Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Rule of Law (Jogállamiság)

Posted by jhnnsclvn - november 27, 2020

Szerző: Adalékok a Jogállamisághoz

Nem kellett egy évtized se, hogy beérjen a református egyház udvarlása a Fidesznek, csak némi személyi változás az egyház élén. Bölcskei még hiába epekedett, csak alamizsnát kapott, olyan keveset, hogy ördögi segédjével, Tarr Zoltánnal még lopni volt kénytelen a nevetséges 115 milliót. Orbán barátja, Szabó István leköszönő püspök már kéretlenül és számolatlanul kapta a milliárdokat. Nyilván így lesz majd utódjával, Balog Zoltánnal is, aki – Szabó pöspökhöz hasonlóan – Orbán belső baráti köréhez tartozik, és aki az állami aranyeső ígéretét beépítette kampányába. A Református Egyház nyíltan a politika, nevezetesen a Fidesz szolgálójává vált, és kérkedik a busás jutalommal, míg más egyházakat és felekezeteket, mint pl. az Evangélikus Egyházat vagy az Evangéliumi Testvérközösséget a hatalom pénzmegvonással büntet azért, mert nem szolgálják őt eléggé. A két legnagyobb felekezet, a Római Katolikus és a Református a szószékről fújja a kormánypropagandát és vele együtt a választókat befelé a szavazófülkékbe, ellátva a híveket pontos instrukciókkal. Hogy a két legnagyobb egyház milyen sikerrel befolyásolja a választásokat, a sorozatos kétharmados Fidesz-győzelmek alapján bárki eldöntheti.

Szegénységi bizonyítvány egy 21. századi európai állam számára, ha polgárait a hatalmon levő kormánnyal szoros érdekviszonyban álló egyházak ilyen hatékonyan tudják “agymosni”, az meg pláne, hogy a hatalmon lévő párt ilyen tudatosan korrumpálja a történelmi egyházakat saját propagandájának a terjesztésére.

Ennél már csak az van lejjebb, ha a bírói pulpitusra is ráteszi kezét a hatalom, és a bírák a politika által megrendelt, előre megírt ítéleteket hirdetik onnan ki. Volt már ilyen a világtörténelemben – a 30-as évek sztálini Szovjetuniójában vagy az 50-es években Rákosi Magyarországán. Hogy ma Magyarországon az igazságszolgáltatás alá van-e rendelve a hatalmon levő pártoknak illetve azok ideológiai szócsövének és támaszának, a Fidesszel forró szerelemben egyesült református egyháznak, azt általánosságban nem állítjuk, mert ehhez nincs elég adatunk. De azt igen, hogy egy konkrét, általunk ismert esetben ez az összefonódás megvalósult, és jól dokumentált.

H.G. professzor esetéről van szó, aki az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjeként 2009-ben megakadályozott egy PhD-csalást a Károli Református Egyetemen, majd olyan üldözésben volt része, amire a magyar felsőoktatásban még nem volt példa. A PhD-csaló ugyanis az egyetemet alapító Hegedűs püspök családjával, így az akkori rektorral, Balla Péterrel állt rokonságban, akik úgy gondolták, hogy a tehetségtelen családtagnak alanyi jogon jár a cím.

Azok, akik követték H.G. Károli elleni perét, tudják, hogy abból plasztikusan kirajzolódik a NER-korszak episztéméje: ebben a rendszerben a református egyházat elmarasztalni nem lehet, bármi áron győztesnek kell kihirdetni. A mai hozzászólásokból azonban az derül ki, hogy a Szerkesztőségen belül vita van arról, mi legyen az ebben az ügyben összegyűjtött dokumentumokkal. Ezek (újra)publikálása most időszerűbb, mint valaha, hiszen ezek szemléltetik a NER-rendszer fényévekben mérhető távolságát a jogállamiságtól. Ebből a perből nézve a jogállamiság ma Magyarországon nem hogy valóságként, még utópiaként sincs jelen. Igenis, ragaszkodnunk kell a jogállamisági kritériumhoz, mert ha ennyire kézzel-lábbal kapálózik ellene maga a miniszterelnök és igazságügyminisztere, akkor ez belőlük csak kitaposható. Zsarolás-e a jogállamiságnak való megfelelés követelése az EU részéről? Nem inkább az volna-e természetes, ha önként törekednének ennek megteremtésére? Az igazságszolgáltatás alárendelése a hatalomnak hatalommal való visszaélés. Érthető, hogy ha a hatalom birtokosai ragaszkodnak ehhez a kétes privilégiumukhoz.

De miért tiltakoznak ügyük nyilvánosságra hozása ellen maguk az áldozatok? Ennek a blognak – többünk értelmezése szerint – a jogsértések áldozatainak rehabilitálása mellett az ellenük elkövetett bűncselekmények dokumentált bemutatása a célja. Az áldozatok mégis úgy érzik, hogy ez nem az ő védelmükben, hanem ellenük folyik. Aki túlélte a református egyház általi meghurcoltatását (sokan nem), az nem szeretne a blog miatt továbbra is célkeresztben lenni. A Károli egykori áldozatai úgy érezhetik, a blog írói egyszerűen felhasználják az eseteiket erkölcsi vagy politikai célokra, tekintet nélkül arra, hogy a bosszú nem a névtelen blogírókon, hanem újból az áldozatokon csattan. Csodálkozunk-e, hogy ők ebből még egyszer nem kérnek? Másrészt ki lenne náluk alkalmasabb hatalom és ítélkezés összefonódásának szemléltetésére? Kell-e rájuk tekintettel lennie egy olyan fórumnak, amelynek célja a NER-rendszer jogfilozófiájának és joggyakorlatának bemutatása? A szerkesztőknek ezt a dilemmát kell eldönteniük, és a jó ügy érdekében felhasználni az összegyűjtött anyagot úgy, hogy lehetőleg ne ártsanak még többet a Károli és a Magyar Református Egyház több tucatnyi áldozatának.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 8 hozzászólás »

