Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 25, 2016

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

még csak osztályvezetőként...

itt még csak osztályvezetőként, de azóta már…

Szerző: Kisjogász

A poszt része a dr. Soltész Miklós tragikusan elhunyt főügyésznek szentelt sorozatunknak, de az eddig háttérbe húzódott címszereplő cselekményének súlya és a mai oktatáspolitikában betöltött pozíciójának fontossága indokolja a külön címben való kiemelését.

A nyomozás adatai és az egyetemi közvélemény szerint Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirat-hamisítást Demes-Kőfalusi Krisztinával cinkosságban követte el. Pedig a kapzsi és korlátolt titkárnő csak a végrehajtó balek szerepét játszotta. A valódi bűntárs dr. Vanó Renáta jogász, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője.

Vanó volt az, aki Szabó András mellett a két csaló, Baranyai Katalin és Mészáros Márton doktori fokozatának odaítéléséről a hamis tartalmú határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet – még a Károli alkalmazottjaként mint minőségbiztosítási referens – aláírta.

Vanónak mint jogásznak von haus aus tudnia kellett, hogy egy titkárnő nem írhat alá hivatalos dokumentumot. Azt is tudnia kellett, hogy egy aznapi védésről (2009. március 26.) nem lehet ugyanaznap, gyakorlatilag a védés ünneplése közben határozatot hozni. Még kevésbé lehet azt a titkárnővel aláíratni és felterjesztetni, és még a felterjesztés napján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanáccsal elfogadtatni. Márpedig a dátumok ezt bizonyítják: 2009. március 27. a titkárnői felterjesztés és az EDHT általi elfogadás dátuma is egyben.

Dr. Vanó Renáta egészen biztosan nem naivitásból működött együtt Szabó Andrással a  bűncselekményben. Ő volt annak az e-mailnek a címzettje, melyet Kőfalusi Krisztina küldött az Országos Doktori Adatbázisba való hamis tartalmú adatok feltöltéséről. Ez arról szól, hogy Szabó András a saját nevére íratta kollégái témavezetéseit, melyet Vanó aggály nélkül végrehajtott. Hogy az adatok hamisak, azt már az egyetemi belső levelezésből tudnia kellett, de legkésőbb a 2009. május 11-i EDHT ülésen elhangzottakból, amelyen részt vett, hangja rögzítésre került a nyomozati anyaghoz csatolt CD-n, és az ülés jegyzőkönyvét, melyben a megtervezett csalásokat az egyetem vezetése gyakorlatilag beismerte, is ő hitelesítette.

A nyomozati iratok 849. és 851. sorszáma alatt rögzített 205/09/RH számon a Károli Rektori Hivatalában iktatott és lepecsételt jegyzőkönyv bizonyítja az intellektuális okirat-hamisítás befejezett bűncselekmény voltát, azaz Szabó András bűnös voltát és ebben dr. Vanó Renáta cinkosságát (a ceruzás kiemelések a nyomozóhatóságtól, a pirosak tőlem származnak – Kj.)

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009. március 27_2

EDHT határozat 2009.03. 27_2

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/andras-szabos-accomplice-szabo-andras-cinkosa/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , | 2 hozzászólás »

Breaking News: One millionth! (Egymilliomodik kattintás!)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 22, 2016

bukarest-universitaet

 

Köszöntjük az egymilliomodik kattintót!

Ma reggel 9 órakor Bukarestből érkezett az egymilliomodik kattintás a blog fennállásának 6 éve és 11 hónapja óta. Bár olvasóink zöme magyarországi, naponta 10-15 országból fogadunk érdeklődőket. Örülünk, hogy tényfeltáró munkánkat ekkora folyamatos érdeklődés kíséri közel hét éve.

Az olvasói igényeket továbbra is igyekszünk magas színvonalon és hitelesen, minél több eddig feltáratlan dokumentum publikálásával kielégíteni. Célunk továbbra is a Károli Gáspár Református Egyetemen történt jogsértések, bűncselekmények, brutális üldözések és megtorlások feltárása és annak bizonyítása, hogy a Református Egyház a jelenlegi politikai hatalommal összefonódva eltussolta ezeket. A Károli Egyetem Állami és Jogtudományi Karán alkalmazott magas rangú jogászok (igazságügyminiszter, legfőbb ügyész helyettese, Fővárosi Főügyészség vezetője, alkotmánybíró és számos más bíró és ügyész) révén a Református Egyház és konkrétan a Károli Gáspár Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást, hogy tisztára mosdassák az intézményben bujtatott köztörvényes bűnözőiket, elsősorban Szabó Andrást, aki többszöri leleplezései ellenére még ma is az egyetem professzora.

Kívánunk olvasóinknak további izgalmas olvasmányokat, magunknak pedig továbbra is ilyen sok és még több olvasót!

Boldog jubileumot!

A Szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , , | 36 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 5 (Néha az ügyészek is korán halnak… 5)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2016

Szerző: Kisjogász

A két feljelentés beérkezése után a Legfőbb Ügyészség az abban foglaltakat megalapozottnak találva az illetékes kerületi rendőrkapitányságnak továbbította az ügyet, amely meg is indította a nyomozást.

