Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2012. november

Plagiarism Hunter / A plágiumvadász csőre tölt

Posted by jhnnsclvn - november 30, 2012

semjén ima

MMPlagi bá'

Szerző: Tömjénfüst

2012. november 18-án György Miklós a hvg.hun megírta, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 1991-ben a Pázmány Katolikus Egyetem Hittudományi Karán megvédett egyetemi doktori disszertációja  –  melyet 1993-ban PhD-vá minősíttetett át – számos szövegszerű egyezést mutat Helmuth von Glasenapp Az öt világvallás című művével. Szövegszerű egyezéskimutatható ezen kívül Lewis Spence The Encyclopedia of the Occult című művével, valamint a Stadt Gottes elnevezésű német folyóirat Der Traum vom „New Age” című cikksorozatával. Bár mind a témavezető, mind a bíráló „hiányosnak és elnagyoltnak” látta a szöveget, ennek ellenére javasolták azt a szóbeli védésre. Ott aztán a lehető legmagasabb értékűnek vélték, „summa cum laude” minősítéssel fogadták el.

Ugyanennek a szerzőnek 2012. január 11-én is megjelent a hvg.hu-n megjelent írása bebizonyította, hogy Schmitt Pál államelnök 1992-ben a Testnevelési Egyetemen egy olyan disszertációt nyújtott be, mely a véletlenszerűnél sokkal több hasonlóságot mutat fel Nyikolaj Georgijev (2005-ben elhunyt) bolgár sportszakember 1987-es francia nyelven megjelent szövegével. Schmitt Pál disszertációját a bizottság summa cum laude, tehát a lehető legjobb minősítéssel fogadta el.

A két cikk szerzőjéről annyit lehet tudni, hogy nem György Miklósnak hívják. Ő egy  plágiumvadász. Ez Németországban már igazi sportnak számít, melynek legprominensebb képviselője Debora Weber-Wulff, a HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) professzora. A professzor asszony és legalább húsz aktív munkatársa – egyetemisták, tudományos kutatók és kiváncsi értelmiségiek – szabadidejükben disszertációkat olvasnak, eredetiségüket vizsgálják. A Plagiarism Detection Software Test2010 segítségével ez nem is olyan nehéz feladat. A leleplezéseket a VroniPlagon és más internetes fórumokon teszik közzé.

Magyarországon is van már egy ilyen szoftver, az MTA SZTAKI fejlesztette ki. Mostanában egyébként az egyetemeken csak az ezen a szűrővizsgálaton átesett diplomamunkákat adják ki bírálatra.

A plágiumvadász újra lesújtani készül. Célpontja ezúttal a Károli. Semjén Zsolt ugyanis nemcsak miniszterelnök-helyettesként vált célponttá, hanem a Hoffmann Rózsa kedvenc egyetemeként, a Pázmányon működő doktori iskolák korrupt működéseként példájaként.

A második kedvenc egyetem pedig a Károli. Itt ugyan nem egy kormánytag válik másodlagos célponttá, hanem csak a NO NAME MÉSZÁROS MÁRTON/ISTVÁN, de maga a csalási eljárás kivételes otrombasága és aljassága mégis bizonyára lebilincseli az olvasókat.. A hvg.hu negatív hőseivé fog válni Balla Péter, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus.

Tausz Katalin, az ELTE Társadalomtudományi Karának dékánja bejelentette, hogy megvizsgálják Semjén Zsolt szociológiai szakdolgozatát. – A szerk.

Posted in Uncategorized | Címkézve: , , , , | 72 hozzászólás »

God’s money (Az Isten pénze)

Posted by jhnnsclvn - november 25, 2012

Szerző: Tóth Károly

Nemrég benyújtottak a magyar Országgyűlésnek egy törvénytervezetet „egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról”. Ennek 11. fejezete ezt az egészségügyinek nem nevezhető címet viseli:

„Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása”.