The New Bishop (Eredményhirdetés a BALF…ok viadalán)

Posted by jhnnsclvn - november 6, 2020

Balog püspök, aki esztergályos, lelkész, miniszter és Orbán tanácsadója is volt már, csak még akasztott ember nem

Szerző: Telex Alex

Balog Zoltánt választotta püspökévé a Dunamelléki Református Egyházkerület. A korábbi miniszter egyházi megbízatása hat évre szól. Balog kétharmados többséggel nyert a másik püspökjelölt, Ballával szemben. Az egyház főgondnoka továbbra is Veres Sándor maradt.  

A tisztújítás éve

Idén a Magyarországi Református Egyház (MRE) mind a négy egyházkerületében jelölő közgyűléseket tartanak, amelyek végső célja az egyházkerületek (Dunamelléki, Dunántúli, Tiszainneni és Tiszántúli) püspök- és főgondokainak megválasztása. Két kerület, a Tiszáninneni és a Dunamelléki élére biztosan új püspök kerül, Csomós József és Bogárdi Szabó István ugyanis már a harmadik ciklusát tölti, ez a maximum (háromszor hat év), amit a zsinati szabályok megengednek.

Mindkét kerületben ketten-ketten indultak a püspöki címért, a Dunamellékiben különösen érdekes helyzet alakult ki, itt az EMMI volt minisztere, Balog Zoltán, illetve Balla Péter, a Károli volt rektora kapott jelölést. A két püspökjelöltet és a Dunamelléki főgondnokjelöltjeit szeptember közepén jelentette be a választási bizottság. A püspökjelöltek, Balla és Balog mellett a főgondnoki címre is ketten jelentkeztek, dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára és a hírhedt gazember, Kovács Barnabás rokona, illetve a főgondnoki tisztséget eddig is betöltő Veres Sándor. 

Jelölt a Hegedűs-dinasztia után

Szeptember elején jelentették be a Hold utcai gyülekezet „Colloquium, fratres” elnevezésű beszélgetéssorozatának szervezői, hogy Balog Zoltánt ajánlják a Dunamelléki Egyházkerület élére. Hogy egy igazi választás látszatát keltsék, jelöltek mellé egy eleve vesztest is, a néhai Hegedűs püspök vejét, a Károli rossz emlékű egykori rektorát, Balla Pétert, aki másodszor is vállalta a boxzsák szerepét. A bárgyú, ámde hiú Balla azért is alkalmasnak látszott erre, mert nem politizált, és az őt kapacitálók állítólag azt szerették volna, hogy “ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra”.

Ezt valószínűleg Balog olyan jellegű mondásai miatt is gondolhatták, mint hogy:

“Jézus Krisztus jobb, szebb és erősebb a Momentumnál és a Fidesznél is.”

– ez hangzott el ugyanis Balog Zoltán korábbi EMMI-miniszter szájából a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökjelölti vitáján, miután megkérdezték tőle, nem fél-e a politika és az egyház összekeveredésétől abban az esetben, ha megnyeri a választást. 

A korábbi politikus ugyanis a református tisztújítás évében püspöki babérokra tört a kormánytól amúgy sem messze álló egyházban: zsinati szabálymódosítás segítette útját, miközben állami pénzek ígéretével kampányolt. 

A két BALf… együtt

Balla Péter a 2013-ban elhunyt idősebb Hegedűs Lórántnak, a Dunamelléki Egyházkerület korábbi püspökének a veje. Balla a református egyház portáljának adott interjúja szerint a mai napig példaképként tekint apósára. Ennek ellentmondanak a cselekedetei: apósát már a Károli rektoraként előbb az após által alapított egyetemről, majd a Kálvin téri templomból is kitiltotta. A “példaképet”, akinek a hátán felmászott, hatalma csúcsán félre rúgta. Az öreg a veje által a sarokba lökve halt meg.

Id. Hegedűs volt 1991-ben az egyházkerület püspöke, és miközben püspöki posztját töltötte be, fia 1998-ban a MIÉP alelnöke lett. A Hit Gyülekezete folyóiratának egy 2002-es cikke szerint a református egyház “politikai szempontból ellentmondásos” volt: a Fidesz-KDNP színeiben elinduló református lelkészek kezdetben csak a MIÉP térnyerése ellen indultak el, később szépen lassan, de egyre inkább a Fidesz mögé állt be a református egyház. 

A lelkész-esztergályos, aki Orbán tanácsadója volt

Hegedűs püspöksége alatt, 2002-ben a Hold utcai templomban bontott zászlót a Hegedűs menesztését és a jelenlegi püspök, Bogárdi Szabó István megválasztását célzó irányzat. Itt megjelent maga Balog is, aki nem titkolta, hogy Bogárdi pártján áll a dunamelléki püspökváltás témájában. Balog napjainkban is a Hold utcai templom (a Budapest-Hold utcai, avagy németajkú gyülekezet) lelkésze, ő maga lelkész családból származik. 

Fiatalkorát a lázadás jellemezte, a családi hagyomány ellen fellépve először lelkész helyett esztergályos lett, aztán orosz nyelvű Bibliát csempészett egy tanulmányi úton a Szovjetunióba, azt mondta egyszer, végül ott talált rá Istenre. 

