Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2015. október

Forced break (Kényszerszünet)

Posted by karoligaspar - október 31, 2015

Írta: Soli Deo Gloria
A reformáció hónapjának boldog várakozásában ért bennünket az újabb letiltás. Szabó András doktori témavezetői munkásságának homályos pontjairól szóló posztunk csak tizenkét óráig volt olvasható. Pedig ezúttal is csak mindenki számára hozzáférhető forrásokból dolgoztunk, a Nemzeti Doktori Adatbázisból és a Selye, valamint a Károli honlapjairól. Az első meglepetés a doktori adatbázison ért bennünket. Szabó lapján ugyanis az volt olvasható egy fiatalemberről – nevét nem közöljük -, hogy 2014-ben sikeresen védett. Amikor a fiatalember nevénél rákerestünk, kiderült, hogy a doktori adatbázis róla nem tud semmit. Ezt és néhány más hasonló anomáliát tártunk fel cikkünkben, amelyért feljelentettek bennünket.

A Nemzeti Doktori Adatbázis hitelességében eddig is voltak kétségeink (Mészáros-ügy), most viszont olvastuk a sajtóban az ODT képviselőjének a nyilatkozatát a Nógrádi-ügy kapcsán. Azt mondta az illetékes, hogy a Nemzeti Doktori Adatbázis “nem közhiteles”, senki nem jár utána azoknak az adatoknak, amelyeket az oktatók, témavezetők feltöltenek saját magukról. Így történt, hogy Nógrádi György nemlétező egyetemek rektoraként, nemlétező szervezetek tagjaként tüntette fel magát.  Szabó doktoranduszai esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, hiszen a téves kereszthivatkozásokat működtető szoftvernek rögtön ki kéne mutatnia a turpisságot.

Saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy a doktori adatbázis szoftvere automatikus üzenetet küld a témavezetőnek abban a pillanatban, amikor az illetékes EDHT elfogadja egy védés eredményét. Ekkor jelenik meg a témavezető lapján az illető neve az évszámmal és a disszertáció címével, az újonnan doktorált is rögtön kereshető (és található) lesz a rendszerben. Nos, mindenkinél így működik a rendszer, kivéve Szabó Andrást. Nála kereszthivatkozásokkal nem található nevek jelennek meg témavezetettként és doktoráltként.

A reformáció hónapjában magunk is hajlamosak vagyunk a hit csodáinak befogadására, de azért nem korlátlanul. És hogy a csoda éppen Szabó Andrásban öltene testet?

Mi a Reformáció Emléknapján kaptuk vissza blogunk fölötti rendelkezés jogát. Köszönjük ezt a Teremtőnek és az Ő minden eszközének. Az év minden további napján igazat mondunk, és Szabó Andrással és a Károli más hazugjaival szemben változatlanul a Szentírás szavaihoz tartjuk magunkat: “A hazug ajkak átkozottak az Úr előtt.” (Péld 12,22)

 

A Szabó András által letiltott poszt közlését Soror Immaculata bevállalta saját blogján. Figyeljétek a következő napokban a nővért. – A Szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , , , | 105 hozzászólás »

András Szabó, the feminist (Szabó András, a feminista)

Posted by karoligaspar - október 26, 2015

Some content on this page was disabled on October 26, 2015 for the publication of private information. You can learn more about this guideline here:

https://en.support.wordpress.com/user-guidelines/

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 51 hozzászólás »

Facing the Half-Millennium of Luther’s Reformation (A reformáció félezredes ünnepe elé)

Posted by karoligaspar - október 19, 2015

Jézus is migráns volt

Jézus is migráns volt

Új sportág: kerítésmászás

Új sportág: kerítésmászás

Felnyársalt őzike

Felnyársalt őzike

Írta: Soli Deo Gloria

Miután áldott Orbán testvérünk (a RefLap szóhasználata) Horvátország felé is kerítéssel zárta le a magyar határt, a MRE legfényesebb elméi gondolkodni kezdtek hitünk legfontosabb erkölcsi kérdéseiről. A kerítésre mint indítómetaforára fűzte fel Szűcs Ferenc etikaprofesszor a törvényről szóló gondolatmenetét: “A törvény egyfelől kerítés, amit pozitív és negatív irányba is át lehet lépni.”