A feljelentések címzéséből korábban már kiderült, hogy akkor még nem Polt Bűnpártoló Péter volt a legfőbb ügyész és nem a károlis Lajtár István volt a legfőbb ügyész helyettese, így a nyomozást még 2010. április 19-én elrendelték:

Fővárosi Főügyészség értesítése

Fővárosi Főügyészség értesítése

Balla Pétert szinte már a nyomozás elrendelésével egyidőben, 2010. április 25-én értesítette a rendőrség a feljelentésről, adatszolgáltatást kérve Szabó András és Mészáros Márton magánokirat-hamisítási bűnügyében.

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_2

A rendőrség levele Balla Péternek_2

Balla ügyvédi meghatalmazott útján közölt válasza nem győzhette meg az akkor még függetlennek mondható nyomozó hatóságot, mert a nyomozást meghosszabbították:

Határozat a nyomozási határidő meghosszabbításáról

Határozat a hosszabbításról

A nyomozás lefolytatása során Szabó András bűnügyét a rendőrség súlyosabbnak találta az eredeti minősítésnél. Már nemcsak a magánokirat-hamisítás, hanem a hivatali visszaélés gyanúja is felmerült, ami miatt az ügyet a kerületi rendőrkapitányságról felterjesztették a BRFK-ra:

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/15/sometimes-attorneys-die-early-5-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-5/ 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címke: , , , | 47 hozzászólás »

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentációja)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 11, 2016

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentumentációja)

2016. szeptember 7.

Szerző: Kisjogász

Bár az 1. feljelentés esetén hivatkoztam néhány már publikált dokumentumra, itt most egybegyűjtöm a mellékletek közül a legfontosabbakat: Mészáros Márton azonos dátumú, két egymásnak ellentmondó nyilatkozatát. A Zsengellér-jelentés óta tudjuk, hogy az egyiken feltüntetett iktatószám hamis, nemlétező, a másikon pedig nincs iktatószám.

Alább olvasható Kőfalusi e-mailje Vanó Renátának, mely szerint már napokkal Mészáros kérvénye előtt utasítást adott a doktori adatbázis meghamisítására Szabó András érdekében. Látható, hogy a kérvény utáni napon a Kőfalusi által kiküldött meghívókon Szabó András még nem szerepel Mészáros témavezetőjeként, továbbá az is, hogy a doktori fokozatokat nem hivatalos személy, hanem a titkárnő, Kőfalusi Krisztina terjesztette fel az Egyetemi Doktori Habilitációs Tanácsnak – ráadásul Baranyai Katalin esetében meghamisított pontszámmal -, amit annak elnöke, Szabó András jóvá is hagyott. Nem kifogásolta, hogy a titkárnő döntött a felterjesztésről a Doktori Iskola elnöke helyett!

(A piros színű kiemelések tőlem származnak, az egyéb színűek a nyomozó hatóságtól – Kisjogász.)

MMnyilatkozat

2009.03.09. után Szabó folytassa!

2009.03.09. után Szabó folytassa!

Kőfalusi utasítása Vanónak

Kőfalusi utasítása Vanónak

Meghívón témavezető nem Szabó

Meghívón témavezető nem Szabó

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/07/documents-to-both-accusations-a-ket-feljelentes-dokumentumentacioja/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , , , | 77 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 4 (Néha az ügyészek is korán halnak… 4)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 5, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentés 2.

RLBK Feljelentés 1. o.

RLBK Feljelentés 1. oldal

RLBK Feljelentés 2. o.

RLBK Feljelentés 2. oldal

Mivel az oldalak elmosódottak, a szöveget alább olvasóbarát formában is közöljük. – A RLBK szerkesztősége:

Dr. Kovács Tamás

Legfőbb Ügyészség vezetője

1055 Budapest

Markó u. 16.

Bejelentés Demes-Kőfalusi Krisztina ellen többrendbeli közokirathamisítás miatt

 Demes-Kőfalusi Krisztina (D-KK) a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dolgozója az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátoraként 2008. október 30. és 2009. márciusa között több fiktív okirat előállításában vett részt, továbbá okiratokat dátumozott át, tartalmukat megváltoztatta. A Doktori Iskola (DI) elnöke illetve a Doktori Iskola Tanácsa (DIT v. KDT: Kari Doktori Tanács) részére benyújtott nyilatkozatokat, kérvényeket vagy nem iktatta, vagy iktatta, de nem továbbította, ezekről – hatáskörét messze túllépve – látszólag önállóan intézkedett, pl. téma- és témavezetésváltásról, PhD-disszertációk védésre bocsátásáról, házi védéseket vezetett le, vagy ilyenekről fiktív dokumentumokat állított ki – ellentmondó dátumokkal. A doktori iskola vezetőjének tudta és beleegyzése nélkül annak távollétében Doktori Iskolai Tanácsüléseket hívott össze, azokról fiktív jegyzőkönyvet készített – jelenléti ív nélkül –, továbbá határozatokat tartalmazó mellékletekre tett utalást, ám mellékleteket nem készített, mintegy bianco csekket állítva ki a témavezetések későbbi manipulálására. Mindezeken túl a témavezetésekről hamis adatokat küldött az országos doktori adatbázisba. A PhD-védések jegyzőkönyveit utólagosan átírta, a bizottsági tagok létszámát és pontozását megváltoztatva. Az opponensi felkérőleveleket átdátumozta, azokból többféle „hivatalos” változatot készített.

