Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. július

Pótfelvételi a jogra (Second chance for the Law Schoool)

Posted by jhnnsclvn - július 30, 2012

Szerző: Elemi Logika

Másfél évvel ezelőtt, 2011. február 13-án jelent meg alábbi címen egy posztunk:

The lowest quality at the highest price (Bóvlit méregdrágán – ez a Károli)

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/02/13/the-lowest-quality-at-the-highest-price-bovlit-meregdragan-ez-a-karoli/

Szerzője, Református Lelkiismeret, az alábbiakat írta akkor:

“A legalacsonyabb színvonalú oktatás – a legmagasabb áron: ez a Károli jogi kara

Ezekben a napokban sokan latolgatják, hogy melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzenek, a Károli joghallgatói pedig arról gondolkodnak, hogy melyik jogi karra jelentkezzenek át. A hallgatók nyilvánvalóan a legalacsonyabb áron a legmagasabb szolgáltatást nyújtó egyetemet fogják választani. Hogy a Károli jogi karán milyen színvonalú jogi oktatás folyik Kovács Barnabás törvénytelen dékánsága alatt, arról már sokszor lehetett olvasni. Hogy az oktatók megfélemlítése, a professzorok kirúgása, a hallgatók manipulálása midennapos jelenségek a Károlin, azt is mindenki tudja.

De hogy mennyit is kell fizetni ezért a „szolgáltatásért”, arról nemigen volt szó.”

Református Lelkiismeret szavai ma, a pótfelvételire jelentkezés idején, ugyanúgy érvényesek, vagy még érvényesebbek, mint tavaly februárban. A 2012-es felvételi tájékoztató a legmézesmázosabb csaliszöveggel csábítja a diákokat, elhallgatva előlük a legfontosabbat: az árakat. Pedig azzal dicsekszik ez a kiadvány, hogy ezen az egyetemen korrektül tájékoztatják a hallgatókat. Valójában becsapják őket, mert nem világosítják fel arról, hogy itt a legmasabbak az árak – és itt a leggyatrább a színvonal. Igaz ez a Bölcsészettudományi Karra is, de most csak az ÁJK-s számokat hasonlítjuk össze a legfrissebb országos pótfelvételi tájékoztató alapján:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/Felveteli_2012P/nyomtatasi_kep_A0.pdf

Nappali

1. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 215000 Ft
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
4. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
5. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 175000 Ft

6. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 176000 Ft
7. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 174000 Ft
8. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 185000 Ft

Levelező

1. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 210000 Ft

2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 190000 Ft
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): – Ft
4. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft
5. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
6. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft
7. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 154000 Ft
8. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 150000 Ft

És most idézzük tovább Református Lelkiismeretet:

“A Károli jogi kara a legdrágább a jogi karok közül. (Mind a nappali, mind) a levelező tagozaton első helyezett, mert a Károlin kérik a joghallgatóktól a legtöbb tandíjat Magyarországon. Nincs még egy olyan jogi kar, amely ennél többet kérne. Nagyságrendekkel magasabb, mint az összes többié, akár a drágasági lista második helyén álló ELTÉé…, amely nála sokkal színvonalasabb… A Károli egy olyan pénzbeszedő automata, amely igencsak kétséges, hogy egyáltalán kidobja a végén az igencsak drágán árult diplomát. Itt kaphatsz a lehető legtöbb pénzért a lehető legkevesebbet.

A demokráciában nem egyedülálló, hogy átverik az embereket. Globex Holding, Pilisinvest és még sorolhatnánk a piramisjátékok sorozatát, ahol magukat úriembernek kiadó bűnözők az állami hatóságok tétlen szemlélődése mellett sok százezer embert fosztottak ki. Hogy a Károlin is így lesz-e? Ennyire átverik majd itt is a hallgatókat? … Ennyire kétszínű vezetése lenne a Károlinak? Ennyire átvernék a hallgatókat? Egy biztos: Amikor kiderül majd az igazság Kovács Barnabásról és Balla Péterről, akkor már késő lesz a pénzünk után futni, ők nem fogják visszafizetni.”

A Károlis ÁJK abban is egyedülálló az összes jogi képzés közül, hogy ennek az egynek nincs akkreditált doktori iskolája – az összes többinek van. Vö.:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=11

Azaz a Károli Jogi Karán nem is folyik igazi egyetemi képzés. Ez csak afféle méregdrága tanfolyam.

Ma már nem Kovács Barnabás az ÁJK dékánja, de ettől az átverés még nem kisebb. Ugyanis ő az egész Károli Református Egyetem árnyékrektora: ő huzigálja a Balla Péter névre hallgató bohócbáb drótjait.

Melléklet: MAB-határozat az akkreditáció megvonásáról:

 HATÁROZAT
a MAB 2009/9/IX/2/351. sz. határozata
a

Károli Gáspár Református Egyetem
159

azonosítószámú

állam- és jogtudományok

besorolással kért doktori iskolájáról:

A MAB a doktori iskola akkreditációját 2009. december 4-i hatállyal
megvonja,

mert

van 6 „megfelelt” minősítésű törzstagja1
az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2
honlapja: megfelel3
képzési terve: nem felel meg3
működési szabályzata: nem felel meg3
minőségbiztosítási terve: megfelel3
a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel4
a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg5
mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel6
a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel7
 Budapest, 2009. december 4.
#351

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 96 hozzászólás »

A clincher to a silly oxymoron (Találó válasz egy ostoba kérdésre)

Posted by karoligaspar - július 27, 2012

 

Mindkét magyarországi református egyetem rektora nem egyszerűen buta, hanem értelmi fogyatékos. Balla Péter ennek már sokszor tanújelét adta. Elég beleolvasni az írásaiba, belehallgatni a beszédeibe. A Debreceni Hittudományi Egyetem volt rektorát, Völgyesi Zoltánt tavaly különböző bűncselekmények gyanúja miatt feljelentették. A rendőrséget kézi vezérléssel leállították, de Völgyesit ezek után Bölcskei eltávolította a rektori székből, ahová egy Balla Péterhez hasonló, több mint szerény értelmi képességű figurát ültetett: Fekete Károlyt. Feltehetően ugyanabból a megfontolásból, mint Ballát: minél ostobább egy rektor, annál könnyebb irányítani vagy egyenesen helyette cselekedni. Fekete Károly kaliberéről a Reformátusok lapjában e hónap 8-án megjelent ostoba és értelmetlen írásából kaphatunk képet. Már a cím is önellentmondás, amit az alábbi cikk szerzője oxymoronná felstilizálva megpróbál értelmezni. Ez végül sikerül is. Fekete Károly cikke valósággal “a realizmus diadalává” magasztosul, úgy, ahogy azt Marx és Engels, e klasszikus fogalom megalkotói értették: a szerző akarata, sőt, a leghalványabb sejtelme ellenére derül ki belőle az igazság. Savonarola érdeme, hogy kihámozta. – A szerk.

Szerző: Savonarola

Fekete Károly: Teherbíró, de sérülékeny egyházi felsőoktatás, RefLap 2012.7.8.

Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora ezzel a címmel írt vezércikket a RefLap 2012. július 8-i számába. Rektor úr tehát ezt a kijelentést – az egyházi felsőoktatás teherbíró, de sérülékeny – igaznak tartja. Ezt a kijelentést mi megkérdőjelezzük, mégpedig jó okkal.

