támadta meg Fabiny Tibort? Ki gyűlölte őt annyira, kinek állhatott útjában? Ki és mit akarhatott elérni azzal, hogy Fabiny Tibort megrágalmazta?

2010 áprilisában valaki eljuttatott a blogra egy szupertitkos dokumentumot: azt, amit Balla Péter megbízott rektor nevében fogalmazott a Kari Doktori és Habilitációs Tanács 2010. április 9-én délelőtt a BTK Reviczky utcai épületében a MAB elnökének, Bazsa Györgynek, ugyanabban az időben, amikor néhány méterrel arrébb, a Rektori Hivatal Kálvin téri épületében Balla Péter mb. rektor – dr. Takács János László ügyvéddel és dr. Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgatóval egy elbaltázott kísérletet tett Hima Gabriella professzor asszony kirúgására. A Kari Doktori és Habilitációs Tanács beavatott tagjai – Szabó András, Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes, Hermann Zoltán, Kovács Árpád és a Maedchen für alles Eisemann György – különleges izgalomban várták a Rektori Hivatalból a híreket, és Hima Gabriella kirúgását már a levélbe is belefogalmazták. A sors azonban megtréfálta őket. Úgy esett végül, hogy a kirúgás – a Dupla-Szabó banda legnagyobb sajnálatára – akkor meghiúsult, a a MAB elnökének írt levél viszont egy héttel előbb látott nyilvánosságot a blogon, mint ahogy továbbították volna a MAB-ba:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/24/cynical-reply-to-the-accreditation-board-balla-peter-cinikus-valasza-bazsa-gyorgynek/

Balla Péternek 2010. április 24-én reggel fennakadt a szeme, amikor meglátta az interneten saját még el nem küldött levelét, amit aztán egy hét múlva tényleg postára adott Bazsa Györgynek.

Fabiny úgy került a képbe, hogy a levél továbbítását a blogra, miként az akkoriban viszonylag sok angolos anyagét is, ráfogták.

Nemcsak Balla Pétert foglalkoztatta a levél rejtélyes eljutása a blogra, hanem bennünket is. A rejtélyt még nem sikerült maradéktalanul megfejtenünk, de miután most birtokunkba jutott egy megdöbbentő dokumentum, úgy véljük, jóval közelebb kerültünk a nyitjához. A dokumentum valódinak tűnik, de hitelességét még ellenőriznünk kell. Azt követően meg fogjuk osztani a blog olvasóival.

Kérdésünk változatlanul: Vajon ki továbbította a blogra a Balla Péter nevében a Mab elnökének írt levelet, és hogyan terelte Fabiny professzorra a gyanút? Ki és miért akarta a Károli közvéleménye előtt lejáratni Fabiny Tibort?

Ha a most birtokunkba került e-mailt – ellenőrzés után – néhány nap múlva feltesszük a blogra, talán sikerül  közelebb kerülnünk a válaszokhoz.

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 43 hozzászólás »

Still free (Még szabadlábon)

Posted by jhnnsclvn - március 22, 2011

Szerző: Lovehunter

A Szegedi Rendőrkapitányság és az Országos Rendőrapitányság által indított büntetőeljárás gyanúsítottja, Mészáros Márton (vagy Mészáros István? – maga se tudja már), hírek szerint “könyvbemutatót” tart az Andrássy úti Írók boltjában.

Minden érdeklődőt, aki már a blogról és – visszavont fokozatai miatt – a MAB honlapjáról még csak távolról ismeri őt, szeretettel vár.

A közös beszélgetés tárgya látszólag egy könyvbemutató, valami irodalmi olvasókönyv, amit Mészáros (mert csak a vezetéknevét tudjuk bizonyosan) állított össze. Híres örök doktoranduszunk annak a létfontosságú kérdésnek az eldöntésében várja a közönség segítségét, mi is az ő keresztneve: Márton avagy István? Ez számára sorsdöntő kérdés, a szó szoros értelmében. Mártonként már egy kicsit lejáratta magát: ellenőrző- és bizonyítványhamisításokkal, kicsapásokkal, bukásokkal, hamis nyelvvizsgával és egy csalás miatt anullált PhD-kísérlettel. Ezért felvette tisztes nagybátyja tisztes keresztnevét, az Istvánt, és Szegeden már ezzel a névvel próbálkozott, de ugyanazzal a dolgozattal. István néven is lebukott. Most egy szerencsésebb, harmadik keresztnévre vár javaslatot a közönségtől. Ezt az ópuszt már azon a néven akarja majd PhD-fokozatra benyújtani, még nem tudni hova. Ebben az ügyben is várja a javaslatokat, doktori iskolák vezetőinek jelentkezését. (Balázs Mihály Szegedről már állítólag újból jelentkezett.)

Minden bizonnyal elkíséri őt a bemutatóra illegális oldalbordája, Ágnes asszony, akivel komplementer módon szerencsésen kiegészítik egymást. Ágnes asszonynak – Mészárossal ellentétben – csak a keresztneve bizonyos. Ő nem tudja eldönteni, milyen vezetéknéven hamisítson számlákat, okiratokat, nyelvvizsga-papírokat (nem magának: Mészárosnak, aki semmilyen nyelven nem tud, de ez nem baj, mert Ágnes asszony sem). Dékánhelyettesként és tanszékvezetőként aláírta már a Kulcsár-Szabó és a Hansági nevet is, de egyik sem jött be: okirat- és identitáshamisítás miatt ellene is büntetőeljárás folyik. Most azon gondolkodik, hogy hozzámegy élete nagy szerelméhez, a képen látható Mészároshoz, aki keresi párját és a keresztneét. Ágnes asszony is keresi a párját és a vezetéknevét. Vajon szerencsés lenne-e, ha felvenné a Mészáros nevet? Mit szólnak kedves olvasók ehhez a még nem kompromittált kombinációhoz: Mészáros Ágnes? Szerencsés-e továbbá, ha a pár hölgytagja ennyire domina? (Mert a képen brutálisnak tűnő férfipartner Ágnes asszonnyal szemben egy érző szívű “cuncimókus”.)

