Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2020. április

Blessing or Curse? (Áldás vagy átok vár a Kaszap utcára?)

Posted by jhnnsclvn - április 24, 2020

Levelet kaptunk kecskeméti tanítóképzős oktatók aláírással, melynek lényege röviden: Bár minket nem kérdezett senki, hogy akarjuk-e a farizeus papokat, leghevesebb tiltakozásunkat ellenük Reményik Sándor szavaival artikulálva szeretnénk országgá kiáltani. De idézhetnénk közismert nemzeti musicalünkből, az István, a királyból is: “Nem kellenek szemforgató, hamis papok”, se kálvinisták, se pápisták, akik hátuk mögött nem Isten, hanem az Orbán házával egybeépített Puskás Akadémiával pózolnak, és kezükben úrvacsorai kehely illetve monstrancia helyett futball-labdát tartanak. Ez mindent elmond az ő hitük tartalmáról. Ezek akarnak bennünket templomi bohóckodásra kényszeríteni, akik Isten helyett a futballban hisznek, és templomok helyett focistadionok gyepét szentelik fel? Bár a károlis rektor áldáskéréssel zárja ki tudja, kihez szóló levelét, félő, hogy ez Isten fülében nem áldásként, hanem átokként fog landolni. Ezért mi is szeretnénk, mint Reményik versének alanya, “visszadobni minden áldást, /Csak vissza, vissza mind, akár az átkot”. – A Szerkesztőség teret ad a kétségbeesett hangulatot tükröző írásnak, akárki küldte, és közli a nagyon aktuálissá vált verset az új fenntartóról készült fotóval együtt.

 

Szerző: Reményik Sándor

Én most…

Én most ki nem bírom a papi szót,
Templomba járni én most nem tudok,
Szívemben tőrként döf minden ámen
S úgy érzem, rám dőlnek a templomok.

A belsőm csupa véres lázadás,
Szeretném sivíttatni az orgonát,
Hogy a boltívek alá törjenek
Sikoltó, rémes disszonanciák.

Szeretnék visszadobni minden áldást,
Csak vissza, vissza mind, akár az átkot,
És perelni az Istennel vég nélkül,
Hogy így alkotta meg ezt a világot.

A képen a következők lehetnek: 2 ember

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, NER és Református Egyház, NER-lovagok a felsőoktatásban | Címkézve: , , | 29 hozzászólás »

Hey Janitor, what now? (Mi lesz veled, Pedellus?)

Posted by jhnnsclvn - április 16, 2020

Két szürke veréb: a Pedellus-rektor és helyettese emlékkönyv-írás közben, száraztészta és étolajosztás előtt a Wojtyla házban

Szerző: Kecskeméti Kolléga

A kormány (…) arról döntött, hogy az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Egyetem – egy új, versenyképesebb működést biztosítani képes struktúrában működik tovább. (…) 2020. július 1-jével az egyetemek alapítói és fenntartói jogai a közvetlen állami fenntartás helyett egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek”.

Az egyetemeknek az alapítványokon keresztüli magánosítása már egy ideje itt ólálkodott a kertek alatt. Mielőtt kiderült volna, hogy a Corvinuson ez sikeres lesz (vagy nem), már több intézmény is bejelentette az igényét, így a MOME, az ÁTE és a SZIE is. De a csapatban van két kakukktojás is, akik aligha önként kerültek ide: a Miskolci Egyetem és a nevét sem találó kecskeméti intézmény. De még ez utóbbi kettő között is nagy a különbség.