Mindenekelőtt azért, mert a “teherbíró” és a “sérülékeny” jelzők egymással ellentétben állnak, szinte kizárják egymást.  Fekete rektor úr – feltételezzük – nem öncélúan akart oxymoront gyártani , valami határozott céllal írta ezt a cikket. Ha hermeneutikailag iskolázott agyunkkal az egész cikk gondolatmenetét végiggondoljuk, akkor egyértelmű: MANIPULÁCIÓVAL VAN DOLGUNK.

Mégpedig nem holmi jogászi definíciós és szubszumálási trükkökkel, ilyesmire az egyszerű magyar református papok agya nem is képes. Ez a papos gondolkodás – amelynek nyilván csillogó példája a debreceni rektoré-, sokkal   primitívebb módon manipulál: összekever mindent mindennel. Figyeljük rektor úr “érvelését”.  Egy sokértelmű és semmitmondó példából indul ki: a beduin pásztor megtalálja a qumráni tekercseket, de nem örül neki.

Mi köze ennek az egyházi felsőoktatáshoz? ABSZOLÚTE SEMMI. Ami ezután következik, az csupán az egymásutániság miatt tűnhet következtetésnek az elzsírosodott agyúaknak. Ez pedig így hangzik: “életfontosságú a belső iránytű helyes működése, hogy a kincs megtartó ereje ne lankadjon el még a pénzhiányos, pénzkivonásos időkben sem”.

Ki itt a beduin pásztor, mi a kincs, hogyan működik annak megtartó ereje, és honnan kerül elő az iránytű? Ezt azért maga Fekete úr sem gondolja átütő erejűnek, előránt tehát egy idézetet Pál apostoltól: “Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak.” (2Kor 4,7)

Jó, ez illik a qumrani tekercsekhez, de mi köze az egyházi felsőoktatáshoz? Egy Luther Márton-idézeten szerencsésen átevickélve Fekete rektor úr oda konkludál, hogy: “Mi nem bóvlit, leértékelt holmit, selejtet vagy illegálisan beszerzett portékát kínálunk katedráinkon és szószékeinken, előadótermeinkben és templomainkban, hanem az értékálló, egészséges, legális, krisztusi evangéliumot.”  Bizonyítani nem is próbálja a BIZONYÍTHATATLANT.

Hát ez csakugyan erős állítás. Értékálló, egészséges, legális, krisztusi evangéliumot kínál Szabó András, a hamistanúzó, okirathamisító, a két milliárdos kormánytartalékot elrabló, tudatlan bűnöző?

ÉS TÁRSAI: a kétszeres PhD csaló Mészáros, az IMO-s Hermann, Kun Béla unokája, a kremlinológus, Petrőczi, a fehérmájú bőjti boszorkány? A Kulcsár-Szabó klikk selejtes tagjai, Bednanics, Eisemann, élükön az arroganciát ignoranciával vegyítő Hansági Ágnes, a Kulcsár-Szabó klán helyi főnöknője?

De Fekete rektor úr retorikai nekibuzdulását nem fékezik a tények.  Pöfeteg, semmitmondó szenteskedése így végződik:  “A teherbíró, de sérülékeny egyházi felsőoktatás ma sem feledheti: ezt az örökséget az minősíti, hogy a Szentháromság Istennek van köze hozzá, aki még az adósságot is, a kicsiny és terhes örökséget is áldássá teheti, megszaporíthatja és teherbíróvá teheti”.

Amiből világos, hogy rektor úr ugyancsak hadilábon áll a szemantikával és a mondatszerkesztéssel, mert, ugye, most mit is “tesz áldássá” és “szaporít meg” a Szentháromság Isten, az “adósságot” vagy az “egyházi felsőoktatást”, netán a “terhes örökséget”?

Az adósságot mindenképpen megszaporítja, na nem a Szentháromság Isten, hanem Balla rektor, a bűnöző rektor. Ő az, aki a Károlin az állami juttatásokat az izraeli-szoci érdekeltségű  Wistmanwoodnak utalgatja, az egyszerű lelkű Szabó és Hansági pedig egyszerűen, minden cicózás nélkül ELRABOLJA!

Szóval akkor mégis egyet kell értenünk aranyszájú Fekete rektor úrral: csakugyan TEHERBÍRÓ az egyházi felsőoktatás, a Károli mindenképpen. Áll még – világ csúfjára -, bár a Kulcsár-Szabó klán, Szabó és Petrőczi, az orosz-szovjet különítmény Kun Béla unokájával és az IMO-s Hermannal együtt másfél évtizede folyamatosan RABOLJA RAJTA KERESZTÜL AZ ÁLLAMI PÉNZEKET.

És TÖRÉKENY  is a Károli és a református felsőoktatás. Mert hogyha nem lesz elég az ostoba, tájékozatlan vidéki szülőktől kapott költségtérítés, az állam által utalt fejkvóta, s elfogy a MISSZIÓS KUTATÓINTÉZET PÉNZE, amelyet a derék Anne-Marie Kool egyelőre még életének árán is véd, akkor mi lesz a mai magyar felsőoktatás legmocskosabb, legbárgyúbb, legkorruptabb kuplerájából, ahol gagyit, bóvlit, selejtet árulnak a katedrákon és szószékeken? No meg, tegyük hozzá drogot a folyosókon és a koedukált vécékben.

Lesújt rátok a Szentháromság Isten, akinek a nevét olyan blaszfémikusan veszitek a káromláshoz és hamistanúzáshoz szokott szátokra, ti szemforgató, cinikus ateisták!  Mert: “Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, de nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő…Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsulásának tüzét?” (Náhum 1:3, 6)

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 63 hozzászólás »

Quick Report 2012 (Felvételi gyorslista 2012)

Posted by jhnnsclvn - július 25, 2012

A tíz legmagasabb ponthatár  

Idén is gazdálkodási szakokon voltak a legmagasabbak a ponthatárok – a Budapesti Corvinus Egyetem több képzésén is a tavalyinál akár tíz-húsz ponttal többet kellett gyűjteni a bejutáshoz. Például az első helyen végzett nemzetközi gazdálkodás szakon, ahol tavaly a magyar nyelvű meghirdetésen 463, az angol nyelvűn pedig 449 volt a támogatott meghirdetés ponthatára.

(Alap- és egységes, osztatlan képzés, nappali tagozaton)

Intézmény/kar Meghirdetett képzés neve
Finanszírozási forma Ponthatár
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) A 482
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar alkalmazott közgazdaságtan A 479
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) A 478
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar gazdaságelemzés A 477
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok A 473
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar alkalmazott közgazdaságtan A 471
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás A 470
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar mechatronikai mérnöki K 468
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász A 467
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) A 465

A: állami ösztöndíjas, K: önköltséges

A legnépszerűbb képzések ponthatárai

A legnépszerűbb alap- és egységes osztatlan képzések (nappali tagozaton) ponthatárai és a felvettek száma.