Segítsenek eldöneni a magyar felsőoktatás leghíresebb párosának dilemmáját! Mészáros (?) és (?) Ágnes szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt ma délután 4 órakor az Írók boltjában, a nyilvános kézfogóra:

http://www.facebook.com/event.php?eid=190273914341268

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton | Címkézve: , , | 55 hozzászólás »

Calvinist communication (Kálvinista kommunikáció)

Posted by jhnnsclvn - március 18, 2011

A kálvinista kommunikáció – legalábbis a Károlin – a hallgatás. Pontosabban az elhallgatás. Nem akárminek az elhallgatása, hanem a bűncselekményeké. Hallgatás akkor is, amikor a bizonyítékok már napvilágra kerültek. Balla Péter szerint az erkölcsiség azt jelenti, hogy amit nem ismernek be, az nincs.

A Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának két lutheránus professzora – Hima és Fabiny – ezzel ellentétes állásponton volt. Hima kezdettől a nyílt kommunikációt képviselte. Megpróbálta nyílt levelekben tájékoztatni kollégáit, és az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóit a történtekről. Erre a lesből hátba támadó Szabó András és a született intrikus Hansági Ágnes brutálisan megrágalmazta, előbb az egyetem, majd az internet nyilvánossága előtt. Fabiny – bedőlve a rágalmaknak – először melléjük állt, és 2009. szeptemberében nyílt levélben támadta meg Himát. Majd amikor fél évvel később, 2010 áprilisában ő is brutális rágalmazás áldozata lett, pálfordulást hajtott végre. Kiállt a Kari Tanács elé, és már ő is a nyílt kommunikációt, a tények feltárását, a hibák beismerését és a korrekt tájékoztatást követelte. Nem könnyen tette, hanem mint a bibliai , sőt, mint a babitsi Jónás, saját belső tiltakozását, habozását nagynehezen leküzdve, de felszólalt a bűncselekmények eltussolása ellen. Sőt, 3 javaslatot terjesztett a Kari Tanács elé, legalább az egyikben határozatot sürgetve. Felszólalását fagyos csend fogadta. Ez nem volt meglepő: az ülést még a Duplaszabó (azaz Szabó András – Kulcsár-Szabó Ágnes) páros vezette le Koncz Bettyke és a korrupt HÖK hathatós támogatásával.  Sepsi Enikő, akkor még főtitikár, és még csak várományosa a BTK dékáni székének, csupán az ülés ment oda Fabinyhoz gratulálni és egyetértéséről biztosítani. Nyilvánosan nem védte meg.

Sepsi azóta a BTK dékánja lett. Semmi sem akadályozta meg abban, hogy Fabiny javaslatait végrehajtsa. De nem tett semmit az Irodalomtudományi Doktori Iskolában történt bűncselekmények nyilvánosságra hozásáért. Ugyanúgy hallgat és hazudik, mint elődei.

Az alábbiakban közöljük azokat a részleteket Fabiny Tibor professzor retorikailag tökéletesen megkomponált felszólalásából, amelyek 2010 júniusában a kari és az egyetemi vezetés kommunikációs hibáira hívták fel a figyelmet, és azok sürgős orvoslását kérték.

A felszólalás – fentiekből következően – pusztába kiáltott szó maradt …


Szerző: Fabiny Tibor

Tisztelt Kari Tanács!

–         Köszönöm, hogy szót kapok, s hogy a kari vezetés felvette a KT napirendjei közé az általam javasolt napirendi pontot, amelynek ez a címe: „Hitelrontás az Egyetemen”.

–         Van, egy olyan több mint egy éve tartó, egyetemüket, s elsősorban karunkat érintő jelenség, eseménysorozat, amelyről eddig nyíltan, egymás között nem beszéltünk.

–         Ez az u.n. „botrányblog” kérdése.

–         Szeretném emlékeztetni a Kari Tanácsot, hogy szeptemberben, a tanév elején 2009. szeptember 9-én Hima Gabriella professzor asszonynak írt Nyílt levelemben ezt a kérdést már szóvá tettem.

–         Akkor szó szerint – többek között – ezt írtam:

Nagyon szeretném hinni, hogy nem Te biztatod, nem Te támogatod e levelek szerzőit! E módszerek nemcsak egy egyházi egyetem tanáraihoz és diákjaihoz, hanem minden jó ízlésű emberhez méltatlanok!  Ám ha nem Te állsz mögöttük, akkor miért nem határolódsz el tőlük???  Megkérlek, hogy legalább az én megnyugtatásom végett, nyíltan határolódj el ettől a szűnni nem akaró internetes botrányhadjárattól!

Ugyancsak szeptember 9-én erre a kérésemre a professzornő az alábbiakat válaszolta:

Hogy az általad említett blogoktól miért nem határolódom el nyíltan?
Mert eszembe sem jutott, hogy ezekkel engem kapcsolatba hozhatnak. ….Természetesen semmi közöm hozzájuk, e felől megnyugtathatlak. Az ott olvasottak azonban engem egyáltalán nem nyugtatnak meg. Viszont éppen mert semmi közöm ezekhez, befolyásom sincs rájuk.

–         …..