A bejelentésben foglaltak alátámasztása céljából az alábbi dokumentumokat mellékeljük illetve elérhetőségüket megadjuk:

  1. KDT-kivonat-2008. október 30, törvénysértő tartalommal (kettős témavezetést nem írt kötelezően elő a MAB), jelenléti ív hiányzik, feltehetően azért, mert csak a két aláíró, D-KK és a „Hansági Ágnes” álnevet használó Kulcsár-Szabó Ágnes volt jelen; hiányzik a melléklet, amelynek a határozatokat kellene tartalmaznia, feltehetően azért, mert ezeket utólag akarták meghozni. Ezt az ún. ülést D-KK nem felettese, a DI vezetője utasítására hívta össze, mert az nem is tudott róla.
  2. Mészáros Márton 2009.március 9-én kelt nyilatkozata, melyet D-KK se nem iktatott, se nem továbbított a felettesének, a DI vezetőjének.
  3. Mészáros Márton 2009.március 9-i kérvénye, 011/2009/DIT, melynek D-KK a címzettje és végállomása, nem továbbította felettesének; lehetséges az összefüggés a 2008.október 30-i fiktív jegyzőkönyv hiányzó mellékletével: ez lehetett az „utólagos” döntés.
  4. Hima Gabriella DI-vezető kérése DIT-ülés összehívásáról, tárgymegjelöléssel, 3 időpont-opcióval.
  5. Április 6-i DIT-ülés jegyzőkönyve, mely bizonyítja, hogy D-KK nem a megjelölt időpontokra hívta össze az ülést, ráadásul szabálytalanul rövid határidővel (szombat este hétfőn délre) és szelektív értesítésekkel (pl. felettesét nem értesítette az időpont önhatalmú megváltoztatásáról).
  6. D-KK 2009.március 4-i e-mailes utasítása Szabó András nevének feltöltéséről az országos adatbázisba Mészáros Márton neve mellé témavezetőként (www.doktori.hu . (MM a 3.pont szerint ezt csak 5 nappal később, március 9-én kérvényezte!)
  7. D-KK meghívója PhD-védésekre, 2009.március 10. (MM témavezetőjeként ezen nem Szabó neve szerepel, hanem Himáé és Kulcsár-Szabóé.)
  8. EDHT-határozatra előterjesztés a védések eredményeiről: Baranyai Kataliné meghamisítva (88% a ténylegesen elért 75% helyett; 4 tagú bizottság esetén 88% elvileg sem lehetséges, ehhez utólag a bizottság létszámát is meg kellett változtatni, azaz a jegyzőkönyvet átírni).
  9. Házi védések jegyzőkönyveinek átdátumozása, fiktív jelenléti ívek előállítása („…az ad hoc bizottság kapott egy jegyzőkönyvet febr. 25-i dátumozással, de jelenléti ívet nem, illetve a szóbeli meghallgatás helyszínén kapott egy olyan lapot, amely e házivédés jelenléti íve lett volna, azon márc. 25-i dátum szerepel – a jelölt dossziéjában pedig le volt fűzve egy aláírásokkal ellátott jelenléti ív erről a házivédésről, amin szintén márc. 25-i dátum szerepel (ha ez így van, akkor a házivédés egy nappal a márc. 26-i védés előtt volt!, a febr. 25-i jegyzőkönyv pedig legalábbis félrevezetés) – nincs dokumentálva az sem, mikor adta le MM a dolgozatot házivédésre, mennyi idejük volt a háziopponenseknek a dolgozat megismerésére” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).
  10. Opponensi felkérések átdátumozása, több „hivatalos” változat készítése különböző dátumokkal („…(amennyiben ez a dátum megáll) a febr. 25-i házivédés és a márc. 26-i védés közötti egy hónap racionálisan nehezen elegendő a felkérésekre, az opponensi bírálatok elkészítésére, a jelölt válaszára és a meghirdetésre – az ad hoc bizottságnak átadott illetve a jelölt dossziéjában található dokumentumok megintcsak ellentmondóak: a helyszínen (kérésre) megkapott opponensi felkérő levél/levelek dátuma febr. 26., tehát a házivédés „hivatalos” időpontja utáni nap, a dossziéban viszont ugyanazzal a szöveggel és ugyanúgy az EDHT elnöke (Szabó András) jegyzésével és (itt) pecséttel ellátott felkérő levél dátuma febr. 19. – nem beszélve arról, hogy ebben az esetben még a házivédés előtt megtörtént a felkérés, a helyszínen ily módon prezentált dokumentációval kapcsolatban felmerül a tudatos félrevezetés gyanúja” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).

A MAB ad hoc bizottságának 2009. június 16-i jelentése a MAB 2009.évi 6. Ülésének X/2b sz.mellékletét képezi, amely határozat olvasható a neten: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (nem felel meg-re kattintva).

Demes-Kőfalusi Krisztina bűncselekményeiről tudott mind a kari, mind az egyetemi vezetés. A fenti MAB-határozat kifejezetten követeli felelősségre vonását, valamint a bűncselekményekre utasítást adók felelősségre vonását is. Ez a mai napig nem történt meg. Nem véletlenül. Qui prodest? Ezek a bűncselekmények elsősorban MészárosMárton teljesítmény nélkül fokozatot szerezni kívánó tanársegédnek, valamint fiktív témavezetőinek, a Bölcsészettudományi Kar dékánjának, Szabó Andrásnak, helyetteséek, Kulcsár-Szabó Ágnesnek álltak érdekében. Baranyai Katalin teljesítményének utólagos felpontozása pedig Szabó András dékán feleségének. Ennek következtében Demes-Kőfalusi Krisztina megbüntetésére nem került sor, ellenkezőleg, a Dékáni Hivatal vezetőjévé, Szabó András dékán személyi titkárnőjévé lépett elő. Fizetése – fiatal kora és nyelvvizsga hiánya miatt a diplomája visszatartása ellenére – már a DI titkárnőjeként is kiemelkedő volt, 2008/2009-ben nettó 240.000 (180000 + tisztázatlan jogcímen további 60.000). Professzori fizetés – professzori időbeosztással és szabadsággal: ez lehetett az ő motivációja.