A Miskolci Egyetem legalább megmaradhat jelenlegi szerkezetében, a kecskeméti NJE azonban le kell, hogy adja pedagógusképző karát, az ahhoz tartozó iskolát és óvodát a Károli Egyetemnek, amelynek a nagykőrösi tanítóképzője mellett így 10 percnyi vonatútra lesz egy másik hasonló intézménye. Arra hivatkoznak, hogy Kecskeméten a református egyházközség 1918‑ban alapította a tanítóképzőt, s az „visszakerül szellemi és lelki otthonába”. Ez csúsztatás, mert ami „visszakerül”, az valami egészen más: egy az 1948-as államosítás óta működő világi intézmény, amelynek oktatói, gyakorló iskolai tanárai, az ezekben tanuló gyerekek szülei 99%-ban ateisták. Őket senki sem kérdezte meg, mit szólnak az egyházi fenntartóhoz. Az egyházi kárpótlások keretében a tanítóképző épületéért cserébe a Református Egyház éves járadékot kapott, viszont az általános iskola és az óvoda sohasem volt az övé, azokat a város alapította. Bár zömüknek semmi köze nincs a református tradícióhoz, ezek újraélesztését a Károli rektora már – nem tudni, kikhez szóló levelében, mert mindkét intézmény honlapjára azonos szöveggel került fel – ígérően vagy fenyegetően (je nachdem / whom it may concern) belengette. A Károli úgy dicsekszik a mi gyönyörű Kaszap utcai épületünkkel, mint valami egzotikus hadizsákmánnyal, a honlapra is feltette panorámaképként, hogy lám-lám, ezt is megszereztük. Örülnek a kapzsi kálvinista papok.

Kecskemét már azt is győzelemként kénytelen értékelni, hogy az NJE-t nem adták oda a szegedi egyetemnek, de nem veszi észre, hogy Ailer távozásával Palkovics támogatását is elveszítették, és az egykor nagy tervekkel és mellénnyel fellépő Matolcsy jegybankelnök sem tüsténkedik már az egyetem körül.

A határozat így aligha összkívánságon alapul, és az időzítés is megkérdőjelezhető: a felvételi regisztrációk már lezajlottak, tehát már az intézményekhez jelentkezettek háta mögött változtatták meg a rendszert. Ráadásul a járvány alatt nem lehet személyes részvétellel oktatói vagy hallgatói gyűléseket tartani, ahol vitatni lehetett volna a tervezetet. Vagyis nem történt előzetes egyeztetés az érintettekkel. De miért is kellett volna? Palkovics Kókától eltanulta, hogy a mocsár lecsapolása előtt fölösleges megkérdezni a békákat.

Két és fél hónap múlva a felsorolt egyetemek gazdasági és irányítási szervezete teljes mértékben megváltozik, a szenátusok helyett vagyonkezelő kuratóriumok fognak határozni a rektor és a gazdasági vezető személyéről, a költségvetésről, lényegében mindenről, ami eddig a szenátusok jogkörébe tartozott. Teszik ezt annak alapján, ami az új szervezeti és működési szabályzatokból majd utólag kiderül a „békák” számára. Az egyetemi autonómia látszataként még talárban tébláboló rektorok zavartan törleszkednek és gazsulálnak, hogy megmaradhassanak a hatalom közelében. De ha otthagyják is őket, szavuk nem lesz, legfeljebb jólesően dagonyázhatnak, mint az egykori Kóka miniszter békái a mocsárban.

A jelenlegi rektorok a közül választhatnak, hogy békákként akarjanak-e dagonyázni a mocsárban, vagy méltósággal visszamenni a képzettségüknek megfelelő területre, és ott oktatni, kutatni.

„Különösen kényes a helyzete a NJE-ről még időben Debrecenbe költözött (és Palkovics miniszter belső köréhez tartozó) előző rektor, Ailer Piroska tavaly megválasztott utódjának, Fülöp Tamásnak. Neki épp pedagógusi képzettsége van, ami aligha teszi őt alkalmassá a maradék alapítványi egyetem vezetésére” – olvassuk az ÉS-ben. Hova tér majd vissza, hol fertőz tovább ez a vírusvirág? – latolgatja a cikk szerzője. A Pedagógusképző Karra, amelyről elorozta a sokkal rátermettebb GAMF-osok elől a rektorságot? Vagy inkább Szolnokra, amelynek egykori főiskoláját éppen tavaly nyáron csatolták el az NJE-től Debrecenhez? Esetleg Kállay Mária szolnoki országgyűlési képviselő szoknyája alá, ahonnan szédületes kecskeméti karrierje indult, és ahová most Canossát járva új – esetleg politikai – karrierért kuncsorogva megint visszakullog?