–         ….

–         … tavaly szeptember óta elszabadult a pokol. Ennek tüze virtuális lángba borította a Károli Gáspár Református Egyetemet.

–         A blogot olvassák (…) a külvilágban: kollégáink más egyetemeken, a MAB-ban, a püspöki hivatalokban stb.

……

–         Miért  olvassák …?

…. „A dokumentumok magukért beszélnek”. „Ha tized annyi igaz, amit ott leírtak, akkor is döbbenetes” – mondják soka

–         S ki kell mondanunk: a Kar vezetése is sajnálatosan elhallgatta, nem kommunikálta egyértelműen a doktori védésekkel kapcsolatos szabálytalanságokat, amelyeket a MAB vizsgálat feltárt.

–         Az őszinte szó, a hibák nyílt és bátor beismerése hitelessé tette volna a vezetői megnyilvánulásokat

–         Sokan azért kezdték olvasni a blogot, mert az … igazságot ott vélték megtalálni, nem voltak bizalommal az  vezetés iránt.

–         …

–         …

–         A KDHT-n elhangzott, hogy a diákok is kérdezik: 1. Miért hallgat az intézmény? 2. Miért nem védi meg az oktatóit?

–         Tisztelt Kari Tanács!

–         Tudom, hogy a blog ellen nehéz, sőt egyenesen lehetetlen harcolni. De hitem szerint mégsem értelmetlen.

–         Három  javaslatot szeretnék előterjeszteni:

–         1) A KT felé:  KT végre – egy év után – nyíltan beszéljen erről a jelenségről! („Ki elfedi, az csak növeli a bajt”. ) Legalább egymás között tematizáljuk a kérdést !

–         2) A KDHT és a kari vezetés felé: a KDHT elnöke és a kari vezetés egy következő KT alkalmával nyíltan tárja fel a KT tagjai előtt a doktori védések során elkövetett és a MAB által feltárt hibákat ill. azok orvoslását.

–         3) A Szenátus felé: a KT írásban kérje a Szenátust, s az Egyetem vezetését, hogy egy nyilatkozatban mutassanak rá, hogy a sajnálatosan kialakult kommunikációs helyzet ártalmas az Egyetem jó hírnevének, rontja az itt dolgozó tudósok és tanárok hitelét, és mérgezi a légkört.  A nyilatkozat tegye világossá, hogy az Egyetem vezetése a jövőben mindent meg kíván tenni a helyzet orvoslásáért, hiszen egy keresztény alapítású és szellemiségű intézmény  a megpróbáltatás idején is a reményre épít, amely elválaszthatatlan a hittől és a leleményes szeretettől. (Erről az utóbbiról kérem, hogy ma történjen szavazás!)

–         Mivel az egyházi egyetem a társadalomban morális szerepet is betölt,  helyzetünk megértése és orvoslása szempontjából az emberi erkölcs alappillérére, a Tízparancsolatra hivatkozom.

–         A református egyház egyik hitvallási irata, a Heidelbergi Káté ezt (a 9. parancsolatot) így magyarázza:

Mit kíván a kilencedik parancsolat?

F.: Azt, hogy senki ellen hamis tanúbizonyságot ne tegyek. Senki szavait el ne csavarjam. Ne legyek rágalmazó, vagy mást gyalázó. Senkit könnyen és meghallgatás nélkül meg ne ítéljek, se ne segítsek elítélni. Hanem kerüljek mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit: ha csak magamra nem akarom vonni Isten rettenetes haragját. Hasonlóképpen, hogy a törvényben és minden más eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén beszéljek és valljak. Felebarátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.

Végezetül egy személyes megjegyzést is szeretnék tenni.

Akik olvasták a blogot, tudják, hogy – számomra teljesen váratlanul –  több mint  egy hónapja én is egy gigantikus méretű verbális támadásnak lettem kitéve.

A verbális támadásra – szintén váratlanul, egy vasárnap reggel – verbális vigaszt kaptam a 64. zsoltár szavaiban

…..

Védj meg a gonoszok ármánykodásától,
a gonosztevők dühöngésétől! …“

Tisztelt Kari Tanács!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: , , | 74 hozzászólás »

The dumb captain (Néma kapitány)

Posted by jhnnsclvn - március 13, 2011

Szerző: Kommédia

Intézményi válságok idején a dolgozóknak világos üzenetre van szükségük. Az intézmény vezetőinek ilyenkor ki kell menniük a közvetlen frontvonalra. Befelé el kell mondani a teljes igazságot. Kifelé pedig kitűzni a diadalmas zászlót.

Gyerekkoromban olvastam Jules Verne Némó kapitányát. Most ez beugrott, ahogy a Károli ügyeit kívülről figyelem. Balla Péter nem Némó, hanem Néma kapitány. A kommunikáció csődje.

Jó pár éve oktatok kommunikációt és médiatudományt egy másik egyetemen. De ilyen kommunikációt, amilyen a Károlin folyik, munkahelyen még nem láttam. Pontosabban nincs mit látnom, mert nem folyik. Ha folyna vagy folyt volna, valószínűleg nem jött volna létre a Jhnnsclvn’s blog sem.

Amikor egy intézmény válságos helyzetben van, a profi kommunikáció életmentő lehet. A Károli már két éve válságban van, és nemhogy lábalna kifelé, hanem csak süllyed benne, vergődik, fuldoklik.

Ha egy intézmény rendkívüli állapottal konfrontálódik, át kellene szervezni a működését. Ha a történteket és a szükséges intézkedéseket nem kommunikálják megfelelően befelé és kifelé, az image- és reputációveszteséggel, végső soron gazdasági csőddel jár.