Szűcs professzor ezzel gondolkodásunk fókuszába, az origóba helyezte a kerítés metaforáját, amelyet pozitív és negatív irányba is átléphetünk. Magunk ugyan eddig csak a ki– és a belépés földhözragadt tapasztalatai alapján értelmeztük ezt a tereptárgyat, az áldott Orbán testvér etikai intenciója alapján mindnyájunk erkölcsi fejlődésének elősegítésére elhelyezett kerítést, de, mondom én, tanulékonyak vagyunk, és ezentúl a kanti kategorikus imperativus fényében tekintünk rá. Bogárdi püspök hozzáfűzte, hogy “a kísértés érintkezik a szabadság gondolatával”. Szóval  vigyázzunk csak azzal a nagy szabadságvággyal, lehet, hogy az ördög incselkedik velünk a kerítés negatív oldaláról!

A migráció teológiai értelmezéséről külön konferenciát is szerveztek, ennek előadásai már olvashatók is a Theológiai Szemle legújabb számában. Zsengellér professzor Migráció és a Biblia címmel tartott előadást, Mészáros Kálmán pedig a Migráció az egyetemes és magyar történelemben tárgyában osztotta meg gazdag tudását a  hallgatókkal és az olvasókkal. Kanizsai Nagy Dórától megtudjuk, milyen a Migráció az MRE aspektusából. Ezt el sem kell olvasnunk, tudjuk, nagyon is jól, milyen a migráció a MRE szempontjából. Amilyennek áldott Orbán testvér és a nem kevésbé áldott Kövér testvér azt éppen lát(tat)ni szeretné.

Márpedig áldott Orbán testvér és nyomában a MRE zsinatának lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István az egyház hivatalos állásfoglalásában teológiai köntösbe burkolva kifejtette, az államnak nem feladata a jövevények befogadása. A felcsúti stadiont palástban megáldó Bogárdinak nincs egy jó szava sem a jövevények számára, egy darab kenyeret, egy korty vizet, egy takarót sem szán nekik.

Bogárdi radikális átértelmezésében a Szentírás szavai nem azt jelentik, amit szó szerinti értelmezésük sugall, hanem azt, amit Orbán, Kövér és az őket bégető nyájként követő Magyarországi Református Egyház gondol. “Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok” (Mt 25, 31-46) – erről pedig azt gondolják, hogy Még mit nem? Adjak? Én? Hát…. és itt néhány olyan szó következik, amit a testvérek ki nem mondanának, de nagyon is gondolnak.

Most pedig, hogy áldott Orbán testvér az ő saját istenének parancsára nagyon is valóságos pengés drótból készült kerítéssel zárta le a határt, amelyen az erdő és mező állatai megfeszített Krisztusként ontva vérüket szenvednek hosszú kínhalált, a MRE legfényesebb elméi – Bogárdi, Szűcs, Zsengellér – rögtön “szívére veszi terhünk” (József Attila), mert menekültnek a kerítésnek ezen a negatív oldalán se híre, se hamva. Nem kér enni, nem kér inni, szállásra sincs szüksége, tehát semmi sem korlátozhatja testvéreink teológiai szárnyalását.

Amelynek a célja nem kevesebb, hogy áldott Orbán testvér kerítésépítő tevékenységét legitimálja, sőt szakralizálja. Nagyon közeledik ugyanis a 2017-es esztendő, a reformáció fél évezredes évfordulója, márpedig a református propagandagépezet – Habony és Finkelstein irányításával – arra készül, hogy a keresztyén Európát megvédő hőst kreáljon áldott Orbán testvérből, Luther Márton és Hunyadi János közös reinkarnációját, aki pengés dróttal oltalmazza édes hazánkat és a néha hitetlen és ostoba Európát a hitetlen muszlim hordák gyilkos támadásától. Fidesz körökben már kiadták a jelszót: Orbán az új Luther! Csak némi teológiai smonca kell még hozzá.