Budapest, 2010-03-25

 A Ravasz László Baráti Kör

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/01/sometimes-attorneys-die-early-4-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-4/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , | 129 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 3 (Néha az ügyészek is korán halnak… 3)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 28, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentések 1.

A károlis botrány a 2009. márciusi PhD csalásokkal vette kezdetét, melyet Szabó András dékán hajtott végre a feleségével és a titkárnőjével. Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus rokonsága, beosztottjai és doktoranduszai is érintettek voltak. A Doktori Iskola akkori vezetője ellenezte a csalásokat és szembement Szabó Andrással, aki a Zsengellér-Jelentés és az ahhoz csatolt dokumetumok szerint már 2008 novemberétől brutálisan fenyegette és üldözte őt. Ennek a történetnek számos részlete és dokumentuma olvasható a http://www.jhnnsclvn.wordpress.com blogon, de jónéhány fontos dokumentum még nem került nyilvánosságra.

2010 márciusában a PhD-csalásokkal kapcsolatban két feljelentés érkezett a Legfőbb Ügyészségre: az egyik Szabó András, a másik Demes-Kőfalusi Krisztina ellen. Ezek nyomán indult meg a nyomozás. Az egyik dokumentumot magánszemély írta alá, a másikat a Ravasz László Baráti Társaság. A magánszemély nem járult hozzá a dokumetum közléséhez, ezért azt kitakarásokkal adjuk közre. Az RLBK hozzájárulását megkaptam. Az alábbi feljelentés mellékletei a jhnnsclvn blogon már nyilvánosságra kerültek: Mészáros Márton nyilatkozatai, MAB-határozat, továbbá: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-nyilvanos-nyomozas-2/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/20/public-enquiery-4-correspondence-between-hima-and-balla-nyilvanos-nyomozas-4-a-hima-balla-levelezes/.

Feljel_1Feljel_2

https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/28/sometimes-attorneys-die-early-3-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-3/

Some content on this page was disabled on August 29, 2016 upon receipt of a valid complaint regarding the publication of private information. You can read more about WordPress.com’s private information policy here:

http://en.support.wordpress.com/private-information/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , | 102 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 2 (Néha az ügyészek is korán halnak…)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 19, 2016

Szerző: Kisjogász.

A sorozatban azt szeretném dokumentumokkal megmutatni, hogyan befolyásolja a Károli a jogi karára bevásárolt bírákkal és ügyészekkel az igazságszolgáltatást.

A Szabó András által elkövetett hivatali visszaélés és intellektuális okirathamisítás bűnügyében Mákné Portel Melinda alezredes asszony nyomozott a BRFK részéről látványosan félre, mint az az alábbi iratjegyzékből is kivehető. A terhelteket, Szabó Andrást és Mészáros Mártont ki se hallgatta, hiszen a védés előtt 2 héttel kérelmezett témavezetőváltást és az állítólag ugyanaznap benyújtott disszertációt nem lehetett volna megmagyarázni. A jegyzékből az is látható, hogy csak Bednanics Gábor csatolt opponensi véleményt, Szabó Andrásné (ismertebb álnevén Petrőczi Éva) nem, ugyanis meg se írta. Kihallgatásakor el is magyarázta, hogy a szürkehályogja megakadályozta abban, hogy alaposan elolvassa a disszertációt, azt sem észlelte, hogy az csak egy recenziónyi terjedelmű. Érthető, hogy nem volt mit írásban elbírálnia, így csak a védésen nyilatkozott meg szóban. Akkor sem a nemlétező disszertációról, hanem csak a szerzőről, akit agyba-főbe dícsért. Mákné nagyon óvatosan válogatta ki a tanúkat. Mészáros PhD-bizottságának tagjai közül nem merte beidézni Simon Attilát, mert összetévesztette a frissen kinevezett névrokon fideszes államtitkárral. Ekkor még Demes-Kőfalusi Krisztinát sem hallgatta ki, aki az okirathamisítások zömét Szabó András utasítására elkövette. Őt azért is veszélyes lett volna beidézni, mert az ő előéletére már a RobotZsaruban is talált terhelő adatot. Vagyis ez a belföldi szélhámos már ismert volt a rendőrség előtt.