Különösen válsághelyzetekben van szüksége az intézmény dolgozóinak olyan világos perspektívára, amely biztonságot közvetít, kijelöli a cselekvési teret és priorizálja a feladatokat. Ha ezt Balla Péter rektorként nem tudja, és Kovács Barnabás stratégiai igazgatónak sincs fogalma róla, akkor miért nem kérdezik meg a Kommunikáció tanszék szakembereit? Talán azért mert nem szakemberek? Mert Sepsi Enikő úgy csöppent a kommunikációba, mint Pilátus a Credóba?

Alapszabály, hogy krízis idején a helyzetet a dolgozók számára őszintén, érthetően, követhetően kell kommunikálni, mert különben idegen hang veszi át a szócső szerepét. Az intézmény csúcsvezetőségének, elsősorban Balla Péternek, aki – társait kiirtván – sokáig egyedül uralta a Rektori Hivatalt, úgy kellett volna informálnia kollégáit, hogy a hierarchia minden szintjére ugyanaz a magüzenet jusson el. Kellett volna … Mert a kapitány néma maradt.

Rendkívüli állapot idején a vezetés kezében van a megoldás kulcsa. A munkatársak közvetlen főnökei az elsődleges kommunikációs partnerek és a leghitelesebb információforrások. Legalábbis így kellene lennie.

Krízishelyzetekben 4 alapszabályt kell betartani:

  1. A vezetőnek, azaz Ballának, ki kellett volna mennie a kommunikációs frontra, mert különben mindenki a maga verzióját terjeszti.
  2. Az igazságot kellett volna mondania, mert aki egyszer hazudik, annak nem hisznek többé.
  3. Röviden és világosan el kellett volna mondani, mit művelt Mészáros, Hansági és Szabó. Nem pedig hazudozni, és bűnbakot keresni.
  4. A tájékoztatás után a felmerülő kérdéseket megválaszolni. Nem pedig „aki kérdez, az ki van rúgva” alapon (ld. Kapa), a kérdéseket elfojtani.

Aki hallgat, mint Balla, Szabó, Hansági, Pethő, azt kockáztatja, hogy a kommunikációs űrt mások fogják kitölteni: információkkal, esetleg ezek híján spekulációkkal, amelyek rontják az intézmény hitelét.

Rendkívüli helyzetekben az intézmény vezetőjének kellene elsőként nyilatkoznia, és nyilatkozataival megszabni a kommunikáció irányát. Ha nem nyilatkozik, vagy hazudik, az események maguk veszik át az irányítást, és a PR-részleg helyett összezavarodott, alulinformált dolgozók fogják tényfeltáró újságíróknak és internetes médiumoknak elmondani, mi folyik a intézmény falain belül.

Mit tett Balla Péter a saját rokona, Mészáros Márton csalása ügyében? A csalást az egyetem érdekének, sőt, „üzleti titok”-nak nevezve megtiltotta a róla való kommunikációt. Közben zajlott a MAB-vizsgálat, Mészáros fokozatát visszavonták, de Néma kapitány még mindig tartotta magát önként tett némasági fogadalmához. Azt a munkatársát, aki elejét akarta venni a katasztrófának, és a bűnügyet még a legelején megállítani, törvénytelenül kirúgta (Hima), ezzel újabb tápot adva újabb botrányos sztoriknak. Majd amikor kirobbant a másik csaló, Pethő Sándor ügye, Balla megint csak nem nyilatkozott. Se kifelé, se befelé. Ez nem böcsesség volt, hanem ostobaság. A tényekből és mások nyilatkozataiból hamar összeállt a sztori. Ezt Balla meg sem próbálta hangolni, finomítani. Vagy eleve nem is hitt Pethő ártatlanságában? Tudta, hogy nincs mit nyilatkoznia? Akkor miért nem rúgta már régen ki Pethőt?

Mi Balla Péter intézményvezető némasági fogadalmának tanulsága?

Az, hogy aki nem kommunikál, azt kommunikálják: újságok, blogok, a magyar tudományos élet és felsőoktatás különféle médiumai és kommunikációs csatornái. Például ez a blog.

Néma gyereknek az anyja se érti a szavát, mint ahogy Néma kapitánynak se a matrózai.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 61 hozzászólás »

Miskolczi-Bodnár’s salary (Mennyit keres Miskolczi-Bodnár Péter?)

Posted by jhnnsclvn - március 12, 2011

Szerző: Cicero
Biztosan sokat keres: 1. Versenyhivatali fizetés, 2. Egyetemi tanári fizetés, 3. Rektorhelyettesi fizetés, 4. Tanszékvezetői pótlék. Állítólag Kapa nem a törvényben garantált egyetemi tanári fizetésért szerződtette, hanem ennél jóval többért. Ez midösszesen meghaladja a törvényes 2 milliós plafont. A versenyhivatali fizetést leszámítva, ennek nagy része a hallgatói befizetésekből jön össze. Azon hallgatók pénzéből, akik befizetéseikért cserébe nem kapnak semmit. Jövőre már egy akkreditált diplomát se…

A Ravasz László Baráti Kör az alábbi levelet küldte 2011. január 10-én Balla Péter és Miskolczi-Bonár Péter rektorhelyetteseknek – külön-külön:

Balla Péter mb. rektor részére

KRE Rektori Hivatal,
1091 Bp. Kálvin tér 9.

Tisztelt rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr!