Fülöp és Kállay egymás mellett a szép emlékű Szolnoki Főiskolán

Nem csoda, hogy a kecskeméti portál, a Hírös is kertelés nélkül nekiszegezi a szerény képességű, ámde nagyravágyó falusi tanítónak ugyanezt a kérdést. Amennyire logikus a kérdés, annyira illogikus a válasz. Fülöp szinte toporzékolva kéri ki magának: Hogyhogy? Mire föl? Őt Áder János köztársasági elnök 4 évre nevezte ki a Neumann János Egyetem élére, tehát ő 4 évig marad, akkor is, ha az az intézmény abban a formában már nem létezik, akkor is, ha a levegőben lógva, ürügy és jogcím nélkül, képzettségének megfelelő intézmény nélkül teng-leng. Nem engedi, hogy elvegyék tőle rektori talárját, címét, és főleg a pótlékát. Még mit nem!  A lobbizással, hajlongással, megalázkodással, különböző – hát, mondjuk így, finoman – „talpak” tisztára nyalásával magát a rektori székbe hízelgő pedellus kézzel-lábbal kapálózik az ellen, hogy az ő fáradsággal kinyalt rektorsága pünkösdi királyság legyen. Mint egy durcás óvodás, akiről le akarják tépni a fényes játékkoronát, mert még mindig nem veszi észre, hogy kiesett a játékból.

Értjük a szót: Fülöpnek elég, ha rektornak hívják és kapja tovább a rektori pótlékot. Majd a GAMF-ról és az újsütetű gazdasági karról vesz helyetteseket maga mellé, akik elvégzik az érdemi munkát, míg ő falusi párttitkárként csak reprezentál: hajlong, parolázik, kacsintgat és koccintgat, szalagot vág át, “avat”, nyilatkozgat a helyi médiának, szóvirágos beszédeket tart ünnepi alkalmakkor, válogatás nélkül aláír mindent, amit elé tesznek, csenevész fákat ültet az új Campus előtt és avas olajokat osztogat szegényházaknak a város pénzéből stb. Máshoz ugyanis nem ért. Erre szocializálódott Kállay Mária országgyűlési képviselő és volt szolnoki alpolgármester asszony irodájában, ahol a fél életét töltötte, többnyire talpnyalással és szolnoki főiskolai felettesei fúrásával. Nincs arról szó, hogy önként választaná a békalétet, hiszen egy percig sincs választási helyzetben: ő eleve mocsári békának született. Mért is ne maradhatna? Dagonyázásra jó lesz.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, NER és Református Egyház, NER-lovagok a felsőoktatásban | Címkézve: , | 24 hozzászólás »

Easter Message to the Pharisees (Húsvéti üzenet a károlis farizeusoknak)

Posted by karoligaspar - április 10, 2020

Erdélyi István professzor

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Erdélyi István régész, történész, a középkorral foglalkozó hazai szakemberek egyik legkiválóbbika. A Károli feltett egy gyászjelentést a honlapjára, melyben közlik, hogy Erdélyi a KRE BTK egyik alapító professzora volt 1993-ban, a történelem tanszék vezetője, dékánhelyettes. És hogy 1993 és 1998 között volt az egyetem oktatója. Haló porában akarnak dicsekedni vele, amikor élt, megalázták és meggyalázták.

Amit a gyászjelentés nem tartalmaz, az az, hogy 1998-ban Erdélyi nem önszántából hagyta el a Károlit, hanem gyalázatosan kirúgták! Tette ezt Tenke Sándor rektor (Czunyiné Bertalan Judit szeretője) és Szabó András, a Bölcsészettudományi Kar akkori dékánhelyettese.

A “felsőoktatás legaljasabb intrikusa” tiszteletbeli címet joggal viselő Szabó András titokban folyamatosan fúrta Erdélyit (akárcsak Szilágyi Ferencet, Püspöki Nagy Pétert és Huszár Ágnest), irigyelte őket tehetségükért, felkészültségükért, szakmai hírnevükért. És beléjük vágta a kést, amikor erre alkalom mutatkozott. Legkorábban 1998 szeptember 4-én, amikor Szabó összefogott KUSZA (Kulcsár-Szabó) Ernő akkor még csak reménybeli menyével, a minden aljasságra képes Hansági Ágnessel. Azt terjesztették, hogy az “Ernő” úgy hallotta a MAB-tól, kizárólag akkor akkreditálják a Károlit, ha KUSZA javasol oda szerinte megfelelő oktatókat, mert KUSZA a garancia a színvonalra. Hogy KUSZA talpnyaló sleppjének helyet csináljanak, “lapátra kellett tenni” néhány régi kollégát.