Intézmény/kar Meghirdetett képzés neve Finanszírozási forma Összes jelentkező Elsőhelyes jelentkezők Ponthatár Felvettek száma
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) A 1858 594 465 26
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos A 1788 1203 435 437
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos A 1709 312 421 226
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar turizmus-vendéglátás (magyar nyelve) K 1635 581 293 597
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológia A 1591 712 449 167
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus A 1587 794 370 577
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar gépészmérnöki A 1574 679 391 446
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar mérnökinformatikus (Budapest) A 1559 460 318 328
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar igazgatásszervező A 1551 543 360 477
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos A 1505 377 415 236

A: állami ösztöndíjas, K: önköltséges

Jelentkezői top 10: felvettek száma

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb képzésekre felvettek száma (alap- és egységes, osztatlan képzések, nappali tagozat, állami ösztöndíjas).

Szak Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek száma
gépészmérnöki 2472 1999
mérnökinformatikus 2321 1793
általános orvos 2174 1092
ápolás és betegellátás 2010 1308
nemzetközi gazdálkodás 1820 114
pszichológia 1779 415
villamosmérnöki 1646 1525
gazdaságinformatikus 1332 1115
óvodapedagógus 1227 578
műszaki menedzser 1168 1276

 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/alap_osztatlan_ponthatar_gyorsjelentes

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 52 hozzászólás »

Dramatic turn of events (Drámai fordulat Anne-Marie-ügyben)

Posted by jhnnsclvn - július 22, 2012

Szerző: Frans Hellenbroek

Anna-Marie Kool intézetvezetői leváltása ügyében drámai fordulat következett be. A holland professzorasszony megalázó leváltásával még nem érte be Balla Péter, hanem vad hajszába kezdett a volt intézetvezető ellen. Az egyetemi vezetés nevében 2012. június 26-án kiadott közlemény még sajnálkozását fejezi ki a Missziós Intézet állítólag kényszerű bezárása miatt, hálás köszönetéről biztosítja Anna-Marie Koolt áldozatos munkájáért, és annak folytatását ígéri:

A KRE vezetése hálás a KMTI 6 éves működéséért, különösen annak vezetőjének, prof. dr. Kool Anne-Marienak. Egyetemünk nemzetközi hírnevét a missziológia területén nyújtott magas színvonalú képzéssel és nemzetközi konferenciákkal öregbítette. Egyetemünk elkötelezett a megkezdett munka folytatását illetően. Ennek záloga a Hittudományi Kar. Az előttünk álló feladatokat, szerződéses kötelezettségeket és a már megfogalmazott jövőre vonatkozó terveket a teológiai fakultás tekinti át és hozza összhangba a lehetőségeinkkel, meglévő erőforrásainkkal. Egyetemünk határozott szándéka, hogy a KMTI által kiépített szakmai kapcsolatokat megőrizze és küldetését e külföldi szervezetekkel is együttműködve folytassa.”

http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=295:koezlemeny&catid=1:friss-hirek

A 10 nappal későbbi, 2012. július 6-i keltezésű kommuniké már egészen más hangot üt meg. Itt már nincs szó sem sajnálkozásról, sem háláról, de még az együttműködés folytatásáról sem. Még csak nem is burkoltan azzal vádolja Anne-Marie Koolt, hogy súlyos szabálytalanságokat követett el, akadályozta az átadást, egyeztetést. Anne-Marie Kool professzor természetesen nem volt hajlandó magára vállalni a mások által elkövetett visszaéléseket, a külföldi adományok mások által történt elsikkasztását, ezért az előre megfogalmazott, ránézve terhelő átadási-átvételi jegyzőkönyvet nem írta alá, amivel a végletekig felbőszítette az egyetemi vezetést. Az alku úgy szólt, hogy ne kérdezzen semmit, ne akadékoskodjon, hanem 5 perc alatt írjon alá mindent, és cserébe kegyelemkenyéren megtartják őt a HTK-n – egyelőre. Az aláírandó megállapodás szövege bicskanyitogató volt. Anne-Marie egyszerűen nem írhatta alá.

Az újabban kiadott kommuniké hangneméből következően hasonló meghurcoltatás vár rá, mint Kapa Mátyás egykori dékánra, Vörös Imre és Hima Gabriella egykori doktori iskolavezetőkre, Ravasz Levente főtitkárra, a Szabó András és Györgyiné Koncz Judit bandája által elsikkasztott 157 millió miatt ártatlanul megvádolt Marosi Margó ügyintézőre és sok más utóbbi 2-3 évben kirúgott károlis dolgozóra. Anne-Marie Kool megaláztatását különösen durvává teszi, hogy a professzor asszonyt alattomosan megvádoló kommünikét nemcsak magyar nyelven tették ki az egyetem hivatalos honlapjára, hanem angolul is, sőt, az angol szöveg az első, mintegy arcul csapva az Anne-Marie Koollal rokonszenvező holland, német, angol stb. látogatót. A szöveget természetesen nem azért közlik a honlapon angol nyelven is, hogy a magyarul nem jól tudó Anne-Marie értse, hiszen a korábbi, őt magasztaló bejegyzést eszük ágában sem volt idegen nyelven is megjelentetni. Az angol nyelvű híradás kizárólag a holland professzor nyilvános pellengérre állítását szolgálja:

COMMUNIQUE – KÖZLEMÉNY

C O M M U N I Q U E
The Senate of the Gáspár Károli University of the Reformed Church in Hungary in its Resolution No 95/2012, dated 22nd of June, 2012 dissolved the Central and Eastern European Institute for Mission Studies (CIMS) and entrusted the Faculty of Theology to take over and close down its duties. The resolution entered in force on 1st of July, 2012.However, the Faculty of Theology sees no possibilities of taking over the CIMS’s programs for the time being, therefore the Rector’s Office took charge of the continuous and uninterrupted operation of the CIMS’s programs and CIMS’s public relations.By right of the Senate Resolution the University management initiated and conducted discussions with Dr. Anne-Marie Kool, Director of CIMS on the conditions of the upcoming handover of CIMS.
The handover has been decided to take place 29th of June, 2012. At this time, the University management attempted the takeover of CIMS’s organization and ongoing affairs, but – having faced grave deficiencies in the course of the procedure – was unable to realise the task. The process of the takeover shall reach completion until 31th of August, 2012.The administrative matters of CIMS shall be governed by Mrs. Adrienne Kapitány, operative administrator ( kapitany.adrienne@kre.hu ) and dr. Gergely Bohátka, general secretary ( bohatka.gergely@kre.hu ).

Budapest, 6th of July, 2012

dr. Gergely Bohátka
General Secretary

K Ö Z L E M É N Y
A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa  95/2012. (VI.22.) számú határozatával 2012. július hó 01. napi hatállyal megszüntette a Közép- és Kelet- Európai Missziói Tanulmányi Intézetet (KMTI).
A Szenátus a KMTI feladatainak átvételével, illetve lezárásával a Hittudományi Kart bízta meg. A Kar azonban egyelőre nem lát lehetőséget a feladatok átvételére, ezért 2012. július 1-jétől az Egyetem Rektori Hivatala vette át a folyó ügyek intézését és a kapcsolattartást. A szenátusi határozat alapján az egyetemi vezetőség egyeztetést kezdeményezett és folytatott Dr. Anne-Marie Kool KMTI intézetvezetővel az átadás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvétel lebonyolítására 2012. június hó 29-én került sor. Ekkor az Egyetem megkísérelte a KMTI szervezetének és ügyeinek átvételét, azonban az eljárás során tapasztalt komoly hiányosságokra tekintettel az átvétel nem zárult le. A folyamat lezárására 2012. augusztus 31. napjáig kerül sor.A KMTI ügyeivel kapcsolatosan a továbbiakban Kapitány Adrienne ügyvivő (kapitany.adrienne@kre.hu), illetve dr. Bohátka Gergely főtitkár (bohatka.gergely@kre.hu) foglalkoznak.