Az adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény és  a Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 27-i jogerős ítélete szerint az egyetemek vezető állású munkavállalóinak fizetésére és egyéb anyagi juttatásaira vonatkozó adatok közérdekűek és ezért nyilvánosak.
A törvénynek megfelelően kérjük, hogy 15 napon belül szíveskedjék a KRE honlapján nyilvánosságra hozni az alábbi közérdekű adatokat:
1. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektor-helyettes 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
2. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektor-helyettes 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
3. Dr. Sepsi Enikő dékán 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
4. Dr. Sepsi Enikő dékán 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
5. Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
7. Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
10 Dr. Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
11. Dr. Kovács Zsolt Csaba 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
12. Dr. Miskolczi Bodnár Péter rektorhelyettes 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
13. Dr. Miskolczi Bodnár Péter rektorhelyettes 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
14. Dr. Bozsonyi Károly rektorhelyettes 2010. december havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
15. Dr. Bozsonyi Károly rektorhelyettes 2010. szeptember 1. és 2011. január 10. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai

Kérjük, hogy  a kért közérdekű adatokat igazoló eredeti dokumentumokat is (pl. Munkabérjegyzék, a személyes adatok, lakcím, adószám, bankszámlaszám stb. eltakarásával, pdf formátumban) szíveskedjék a KRE honlapján közzétenni. Kérelmünk teljesítésének megtagadása esetén minden rendelkezésre álló jogi lépést haladéktalanul megteszünk.

Budapest, 2011. január 10.

Őszinte tisztelettel:

Ravasz László Baráti Kör

A levelet mind Balla Péter mb. rektor, mint Miskolczi-Bodnár Péter rektorhelyettes 2 hónappal ezelőtt tértivevénnyel megkapta. Azóta sincs fönt a honlapon az egyetemi vezetők fizetése. Azoké, akik az állami fejkvótákból és a hallgatói befizetésekből horribilis összegeket markolnak ki havonta azért, hogy tönkretegyék a református egyetemet. Céljukat tulajdonképpen már elérték, de a harácsolást eszük ágában sincs abbahagyni. Különösen nagy a jogász rektorhelyettes felelőssége, akinek láthatóan nincs mersze megfékezni Kovács Barnabás ámokfutását az ÁJK-n.

 


Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 18 hozzászólás »

Szabó, Pethő, Mészáros versus Guttenberg, Hahn, Grasser

Posted by jhnnsclvn - március 7, 2011

Szerző: Szegedi Kolléga

 A Szegedi Tudományegyetem  hálás lehet a Ravasz László Baráti Körnek és elsősorban a kör szegedi tagjainak, hogy megakadályozta egy jóhírű egyetem iszonyú blamálását az országos hírű csaló, Mészáros Márton doktoráltatásával. Mintha nem lennének saját becsületes és tehetséges hallgatói, éppen egy másik egyetemen visszautasított, gimnáziumokból ellenőrzőhamisítások miatt kizárt, érettségi előtt csalás miatt megbuktatott, nyelvvizsgáját csalással szerző, diplomáját – nyelvvizsga hiányában – szabálytalanul átvevő jelöltnek akarta kiadni a tudományos fokozatot. Az RLBK szegedi tagjainak hatalmas erőfeszítése és egy újabb rendőrségi feljelentés kellett ahhoz, hogy a Szegedi Egyetem az utolsó pillanatban lemondjon erről az öngyilkos lépésről.

A németek és az osztrákok példája bizonyítja, hogy a csalással szerzett fokozatokat nem hagyja a társadalom annyiban, visszavonatják, és a csalóknak bűnhődniük kell. Karl Theodor von und zu Guttenberg nemcsak a fokozatát adta vissza, hanem 6 nappal ezelőtt miniszteri posztját is. Anthony bejegyzése után utánanéztem a neten az osztrák „Guttenberg-esetnek” is. Ott néhány napja Johannes Hahnt, az osztrákok EU-kormánybiztosát fenyegeti a szakmai és morális bukás veszélye. Pedig Hahn doktori fokozata nem újkeletű. 24 évvel ezelőtt szerezte a Bécsi Egyetemen filozófiából, egy 282 oldalas értekezéssel, amelyről többen azt állítják, hogy 90%-ban plágium. Az osztrák sógorok, csakúgy, mint a németek, azonban inkább a tényeket ellenőrzik, mintsem hogy a szabálytalanságra a figyelmet felhívó bejelentőt üldöznék, mint a magyarok. Ez utóbbi nemcsak károlis, hanem kifejezetten magyar sajátosság, hiszen Szegeden is ez folyik.

Közismert, hogy a Mészáros-esetet a Károlin az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője azonnal jelezte – előbb az iskolán belül. Fent van a neten a jegyzőkönyv arról a 2009. áprilisi ülésről, amely rögzíti, hogy Hima Gabriellát a bejelentés miatt Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán és Kovács Árpád azonnal leváltották a Doktori Iskola vezetéséről, és Kovács Árpádot bízták meg az elnöki poszttal, aki Mészáros összecsalt fokozatát a „választóival” együtt – MAB-tagként ! – készségesen, és hálával telítve az új posztért, megerősítette:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/ A jegyzőkönyv közvetlenül elérhető itt: DIT2009.04.06 .

Hima ezek után Ballának is jelezte a szabálytalanságot és a nyilvánvaló okirathamisítást, fogalma sem lévén arról, hogy Balla és Mészáros rokonok:

 https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/

Így aztán biztosan csodálkozott, hogy a bejelentést követően Balla nem vizsgálta Mészáros, Hansági és Szabó közös csalását, hanem nemcsak megerősítette Hima leváltását és azonnal visszahívta őt minden grémiumból, hanem személyesen üldözni kezdte, végül tartós betegállománya alatt, amibe ez az üldözés sodorta, még indoklás nélkül fel is mondott neki.

A Szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője, Balázs Mihály, bölcsészrektorhelyettese, Pál József, és a Doktori Intézet igazgatója, Klukovits Lajos, ugyanezt a sorsot szánják nekem. Valóságos hajtóvadászatot indítottak ellenem, vérdíjat tűztek ki a fejemre, mert kitartóan figyelmeztettem őket a Mészáros-féle csalás cinkos pártolásának következményeire. Az üldözés most is folyik, széles körben nyomoznak – persze, nem a bűncselekmény elkövetői ellen, hanem ellenem, aki azokat meg akarta akadályozni. Biztos vagyok benne, hogyha megtalálnának, akkor velem is úgy számolnának le, mint Hima Gabriellával, aki nyíltan vállalta a vétót. Klukovits gyáva névtelenként emléeget, pedig jól tudja, hogy személyem feltárása nem a bátorsággal volna egyenlő, hanem az ostobasággal és az öngyilkossággal, sőt, ami még rosszabb, az ügy eltussolásával és a csalópáros, Mészáros és Hansági diadalával.

Csak remélhető, hogy a német és az osztrák Mészáros-eset felnyitja a szegedi egyetemi vezetők szemét. (A Károliról nem beszélek, az Bölcskeivel, Ballával, Serpsivel és Kovács Barnabással reménytelen esetnek látszik.) Mert miről szólnak a német és az osztrák esetek? Arról, hogy a szabálytalanul, vagy önös érdekből eljáró egyetemeket negyed évszázad múlva is pellengérre lehet állítani, mint pl. most a Bécsit, amelyik 1987-ben adta ki a fokozatot Hahnnak. A csalók és az egyetemi vezetésből őket – ilyen-olyan érdekeiknél fogva – támogató cinkosaik odaát nem ülhetnek nyugodtan a babéraikon évtizedekkel később sem. Mint derült égből a villámcsapás érheti őket a leleplezés.

És a leleplezés ragályos. Előbb a német Guttenberg, aztán az osztrák Johannes Hahn: 

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Unser-EU-Kommissar-vor-Ruecktritt/19430749

Mára már az egész gyanús 282 oldal olvasható az interneten:

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hahns-Arbeit-im-Internet-veroeffentlicht/19569361

Bizonyára meglesz a foganatja. nem úgy, mint nálunk.  Mert pl. Szabó András 44 oldalas MTA doktori értekezése már régóta fent van a neten, de nem vonták vissza a fokozatát, nem vonták meg a havi 60 ezer forint nagydoktori pótklékát, nem zárták ki őt az oktatásból.

Egy héttel ezelőtt pedig az egykori ostrák pénzügyminiszter, Karl-Heinz Grasser 1991-ben készült (másolt?) magiszteri dolgozata is reflektorfénybe került, mint plágium:

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Uni-prueft-Grassers-Magister/19260912

Húsz éves ügy ez is, de nem évült el, és nem is fog. Itt személyek hitelességéről van szó. Ha nem hiteles, az illető, tűnjön el a színről, és ne játsszon példaképet. A Klagenfurti Egyetem felül fogja vizsgálni ezt a szakdolgozatot is, és ha kell, Grasser diplomáját is visszavonja. A dolog érdekessége, hogy a szakdolgozat témavezetője, Herbert Kofler, a dolgozat elfogadása után üstökösszerű karriert csinált. Amikor Grasser 2003-ban PhD-értekezést nyújtott be, megintcsak Kofler vállalta volna a témavezetést, de az egyetem ezt összeférhetetlenség miatt megakadályozta. Csak úgy mellékesen megkérdezem: milyen volt Mészáros szakdolgozata? Ki volt a témavezetője? Csak nem Hansági? Ausztriában vagy Németországban pl. nem duplázhatna a szakdolgozati témavezető. Létezett-e egyáltalán az a szakdolgozat? Ha igen, ki írta? Ő vagy valaki más, netán Hansági zsoldjában? Minden lehetséges, hiszen a német nyelvtudását is a németül szintén nem tudó Hansági igazolta. Mészáros összes legitimációja Hanságitól jön, vagy a Hansági által az apósa klikkjét alkotó mamelukoktól (Eisemann, Pál, Balázs, Fried).

Ahogy Balla Péter az intézmény vezetőjeként a rokona, Mészáros Márton bűncselekményét kezelte, az önmagában botrány és bűncselekmény. De Balla részben meg is bűnhődött érte. Azt hiszem, ezzel kezdődött a „károlisbotrány”, amiért ilyen értelemben Balla Péter, az intézmény vezetője a felelős, aki mindenről tudott, és mindennek elejét vehette volna. Nem is ér, nem is érhet véget addig a vesszőfutásuk, amíg Balla, Mészáros, Hansági és Szabó András el nem tűnnek a színről. Ha maradnak, merő önzésből, magukkal rántják az egész református egyetemet. De az már hajmeresztő pofátlanság, hogy Balla Péter hivatalos levélben utasítja a szegedi egyetem rektorát is, hogy hasonló módon bánjon el velem, a Szegedi Tudományegyetem oktatójával, mint ahogy ő tette a saját munkatársaival, akik bűncselekményeket tártak fel ill. hívták fel rájuk a figyelmét.

Balla Pétert, fentiekre tekintettel, nem elég leváltani, nem elég vádat emelni ellene, őt nyilvánosan pellengérre kell állítani azért a mérhetetlen aljasságért, ahogy a bűncselekmények feltáróin bosszút áll, sőt, másokat is bosszúra bujt fel. Íme a bizonyíték:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/09/business-secret-uzleti-titok/

Mindezt keresztyénként, sőt, lelkészként, nem átallva még a Szentírásra is hivatkozni! Mintha a felhívás a bűnre nem Ballától, hanem Jézus Krisztustól jönne. (Nem ártana Balla elmeállapotát megvizsgáltatni, hiszen ez a levél teljes összhangban van a Horváth János álnéven blogoló őrült nézeteivel.)