Betanított esztergályosként teológiára ment, először Maglódon lett lelkipásztor, majd megjárva Németországot, a ‘90es évek elejétől a németajkú gyülekezetben lett beosztott lelkész. A kilencvenes évek elején Fodor Gábor egyházügyi szakértője, majd 1998-tól Orbán Viktor személyes tanácsadója lett. Később parlamenti képviselőként lemondott a lelkészi szolgálatról, 2018-ban tért vissza gyülekezetéhez. Ahogy egy interjúban mondta, ennek ellenére ő “sosem tette le a palástot”.

“A politikai pályán is megkaptam sokszor, hogy még mindig inkább lelkész vagyok. Magamban azt gondoltam, hogy addig jó, amíg így van.”

A Fidesszel való kapcsolata 1990-ben kezdődött, onnantól pedig tanácsadótól kuratóriumi elnökön át több pozíciót is betöltött. 2012 és 2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának feje volt. EMMI vezetőként a NER pénzköltéseire azzal reagált, hogy “felebarátunk szemében ne keressük a szálkát, inkább önvizsgálatot tartsunk”, míg a 2016-os bevándorlási hullám idején is inkább “migráns válságról” és kommunizmusról beszélt a keresztény felebarátiság helyett. 2018-as lemondása után már több ön- és kormánykritikus megszólalása volt a propagandával, kereszténységgel a Fidesz-módszereivel kapcsolatban. Az EMMItől való távozást követően Orbán Viktor a roma felzárkóztatás biztosának tette meg Balogot, aztán a püspökség ígéretével befogta pörös száját.

Orbán Viktor miniszterelnök, mellette Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és Balog Zoltán, akkori emberi erőforrások minisztere 

És mit ígértek a püspökjelöltek?

A választáson induló két fél októberben püspökjelölti vitában ült össze az egyház tagjainak kérdéseit megválaszolni. Szó volt ígéretekről és politikáról, a jelöltek bemutatták magukat, a hagyományos politikai választással szemben viszont igazi versengés nem volt: Balog a kérdésekre jól állta a sarat, Balla pedig számos ponton “egyetértett Zoltán testvérével”. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert Balla a szuverenitásnak soha nem mutatta legcsekélyebb jelét sem. Világ életében bólogatott valakinek. Előbb az apósnak, aztán a sógornak, aztán rektorként stratégiai helyettesének, a bűnöző Kovács Barnabásnak illetve az alkesz Bölcskeinek és a “hideg gyilkos” Tarrnak.

Balog a választási interjúban két dolgot hangsúlyozott: az egyik, hogy a fiatalokra és az egyház fiatalítására fókuszál, az “internet segítségével” az evangélium terjesztésében és az iskolai hitoktatásban gondolkozik. A másik, ami Balog igazi előnye volt Ballával és lett volna bárki mással szemben, hogy a pénzözönt nem a szolid adománygyűjtésekben, hanem az államban látta:

“úgy gondolom, hogy érdemes együttműködni a magyar kormánnyal, a magyar állammal. (…) Van egy olyan lehetőség, ahol jó szívvel elfogadhatjuk a magyar adófizetők pénzét.” 

Majd úgy folytatta, transzparenciára van szükség a pénzügyekkel kapcsolatban, illetve mivel 1948-ban az állami hatalom “mindent elvett az egyháztól”, ezért ők “nemcsak kérnek, hanem el is várják a kormánytól” a segítséget. Balog szerint ugyanis ami segítség most nagy pénznek tűnik, az az elmúlt évtizedek állami támogatását nézve nem az. A többször előkerülő, honnan lesz pénz kérdésre Balla is megerősítette, hogy bármelyikük is lesz a leendő püspök, az számít az állami támogatásra.

A narancssárga templom

Habár olyan már történt a református egyház történelmében, hogy valaki lelkészből politikai szereplővé válik, arra még eddig nem volt példa, hogy miniszterből püspök legyen. A kormánypárt viszont nem először bukkan fel a református egyház körül: 2016-ban Orbán a református egyház lapjának beszélt interjúban a migrációról, 2019-ben pedig az MRE közleményében gratulált a Fidesz győzelmének. Ugyanebben az évben az MRE közös zsinatán Gulyás Gergely beszédet mondott, a tiszántúli egyházkerület püspöke pedig Áder János levelét olvasta fel. Néha maguk az egyházi szereplők sem álltak távol a politikától, a nemrégiben elhunyt nyíregyházi kórházigazgató, Adorján Gusztáv például amellett, hogy a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka volt, a Fidesz frakcióját vezette a nyíregyházi közgyűlésben. Ugyanígy református lelkész a Fidesz országgyűlési képviselője és Bánhorváti korábbi polgármestere, Demeter Zoltán is. A felülmúlhatatlan csúcs azonban az volt, amikor a katolikus és református püspök, Kiss-Rigó László és Bogárdi Szabó István együtt, egymással versengve palástban áldotta meg a felcsúti Pancho Aréna gyepét.

Orbán Viktor október 31-én, a választások lezárása előtt pár nappal azt mondta , hogy a kormány továbbra is “kész a Magyarországi Református Egyház mellett állni, amikor majd az országos tisztújításuk után új lendülettel fognak a magvetéshez, a vetés gondozásához és a betakarításhoz”. A kormány támogatása az elmúlt években egyébként láthatóan megnőtt a református egyháznál, ami egyben Orbán Viktor vallási felekezete is. A HVG idei számításai szerint csak a legutóbbi parlamenti választások óta 29 milliárd forint került református gyülekezetekhez, az egyháznak juttatott “járványpénzekből” pedig 120 millió forintot utaltak ki Balog Hold utcai gyülekezetébe is. 