E szerint ha az egyházakat az évi 1%-os lakossági felajánlások folytán megillető összeg nem éri el a személyi jövedelemadóból befolyt bevétel 0,9%-át, „ennek mértékéig az egyházaknak ténylegesen átutalható összeget a központi költségvetésből ki kell egészíteni”.

A jelenlegi adatok szerint a lakossági felajánlások összesen 4 milliárd forintot tettek ki. Az 1 % 11 milliárd forint lenne. A törvénymódosítás értelmében tehát a központi költségvetésből 7 milliárd forintot utalnak át az egyházaknak a KÖZPÉNZBŐL. Most, amikor az ország a csőd szélén tántorog, milliárdokat juttatnak a rosszul gazdálkodó egyházaknak, többek között Bölcskei Gusztáv által tévútra vezetett, a koreai banknak eladósított református egyháznak.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – mint doktorija körül kirobbant botrány mutatja – nem az absztrakt gondolkodás embere. Sokkal inkább a simlis kamarillapolitikáé. Így bújtatta el az egészségügyi törvény salátalevelei közé azt a törvénymódosítást, amely suba alatt – vagy stílszerűen: talár alatt – újabb milliárdokhoz juttatja az egyházakat.

Hajrá Károli! Hajrá tolvajok! Lophattok tovább, Balla, Szabó, Hansági! Jut „hitéleti” pénz a Kulcsár-Szabó klán kültagjainak is, Bednanics, Eisemann, Pál Jóska nem marad pénz nélkül.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 97 hozzászólás »

Budget control (Pénzügyi ellenőrzés a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - november 18, 2012

A kormányt kifejezetten érdekli, hova folynak el a közpénzek a Károliról? 10 nappal ezelőtt kapta meg Balla Péter a hivatalos értesítést a küszöbön álló pénzügyi ellenőrzésről. – A szerk.

Szerző: Zsolt Csaba

Úgy hírlik, állami részről komoly pénzügyi ellenőrzés tárgyává teszik a Károli elmúlt három évi gazdálkodását. Kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét. Mindenki, aki kicsit is ismeri a Károli életét, tudja, hogy a működésében számos olyan – oktatási szempontból – diszfunkcionális elem van, amelyek komoly pénzügyi következményekkel járnak. Ez egyszerűen szólva pazarlást jelent. Mivel pedig a Károli büdzséjének jó részét az állami támogatások teszik ki, ezeknek nem az oktatási munkára való fordítása hűtlen kezelés.

Számos példát mondhatnánk erről, most csak néhány kirívót említünk.