Budapest, 2012. július hó 06. napján

dr. Bohátka Gergely
főtitkár

http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=298:communique-koezlemeny&catid=1:friss-hirek

(Frans Hellenbroek írását hollandból fordította: ….. …..)

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 47 hozzászólás »

Crisis management for dummies (Válságkezelés hülyéknek)

Posted by jhnnsclvn - július 19, 2012

Szerző: Tarr Zoltán zsinati főtanácsos

Az egyházi felsőoktatási intézmények május közepén levelet kaptak Hoffman Rózsa oktatási államtitkártól, amelyben arról tájékoztatta az intézményeket, hogy a már lezárt 2011-es gazdálkodású évre a kormány módosította a normatíva összegét. Ebből adódóan az intézményeknek különböző mértékű visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Ez a kötelezettség a Károli Gáspár Református Egyetem esetében 141 millió forintot jelent… A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése, és a többi intézmény is, a levél megérkezése után, a megadott időre választ adott. A válaszban a kérést kérdésesnek minősítette és feltett több gyakorlati kérdést a visszafizetéssel kapcsolatban. Erre a levélre azonban egyelőre nem érkezett válasz az oktatási államtitkárságtól.

… az egész felsőoktatási ágazatot érinti a forrásmegvonás… Ugyanez a forráskivonás az állami intézmények esetében 2011-ben már megtörtént, maradványképzés, zárolás, majd elvonás formájában. Az egyházi fenntartású felsőoktatásban erre akkor nem került sor, ezért utólag valósítják meg. Információink alapján az elvonás mértéke az egyházi intézmények esetében hasonló, mint az állami egyetemek esetében volt. (A Károli esetében lényegesen kisebb, mint az állami intézményeknél, a Pázmányról nincs információnk – a szerk.)


Az államtitkári levél a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 139. paragrafusára hivatkozott. A levél megérkezése óta más kormányzati tényezők így a felsőoktatási ügyekért felelős helyettes államtitkár is, világossá tették, hogy ez a visszafizetési kötelezettség él. Az MRE Elnöksége júniusban a kormányfőhöz fordult, kérve ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát. Erre a megkeresésre néhány nappal ezelőtt kaptunk választ az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterétől, amiben megerősítette, az ország gazdasági helyzete miatt módosítani ezen a rendelkezésen nem tudnak, részletfizetésre van csupán lehetőség.

Nagyon nehéz helyzetet teremtett ez az intézkedés, mert egyszer már elköltött pénzeket kell kigazdálkodniuk az intézményeknek a 2012-es költségvetésből, amely valóban még módosul is. Mert nem egyszeri visszafizetésről döntött a kormány, hanem a normatív támogatási rendszer átalakításáról. A 2011-es finanszírozást visszamenőleg 13 százalékkal csökkentették, ebből adódik a Károli-egyetem 141 milliós visszafizetési kötelezettsége. Az Emberi Erőforrás Minisztériummal való egyeztetésből kiderült, hogy a csökkentett 2011-es normatívához képest csökken a 2012-es normatív támogatás 83 százalékra. Vagyis a 2011-re vonatkozó 141 milliós visszafizetés mellett a 2012-es normatívacsökkenés további több százmillió forint kiesést jelent. Itt még nincs vége, mert a változások a tervezés alatt álló 2013-as évet is érintik. Újabb jelentős csökkentés várható. Az előbb csak a Károli-egyetemről szóltam, de hasonló logika alapján a többi református egyetemnek is ki kell gazdálkodnia a már megismert, 2011-re vonatkozóan elvont összegen felül további összegeket.

Az egyetem a 2011-re jelentkező visszafizetési kötelezettség előteremtésére szigorú, és az egyetem oktatóit, dolgozóit is érintő súlyos intézkedések meghozatalával, vagyis a gazdálkodás további szűkítésével elő tudja teremteni ezt a 141 millió forintos összeget. Azonban annak érdekében, hogy a 2012-re jelentkező visszafizetési kötelezettséget is elő tudja teremteni, ahhoz már súlyos strukturális intézkedésekre is szükség van. Ezeknek munkaügyi, és az egyetemi oktatás tartalmára is kiható következményei is lesznek. Ezeket a döntéseket azonban a Károli-egyetem nem hozza és nem is hozhatja meg önállóan, hanem csak a fenntartóval való egyeztetés mellett. Az egyeztetések megindultak, de még messze nem fejeződtek be. További számításokra és a következményeket is bemutató megoldások kidolgozására van szükség. Az előzetes gondolkodás során felmerült, hogy a Károli, illetve a református felsőoktatás helyzetének súlyossága miatt, szükségessé válhat egy rendkívüli Zsinat összehívása is.

(Csepregi Botond, kérdező: A Károli esetében … közel négyezer hallgatót és 430 oktatót, dolgozót érint ez a helyzet…) 

Számszerűen valóban a KRE-nél jelentkezik a legnagyobb elvonás, de arányaiban a többi intézményt talán még súlyosabban érinti az intézkedés, hiszen kisebb, más oktatási szerkezetű intézményekről és anyagi lehetőségeiket tekintve más-más mozgástérrel rendelkező fenntartókról beszélünk. A KRE karai, belső adottságaikból adódóan különféleképp részesülnek az elvonásokból. Vagyis különböző mértékben érvényesül az elvonás, az adott karra vonatkozó bevételek tükrében. Egységes lépések már történtek és a jövőben sem kizártak, de értelemszerűen az egyes karoknál más és más lehetőségek adódnak a takarékossági intézkedésekre. Mind a négy kar és az egyetem egészének felelőssége, hogy megtalálják a megoldást a helyzetre. Ez jelentheti egyes esetekben az oktatók fizetés nélküli nyári szabadságoltatását, minden nélkülözhető, elhalasztható, átcsoportosítható kiadás beszűntetését (sic! hosszú ű-vel) és az egyetem által igénybe vett szolgáltatások további kiszervezését. (Csak nem a Wistmanwood szolgálatait? – a szerk.)

Ezt a kényszerelvonást – meglátásom szerint – nem szabad hagyni úgy értelmezni, hogy az egyetemnek a saját felszámolására kellene törekednie. A legfontosabb, hogy a KRE minél több hallgatót tudjon fogadni. Annál is inkább, mert július 24. a ponthúzás időpontja és jó reménységgel vagyunk a Károli és a többi református intézmény esetében is. A Károli volt az egyike azon kevés egyetemeknek, amelyek növelni tudták az elsőhelyes jelentkező számát, mégpedig 16 százalékkal (nyilvánvalóan hazug szószéki propagandával, a tiszántúli parasztok papi megtévesztésével – a szerk.). De a hallgatói létszám további növelése, és így az egyetem gazdálkodásának hosszabb távú biztosítása csak úgy képzelhető el, ha a fiatalok között érdeklődést kiváltó, használható és a munkaerőpiacon hasznosítható tudást nyújtó képzések száma tovább növekszik. Ezért az egyetem folyamatosan nyújt be újabb képzési programokat akkreditációs eljárásra (és Kulcsár-Szabó Ernő a kéz kezet mos elve jegyében elfogadtatja – a szerk.).