A mostani helyzet azonban ennek ellenére néhány egyházi személyt láthatóan zavar a reformátusok közül. A választási kampány alatt többször megkérdezték Balogot, hogy “nem tartja-e károsnak, hogy személyével óhatatlanul bekerül a református egyház a politikai mocskolódásba, illetve nem tart-e a  pártegyház bélyegtől”. Balog erre azt válaszolta, a püspökséget nem szabad személyhez kötni, és amúgy is

“nem voltam soha semmilyen pártnak a tagja, most sem vagyok. (…) Fennáll a veszélye annak, hogy mocskolni fogják kívülről az egyházat, mert próbálnak beszorítani minket abba, hogy bármit mondunk, akkor azt vagy a kormány támogatja vagy ellene van” 

Amivel láthatóan ellenfele is egyetértett, Balla hangsúlyozta, hogy a püspökség “valóban nem köthető a személyhez”, ezért inkább a hívőknek javasolta, hogy a tisztújítással kapcsolatban az egyházhoz forduljanak. Illetve kiemelte, “arra kérik egyházuk közösségét, hogy ne a világi sajtóból tájékozódjanak”.

Egy szó mint száz

A korábbi politikai közszereplő, Balog 2019-ig nem is felelt meg a püspökjelölti kritériumoknak, a választási törvény ekkor ugyanis úgy szólt, 

püspökké és egyházkerületi lelkészi főjegyzővé jelölhető, aki legalább tízévi folyamatos önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik.

Habár Balog tízévi önálló lelkészi szolgálattal valóban rendelkezik, folyamatossal nem: így a 2019-es tavaszi zsinaton a folyamatos szót törölték. Ez mondjuk Ballára is igaz, sőt, rá még inkább, mert neki csak formálisan van évtizedes lelkészi szolgálata. Nincs is saját gyülekezete, lényegében Nagylóri és Kislóri “segédlelkésze” volt a Hegedűs család Szabadság téri házi szentélyében. A HVG már egy és negyed évvel ezelőtt azt írta, hogy a református egyházban kész tényként kezelik, hogy a bukott miniszterből püspök lesz. A Népszava pedig szeptember végén arról írt, hogy Balog kétharmados előnyben van Ballával szemben, a volt miniszter a lap egyházon belüli információi szerint zsebében tudhatta már előre a győzelmet. Ráadásul a püspökké válás még nem is a csúcs: hosszabb távon akár az MRE zsinatának lelkészi elnöke is lehet, az eddig Bogárdi által betöltött tisztséget ugyanis a négy egyházkerület püspökei közül fogják pótolni.

A választás

A gyülekezeteket igazgató presbitériumok hatévente választják meg egyházmegyéjük és egyházkerületük vezetőit, írja az egyház oldala. Egyházmegyéből összesen 27 van, itt többek között espereseket és egyházmegyei gondnokokat választanak. A Dunamelléki mellett még másik három egyházkerületnél zajlik a választás november 5-ig: a Dunántúli egyházkerületben Steinbach József indult egyedül a püspöki címért, neki a következő lesz a harmadik ciklusa. A Tiszántúli kerületben szintén az eddigi püspök az egyedüli induló, míg a Tiszáninneniben lejárt Csomós József három ciklusa – itt Varga István és Pásztor Dániel lelkészek versenyeznek a címért. 

A négy egyházkerület – Fotó: Telex

Szerzőnk a telex.hu posztját forrásként használta, de azt lényegesen módosította, szükség szerint rövidítette vagy épp kiegészítette, de mindenképpen jelentős mértékben javított rajta, és további javításoktól sem zárkózik el, ha erre a kommentek alapján szükség lenne.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 35 hozzászólás »

Great Ancestors and Mean Successors (Az igazi reformáció és annak hitvány örökösei)

Posted by karoligaspar - október 28, 2020

Írta: Sola fide

Október 31-én ünnepeljük a reformáció emléknapját. Elhangzanak a szokásos közhelyes, patetikus prédikációk és az ostobaságok a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezett tételekről. Miért szögezett volna ki egy képzett teológus 95, latin nyelvű tételt, melyeknek jó része szubtilis teológiai elemzésekre utalt, egy olyan városban, amelynek lakossága csak néhány százalékban írt és olvasott az anyanyelvén, németül? Természetesen nem kiszögezte, hanem elküldte a téziseket magához hasonlóan képzett teológusoknak, papoknak és nagy hatalmú világi uraknak. A tételek kiszögezése csak egy Melanchton által kitalált legenda, mégis ez vált a reformáció szimbólumává.

A reformáció neve ma a laikus közgondolkodásban elválaszthatatlanul Lutheréval fonódott össze, a félévezredes emlékévben ez nagyon jól megfigyelhető volt. Wittenberg turisztikai sztárolása és a Luther sör kereskedelmi sikere is annak a német földön kialakult Luther-kultusznak a folyománya, amely már a tizenhetedik században megmutatkozott. Egy 1617-es röpirat grafikája Luthert ábrázolja, amint tollával felírja a téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára, a toll belefúródik egy tüzes trónon (Róma) ülő oroszlán (X. Leo pápa) fejébe, és lelöki róla a pápai tiarát. Az előtérben látható egy megsütött liba (utalás Jan Husra, akinek a neve csehül libát jelent). A kép tetején ülő Isten sugallja Luthernak, hogy vigye el a nép közé a Szentírást, amit ő meg is tesz.

A kép elemei megfeleltethetők a mai, németországi kiindulású Luther-kultusz elemeinek. A tizenkilencedik századi német történetírásban Luthert a német egység előhírnökének is tekintették. Ezt Biblia-fordításával érdemelte ki, amely csakugyan hozzájárult egy széttagolt birodalomban a német köznyelv egységesüléséhez.

A lutheri felfogás szerint az isteni kegyelem megmenti az embert az állandó rettegéstől és teljesítménykényszertől. Az ember feladata tehát a feltétel nélküli hit és annak megvallása.