  1. Miért kér a fenntartó Magyarországi Református Egyház az ő birtokában levő épületekért az egyetemtől a piacit meghaladó bérleti díjat, miközben a magyar állam tulajdonában levő épületeket gyakorlatilag ingyen használhatják?
  2. A Károli vezetői gyakran dicsekszenek azzal, hogy a hazai mezőny élén vannak a hallgató/oktató arányban. Ez nem magas minőséget jelent, hanem azt, hogy nagyon sok csókosnak a harmadik-negyedik teljes fizetést juttatja a Károli. A legeklatánsabb példa erre Schmidt volt államfő volt kabinetfőnökének, Cservák Csabának a foglalkoztatása. Ő a kilenc (!) szaktudományos publikációt és egy MAB által kétségbe vont PhD birtokában tölt be tanszékvezetői megbízatást a Károli ÁJK-ján.
  3. A Károli – az alapító okirat tartalmának cinikus semmibevételével – gründol ad hoc képzéseket és hoz létre esetleges kutatócsoportokat. Mi köze van a protestáns értékőrzéshez a színháztudományi képzésnek vagy a Kun Miklós által vezetett Kremlinológiai Kutatócsoportnak?
  4. Feltűnően sok nagyon ráfizetéses szervezeti egységet tart fenn a Károli, pl. a Nyelvi Lektorátust és elsősorban a Puritanizmuskutató Intézetet Petrőczi Éva vezetésével.
  5. A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy Szabó András dékánsága alatt 157 milliós nagyságban sikkasztottak el ösztöndíjpénzeket a KRE BTK-n. Nem történt sem feltáró beszámoló, sem a bűnösök felelősségre vonása. Alig hihető egyébként, hogy Szabó András dékán és Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató ártatlan lenne ebben a nagyszabású bűnügyben.
  6. A Károlin bevett gyakorlat – az alapító okirat szellemiségével és betűjével ellentétben –, hogy nem komoly szakmai reputációjú református emberek töltenek be vezetői pozíciókat. A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, a deklaratívan „másvallású” Fóris Ágota pl. BA képzettség nélkül tölti be ezt a posztot. Hogy mi köze van a magyar reformátussághoz Kun Béla unokájának, Kun Miklósnak, azt már meg sem kérdezzük. Kovács Árpád alkalmazása kifejezetten hűtlen kezelés, hiszen ő az alkalmazását megelőző fél éven belül MAB-tagként a Károli több szakjának akkreditációjában is részt vett, és ilyen árukapcsolást kormányrendelet tilt. Arról nem is beszélve, hogy Kovács csak orosz szakkal rendelkezik, miközben a Károlin nincs orosz szak.
  7. Miért a Károli fizette Csányi János OKJ-s bizniszét (14 millió), közvetlenül az után, hogy Csányi rendezte meg Debrecenben 2009 május 22-én Bölcskei Kárpát medencei református “pápává koronázását”? Miért attól a koreai banktól kellett erre kölcsönt felvenni, amelyiknek magyar alelnöke akkor Kovács Levente volt, Kovács Barnabás stratégiai igazgató rokona?
  8. Miből fizeti Balla Péter rektor a Wistmanwoodot? Milyen alapon ad ki számára megbízatásokat hallgatók és oktatók titkosszolgálati eszközökkel történő megfigyelését?

Néhány kérdés, amelyre a válaszokat nyilván a pénzügyi támogatást biztosító magyar állam képviselői, a hitben járó magyar reformátusok és minden jogtudatos magyar állampolgár várja.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 111 hozzászólás »

Erno Kulcsár-Szabo’s Stalin prize (Kulcsár-Szabó Ernő Sztálin díja)

Posted by jhnnsclvn - november 14, 2012

Szerző: Zhdanov

Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus 2012-ben megkapta az egyik legnagyobb állami elismerést, a Széchenyi-díjat. Ez a díj – amelynek szocializmus korabeli előzménye a tudományos teljesítményekért megkapható Állami-díj volt – általában csakugyan komoly életműveket jutalmazott. A szakmai hitelességet az a tíz szakbizottság garantálta, melyek javaslatokat tettek a kitüntetendők személyére. Egy életmű értékét legjobban az adott szakma képviselői tudják megítélni. A szakemberek ismerik a jelöltek szakmai publikációit és hozzá tudják mérni a szaktudomány nemzetközi színvonalához.

Ezeket a szakbizottságokat a Fidesz-kormány megszüntette – takarékosságra hivatkozva. Ez nevetségesnek hangzik, mivel többen is nyilatkoztak a szakbizottságok tagjai közül, hogy eddig is társadalmi munkában látták el ezt a feladatot. A szaktudósok csaknem teljes eltakarításával a díjat odaítélő bizottságból a Széchenyi-díj egyértelműen elveszítette szakmai hitelességét.

http://magyarnarancs.hu/belpol/kossuth-_es_szechenyi-dij_ujratoltve_-_egy_akol_egy_pasztor-75678

Kik is ítélték meg, hogy Kulcsár-Szabó Ernő irodalomtudományi életműve kiemelkedő jelentőségű, megéri a komoly pénzjutalommal járó, a „legnagyobb magyar” nevét viselő díjat? Navracsics Tibor, Semjén Zsolt: ők a kompetensek az irodalomtudományi teljesítmények megítélésében? Talán ifj. Sánta Ferenc hegedűművész, Freund Tamás agykutató vagy az Orbán Viktorral focizgató Eperjes Károly színész? Akinek annyi köze van a Széchenyi-díjhoz, hogy a névadót „alakította” egy nacionalista giccsben?