A mellékelt iratjegyzék azonban csak a komédia első felvonását tartalmazza. A nyomozást megszüntető határozatot ugyanis megfellebbezték. Az ügyre kijelölt ügyésznek vagy elfelejtettek szólni, vagy az elég szuverén volt ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelően döntsön, így helyt adott a panasznak. Az ügyészség határozatban állapítja majd meg, hogy Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális okirathamisítást elkövette, és további nyomozást rendelt el a vádemeléshez.

admin-ajax.php

folytatjuk

 

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/16/sometimes-attorneys-die-early-2-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-2/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , | 69 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 1 (Néha az ügyészek is korán halnak… 1)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 15, 2016

Szerző: Kisjogász

Egyetemi hallgatóként kezdtem el kommentelgetni és posztolgatni a https://jhnnsclvn.wordpress.com blogon, mert végtelenül felháborított a református szellemiséget megcsúfoló egyházi egyetem erkölcstelensége, képmutatása, korruptsága. Az akkori fenntartó Bölcskei és hidegvérű gyilkos segédje, Tarr sorra vásárolták maguknak a Jogi Karra az államhatalomba beépült jogászokat: az azóta Snittpalival elsüllyedt Cservákot (= kis féreg, nomen est omen), az igazságügyminiszterré avanzsált Trócsányit, a Polt Péter helyettesévé kinevezett Lajtárt, az Újpesti Ügyészségről a Fővárosi Főügyészség élére betolt Ibolya Tibort, az alkotmánybíró Pokolt és a többieket. Velük végeztették el a szerecsenmosdatást. Súlyos bűncselekményeiknek soha semmilyen következménye nem lett.

A Károli Református Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást ma is.

Azóta végeztem, persze nem a Károlin, hanem egy normális egyetemen (eszemben sincs megmondani, hol), “Nagyjogász” lettem, de nickemet mint márkanevet megtartottam. Nagyjogászként utánanéztem egy kicsit az 5-6 évvel ezelőtti károlis bűnügyeknek. Csak úgy, privát kíváncsiságból, nem akartam a leletekkel kezdeni semmit. De egy váratlan haláleset annyira megrendített, hogy elhatároztam, mégis nyilvánosságra hozom őket, hogy tisztára mossam egy kollégám, mesterem, ha nem is közeli, de azért mégiscsak barátom szakmai hírét és emlékét. Amikor rászignálták Szabó András hivatali visszaéléseinek és Balla Péter közérdekű bejelentő üldözésének az ügyét, úgy három éve megkeresett, hogy a károlis tapasztalataimról beszélgessünk. Láthatóan mélyen megérintették azok az információk, melyeket megosztottam vele. Megrendülten mondta, hogy teljesen egyetért fiatal kollégájával, BB-vel, aki sötét bűnözőnek tartotta ezeket, le is írta. Elmondta, hogy ő maga semmit sem tehet az igazság érvényesítéséért, semmit azért, amire felesküdött, és amit mélyen vallásos emberként a lelkiismerete diktál. (Nem református volt, mint az a poszt végén látható videóból kiderül.) A kálvinista banda szerinte politikailag túlságosan megerősödött, eltaposnák. Ráadásul az egyik érintettnek az ügyészrokona is megkereste már. Az ügyet BB-től elvették, őrá szignálták, de ő az iratokat nem is látta, mert Ibolyáék eltüntették az irattárból, és ők folytatták le az álnyomozást önmaguk ellen. Ők maguk fogalmazták meg a magukat felmentő határozatokat. Neki, mint csoportvezető ügyésznek csak egy feladata volt, hogy aláírja azt, amit elétettek. Kénytelen volt jobb meggyőződése ellenére megtenni. Féltette az állását, karrierjét, félt a bosszútól. Sok károlis iraton szerepel a neve, amihez köze nem volt, mert Ibolyáék írták.

Nem az első ilyen eset volt, és nem is az utolsó.

Aztán amikor a Questor-ügyben Polt Péter nyomás alá helyezte, betelt a pohár. Sajnos, azt már nem osztotta meg velem. Magába fojtotta, pedig egy kibeszélés talán megmenthette volna.

Ezt az indítandó sorozatot a Questor-ügybe (és más mocskos – pl. károlis – ügyekbe) belehalt kollégám, Soltész Miklós csoportvezető fővárosi főügyész és görögkatolikus alszerpap emlékének szentelem.

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/05/sometimes-attorneys-die-early-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak/

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címke: , , | 46 hozzászólás »

Police control in Church (Rendőri jelenlét az Evangéliumi Testvérközösségben)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 8, 2016

IVANYI_GABOR

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI  TESTVÉRKÖZÖSSÉG

Elnök

  

Balog Zoltán úrnak,

Emberi Erőforrások Minisztere

 

Pintér Sándor úrnak,

Belügyminiszter

 

Budapest                                                                                   Budapest, 2016. augusztus 1.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

 

Azért fordulok egyszerre Önökhöz, mert az alábbi, szóban forgó ügy mindkettőjük hatáskörét érinti. Az elmúlt héten, július 26-án, kedden három rendőr jelent meg a Budapest, III. kerület Békásmegyer, Királyok útja és Hadrianus utca sarkán lévő Megbékélés Háza Templomunk parókiáján. Azt közölték a kaput nyitó személlyel, hogy Franciaországban, Saint-Etienne-du-Rouvrayban, Rouen egyik elővárosában, egy templomban terroristák meggyilkoltak délelőtt egy idős papot, és túszokat ejtettek. Őket pedig a feletteseik azért küldték, hogy megjelenjenek minden, a körzetükbe tartozó templomnál.

Július 31-én, vasárnap reggel 9.00-kor, az istentisztelet kezdetén is bejött a templomkertbe egy szolgálatban lévő udvarias, fiatal rendőr, aki immár az én kérdésemre közölte, hogy felsőbb utasításra jelent meg, biztonsági megfontolásokból. Invitáltam, hogy ha már itt van, vegyen részt az istentiszteleten. Mint mondta, ezt megtiltották neki, és fegyveresen nem is léphet be.