Ez az alapgondolata annak az utólag reformációnak nevezett mozgalomnak, amelyet a németországi történettudomány Leopold von Rankét követve 1517 – a lutheri tételek nyilvánosságra hozása – és 1555 – az augsburgi vallásbéke – közötti időszakban helyez el. A mozgalom megindítóinak célja nem egyházszakadás volt, hanem a hitélet megtisztítása, visszatérés a krisztusi alapokhoz.

A reformációt az utóbbi száz évben megpróbálták politikai célokra felhasználni. Az 1917-es emlékév az első világháborús vereségek miatt megtépázott német nemzeti tudatot próbálta meg erősíteni. A 450-edik évforduló idején, 1933-ban még arra is történt kísérlet a nemzetiszocialista propaganda részéről, hogy a Luther által elkezdett mű kiteljesítőjeként Adolf Hitlert mutassák fel.

A 2017-es emlékévet Magyarországon a fideszkormány saját hatalmának spirituális legitimálására használta fel. Ebben a Magyar Református Egyház (továbbiakban: MRE) vezetői szervilisen kiszolgálták őket. Akkora blaszfémia is elhangzott a jelenlegi főpásztor, Bogárdi Szabó szájából, hogy Orbán gondolkodóként csak Kálvinhoz hasonlítható. Orbán hálás az MRE-nek, rengeteg közpénzt, irdatlan ingatlanvagyont juttat nekik. Agyonfizetett, aljas cselédek a mai magyar reformátusok lelki (???) vezetői. Lelkipásztorokból templomi üvöltő dervisekké váltak, az erkölcsi bukás mélységes szakadékának aljára taszítva az MRE-t.

A reformációs gondolatnak és Luther személyének a politikai ki- és felhasználása indíthatta az EKD (Evangelische Kirche Deutschlands), Németország Evangélikus Egyházát annak a 2014-es dokumentumnak a kiadására, amely leszögezte, hogy bár a reformáció össz-európai, hatásában pedig világméretű, mégis elsődlegesen vallási esemény.

A magyarországi evangélikusok – élükön Fabiny Tamás püspökkel – mindig is elhatárolódtak a vallás politikai célú lealjasításától, a “politikai kereszténységtől”. A 2017-es emlékévben alig kaptak valami pénzt a magyar államtól, míg a fideszt harsány röfögéssel szolgáló refik elé úgy ömlött a közpénz, mint a moslék a disznók elé.

De a reformátusok bendője feneketlen, étvágya csillapíthatatlan. Ez különösen érvényes a Károli Gáspár nevére szégyent hozó Református Egyetemre.

Nemrég kapták meg az államtól a kecskeméti pedagógiai kart, most már a Kaposvári Egyetem három karára is fáj a foguk. Ezzel az 1993-ban a neonáci Hegedüs püspök által gründolt kétkarú Károli olyan sok karú lesz, mint Siva istennő.

 

A Károli oktatói karába gyűltek össze az egyház legaljasabb, legbutább és leggonoszabb figurái. Jól emlékszünk még Tenke Sándor rektorra, Czunyiné Bertalan Judit szeretőjére, akinek kedvenc mondásától: “Ki nem szarja le a zsinatot?” – ma is összerezzenünk. Őt követi aljasságban Balla Péter, aki nem átallotta a nyírfás Földi vérebeit küldeni saját kollégái lakására. Hogy a tolvaj és hamistanúzó Szabó Andrásról és bolti tolvaj, grafomán és nimfomán feleségéről, Petrőczi Éváról se feledkezzünk meg.

Egy másik károlis kiválóságról, Raffay Ernőről az a rágalom terjedte el, hogy spiclijelentéseket firkált szegedi kollégáiról. Ezt Szabó András terjesztette el róla, miután megtudta, hogy az ő feleségéről, a Ludvig Éváról írt kacagtató pamfleteket közös szegedi pályafutásuk alatt. Raffay humora azóta is fergeteges. Országgyűlési vendégszerepléséről csak röhögve tudtak az ismerősök beszélni. A Károlin mint a MIÉP egyik alelnöke szolgálta a Hegedűs-klánt. Antiszemita árnyalatú firkálmányai annyira elnyerték a mostani hatalom kegyét, hogy ki is tüntették.

Kitüntetést kapott Semjéntől a féleszű Bogár László is, aki ordas antiszemita uszításával szintén a Károlin rontja az ifjúságot. 

Ezek az emberek és intézmények megszentségtelenítik a reformáció örökségét.

A reformáció emléknapján ne is rájuk és az általuk bemocskolt és erkölcstelenné züllesztett Magyarországi Református Egyházra gondoljunk, hanem forduljunk a hit tiszta forrásaihoz. Gondoljunk az öt sola-elvre, különösen arra, amelyet jelképül választottam az írásomhoz.

SOLA FIDE! CSAK A HIT ÁLTAL ÜDVÖZÜLÜNK!

Áldás, békesség a hitben járó testvéreknek! A reformáció meggyalázóira, a vallásos hit vámszedőire, a politika palástos utcalányaira pedig sújtson le a Magasságos Isten haragja!

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 27 hozzászólás »

The false prophet (A hamis próféta)

Posted by karoligaspar - október 19, 2020

“Absolonhoz hajolt az izráeliek szíve” (2Sám 15, 13-23)

Előfordul bizony, hogy hamis prófétát imádnak, gonosz vezért választanak maguknak a népek. Amikor pl. az izráeliek Absolont választották Dávid helyett. Persze a Magasságos helyrerakta a dolgokat, Absolon meg fennakadt egy fán, a szép nagy haja lett a veszte.