Pontosan úgy kellene eljárni a károlis csalókkal szemben is, mint Európa nyugati felén, ahol a bűnözők szégyenülnek meg, és vesztik el az egzisztenciájukat, nem pedig az ártatlanok, mint ma, a 21. század második évtizedében Magyarországon.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , , , , , | 66 hozzászólás »

Schmitt’s well (Schmitt kútja)

Posted by jhnnsclvn - március 5, 2011

A tegnapi ÉS két cikkben is emlegeti a Károli Gáspár Református Egyetemet. Az egyikben Kun Miklós kapcsán, aki havi apanázsként 400.000 forintot kap Zugló polgármesterétől, Papcsáktól. Hogy mire pontosan, nem tudni, mert dolgozni még senki sem látta, akárcsak a Református Egyetemen, ahol csak a fizetési listákon szerepel már 10 éve, hasonló nettó összeggel. Feltehetően havi nettó 800.000-ért kutatja a kremlinológiát, olyan forrásokból, amelyekhez csak ő fér hozzá, mások elől ugyanis elzárja.

A másik cikk viszont olyan kútról szól, amelyet éppen most ás a magyar államfő, Schmitt Pál, hogy forrásának bő vizével életre locsolja a saját mocskában fuldokló Károli Gáspár Református Egyetemet. A cikket Terminológus találta és kommentálta.

Szerző: Terminológus

Schmitt Pál invenciózus jogtudományi elmélkedése a Károli Gáspár Református Egyetemen nemcsak az egyetem jogászaira volt megvilágosító hatással, hanem a nyelvtudomány művelőit is megihlette, az egyetemen kívül is. Ez nem csoda, hiszen Schmitt Pál nemcsak meghirdette a magyar nyelv kultiválását, hanem néhány hónap alatt valósággal forradalmasította a magyar nyelvet, amelyre már külön terminus technicus is létezik: schmittmagyar. Az ÉS-ben megjelent alábbi glossza egy sajátos schmitti szóhasználatot elemez, szakrális terminológiai szempontból. Schmitt Pál beszédét hallgatva, majd a glosszát olvasva a Károli nyelvészei is valósággal lázba jöttek. Különösen, akik a Terminológia mesterszakban érdekeltek. Fóris Ágota állítólag máris tervezi, hogy Schmitt Pált másodállású oktatóként alkalmazza a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken, amelynek tudvalevőleg ő a vezetője, de amelyhez szakmailag éppoly kevés köze van, mint Schmitt Pálnak. Sőt, kevesebb, hiszen Schmitt Pál programszerűen foglalkozik a magyar nyelvvel, Fóris Ágota viszont sehogy sem. Ez a szakértelemhiány azonban nem zavarja tanszékvezető asszonyt abban, hogy bevezessen egy új alprogamot a terminológián belül, a szakrális jogi terminológiát, amelyet elsősorban Schmitt Pálra épít. Az ötletet ehhez a Károli profiljára szabott képzéshez egyrészt maga a Schmitt-beszéd, másrészt annak ÉS-beli elemzése adta.

“Schmitt Pál államfő a Károli Gáspár Református Egyetemen rendezett konferencián azt
mondta, az alkotmány akkor tölti be hivatását, „ha minden más jogszabály belőle forrásozik,
rá támaszkodik, ha minden közös cselekvés hozzá igazítható”.
A mondat szó szerinti jelentése egy jogi közhely: az állam elfogadott jogszabályai
levezethetők az alkotmányból: ezért is nevezik azt alaptörvénynek. A szóválasztás teszi
érdekessé a mondatot, a ritka forrásozik ige használata. A névszóból igét alkotó -z képző
alapvető jelentése: valamivel cselekszik, pl. gereblyéz, valamivel ellát, pl. sóz. Az ige ‘forrásul
szolgál’ jelentése első hallásra különösen hangzik, nehezen értelmezhető. Csak az (katolikus)
egyházi nyelvhasználatban fordul elő.
Bizonyára a hely szelleme ihlette meg az államfőt, amikor ezzel a mondatával az
alkotmányozás jogi aktusát a szakrális szférába emelte. Schmitt Pál az új alkotmányt nyilván
a kormányfő évértékelő beszédében vizionált „magyar szellem” testet öltéseként képzeli el.
Az pedig majd bővízű forrásként kiáradva elárasztja nemcsak a jogrendszert, hanem az egész
magyar életet is.”

Huszár Á.

ÉS LV/8. 2011. március 4.
Ki forrásozik itt?

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 44 hozzászólás »

White collar crime (Intellektuális bűnözés)

Posted by jhnnsclvn - március 1, 2011

Szerző: Anthony

Az USA egyes egyetemein a végzős jogászok ellátogatnak a börtönbe, ahol találkozhatnak az ún. „fehér galláros” bűnözőkkel (angolszász területen így nevezik az intellektuális bűnözőket, szemben a kék munkazubbonyos, azaz „blue collar”, kétkezi bűnözőkkel). A praktikum bevallott célja a tanulmányok gyakorlati kiegészítése, a be nem vallott pedig az elrettentés: hova vezet a törvényszegés? A Károlin az egész képzés – képletesen szólva – börtönben folyik, bűnözők irányításával, szintén abból a célból: hova vezet a törvényszegés? A válasz itt: jóléthez, hatalomhoz, presztízshez, pénzhez.