Értjük mi ezt. És József Attilával mondjuk: “Harc az élet, ne tékozold bizalmadat”. Rátok aztán biztosan nem tékozoljuk, hazug, hitetlen, becstelen papok, gyalázatos politikusok. És kérjük a Teremtőt, és nemcsak kérjük, hanem TESZÜNK IS ÉRTE, NEM IS KEVESET, hogy ti abban a pozícióban, amellyel aljas módon visszaéltetek, ne érjétek meg a 2017-es évet, és ne tetézzétek a blaszfémiát az országot kifosztó primitív gazember Orbán mennybe menesztésével.

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: | 88 hozzászólás »

Pseudo Doctors (Hamis dokik)

Posted by jhnnsclvn - október 12, 2015

Még Doki

Még Doki

Mán Doki

Mán Doki

Mán Nem Doki

Mán Nem Doki

Szerző: Szegedi Kolléga

A három ál-doki közül egy kakukktojás. A középső: Mándoki. Ő igazi doki, legalábbis a neve szerint. A másik kettő csaló. Schmitt lopta a disszertációját egy bolgár szerzőtől. A HVG lebuktatta. Aztán a Times is. Ő belebukott. Nemcsak a PhD-ját vonták vissza, hanem bukta az államelnökséget is. A pénzét azt nem. Többet kap, mintha ma is államelnök lenne. A teljes államelnöki fizuját az összes juttatással plusz a nyugdíját. Leszámítva a blamázst, megérte neki.

Mészáros Márton még annyit se tett a fokozatért, mint Snittpali. Iserlohtól sem s.k. lopott, mert nem tud németül, hanem Kulcsárszabó sameszai által. Mészáros Márton összvissz 13 oldalt írt Korner Veronikával közösen, azaz nettó 6 és felet. A Szabó – Petrőczi házaspár és Kulcsárszabó pribékjei 100 %-kal átvitték ezt a 6 és fél oldalt a Károli Református Egyetemen tartott védésen. Igaz, ezt a csalást a MAB-nak még sikerült annullálni, de a szegedi szégyent még nem mosta le senki. Kulcsárszabó szegedi csicskája, Pál József, több tucat dokumentumot hamisítva bűnsegédjével, Klukovics Lajossal karöltve, kiadatta a doktori fokozatot az Istvánra átkeresztelt, majd a diplomaosztóra Mártonra visszakeresztelt protekciósnak. Hogy ezt megtehessék, a Pál-Klukovics páros több szabályt áthágott, több bűncselekményt elkövetett. A törvényszegéssel kiadott fokozatot máig nem vonta vissza a Szegedi Egyetem.

Mi ebből a tanulság? Az, hogy Mészáros Mártonnak még Schmitt Pálnál is nagyobb a protekciója. De azért ne reménykedjen. A duplacsalása nem ment és nem is megy feledésbe. Végigkíséri pályáját, életét. És egyszer majd egy kevésbé korrupt társadalom nem tűri meg az ő bitorlott fokozatát. Schmitt Pál sorsára fog jutni ő is. A közvélemény szemében már oda is jutott.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 82 hozzászólás »

The courageous singing-birds (A bátor(i) énekesmadarak)

Posted by jhnnsclvn - október 5, 2015

A bátor(i) besúgó

A bátor(i) besúgó

Kisrigó Nagybesúgó

Az énekes kisrigó

Szerző: Csalogány

A két Fidesz seggnyaló főpapról köztudomású, hogy szeretik a zenét, és szívesen hallatják a hangjukat – templomokban, stadionokban, rádióban, de eldugott helyeken is, ahol azt csak intim barátaik hallhatták. Kicsi Rigónk Péter-Bartha Gábor rendőrfőhafnagynak dalolt, Bátor(i) Bölcs(kei)ünk pedig Szabó Béla rendőralezredesnek énekelt a 80-as évek végén. Énekesmadaraink később letagadták titkos fellépéseiket, azt hazudták, nem is tudnak énekelni…

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , | 61 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.