Most mi magyarok vagyunk olyan helyzetben, mint az izráeliek annak idején. A többség hamis prófétát, gonosz vezért választott mindannyiunknak. Ő számos más bűne mellett a képmutatást is bőszen gyakorolja. Miután közpénzből felépítettek egy új iskolaépületet, Orbán odament a hálaadó istentiszteletre, és gátlástalan tahósággal dicsérgette saját magát. Aztán elmondta, hogyan kell nevelni a gyerekeket. Módszerei Rühelkével és Gazsival annyira beváltak, hogy mindenki tanulhat tőle. Még attól sem riadt vissza, hogy szegény Gyökössy Endre nevét is a szájára ne vegye.

A magyar miniszterelnök szereti templomban, papok között fényképeztetni magát. Odanyomja a hordónyi potrohát az úrasztalához, és folyik belőle az istenkáromló, aljas hazugság.

Ezt, gondolom, októberben még többször el kell ezt szenvednünk, nemcsak tőle, hanem Kövér (Gazember) Lászlótól is, hiszen a reformáció hónapjában vagyunk. A zsinat jelenlegi lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István meg azt mondta Orbánról, hogy gondolkodóként csak Kálvinhoz mérhető. Most Orbán hálistennek mindent megtesz azért, hogy a legsüketebb templomjáró banya is rájöjjön, mekkora ordas hazugság és undorító benyalás ez a szöveg Bogárditól. Mondjuk, ő sem fog bekerülni a nagy reformátorok arcképcsarnokába a bugris fejével és primitív, pökhendi locsogásaival meg a gusztustalan szervilizmusával.

Visszatérve Absolon történetére: elnyerte méltó büntetését. Ez lesz a sorsa a mostani hamis prófétának és gonosz vezérnek is. Nem kegyelmez meg neki a Teremtő, mert tudja, álságos minden szava és aljas minden tette és gondolata.

És nem lesz más a sorsa azoknak a szervilis papoknak, akik pénzért, kitüntetésért Orbánt szolgálják és nem a Teremtőt. Mindenekelőtt Bogárdi Szabóra, Balog Zoltánra, Bölcskei Gusztávra és a dunántúli alkoholista spicli püspökhelyettesre, Köntös Lászlóra fog lesújtani az ég haragja.

Felekezetünk alapítóját, Kálvin Jánost idézem: “Soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehessen.” Ezt ne felejtsük el a reformáció hónapjában!

P.S. Hűséges olvasónknak, Petrőczi/Ludvig Évának üzenem, hogy a mottóban szereplő Absolon nem azonos azzal a hollóhajú, briliáns elméjű szegedi professzorral, aki után parázna fiatalkorának minden szennyes gerjedelmével sóvárgott. Ő, mármint a hajdan hollóhajú professzor – ezt személyesen mondta – undorodott az olyan hígvelejű, ostoba, visszataszítóan hájas, szőröslábú némberektől, mint a fent nevezett fűzfapoetessza.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 51 hozzászólás »

Two Dumbshits in the offer (BAL-BAL: BALf…ok viadala)

Posted by karoligaspar - október 7, 2020

Balog Zoltán: A volt miniszter

Püspökválasztásra készül a Magyar Református Egyház. Bogárdi Szabó István megüresedő posztjára két teljesen alkalmatlan jelöltet állítottak. Sajnos, nem azt kell eldöntenünk, hogy melyikük lenne jobb, hanem hogy melyikük a kevésbé rossz. Ehhez próbál segítséget nyújtani Sola Scriptura alábbi elemzése. – A Szerkesztőség

Írta: Sola Scriptura

“Aki egyikünknek árt, valamennyiünkkel teszi” – áll a két püspökjelölt közös nyilatkozatában a parokia.hu-n.

Csakugyan? A kérdés itt a valamennyiünk jelentése, pontosabban: referenciája. Kikre vonatkozik? Egészen biztosan NEM A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (továbbiakban MRE) MINDEN TAGJÁRA. Árthat a két püspökségre ácsingózó önjelöltnek és két főgondnoki sameszuknak. Meg árt mindazoknak, akik kiszolgáltatják a magyar reformátusok felekezetét a Fidesz-kormány és/vagy a hazai neonáci csőcselék aljas manipulációinak.

Mi az IGAZSÁG oldalán állunk. Nézzünk szembe, kik is azok, akik bizalmunkat kérik. A reformatus.hu interjút készített mind a kettővel. Nézzük meg – szigorúan ábécé sorrendben – a két jelentkezőt. Először Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora van terítéken. Nem véletlen, hogy a kérdező először a családot hozza szóba. Miután a presbiter apukára kár is lenne sok szót vesztegetni, rátérnek az érdekesebb rokonra, Hegedűs Lóránt püspökre, Balla 2013-ban elhunyt apósára. Balla példaképének nevezi Hegedűs püspököt. Ez fontos infó, hiszen a püspök egyértelműen a politikai szélsőjobb mellett tette le a voksát, Kislóri, a fia pedig MIÉP-alelnökként még inkább, ő maga MIÉP-es, felesége pedig jobbikos képviselőként ült a parlamentben. Hegedűs püspök nyíltan neonáci uszító beszédeket mondott a Kálvin téri templom szószékében, amíg oda veje beengedte, és felszólalt a MIÉP nagygyűlésein is. Fia eszelős tetteiről és uszító antiszemita szövegeiről kár beszélni, ezek közismertek. 