Tenke Sándor rektort Szabó András az egyik tanítványán, az azóta elképesztő politikai karrierje miatt elhíresült Czunyinén keresztül bujtotta fel, aki akkor még nem volt Czunyiné, csak Bertalan Judit, viszont már az egyetemre való beiratkozása napján Tenke szeretője lett. Bertalan Szabónak panaszkodott arról, hogy “a vénember túl sokat követel”. Mármint nem szexuálisan, azt méh kibírta volna, hanem intellektuálisan. Tenke azt várta el tőle a károlis diáklánytól, hogy tanuljon, olvasson, gondolkodjon. Márpedig Czunyiné agya akkor is alulfejlett volt, és csak a lába széttárásában volt szorgalmas – ez repítette őt a diplomáig, majd a Fideszben is parlamenti magasságokig.

Aztán Szabó felesége, Ludvig (lopott nevén: Petrőczi) is állandóan selypegett Tenke fülébe, hogy az “Erdélyi egy komcsi, nem igazi református”. (A fűzfapoetessza azóta kiderítette magáról, hogy ő se az, hanem igazi zsidó, ezzel kábította el az olyan szerencsétleneket, mint a jobb sorsra érdemes Kálmán C. György – de ez most mellékszál.)

Szóval Szabó András és a felbujtott Tenke eldöntötték, megfenték a kést és beleszúrták kollégáik hátába. Erdélyi István professzori karrierjét így törték ketté a Károlin. Rágalmazni továbbra is rágalmazták, Szabó például azt terjesztette róla, hogy orosz kém. (Erdélyi első felesége, Aliszja ugyanis orosz volt.) Meg természetesen, hogy a Szovjetunióban trapper farmerért és Amo szappanért vette a nagydoktori fokozatát. Minden olyan primitív és ocsmány rágalmat terjesztettek róla, amit ezek a betegesen irigy és rosszindulatú figurák, Szabó András, Hansági Ágnes és Petrőczi/Ludvig a megtévesztett Tenkével együtt ki tudtak találni a csökött, aljas fejükben.

Most Erdélyi professzor visszaadta lelkét Teremtőjének, a Károlinak pedig nincs jobb dolga, mint hazug nekrológot kitenni róla a honlapjára. Zsengellér, a jelenlegi rektor ne tudta volna, milyen szégyenletesen vált meg a Károli Erdélyitől és más derék, nagytudású, református oktatójától? Hullagyalázás és képmutatás ez a nekrológ, de nem vártunk jobbat a Károlitól és sátáni gonoszságú, primitív oktatói gárdájától.

Ma van Nagypéntek, Krisztus Urunk kereszthalálának napja. Most az Apostollal mondjuk: “Mert ha élünk, az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róm. 14, 8) Gondoljunk most az Úrhoz megtért István testvérünkre és reménykedjünk abban, hogy az Örökkévaló trónusa mellett viszontlátjuk őt.

A gyilkosokra azonban lesújt az Ő keze, és a latrok a pokolba vettetnek. A károlis aljas gazemberek sem menekülnek meg. Főleg a legfőbb gazember, a kollégáit mániákusan hátba támadó Szabó András:

Hátulról lesből támadó

Ez a Szentírás üzenete a Feltámadás előtti időszakban.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Szabó András | Címkézve: , , | 23 hozzászólás »

April Fool’s hoax (Áprilisi tréfa?)