A díjat odaítélő tizenöt fős bizottságnak csak egyetlen tagja, Görömbei András irodalomtörténész képes megítélni KSZE teljesítményét. Ő azonban – súlyos betegsége miatt – nem vett részt a bizottság munkájában. Így Kulcsár-Szabó jelölésére a fizikus Pálinkás MTA-elnök (korábban fideszes országgyűlési képviselő és miniszter) tett javaslatot. A többiek pedig – láss csodát! – megszavazták. Nem kérdés, milyen motiváció alapján.

Ez a kitüntetés megkoronázta azt az életművet, amelyet KSZE Debrecenben kezdett építgetni társai és tanárai besúgásával. Ekkortól datálódik barátsága Bölcskei Gusztávval, aki a teológián művelte azt, amit KSZE az állami egyetemen. Kulcsár-Szabó annyira kitüntette magát, hogy tartótisztjei beajánlották a STASI-nál, ennek szerzett információkat a jelentéktelen bayreuthi egyetemen. Német akadémiai körökben közismert volt KSZE ez irányú tevékenysége, el is kerülték, mint a leprást, mikor 1996 és 2005 között a Humboldt Egyetemen vezetgette a lektorátus helyett működgető, néptelen hungarológiai úgynevezett tanszéket. A legrangosabb német tudományos elsimerést, a Humboldt-ösztöndíjat sohasem kapta meg!

Kulcsár SZabó Ernő minden politikai rendszert a leggyalázatosabban kiszolgáló züllött figura. Ezt az életművet koronázta meg a fideszes kitüntetéssé züllesztett Széchenyi-díjjal (ld. fotó: az elvtársak fekete-fehérben ill. színesben :)).

Posted in ELTE | Címkézve: , , , , | 74 hozzászólás »

/God/Father (/Kereszt/Apa)

Posted by jhnnsclvn - november 11, 2012

Szerző: Gombóc Amy

Márton nap alkalmából köszöntsük  …….

http://silver.drk.hu/info-kvtar/index1.html

A szerkesztőség épp csapatépítő tréningen vett részt, amikor az imént leszedett poszt beérkezett. A gyanútlan tartalékos kolléga, akit a poszt szerzője nyilvánvalóan megvezetett, Johannes távollétében feltette a gaget. Hazaérkezésünket követően haladéktalan eltávolítottuk az írást és a fotókat is. Az érintettektől elnézést kérünk. – A szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton | Címkézve: , , , , | 68 hozzászólás »

Petrőczi and the Lexicology (Petrőczi és a lexikológia)

Posted by jhnnsclvn - november 6, 2012

 

Szerző: GRAMMATICUS

Petrőcziben dolgozik egy legyűrhetetlen ösztön (Instinct, Trieb, drive), hogy blamálja magát. Mindig újra meg újra nekigyürkőzik, hogy bebizonyítsa tudatlanságát, hozzá nem értését, tökéletes inkompetenciáját. Pedig ezt már majdnem mindenki tudja, különösen azóta, hogy a MAB kétszer UTASÍTOTTA EL professzori kinevezését nagy röhögő görcsök között.

Hogy Petrőczi újabb meg újabb pofonokba szalad bele, sőt, egyenesen kiprovokálja őket, annak a magyarázata világos. Petrőczi olyan mértékben túlbecsüli magát, hogy másoknak róla alkotott képe és az ő énképe a legkevesebb hasonlóságot sem mutatja egymással.

Erre időnként megpróbálják ráébreszteni – pl. a kétszeres MAB-döntés vagy Fabiny Tibor kari tanácsi felszólalása – de Petrőczit nem lehet meggyőzni. Petrőczi saját magát ZSENIÁLIS KÖLTŐNEK és TUDÓSNAK, GYÖNYÖRŰ NŐNEK tartja, míg mindenki más visszataszító külsejű fűzfapoetesszát és tudatlan senkit, nimfomán, egomán és grafomán locsogót kapcsol Ludvig Petrőczi Kata Szidóniától ELORZOTT NEVÉHEZ.