Az nem derült ki, mennyire jó a kapcsolat Kislóri és Balla között, mennyire fogja támogatni sógorát ő és tábora, pl. a népes és nagy hatalmú, a fidesznek is benyalintó Takaró klán. Balla állítása ugyanis apósa tiszteletéről nagyon is álságos. Hiszen éppen az alázatos vő volt az, aki nem engedte be apósát az általa alapított egyetemre, és rektori felhatalmazását arra használta fel, hogy az öreget még a Kálvin téri templomból is kitiltsa. Ezt pedig Kislóri pontosan tudja. Balla “példaképre” hivatkozása nem más, mint a Hegedűs-lobbi szavazatainak levadászása. Ha ő lesz a püspök, azt kizárólag a Kislóri mögött álló neonáci tábornak köszönheti, ami így nagyon megerősödne a MRE-ben.

Ballát elsősorban nem lelkipásztorként ismerjük, hanem tudósként (???) és rektorként. Skóciában doktorált egy bűngyenge disszertációval, ha nem állt volna mögötte a főpásztor após, el sem fogadták volna. Miután hazatért Edinburghból, Bolyki professzor tanársegédje lett – akit később aljas módon hátba támadott -, majd 2002 óta újszövetségi tanszékvezető lett. Teológiai tevékenysége felszínes, elavult tézisek szajkózásán alapul, hiányzik belőle a tudósi kreativás és innováció minden nyoma. Amikor kutatói terveiről kérdezték, a tőle megszokott színvonaltalansággal nyilatkozott: a “páli levelekkel” kíván foglalkozni. Ezekről tudvalevőleg több könyvtárnyi anyag is összegyűlt az évszázadok során, ezekből lopogat majd Balla Péter, ahogy eddig is tette. Az biztos, hogy se tudósként, se másként érdemben nem tett hozzá semmit a Pál-bibliográfiához. 

Balla kiemeli, hogy 31 éve házasságban él Hegedűs Gyöngyikével, akivel négy gyermeket neveltek fel. Ez egy üzenet a Balog-hívőknek, aki, ugye, még el is vált. Egyébként nem érdemes hűséget emlegetni ennek a házasságnak a kapcsán, hiszen Balla a Károlin kvázi vadházasságban élt a menórás kolléganővel, akit alapképzettség nélkül nevezett ki tanszékvezetőnek, és az anyaszentegyház pénzével bőségesen dotált is. Akkor már a válás tisztességesebb, mint az egyidejű és párhuzamos nőtartás. Ez a tiszántúli püspök, a szintén elvált Fekete Károly esetében sem volt a megválasztás akadálya.

Amiket Balla károlis rektori tapasztalatairól összehazudik, attól rádőlne a templom vasbeton mennyezete is. Hogy ő “lelkigondozóként” működött volna ott??? Ő, aki titkosrendőröket küldött a kollégái lakására? És nem akárkit, hanem a volt komcsi titkosszolgát, a volt III/1-es műveleti igazgatóját, nyírfás Földi László wistmanwoodos pribékjeit. Aki rágalmazott, gyalázkodott, hamisan esküdött a bíróságon is?

És ezt a lelkigondozói szerepet kívánná püspökként is követni. Nos, remélem, a szavazásra jogosultak nem dőlnek be ennyi aljas hazugságnak és NEM SZAVAZNAK BALLÁRA.

 

A második opció Balog Zoltán volt EMMI miniszter. A “pásztorok pásztora” kíván lenni, mondja, tehát Isten után az első. Szembeötlő, hogy az alapjában nem rosszindulatú, viszont mérhetetlenül korlátolt és önhitt Balogot mennyire lenullázta erkölcsileg az Orbán melletti hajbókoló, gusztustalan lakájkodás.

A kérdező nem kerüli ki a politikai befolyásolás kérdését sem, nagyon helyesen. Balog azt mondja, a legfontosabb feladat az volt politikusi pályája során, hogy sikerüljön “politikusként erkölcsösnek maradni és hatékonyan dolgozni”. Nos, a rossz hír az, hogy NEM SIKERÜLT NEKI SEM EGYIK, SEM MÁSIK. A hatékony munkavégzés Balog szerint az, hogy kiszolgálja, na nem a Teremtőt, hanem Orbánt, a becstelen diktátort. Ha a kiszolgálást hatékonyságnak gondolja, akkor igen, EMMI miniszterként Balognak sikerült pokollá tenni az egészségügyet és a közoktatást. Egyikhez se ért, könnyű megvezetni. Nem írhatjuk a javára, de az utódja, Kásler még Balog garázdálkodását s alulmúlta.

Aki embertelen hatalmat szolgál, az ERKÖLCSTELEN. Balog is az. Sem intellektuálisan, sem erkölcsileg nem fejlődött 2017 óta, amikor ez a reális portré készült róla.

 

 

Hogy melyiket válasszuk/válasszák a kettő közül? Az a helyzet, hogy az illetékeseknek a Sátán és a Belzebub között kell választaniuk. Abban egyetértünk Baloggal, ne a trollokra és a sajtóra hallgassanak, hanem a saját lelkiismeretükre. Válasszák a kisebbik rosszat, a sátáni gonoszságú Balla helyett az ostoba és szervilis Balogot, aki most is közel van a kasszához, bármikor rá tudja venni Orbánt vagy Kövért, hogy újabb milliárdokat loccsantsanak a szolgalelkű, bárgyú refik közé.

Az igazság pillanata akkor jön el, ha megbukik az orbáni korrupt diktatúra, és a dunamellékiek, sőt esetleg az egész Református Egyház ott áll a mai hatalmi helyzet által feldobott paprikajancsi püspökkel a nyakában. A percemberkéknek keserű lesz a kijózanodás.

Legyen meg Isten akarata!