Jó szívvel állíthatjuk, hogy nélkülözhetetlennek tartjuk a rendőrség munkáját (a vasárnapi istentisztelet keretében imádkoztunk is értük), amennyiben tényleges veszélyekkel szállnak szembe. Fontos, hogy amikor jelzést adunk, megkapjuk azt a segítséget, védelmet, szolgálatot, melynek készségét hazánk rendőrsége állítja is önmagáról és munkájáról. Nem kívánjuk viszont, hogy a velünk való előzetes egyeztetés és megfelelő tájékoztatás nélkül egyszerűen megjelenjenek intézményeinkben, egyházközségeinkben. Híveink első gondolata vasárnap az volt, hogy ez az akció emlékeztet a két háború közötti gyakorlatra, amikor egyes szabadegyházakat egyesületté minősítettek vissza, és istentiszteleteiken, gyűléseiken mindig megjelent egy csendőr, azt ellenőrizendő, nem történik-e valami nemzetellenes tevékenység. Meggyőződésünk, hogy – Istennek hála – Magyarországon nincs terrorveszély. Ha viszont a múlt heti és vasárnapi látogatás azért történt, mert Önöknek valami konkrét tudomásuk van ellenünk tervezett terrorakcióról, akkor kérem, hogy ezt haladéktalanul hozzák tudomásunkra. A Franciaországban véghezvitt gyalázatos tett, vagy a világ más pontjain megtörtént terrorcselekmények nem indokolják az erőteljesebb rendőri jelenlétet. Huszonöt évvel ezelőtt a római Szent Péter téren II. János Pál heti audienciáján egy Mehmet Ali Akca nevű terrorista merényletet kísérelt meg a katolikus egyházfő ellen. Súlyosan meg is sebesítette. Mindez azonban nem eredményezhetett Magyarországon a megszokottnál is nagyobb rendőri jelenlétet az egyházak életében. Arról nem is beszélve, hogy a pápa nem korlátozta nyilvános szerepléseit felépülése után sem. Sőt, már betegágyán megbocsátott merénylőjének, később meglátogatta a börtönben, és közbenjárt szabadon bocsátásáért is. A terrorizmus elleni világméretű éberségnek és védekezésnek vannak hozzánk méltó tapintatos és tanulságos formái.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az egyházi státuszától 2012-ben megfosztott egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, szorul-e valamilyen zavartalan működését biztosító eljárásra. A válaszunk határozottan igen! Elfogadhatatlan, hogy az egyházi törvény megváltoztatásával alkotmány- és egyezménysértő módon más egyházakhoz hasonlóan elvették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség négy évtizeddel ezelőtt kiharcolt és harmincöt éve legálisan megszerzett egyházi státuszát. Elfogadhatatlan, hogy bár a Magyar Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú jogerős határozatával 2012. január elsejei hatállyal helyreállítani rendelte egyházunk törvényes státuszát, ez többszöri felhívásunk, pereskedésünk ellenére sem történt meg. A hatóságok törvénytelen eljárását és az egyházi törvény jogsértő tételeit a Velencei Bizottság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is egybehangzóan kifogásolta, utóbbi a jogaink helyreállításának jogosságát elismerte és kártérítést írt elő számunkra. Ennek a magyar állam csak hosszú huzavona után és részben tett eleget. Bár megállapodásában elismerte követeléseink jogosságát, azt azonban csak vonakodva és csökevényesen teljesítette. Most is határidőn túl húzza az újabb megállapodás végrehajtását, ezzel mérhetetlen terhet róva ránk közfeladataink ellátásában, kiterjedt intézményrendszerünk működtetésében, és arra kényszerítve bennünket, hogy újra a nemzetközi igazságtételi fórumhoz forduljunk.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

Tisztelettel kérem, hogy csak akkor küldjenek vagy küldessenek (előzetes tájékoztatás és megegyezés) után rendőri jelenlétet egyházközségeinkbe, ha tényleges veszély áll fenn, és ha mi ezt kérjük vagy igényeljük. Ne a rendőrök jelenlétéből kelljen találgatva egy esetleges veszélyre következtetnünk vagy annak látszatát belenyugvásunkkal igazolnunk.

Kérjük, inkább munkálkodjanak azon, hogy egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség visszakapja alkotmánysértő módon elvett egyházi státuszát, továbbá ne akadályozzák hitvalló szolgálatában, s mihamarabb bocsássák rendelkezésünkre jogos követeléseinket, hogy munkánkat zökkenőmentesen  végezhessük.

Természetesen megrendít és felháborít a Jacques Hamel atya elleni embertelen támadás. Elítélem ezt a terrorakciót, és mindazt, ami az elmúlt években Belgiumban, Franciaországban, Németországban vagy Európán kívül, például Szíriában, Irakban és egyéb érintett országokban radikális iszlamisták által megtörtént. Nem gondolom azonban, hogy mindez az iszlám vallás számlájára írható.  Azt sem képzelem, hogy azok, akik az ehhez hasonló akciók elől menekülnek hazájukból, veszélyt jelentenének az erősebb, fejlettebb országok számára. Nem hiszem, hogy a határainkhoz átvonulási szándékkal érkezők bármiben veszélyeztetnék hitünket, érdekeinket és biztonságunkat.