Posted by jhnnsclvn - április 3, 2020

Szerző: Kecskeméti Kolléga
Kedves Szerkesztők! Amikor groteszknél groteszkebb anyagokat kínáltunk nektek tavaly nyáron a magyar felsőoktatás eddigi legbizarrabb rektorválasztásáról, amit egy Jászberényből Bács megyébe szalasztott falusi pedellus nyert meg egy helyi egyetemi pályázó elől, akkor azt mondtátok, nem akartok ezzel az üggyel foglalkozni. Majd akkor foglalkoztok a bácsbürgözdi tanítót saját élére kinevező intézménnyel, ha bebizonyítjuk nektek, hogy a Neumann János nevét megcsúfoló iskolának köze van tényfeltáró és oknyomozó blogotok elsődleges tárgyához, a Református Egyház és kiváltképp a rossz hírű Károli Gáspár Református Egyetemhez. Akkor most kapaszkodjatok meg, mert eljött a szent pillanat. A Neumann János Egyetem honlapján április 1-én tűnt fel az a hír, mely szerint a Károli lenyúlta a kecskeméti óvó- és tanítóképzőt, amit mi, helyiek egy ideje nagyzolóan egyetemi karként hirdetünk. Bár április 1-én került fel a hír az egyetemi portálra, az, sajnos, nem áprilisi tréfa. Ezen a napon a mi saját honlapunkról már a hírhedt Károli egyetem rektora figyelt be kajánul szenteskedve hozzánk. A sorok között alig bujtatottan olvasható: alig várja, hogy belőlünk is szentfazekakat csináljon. Minden esetre április 1-től ömlik a fejünkre a károlis áldás és békesség, és hogy ez mekkora boldogságot ígér nekünk, azt blogotok posztjaiból és kommentjeiből már előre sejthetjük.

KORMÁNYDÖNTÉS – KARUNK KIVÁLIK A NEUMANN JÁNOS EGYETEM SZERVEZETÉBŐL!

Magyarország Kormánya döntése értelmében a Neumann János Egyetem is bekapcsolódik a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába.

Kormánydöntés született arról, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből és 2020. június 30. napjától beolvad a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe.

Kormánydöntés - Karunk kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből!
PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tisztelt Oktatók, Munkatársak, Tanárok, Hallgatók, Diákok, Szülők!

A felsőoktatás átalakításának részeként tervezetten a Neumann János Egyetem is átalakul, melynek során a Pedagógusképző Kar és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda a Károli Gáspár Református Egyetem részévé válik. Az ezzel kapcsolatos törvényalkotás még folyamatban van, de a tervek szerint idén június 30-án történhet meg a Kar átadása.

A Kecskeméti Református Egyházközség által 1918-ban alapított református tanítóképző az 1948-as államosítást követően 72 év után kerül vissza szellemi és lelki otthonába. A kecskeméti református felsőoktatás tradíciójára építve a kecskeméti Pedagógusképző Kar átvételében Egyetemünk a fejlődés lehetőségét látja. A térségben a korábbi hagyományok alapján a pedagógusképzést szeretnénk megerősíteni, illetve a további képzések meghirdetésével igyekszünk új lehetőségeket biztosítani az itt tanulni vágyó fiatalok számára. Egyetemünk dinamikusan fejlődik, öt karral, közel 8000 hallgatóval, több doktori iskolával rendelkezik és a kecskeméti kar csatlakozásával tervünk az, hogy a térség és az ország egyik meghatározó pedagógusképző intézményévé váljon

Különösen fontos számomra, hogy rektorként a Pedagógusképző Karon és a gyakorló intézményekben folyó színvonalas szakmai munkát és kezdeményezéseket támogassam és az egyházi jelleget körültekintően és fokozatosan dolgozzuk ki és vezessük be.
Kérem Önöket, hogy amennyiben a tervezett átalakulás megtörténik, továbbra is bízzanak a Pedagógusképző Kar színvonalas szakmai munkájában, a gyakorló iskolában és óvodában pedig a lehető legjobb feltéteket biztosítjuk a gyermekek számára. Tekintsenek bizalommal Egyetemünkre, mert ahogy jelmondatunk is mondja: „Minőség, Közösség, Károli”.
Mindenkinek sok erőt és egészséget kívánok ebben a nehéz időben!

Áldás, békesség!
Prof. Dr. Zsengellér József
rektor

És ugyanez a károlis áldás a Neumannra megjelent a Károli honlapján is ugyancsak április 1-jén. Mint egy összehangolt támadás, mint egy két helyszínen egyszerre robbanó bomba.

R.I.P. kecskeméti pedagógusképző!