A további összegek biztosításához drasztikusabb döntésekre lesz szükség. De ahogy említettem, ebben az esetben már a fenntartóval való egyeztetésre lesz szükség. Az esetleges létszám-, bérstop, illetve elbocsátások mellett olyan kari átszervezések következhetnek, amelyek a hatékonyságot növelik. Mindezt úgy kell megtenni, hogy figyelemmel kell lenni az akkreditációs követelményekre, és az egyetem profilja sem sérülhet. Az Egyetem vezetése jelezte, hogy a finanszírozáshoz a fenntartó segítségét fogja kérni.

Ahogyan az elmúlt években, úgy most is szükség lesz az oktatók elkötelezettségére. Az ő már megtapasztalt együttműködési készségük és türelmük nélkül a már eddig elhatározott és elvégzett intézkedések sem sikerültek volna. Az egyetem szempontjából a jövőképet azonban javíthatja a jelentkezők számának most is tapasztalt emelkedése (tiszántúli parasztok, értelmi fogyatékos “Konkolyok”, ld. évnyitó-videót a parokia.hu oldalon – a szerk.). Nyilvánvaló azonban, hogy komoly nehézségek árán lehet csak fenntartani, sőt javítani az oktatási színvonalat. A kialakult helyzettel kapcsolatosan, általánosságban, megállapítható, hogy a felsőoktatás átalakítására megfogalmazott eddigi elképzelések, különböző lobbi érdekek miatt megbuktak. Az elvonás egyenes következménye annak, hogy a kormányzat, minden jó szándéka ellenére sem tudta megvalósítani a felsőoktatás lényegi és érdemi átalakítását. A lobbiérdekek ellehetetlenítették az ágazat átalakításának és racionalizálásának a terveit, ilyen módon csak egy ilyen indirekt módszerrel valósulhat meg a felsőoktatás forráscsökkentése, ami alól az egyházi fenntartású felsőoktatás sem vonhatja ki magát.

Az egyház eddig ismert szándéka és törekvése szerint fel sem merült a KRE, vagy bármelyik másik intézmény bezárása. Az egyháznak a felsőoktatással célja van, a Károli-egyetem létrehozásában is az egyház társadalmi szolgálatának fontossága fogalmazódott meg. Sokkal inkább arról kell gondolkodni, vitázni, hogy az egyház hogyan tudja végezni ezt a szolgálatát a drasztikusan megváltozott körülmények között, tevékenységét milyen keretek között tudja végezni. Az állami támogatással is óvatosnak kell lennünk, hiszen a korábban elmondottak alapján nem remélhető, hogy a református felsőoktatás állami pénzbeli segítséget kap a helyzet orvoslásához és az nem is biztos, hogy szerencsés volna, ha valami különleges kivételezésben lenne részünk más egyházi, illetve állami intézményekhez képest. Az azonban kijelenthető, hogy a megoldás és a továbblépés kialakításában az illetékes kormányzati szereplőkkel való együtt gondolkodásra és egyeztetésre számítunk.

Az egyik ilyen gondolat, ami már évekkel ezelőtt például a Zsinaton is felmerült, hogy milyen integrációs lehetőségek vannak a református felsőoktatáson belül? Valóban szükséges-e a Magyarországi Református Egyház lelkészképzését négy helyen folytatni akkor, amikor nemcsak az anyagi lehetőségek szűkülnek, hanem az egyház szolgálata is folyamatosan átalakulóban van. Az egyház jövőjéről való, az Egyházi Jövőkép Bizottság által koordinált gondolkodásnak is feladata annak végiggondolása, milyen hangsúlyváltozások vannak a református egyház szolgálatában és ehhez képest milyen szakemberekre, milyen képzésre van szükség. Még ezen a nyáron meg kell induljon az a párbeszéd, amely a református intézmények közötti együttműködés elmélyítésére irányul, de kiterjed arra is, hogy mik a lehetőségek a nem református intézményekkel való összedolgozás szélesítésére is.

Forrás: Nagyon nehéz helyzetben a református felsőoktatás, 2012. július 09., hétfő, http://www.reformatus.hu/mutat/7056/

(fotó: Sereg Krisztián)

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 85 hozzászólás »

From blog to book (A blog könyvvé válása)

Posted by jhnnsclvn - július 17, 2012

Szerző: TÓTH KÁROLY


A Károli szörnyű története Bendától Balláig

 

Nemsokára három éve annak, hogy blogok foglalkoznak a Károlin történt bűnös történésekkel. Az a kálvinista erkölcsiségű és magas intellektusú emberekből álló csoport hozta ezeket létre, amely addig már minden más legális lehetőséget kimerített arra nézve, hogy véget vessen a protestáns értékek megőrzésére és a fiatalság erkölcsös nevelésére alapított Károli Gáspár Református Egyetem pokoljárásának.

A KRE alapító rektora 1993-ban nagy vállalkozásához hitben járó embereket, Szilágyi Ferenc, Erdélyi István, Magai Tamást nyert meg. Sajnos, korai halála megakadályozta abban, hogy kiteljesítse egyetemalapítói életművét. Nagyon korán megjelent a Paradicsomban a kígyó a minden bűnre képes Szabó András személyében. Ő pedig a dékán Szilágyi Ferenc orra előtt becsempészte ordenáré feslettségű és ördögi gonoszságú feleségét, Petrőczit, majd Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó akadémikus akkor még csak jövendő menyét a Károlira. Ezzel elkezdődött az irtóhadjárat a kar komoly tudományos teljesítményt felmutató református oktatói ellen. A ressentiment undorító paroxizmusában tobzódott Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes és számos bűntársa.

De nem érték be torz lelkük gyűlöletben fürösztésével, a maguknál különben megrágalmazása, megszégyenítése, kirúgása feletti örömujjongással. Ők pénzt is akartak, sok pénzt, és meg is szerezték maguknak. Az első Orbán-kormány 2 milliárdnyi kormánytartalékot utalt ki a Károlinak a bölcsészettudományi kar új épületére. Épült ebből valami? Semmi, mert Szabó András és bűntársai ELRABOLTÁK. De ezzel nem érték be. Azóta is folyamatosan dézsmálják az egyetemnek juttatott állami pénzeket. Ennek bizonyítéka, hogy a rendőrségi vizsgálatok szerint Szabó dékánsága alatt elloptak 157 millió, ösztöndíjra szánt forintot.

Szabó ellen a Zsinat semmiféle eljárást nem foganatosított. Szűcs rektor 2008 október 31-es lemondatását viszont Bölcskei Gusztáv így indokolta: „a vizsgálatok súlyos szakmai vétségeket tártak fel a gazdálkodás területén.” (Reformátusok Lapja 2008 november 2.) Szabó, Petrőczi és Hansági tehát annyit lop, amennyit akar. Hansági révén a Károli második kifizetőhelyként működik a KSZE-klán tagjai: Bednanics, Eisemann, Dánél Mónika stb. számára

A Károli története igazán infernálissá akkor vált, amikor Balla Péter, az alapító dr. Hegedűs Lóránt püspök veje került a rektori székbe. Ő volt az, aki nyíltan felvállalta annak a Pethő Sándornak a professzori kinevezését és védelmét, aki az egész magyar tudományosság előtt leszerepelt összehazudott életművével. Balla Péter teljes mellszélességgel kiállt Szabó András dékán és EDHT elnök mellett, aki BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának működését  próbálta korrumpálni saját maga és Petrőczi, valamint Hansági érdekében. (Dokumentumok a Ravasz László blogon.)  Balla Péter nem hajtotta végre a MAB döntését a törvénytelenségek felszámolására, sőt, újabbakat hajtott végre. Megfenyegette a szegedi rektort és keresztülvitte unokaöccse, Mészáros Márton másodszori  PhD-ztatását is.