Az USÁ-ban a gazdasági bűnözést is nagyon szigorúan büntetik, mint ahogy a büntetési tételek is jóval magasabbak, mint Európában és főleg Magyarországon. Ott nem fordulhatna elő, hogy olyan fehérgalléros bűnözők, mint Mészáros, Pethő, Hansági és Balla, akik együttesen úgyszólván az egész Btk-t kimerítik, szabadon grasszálhassanak. A károlis fehérgallérosok bűnözési repertoárja megdöbbentően széles: csalás, okirathamisítás, név- és identitáshamisítás, hivatali kötelességszegés, hivatali hatalommal való visszaélés, korrupció, pénzmosás, hűtlen kezelés, szubvenciós csalás (állami támogatás nem oktatási célra való fordítása), adócsalás (nullszaldós gazdálkodási mérleg adófizetés elkerülése céljából), sikkasztás. Eddig ennyi. De ha a rendőrség vizsgálódni kezd, többet is találhat.

Egy bűncselekményt még a fentieken kívül a Károli vezetői bizonyosan elkövettek, és ez a közérdekű bejelentő üldözése. Nagyon sok oktató szólalt már fel a bűncselekmények gyanúja miatt, és volt, aki tenni is próbált azért, hogy megakadályozza azokat. Mindnyájan rövid úton repültek az egyetemről.

Elsők között Varga Attila adjunktus a Neveléstudományi Tanszékről, aki a HÖKös csalásokról a kárvallott hallgatóktól értesült. Először csak asszertív magatartásra buzdította őket, majd látva, hogy falakba ütköznek, ő maga is a tettek mezejére lépett. Panaszt tett a BTK akkori vezetőinél, Szabó Andrásnál, Kulcsár-Szabó Ágnesnél és Györgyiné Koncz Juditnál a becsapott hallgatók nevében. Elmondta, hogy a hallgatók nem kapják meg az ösztöndíjukat, ám a listákon kedvezményezettként szerepelnek, és olyan is előfordult, hogy valamelyiküknek véletlenül a számlájára érkezett egy nagyobb összeg, amelyet a HÖK vezetősége azonnal visszakövetelt, mondván, téves utalás volt. Különösképp László Márton (HÖK-elnök), Szénási Károly (gazdasági elnök) és Szabó Andrea (tanulmányi elnök) visszaéléseit tárta fel. Varga Attila bejelentése nyomán a HÖK-vezetők és egyéb tagok ellen soha nem indult vizsgálat, ellenkezőleg, László Mártont a Kálvin téri templomban kitüntették, Varga Attilának pedig azonnali hatállyal fölmondtak.

A Varga Attilával szemben alkalmazott szankciót később vezető oktatókra is kirejesztették. Kapa Mátyásnak, az ÁJK dékánjának is azonnali hatállyal felmondtak, mert meg merte kérdezni, hová lett a jogi kar negyedmilliárdos tiszta bevétele. Hima Gabriella professzornak pedig betegállománya alatt visszamenőleges hatállyal mondtak fel, mert nem legalizálta a MAB előtt Mészáros Márton és Baranyai Katalin PhD-csalását. Hármójuk közül csak Kapa tudott magának – munkajogászként – végkielégítést kialkudni. Varga Attilát egy fillér nélkül rakták ki, Himának meg még visszamenőleges hatállyal az utolsó havi táppénzét is levonták, és kórházi kezelés alatt az egészségügyi biztosítását is megszakították, hogy példát statuáljanak: hiszen ő nem akárki PhD fokozatát kérdőjelezte meg, hanem Balla Péter rokonáét és Kulcsár-Szabó Ágnes intim barátjáét, Mészáros Mártonét. 

Lehetetlen, hogy Bölcskei Gusztáv ne tudott volna a bűncselekményekről, hiszen a retorzióként alkalmazott kirúgásokat fenntartóként neki is jóvá kellett hagynia, és fenti oktatók, meg mások is, többször próbálták őt közvetlenül informálni a törvénytelenségekről, de a püspök elzárkózott a meghallgatásuktól.

A hallgatók lelkében azonban a sikeresen és következmények nélkül végrehajtott bűncselekmények termékeny talajra hullottak. Míg az amerikai diákokat csak tanulmányaik végén, elrettentő célzattal ismertetik meg a bűnözőkkel, a károlisok nevelését a képzés teljes időtartamára válogatott és sikeres, az életben jól boldoguló bűnözőkre bízzák. Nem csoda, hogy a munka és erőfeszítés nélküli siker útja vonzó számukra. Mi kell egy PhD-hoz? Nem kemény munka, csak egy pár oldalas fogalmazás, amit lehetőleg mással kell elvégeztetni. Mi kell egy MTA doktorihoz? 44 oldalas üres locsogás, és 3 db jelentéktelen, egyenként 3-4 oldalas publikáció. Mi kell egy professzori kinevezéshez? Néhány blickfangos idegen nyelvű, fiktív tanulmánycím.

A károlisok csaló és szélhámos oktatóiktól, bűnöző vezetőiktől ezt tanulták. Nem csoda, hogy már zsenge és harmatos korukban maguk is a bűnözés útjára léptek. Mert nemcsak azt tapasztalták meg, hogy bűnt elkövetni érdemes, hanem azt is – Varga Attila, Kapa Mátyás, Hima Gabriella és a többi, névtelen, áldozat példáján – , hogy becsületesnek lenni nem érdemes. Sőt, a Károlin halálos vétek, amiért nyilvános kivégzés jár.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , , , , , , , , , | 59 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.