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, NER és Református Egyház, NER-lovagok a felsőoktatásban | Címkézve: , , | 43 hozzászólás »

Suicide Mission (Öngyilkos küldetés)

Posted by jhnnsclvn - április 1, 2020

Ez a blog nem abból a célból jött létre, hogy politizáljon, ez változatlanul távol áll a Szerkesztőségtől (még ha egyes kommentelők erre fittyet hánynak is). Nem feladatunk a kormány egészségügyi és sportpolitikájának bírálata, azonban az alábbi posztot a jelenlegi helyzetre tekintettel mégis közöljük. Annál is inkább, mert olvasóink sem tudják kivonni magukat a médiát uraló koronavírus téma alól, és mert a posztot beküldő orvos mondanivalója közérdekű. Köszönjük a bizalmát, amiért hozzánk fordult. – A Szerkesztőség

Jacobi Hospital, New York

Nurse Edith

Szerző: Egy hullajelölt orvos

A New York Bronx negyedében található Jacobi Kórház egyik ápolónője koronavírus fertőzés következtében elhunyt a hétvégén. Kórházi kollégái a megfelelő védőfelszerelés hiányát okolják a haláláért, és úgy érzik, a nővér sorsában saját sorsuk vetül előre.

A koronavírussal fertőzött olaszországi egészségügyi dolgozók átlagéletkora 49 év. A munkájuk következtében elhunyt olasz orvosok száma mintegy félszáz, akik jórészt a nagyon fejlett egészségügyi intézményrendszerrel rendelkező észak-olasz régióból kerültek ki.

A magyar egészségügyi dolgozók összehasonlíthatatlanul gyengébb védőfelszereléssel vannak ellátva, mint New York-i és lombardiai kollégáik. Ha a képen látható Jacobi Kórházat összehasonlítjuk a mi kórházainkkal, akkor óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: nem saját kínhalálunkkal szembesülünk-e szerencsétlen külföldi kollégáink önfeláldozása láttán? Hivatásunkra felesküdött gyógyító szolgálókként nem hullajelöltek vagyunk-e magunk is?

A Fidesz-vezetés még a márciusban már világszerte javában pusztító járvány idején is milliárdokat szavazott meg egyházi célokra, faluszépítésre, százmilliókat utalt át falusi polgármestereknek focira. Még szerencse, hogy Penyige polgármestere felelősebben gondolkodott, mint a saját magát teljhatalommal felruháztató kormány: visszaküldte a focira épp kézhez kapott 120 milliót azzal, hogy költsék az egészségügyre. Én szívem szerint neki adnék teljhatalmat. De még a kis, korlátozott jogkörét is el akarnák vonni tőle, mint ahogy az összes polgármestertől. (Szerencsére ez a terv nem volt hosszú életű, máris visszavonták. – A Szerk.)

Hogy is lehet focira gondolni a külföldi egészségügyben dolgozó áldozatok sorsa láttán, és amikor a New York-i  nővér halálával egy időben lélegeztetőgépre került egy magyar háziorvos, aki igazoltan koronavírussal fertőzött? A most hétvégén nyilvánosságra került két eseten túl több magyarországi háziorvos fertőződött már meg, többeket pedig a betegség gyanújával vizsgálnak, illetve karanténba is helyeztek.

Müller Cecília állítja: nem az állam dolga a háziorvosokat védőfelszereléssel ellátni. Ez nem igaz, ezért nyílt levelet írtunk a tiszti főorvosnak. Egy 1998-as miniszteri rendelet alapján az állam, egészen pontosan a járási hivatal kötelessége gondoskodni a járványos fertőzés terjedésének, megelőzésének leküzdéséhez szükséges anyagokról. Persze, ehhez nem lenne szabad egyházra, focira stb. elherdálni a magyar adófizetők pénzét – a miénket, orvosokét, nővérekét, mentősökét stb. – még ilyen súlyos helyzetben is, amikor a mi egészségünkről, életünkről van szó.

(Ezek után aligha tekinthető véletlennek, hogy az Index koronavírusos háziorvosok létszámára és állapotára vonatkozó kérdéseire az operatív törzs hétfő óta nem válaszol. – A Szerk.)

Posted in NER és Református Egyház | Címkézve: , | Leave a Comment »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.