Egyházunk hitvallásához tartozik, hogy a Szentírás útmutatását követve, törekedjünk a hozzánk érkező, menedéket kérő vagy csupán vágyott céljaik felé tájékozódó menekülteket is tisztességes európai módon ellátni, segíteni, és békén továbbengedni. Sajnálom, hogy az elmúlt két hónapban a déli országhatárnál végzett ilyen irányú tevékenységünkben  jelenleg hatóságaink megakadályoznak bennünket.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

A sok ezer protestáns hívő által naponta forgatott Útmutató mai igéivel, és a hozzájuk csatolt gondolatokkal zárom levelemet.

„[Az Úr] igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek hát a jövevényt.” (5Móz 10,18-19)

„Jövevény voltam, és befogadtatok.” (Mt 25,35)

Úrjézus Krisztus te magad is menekült voltál. Könyörgünk mindazokért, akik az üldöztetés vagy a nyomor elől menekülnek. Légy közel hozzájuk, őrizd meg őket, és mutasd meg nekik a helyet, ahol menedékre és reménységre találnak. Könyörgünk mindnyájunkért, akik menekültekért felelősséget vállalunk, ahogyan azt a felebarátainkkal parancsod szerint meg is kell tennünk. Adj bátorságot, hogy a tőled jövő szeretet szavával és cselekedetével fogadjuk őket. Imádkozunk kormányunkért, hogy ajtót nyisson azok előtt az idegenek előtt, akiknek segítségre és biztonságos helyre van szükségük ahhoz, hogy az életüket újjáépítsék. (AZ EVANGÉLIKUS ALIANSZ IMÁJA)

Az idézett bibliai üzenetet és gondolatokat a magam és egyházam nevében is, szívből vállalom és vallom.

Tisztelettel:

Iványi Gábor

evangéliumi testvérközösség

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címke: , , , , | 160 hozzászólás »

Two professors (Két professzor)

Posted by karoligaspar - augusztus 1, 2016

Szegedy-Maszák Mihály akadémikus

“fehérek közt egy európai…”

 

KuSza prof

KUSZA

Írta: Filológus

73 éves korában meghalt Szegedy-Maszák Mihály. Nemes vonású arca, karcsú eleganciája jól illett a MTA  testületének és épületének  szellemiségéhez. Úgy nézett ki, ahogy egy tudóst elképzel az ember, és az is volt csakugyan: tudós, mély erudícióval, szilárd ízléssel, biztos stílusérzékkel és megvesztegethetetlen kritikusi vénával. 1966-ban  végzett magyar-angol szakon, utána Cambridge-ben folytatta tanulmányait. Kitűnően beszélt angolul, franciául, egészen jól németül, méltón képviselte a magyar tudományosságot nemzetközi konferenciákon és vendégprofesszorként az USA-ban, Tanítványok hosszú sorát hagyva magára. Egy volt tanítványa ezt mondta róla: “Mindenhez értett, és soha nem erőszakolta az ízlését senkire – nyitott volt, érdeklődő, kultúrahabzsoló, nagyon eredeti gondolkodó. Kedves volt, jó volt, ironikus és emberi.” Joggal tartozott a MTA tagjai, az akadémikusok sorába. Dobos István azt írta róla nekrológjában: “Nyelvteremtő irodalmár volt. Tárgyszerű értekező beszédmódja kivételesen gazdag a feltételesség árnyalatainak kifejezésében…. Emberi nagyságáról, akik közelről láttuk betegségének az elhatalmasodását, ismételten meggyőződhettünk”.

A címben szereplő másik professzor, Kulcsár-Szabó Ernő még él. Ő is akadémikus, mégpedig Szegedy-Maszák kegyéből, szintén irodalomtudományból, és mindketten reformátusok, de ezzel a hasonlóságokat a két ember között ki is merítettük.

A két ember különbözőbb nem is lehetne. Szegedy-Maszák nemes hagyományokkal rendelkező protestáns családból származik. Nagybátyja, Szegedy-Maszák Aladár a második világháború előtt magas rangú külügyminisztériumi képviselő. Kivételes erkölcsiségét a dachaui koncentrációs tábor is megedzette. A végsőkig kitartott nagy szerelme, a zsidó nagypolgári származású Kornfeld Hanna mellett.  A második világháború után washingtoni nagykövet lett, de a kommunista hatalomátvétel végleg megakasztotta diplomáciai karrierjét. A washingtoni magyar rádióadások munkatársaként élte életét a depresszió  fogságában. Lánya, Szegedy-Maszák Marianne írta meg a történetét, ez két éve magyarul is megjelent, ez irányította az emberek figyelmét a családra.

Szegedy-Maszák nem volt hős ellenálló, de mint minden magára adó értelmiségi, nem állt be az Orbán-tapsoncok közé. Nem úgy mint Kulcsár-Szabó, aki folyton ott forgott körülötte, lesve kegyeit. KUSZA nem válogat, erkölcse és intelligenciája nem lévén, BÁRMILYEN HATALMAT KISZOLGÁL.