Balla Péter, az Újszövetség professzora attól sem riadt vissza, hogy törvénytelenül felmondjon az IDI vezetőjének, Hima Gabriella professzornak, aki próbálta megakadályozni a törvénytelenségeket-

Balla Péter megbízta a Wistmanwood nevű, izraeli és szocialista érdekeltségű céget a professzorasszony lakásában való kémkedésre, ő és mások megfélemlítésére.

Ez az a pont, amikor úgy érezzük, az internet nyilvánossága már nem elég. Blogon megjelent posztjainkból KÖNYVET ÁLLÍTUNK ÖSSZE. Kiadókkal is tárgyaltunk már, többen mutattak komoly érdeklődést. A nyár kitűnő alkalom a kézirat összeállítására. Ezen fogunk dolgozni többen is, hogy a Reformáció Emléknapjára, 2012. október 31-ra olvasóink kezébe tudjuk adni a Károli iratokkal dokumentált szörnyű történetét. Azt akarjuk, hogy a Heidelbergi Káté magyar fordítása megjelenésének évfordulóját a Károli bűnözőitől megtisztulva ünnepelhessék a hitben járó magyar reformátusok.

Tudjuk és valljuk:

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:12)

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 40 hozzászólás »

Translation of the 2nd Humboldt-letters (A 2. Humboldt-levél fordítása)

Posted by jhnnsclvn - július 16, 2012

Olvasóink kérésére közöljük a  Humboldt Alapitványnak küldött második levél magyar szövegét is.

Mélyen tisztelt dr. Helmut Schwarz,

Mélyen tisztelt dr. Enno Aufderheide,

Az Alexander von Humboldt Alapítvány mélyen tisztelt munkatársai!

Azt ígértük Önöknek, hogy két posztban mutatjuk be  Balla Pétert. Ez, a második poszt Ballát mint becsületes tudósok, köztük saját kollégái üldözőjét és ítéletvégrehajtóját állítja Önök elé. Kérjük, vessenek egy pillantást erre a két fényképre és arra az igazolásra, melyet Balla Péter dr. Takács János ügyvéd, a Károli Egyetem jogi képviselője  kérésére állított ki. Ebben az igazolásban Balla burkoltan beismeri, hogy egy bűncselekményre adott megbízást. Állítólag a bűncselekmény kárvallottja feljelentette  Ballát. Tudomásunk szerint csakugyan folyik Balla ellen néhány rendőrségi nyomozás,ezeket a nyomozó hatóság a tények, bizonyítékok és dokumentumok tömkelege ellenére mindig újra meg újra leállított. A papok ma Magyarországon ugyanúgy sérthetetlenek, mint a kommunista időszakban a párttitkárok. A rendőrség és a bíróság ma is a politikától függ.

Der kommunistische Geheimagent Zsolt Kardos   Der Verfolger und Inquisitor Peter Balla

Balla Péter egy felekezeti egyetem rektoraként megbízást adott a Wistmanwood Zrt vezetőjének, Kardos Zsoltnak, hogy ugyenezen egyetem egyik professzornőjét annak lakásában megfigyelje és zaklassa, lakásába behatoljon és ott titkos kép- és hangfelvételeket készítsen. Ennek a szokatlanul brutális eljárásnak az volt az indoka Balla számára, hogy a mellékelt igazolásban név szerint is említett professzor asszony – maga is hajdani  Humboldt-ösztöndíjas – az egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetőjeként meg akart akadályozni egy PhD-csalást. A csaló Balla rektor rokona, unokaöccse, Mészáros Márton volt, akinek a számára gyakorlatilag disszertáció nélkül kívánták odaítéltetni a fokozatot. Minderről német nyelven olvasható:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2011/08/02/zu-guttenberg-auf-ungarische-art/

Mészáros disszertációja (az egész szöveg mindössze 13 oldalt tesz ki, ez is egy társszerzővel készült):

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2011/08/02/meszaros-dissertation-phd-thesis/

Balla Péter különösen vonzódik a PhD-csalókhoz. Nemcsak a családjában, hanem a baráti körében is hemzsegnek a csalók. Barátja, kollégája és beosztottja az a Pethő Sándor, aki egy hamisított publikációs lista alapján neveztette ki magát professzorrá: ezen a listán tucatjával találhatjuk nem létező tanulmányok címeit, melyek fiktív folyóiratokban jelentek meg. Pethő lelepleződött, a botrányt a 168 óra című folyóirat leplezte le “Fantomprofesszor” című cikkében 2011 február 4-én (http://www.168ora.hu/itthon/karoli-petho-sandor-habilitacio-professzor-egyetem-oneletrajz-palyazat-68870.html), ennek azonban semmi hatása nem volt a csalóra magára. Pethő  professzor maradhatott a Balla Péter által vezetett Református Egyetemen. Balla kizárólag becsületes kollégáit üldözi, kínozza, a csalókat nagy becsben tartja.

Balla kedves barátaihoz számítható a hajdani magyar államfő, Schmitt Pál (akinek nemrégiben egy PhD-s csalás miatt kellett megválnia hivatalától), ez jól látható a következő két fotón. A 3. képen a Balla famíliával együtt látjuk Cservák Csabát, a korrupt közhivatalnokot. Cservák, aki Schmitt államelnöksége idején a jogi irodát vezette, Ballától még egy közhivatalt kapott, docensi kinevezést és tanszékvezetői beosztást. Mindezt megvesztegetésként kapta azért a szolgálatáért, hogy Balla sürgős rektori kinevezését  Schmitt államelnöknél elintézte:

Balla.Schmitt.Handschlaggeschäft Pal Schmitt: Der adoptierte Grossvater der Balla-Kinder

Csaba Cservák, der korrupte Staatsbeamte mit der Balla-Familie

Cservák Csaba korrupt köztisztviselő

Cservák Csaba korrupt köztisztviselő

A fenti tények és dokumentumok ismeretében kérjük Önöket, gondolják át még egyszer, csakugyan méltó-e Balla Péter arra, hogy a nagy tiszteletnek örvendő Humboldt-család tagja legyen.

Kiváló tisztelettel

a magyarországi Károli Gáspár Református Egyetem jelenlegi és hajdani oktatói és hallgatói

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 19 hozzászólás »

Ludvig’s Blasphemy (Petrőczi isten- és emberkáromlása)

Posted by karoligaspar - július 14, 2012

Szerző: Pulchra

Petrőczi/Ludvig Éva saját blogján közli Tarján Tamás és szerzőtársa, Reményi József Tamás  paródiáját saját magáról. Ez az ál-Petrőczi vers igy hangzik:

“Ha én költő lennék,

verset alig irnék,

mindig csak kiadókban

és az ÉS-ben ülnék.”

Petrőczi nagyon büszke erre a paródiára, nyilván úgy gondolja,akiről paródiát irnak, az igazi művész. Téved:  “Költőcske (Szabolcska) Mihályt” sem emelte Ady Endre fölé, hogy Karinthy paródiára méltatta.