Legutóbb, a RefLap október 14-i számában „Szavak pásztora” – szavak pásztorai címmel győzte meg a még kételkedőket idióta tudatlanságáról. Ennek alkalma a Károlin megrendezett Szótárnap volt. Fontoskodóan megjegyzi, hogy „egy keresztyén egyetemnek különösen is fontos (SIC!) a szótárak iránti érdeklődés és szeretet ébrentartása.”  Petrőczi végtelen butaságát, a magyar nyelv szintaktikai és szemantikai szabályainak ignorálását (NEM ISMERETÉT) tükrözi az egész cikk. Magay Tamásról megállapítja pl., hogy „bízvást nevezhetjük a magyar lexikográfia atyjának”.  Azt nevezik valami atyjának, aki egy tudományterületet MEGALAPÍTOTT. Nem született magyar nyelvű szótár Magay előtt? Ezt talán még a kivételesen tudatlan Petrőczi se gondolhatja.

De egyre jobb lesz! Megdicséri a „hazai és nemzetközi szótártudományért sokat tevő” NO NAME Albertné Balázsi Júliát és Hollós Zitát, valamint a Magyar Nyelvtudományi Tanszék még BA végzettséggel sem rendelkező vezetőjét, Fóris Ágotát. Valódi paroxizmusba lelkesíti magát, amikor Magay Tamást, annak „minden percében áldásos tanszékvezetői tevékenységét”, valamint lányát, Magay Esztert meneszti mennybe.

Amiből világosan kiderül, hogy Petrőczi nem vette ÉSZRE A MAGYARORSZÁGI SZÓTÁRÍRÁS LEGNAGYOBB BOTRÁNYÁT, melynek negatív hősnője éppen a Petrőczi által agyondicsért  Magay Eszter volt.

Peter Sherwood, a londoni egyetem professzora ugyanis BEBIZONYÍTOTTA a Magay Eszter által készített szótárról, hogy annak példaanyaga 40 százalékban ROSSZ, 25 százalékban pedig MINŐSÍTETTEN ROSSZ, PRIMITÍV LEJTERJAKAB. Ezt Sherwood professzor leírta a szaksajtóban (amit Petrőczi, az angol tanszék docense nem olvas), elmondta az ELTÉ-n (ahova Petrőczit, a szakma szégyenfoltját NEM HÍVJÁK MEG).

Sherwood professzor a szakmaiatlanság mellett felvetett etikai szempontokat is. Ez az angol magyar szótár DRÁGA, több mint 7000 forint. Ennyitől elvárja az ember, hogy hiteles legyen.  Rengeteg ÁLLAMI SZUBVENCIÓT KAPOTT, de a szótár készitői,  Magay Eszter  és társai NEM FIZETNEK ANYANYELVI LEKTORT. Igy marad a szótárban 40, ill. 25 % SELEJT. Petrőczinek ez persze fel se tűnik, maga is hibásan beszél angolul. Mint ahogy az sem tűnik fel, hogy agyondicsér egy szakmai körökben NEGATIVAN ÉRTÉKELT TELJESITMÉNYT.  Ez megint nem csoda, Petrőczi annyira UNINTELLIGENS, hogy képtelen a rosszat a jótól megkülönböztetni.

A továbbiakban Petrőczi gyomorforgatóan giccses hangnemben locsog tovább, NINCS TÜRELMÜNK minden egyes TÁRGYI TÉVEDÉSÉRE RÁMUTATNI.

Csak ha már szótárakról beszélünk, egy tanács! Vegyen végre magának a docens és intézetvezető asszony egy szinonimaszótárt. Hogy ne minden egyes ünnepség „meghitt”, ne minden munka „áldozatos”, ne minden ember „kiváló” legyen. Vagy ne is! Ezt a szörnyűséget kár is javitani!

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 92 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.