Kulcsár-Szabó családi hátteréről nem tudunk szinte semmit. Brutális arcvonásai, a rikító és gagyi ruhadarabok iránti vonzódása, primitív szokásai, pl. látványos berúgásai alacsony születést sejtetnek. Még az akadémiai forrásokban megadott 1950-es születési dátum is gyanús. (Barátai és volt évfolyamtársai szerint már 1947-ben megszületett.) Magyar-német szakon végzett, és járt a bayreuthi és a berlini Humboldt egyetemen, habár nem az irodalomtudományi tanszékeken dolgozott, hanem valami hungarológia-tanszéken, afféle nyelvi lektorátusfélén. Ennek ellenére állandóan úgy mutatja be magát, mint akit a német kollégák egyértelmű tisztelete és nagyrabecsülése övezett. Ennek éppen az ellentéte az igaz. Kulcsár-Szabó nem a németországi irodalomtudományban, hanem a STASI-ban végzett jól megbecsült és megfizetett munkát. Idegen nyelveken, pl. angolul nem beszél, mindent németül olvas. Német nyelvtudásáról csak annyit, hogy  azt gondolja,  mint ezt a MTA-n elmondott előadásában hallottuk tőle, az einzig jelentése: ‘egységes’. A hazai irodalomtudományban igazi hóhérként funkcionált. Nemcsak a most elhunyt Szegedy-Maszákot fúrta meg, hanem a legocsmányabb módon megrágalmazta Horváth Ivánt is. Hogy milyen szellemi szinten áll az akadémikus úr, arról meggyőződhettünk az év áprilisában, amikor a MTA Felolvasó Termében elhangzott előadásában a Semmiért egészen Szabó Lőrinc-verset Kosztolányinak tulajdonította.

Miután mészárszéket rendezett az ELTE BTK-n, megszerezte Kenyeres tanszékét és az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetését, dinasztiát alapított, rossz arcú és tehetségtelen fiát tette meg tanszékvezetői örökösének. De nem volt elég neki az ELTE, kiterjesztette hatalmát a Károlira is. A végtelenül aljas Szabó András segítségével még Szilágyi dékánsága alatt becsempészte későbbi menyét, Hansági Ágnest, aki ott átrendezte a terepasztalt, a tisztességes és nagy tudású református oktatókat kirúgatta – Czunyiné Bertalan Judit becstelen szeretőjének, Tenke rektornak nagyon buzgó segítségével -, és telerakta a Károlit KUSZA embereivel, Mészárossal, az IMO-s Hermannal stb.

KUSZA végtelen tudatlanságával csak becstelensége áll arányban. Úgy lett akadémikus, hogy hosszan könyörgött Szegedy-Maszáknak, vigye őt be valahogy az akadémiára, meghálálja, szövetségese lesz a vén begyöpösödött komcsik ellen. Szegedy-Maszák elegánsan megoldotta KUSZA felvételét. Provokálta az öregeket, főleg Nagy Pétert, aki olyan népszerűtlen volt, hogy az akadémikusok mindig másképp szavaztak, mint ahogy ő javasolta.  Annyira felheccelte őt Kulcsár-Szabó ellen, hogy Nagy Péter kifakadása elegendő szimpátiát keltett a kókler beszavazásához. KUSZA persze, sötét jelleméhez méltón azonnal szembe fordult jótevőjével. Tanítványait fúrta, doktoranduszait lepontozta, majd amikor Kenyeres professzor nyugdíjba vonult, és így az ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének trónja megüresedett, életre-halálra összeveszett vele Kenyeres örökségén. Megkaparintotta az intézetet, elfoglalta a bandájával, és Maszákot száműzte onnan. Így került a Művelődéstörténeti Tanszékre, noha a Magyar Irodalomtudományi Intézet nála lett volna a legjobb kezekben. Onnan KUSZA erőszakos bandája végérvényesen száműzte. Maszákot elszigetelték, a Mädchen für alles Eisemann, Szilágyi Márton, a Zsófia bátyja és Hermann sógora a legelsők közt feküdt KUSZA alá. Ők lettek Woland mester szárnysegédei. A kis doktoranduszok, mint Bengi Laci és később Mona pedig ott sündörögtek, kávét főztek és törték ki a többiek nyakát. Az ELTE egykor híres magyar irodalmi tanszéke ebek harmincadjára jutott: ellepte a csőcselék. Így hálálta meg KUSZA az akadémikusi címet Maszáknak, így váltotta be a neki tett ígéretet.

Ezek után őszintén reméljük, nem KUSZA kívánja mondani a búcsúztatót a kollégák nevében – mint barát és pályatárs – , mert ha ez volna a szándéka, Mihály szelleme meg fog neki jelenni és ki fogja őt ebrudalni a temetésről.

Ezt – lapzártakor – még nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az Élet és Irodalom július 29-i számában a KUSZÁ-hoz rokoni és üzleti kapcsolatokkal is kötődő Szilágyi Zsófia írt nekrológot Szegedy-Maszákról. Szilágyi Zsófia úajbban nagyon belejött a nekrológírásba, emlékszünk Szigethy Lajostól búcsúzó beszédére, amelyben nyílt gúnnyal célozgatott a megboldogult alkoholizmusára. Nem sokkal több jóindulat vezette akkor sem, amikor Szitár Katalintól búcsúzott. Szilágyi Zsófia, akár egy kövér dögkeselyű, a friss hullák fölött köröz, beléjük csíp, harap, és dögszagként dől belőle az aljasság. Azt nem tudja titkolni, hogy az ellenséges tábor prominenseként Szegedy-Maszákhoz semmi köze nem volt, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy “megrendültségről”, “meghatottságról” és “szellemi örökségről” rikácsoljon. KUSZA környezete most sem tagadta meg saját magát: cinikus pofátlanságuknak még a halál sem szab gátat.

Ld. még: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/07/27/szegedy-maszak-mihaly-1943-2016/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , | 81 hozzászólás »