Petrőczi – kinek művészi hitelességét jellemzi, hogy még a nevét is lopta – nyilván nem képes a szövegértelmezésre. Csak a szövegalkotásra – már ahogy ő ezt elképzeli. Segitünk neki ennek a paródiának a desifrirozásában. Vegyük csak ezt az egyetlen versszakot:

“Ha én költő lennék” – azt jelenti, hogy a szerzők szerint PETRŐCZI NEM KÖLTŐ. Nem vitatkozunk.

“Verset alig irnék” – egyetértünk. Petrőczi szövegtermelése poetológiai szempontból ÉRTÉKELHETETLEN.

“Mindig csak a kiadókban

és az ÉS-ben ülnék.”

Ennek a két sornak az értelme: Ludvig/Petrrőczi, aki, ugye, nem költő, állandóan kiadókban és az Élet és Irodalom szerkesztőségében ül. Igy éri el azt, hogy poetológiai szempontból értékelhetlen zöngeményei megjelennek.

Why/Pocsemu? ez itt a kérdés.

Erre kétféle választ adhatunk.

Az egyik az, hogy Ludvig/Petrőczi a pártállam kedvezményezettje volt. Ezt támasztja alá, hogy férje, Szabó András megirta a blogjában (szaboandra54.hu), hogy 1981-ben Petrőczi irói munkássáágért kaptak egy panellakást Pesterzsébeten. Mit tett Petrőczi az akkori hatalom képviselőinek,  annak fényében, hogy a szegedi kollégiumból rendőrségi karhatalommal távolitották el erkölcstelen életvitele miatt? EL SEM MERJÜK KÉPZELNI.

De Tarján Tamás segitségünkre siet ez értelmezéssel, azzal ti. hogy Petrőczi üldögél az ÉS szerkesztőségében. Mikor is? A pártállami időben. Amikor az ÉS-t még pártállamilag eltűrt vén hülyék (Rosamunda Pilcher stilusában) geile alte Bocks szerkesztették. Ezeknek  speciális kiszolgálására vállalkozott Petrőczi, a semmitől nem undorodó professzionális, mondjuk igy, költő.

És miért NEM JELENIK MEG PETRŐCZI SOHA AZ ÉS-ben, mióta Kovács Zoltán a főszerkesztő?

Válasz

1. Kovácsnak és kollégáinak jó IRODALMI izlése van.

2. Petrőczi olyan undoritó, rusnya féreg lett, hogy még a legkanosabb fickó is undorral elfordul tőle.

Személyes véleményünk: MIND A KETTŐ.

Azóta Petrőczi istenes versekben utazik, azaz istenkáromlásban. Mellette hires református emberek (Petrőczi Kata Szidónia, Lorántffy Zsuzsanna, Arany János, Jékely Zoltán) szabadverses megidézésével próbálja magát becsempészni a Parnasszusra.

Azonkivül családi giccseket is termel: Szabó málnaizű csókjaitól kifordult a gyomrunk, amikor pedig a Rákóczi baldachinos ágyában végzett akciózásról olvastunk…

Újabban Berni maci és Rebike verseinek fő ihletője, ordenáré nagyanyai giccs a végtermék.

Tarján Tamás pedig társaságban nagy sikerrel utánozza a nagyasszonyt. Ő volt az, aki rábeszélte az Áfonyahegyi förmedvények kiadására. Képmelléklet: Petrőczi barnamedvének öltözve a heidelbergi vár udvarán.  Tarján, a ravasz örmény azt gondolta: miért irjak róla paródiát? Petrőczit legjobban maga Petrőczi tudja nevetségessé tenni.

Posted in Uncategorized | Címkézve: , , , , | 50 hozzászólás »

Translation of the Humboldt-letter (A Humboldt-levél fordítása)

Posted by jhnnsclvn - július 12, 2012

Olvasóink kérésére közöljük a Humboldt Alapítványnak írt első levél szövegét magyar nyelven.

Letter to the Humboldt-foundation (Levél a Humboldt-Alapítványnak)

Szerző jhnnsclvn bekapcsolva július 12, 2012

Mélyen tisztelt dr. Helmut Schwarz úr!

Mélyen tisztelt dr. Enno Aufderheide úr!

Az Alexander von Humboldt Alapítvány mélyen tisztelt munkatársai!

Nemsokára meglátogatja Önöket rektorunk, Balla Péter. Régi Humboldt-ösztöndíjasként fogja ez év júliusában az Önök vendégszeretetét élvezni. Nem egyedül, természetesen magával viszi egész kiterjedt családját. Feleségét, a hírhedt szélsőjobboldali volt református püspök, dr. Hegedűs Lóránt lányát és négy felserdült gyermeküket. Balla Péter tudósnak akarja mutatni magát és lelkipásztornak. Valójában egyik sem.

Kötelességünknek tekintjük felhívni a figyelmüket arra, hogy Balla úr súlyosan visszaél az Önök vendégszeretetével. Be fogjuk bizonyítani, hogy ő sem komolyan vehető tudós, sem pedig becsületes, tisztességes ember. Ezért érdemtelen az Önök nagyvonalú támogatására.

Balla Pétert két posztban mutatjuk be: az elsőben „tudós”-ként, a másodikban pedig becsületes tudós emberek, többek között a saját kollégái üldözőjeként és inkvizítoraként.

I.

Balla tudományos teljesítményéről hiteles képet alkothatnak Jakab Attila recenziójából. Bár ez magyar nyelven íródott, remélhetőleg találnak olyan személyt Bonnban, aki ismeri nyelvünket:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/

Balla Péter főnöke a magyar református egyetemen a tulajdon apósa volt, dr. Hegedűs Lóránt, Ő ezzel a jogsértő helyzettel veje előnyére élt vissza. 1991 és 1994 között Hegedűs püspök volt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Egyidejűleg fenntartója és felelőse a Károli Gáspár Református Egyetemnek, melyen veje tanársegédként, neki közvetlenül alárendelve dolgozott. Dr. Hegedűs Lóránt Ballát (saját vejét és beosztott tanársegédjét) egy rendkívül nagyvonalú ösztöndíjjal Skóciába küldte, hogy hozzásegítse a PhD fokozat megszerzéséhez. Balla Péter egy gyenge, önállótlan, nevetséges disszertációt állított össze főként idézetekből és más szerzőktől azok nevének említése nélkül átvett, plágiumgyanús szövegekből. Ezt védte meg Edinburghban Challenges to New Testament Theology. An Attempt to Justify the Enterprise. Tübingen 1997. címmel. A jóindulatú skótok bizonyára ezt gondolták: „Miért ne segítsünk ennek a jámbor lelkésznek? Úgyis elmegy a hazájába, sose látjuk többet, ott, a távoli Magyarországon meg amúgy sem tud sok kárt okozni.“

Így doktorált le Balla Péter és még negyven éves sem volt, amikor megkapta az egyetemi tanári kinevezést kizárólag ennek a haszontalan és értéktelen műnek az alapján, akkoriban nagyon befolyásos apósa, dr. Hegedűs Lóránt püspök tevékeny közreműködésével. Balla pályafutásának tudományos értéke nincsen, de aktuálpolitikai jelentősége nagyon is. Magyarországon napjainkban az egyetemi-tudományos szférában a személyes teljesítménynek nincsen jelentősége. Ezt fényesen bizonyítja Schmitt Pálnak, a lemondott államelnöknek szégyenletes plágiumügye. A tudományos teljesítmény mellékessé vált, mindent a kölcsönös politikai érdekek és szívességtételek döntenek el. Ebben az urambátyám-világban a Magyar Tudományos Akadémia is igazi beltenyészetté vált, ahol minden mindennel összefügg és mindenki mindenkivel kapcsolatban van. A Hegedűs-Balla család nyíltan képviseli a vér és talajrög ideológiát, melyben a nemzeti radikalizmus a legbrutálisabb módon fonódik össze a vallási fundamentalizmussal. Ez természetes is, mivel mindkettő ugyanazon a – korlátolt és fanatikus – attitűdrendszeren alapul. Balla Péter karrierje önmagában kitűnően mutatja az érdek- és hatalomfüggőséget az akadémiai-egyetemi és felekezeti szférában: kétszer ítélték neki oda az MTA „Bolyai János“ kutatói ösztöndíját (2001-2004; 2005-2008), jóllehet erre rendkívül szerény képességei csakugyan nem predesztinálták. Mivel manapság Magyarországon a valláshoz kötődő tevékenység esetében nem a minőség, hanem kizárólag a felekezethez tartozás számít, nem csodálkozhatunk azon, hogy a legtehetségtelenebbek kapják a legtöbb támogatást. Még akkor is, ha ez a felekezethez kötődés olyan intellektuális silánysággal párosul, mint Balla Péter esetében. Balla Péter, aki intellektuális képességeit tekintve sokkal inkább sereghajtó, mint élenjáró, apósának akaratából emelkedett professzorrá, aztán pedig rektorrá. Balla Péter története minden valószínűség szerint az intellektuális diktatúra felé tett első lépések egyike, amely önmagát a magyarság „morális, szellemi és lelki“ megújulásának nevezi.

Így épül Magyarországon a tudás társadalma.

Ezeknek a tényeknek az ismeretében kell Önöknek Németországban Balla Péter urat fogadniuk. Önök a tények ismeretének hiányában egy méltatlan embernek nyújtanak érdemtelenül támogatást, ezzel pedig más, méltóbb embertől tagadják meg a megérdemelt támogatást.

Kiváló tisztelettel

a Magyarországi Református Egyház Károli Gáspár Református Egyetemének

jelenlegi és valamikori oktatói és hallgatói

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 16 hozzászólás »

Peter Balla, the Prosecutor and the Inquisitor (Balla Péter, az üldöző és inkvizítor)

Posted by jhnnsclvn - július 8, 2012

Sehr geehrter Dr. Helmut Schwarz,

sehr geehrter Dr. Enno Aufderheide,

sehr geehrte Mitarbeiter der Alexander von Humboldt Stiftung!

Wie versprochen, wir stellen Ihnen Peter Balla in unserem 2. Post als Verfolger und Inquisitor ehrlicher Wissenschaftler, unter anderen seiner Kollegen dar. Bitte, werfen Sie einen Blick auf die beiden Fotos und auf die Erklärung von Peter Balla an den Rechtsanwalt der Károli Universität dr. János Takács. In dieser Erklärung gibt Peter Balla verschlüsselt zu, Anstifter eines Verbrechens gewesen zu sein. Er wurde vom Opfer angeblich angezeigt: unseres Wissens laufen gegen Professor Balla einige Strafverfahren parallel, die von der Polizei trotz Tatsachen, Beweise und Dokumente immer wieder eingestellt werden. Die Pfarrer sind heutzutage in Ungarn ähnlich unantastbar, wie die Parteisekretäre während des Kommunismus waren. Polizei und Gericht scheinen von der Politik nicht unabhängig zu sein.

Der kommunistische Geheimagent Zsolt Kardos   Der Verfolger und Inquisitor Peter Balla

 

Peter Balla als Rektor einer kirchlichen Universität hat den Direktor der Wistmanwood Gmbh Zsolt Kardos beauftragt, eine Professorin derselben Universität in deren Wohnung beobachten und belästigen, in ihre Wohnung einzudringen und dort geheime Bild- und Tonaufnahmen zu machen. Der Grund für diese ungewöhnlich brutale Verfolgung war, dass die in der obigen Erklärung genannte Professorin – selbst ehemalige Humboldtianerin – wollte als Leiterin des PhD-Programms in Literaturwissenschaft einen PhD Betrug verhindern. Der Betrüger war aber ein Verwandter des Rektors Balla, sein Neffe, Márton Mészáros, dem der Doktortitel praktisch ohne Dissertation hätte verliehen werden müssen. Darüber in Deutsch:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2011/08/02/zu-guttenberg-auf-ungarische-art/

Mészáros’ Dissertation (Voll-Text insgesamt 13 Seiten, auch dies mit einer Co-Autorin geschrieben):

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2011/08/02/meszaros-dissertation-phd-thesis/

Peter Balla hat sowieso eine ausgesprochene Vorliebe für (PhD) Betrüger. Nicht nur im Familienkreis, sondern auch in seinem Freundeskreis lässt er sich von Betrügern umgeben. Einer seiner Freunde, Kollegen und Untergeordneten ist jener Sandor Pethő, der sich aufgrund einer gefälschten Publikationsliste zum Professer ernennen ließ: erfundene Titel in nicht-existenten Zeitschriften tauchen auf dieser Liste dutzendweise auf. Pethő ist aufgeflogen, der Skandal wurde veröffentlicht in der Zeitschrift “168 óra” unter dem Titel: “Phantom Professor” 4. Februar 2011 (http://www.168ora.hu/itthon/karoli-petho-sandor-habilitacio-professzor-egyetem-oneletrajz-palyazat-68870.html), aber es hat keine Folgen für den Betrüger. Pethő durfte unter Peter Balla an der Calvinstischen Universität weiterhin Professor bleiben. Balla verfolgt, quält und seziert nur die ehrlichen Kollegen, die Betrüger werden von ihm hochgeschätzt.

Zu Ballas Busenfreunden zählt auch der ehemalige Staatspräsident, Pál Schmitt (dem der PhD-Betrug unlängst sein Amt kostete), wie es sich auf den ersten zwei Fotos beobachten lässt. Auf dem 3. Bild sehen wir Csaba Cservák, den korrupten Staatsbeamten mit der Balla-Familie. Cservák, als Leiter der Juristischen Abteilung in Schmitts Präsidenten-Büro, hat von Balla zusätzlich noch zu seinem Staatsamt eine Dozentenstelle und eine Lehrstuhlleitung als Bestechung angenommen, um Ballas Ernennung zum Rektor beim Präsidenten Schmitt zu bahnen und beschleunigen:

Balla.Schmitt.Handschlaggeschäft Pal Schmitt: Der adoptierte Grossvater der Balla-Kinder

Csaba Cservák, der korrupte Staatsbeamte mit der Balla-Familie

Aufgrund der obigen Tatsachen und Dokumente bitten wir Sie, noch einmal zu überlegen, ob Peter Balla wirklich ein würdiges Mitglied der hochrespektierten Humboldt-Familie sein sollte.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gegenwärtige und ehemalige Lehrkräfte bzw. Studenten der

Karoli Gaspar Universität der Ungarischen Reformierten Kirche

 

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 24 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.