Posted in "nyírfás" Földi László, Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Wistmanwood | Címkézve: | 56 hozzászólás »

Language culture in the Czunyi family (Nyelvi kultúra a Czunyi családban)

Posted by karoligaspar - szeptember 30, 2020

A “nőiségét” kimaxoló Czunyiné

Írta: Grammaticus
Jól emlékszünk Czunyiné, akkor még csak Bertalan Judit károlis karrierjére.  Már első éves korában pár méterre kapott kollégiumi szobát Tenke Sándor hittudományi dékán hivatali szobájától, ahova gyakran betért az imádkozástól és az Újszövetség magyarázatától megfáradt professzor, hogy felüdüljön Bertalan szexuális huncutkodásaitól.

Tenke Sándor erőteljes nyelvezetéről is ismert volt, tőle származik a “Ki nem szarja le a zsinatot?” mondás. Tenke 1998 januárjában rektorrá választatta meg magát, “tiszta kezeket” ígérve a nemrég elpatkolt Barátossy Jenő gátlástalan rablásától már teljesen kikészült oktatóknak. Rektorként kinevezte Bertalant a nagykőrösi karra magyar leíró nyelvészeti tárgyak oktatására. Bertalan Judit ebből a tárgyból ugyan elégségesre (2) szigorlatozott, de mit érdekelte ez Tenke nagytiszteletű (??) urat, családapát és rektort.

Judit aztán a Tenkén kipróbált módszereivel felkerült a Fidesz felső köreibe, országgyűlési képviselő lett belőle, majd a képességeit (???) nagyra becsülő Orbán kinevezte köznevelési államtitkárnak a csak reformátusokban bízó együgyű Balog Zoltán egyetértésével.

Czunyinét a köznevelési államtitkárságról leváltották, de megbízták digitális tartalomfejlesztéssel. Pár év alatt 15 milliárd forintot sikerült eltapsolnia Deutsch Tamás segítségével. A tanároknak és a tanulóknak használható eredmény nem született.

Czunyiné havonta minimum két és fél milliót keres, hiszen országgyűlési képviselői fizetése mellett kormánybiztosként is megkapja ugyanezt a pénzt. Ahogy Hadházy Ákos képviselő kiderítette, közben Czunyiné  Komárom-Esztergom megyében EU-s pénzeket söpröget a saját zsebébe Bódog István kollégája példájára.

Mivel az emberek nem annyira hülyék, mint Czunyiné (gondolja), mindezt ők is észrevették. 2020. szeptember 8-án Csányi Tamás jobbikos képviselő így foglalta össze egy face bookos posztban rendkívül tárgyilagosan és kulturáltan Czunyiné teljesítményét:

“Czunyiné 2016 óta a digitális tartalomért felelős kormánybiztos, aki arról vált ismertté a pandémia idején, hogy önkéntes karthauziként egyetlen szót sem szólt a digitális oktatással kapcsolatban, és a kormánybiztosi tevékenységének eredményeit is sűrű homály borítja a mai napig. Valószínűleg azért nem ért rá a munkavégzésre, mert lekötötte a Boldog István által is használt, hálózat alapú közbeszerzési rendszer, ami egy fideszes franchise az eu-s pénzek haveri körben való koncentrálására.”

Csányi posztját többen kommentelték, bírálva Czunyiné sokoldalú tevékenységét. Ezt nem hagyhatta szó nélkül Czunyi Gábor, a bokodi villanyszerelő, és markáns nyelvhasználattal védte meg élete párját, “mocsok”-nak, “buzi”-nak és egyébnek nevezne a kritizálókat, valamint megöléssel, pl. lelövéssel fenyegette őket. Egy  különösen sikerült megszólalását idézzük:

“Majd én megb..lak egy 93×64-el előtte rádkacsintok egy zeiss 42-12X50-en keresztül te kis kavicst..kű buzi”. 

Amikor Czunyi úr (???) éppen nem saját feleségét védi meg választékos nyelvezettel, akkor is foglalkozik politikával. Egy csoportképen látható Kunhalmi Ágnes, Szabó Timea, Bősz Anett és más baloldali politikusnő. Czunyi Gábor, egy villanyszerelőhöz képest igazán  kivételes elokvenciával írja a kép alá: “Hazánk kurvái!”

Czunyi úr nyelv kultúrája

Ha megnézzük a fb-on, hogy mit kedvel Czunyi Gábor, akkor a választék a lőfegyverektől Dúró Dórán keresztül a feleségéig terjed. A kálvinista választékos finom ízlés jegyében persze.

Mindez jól mutatja, mennyire igaza volt Tenke Sándornak, amikor a magyar nyelvhasználat fejlesztését bízta Bertalan Juditra. A nyelvi kultúra olyan mélyen beleivódott személyébe, hogy még férjének is jócskán jutott belőle, mint a példák meggyőzően mutatják.

További Czunyinés cikkek:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2016/02/10/mrs-czunyis-legacy-czunyine-hagyateka/ 

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2015/09/06/church-and-red-light-district-keresztyen-szellemiseg/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2016/02/29/sex-and-church-szex-es-egyhaz/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2015/09/27/judit-bertalan-and-the-code-of-ethics-czunyine-bertalan-judit-es-az-etika/ 

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2016/02/04/the-mush-in-explosion-amikor-a-puliszka-robban/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2017/01/23/poor-mrs-czunyi-szegeny-czunyine/

vagy csak üsd be a keresőbe, hogy “Czunyiné”, és özönlenek a posztok

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 50 hozzászólás »

Up down society (Tótágast állt társadalom)

Posted by karoligaspar - szeptember 25, 2020

Új honfoglalás

Írta: Komornyik

Miközben az emberek nyomorognak, elveszítik a munkájukat, és nem tudják kifizetni a minimális megélhetési költségeket sem, van, akinek nagyon is jól megy. Nyilván a Jóisten akaratából. Persze hazánkban a jóistent Orbán Viktornak hívják, esetleg Kövér Lászlónak. Szóval Orbán és kormánya (ami ugyanaz, tehát pleonazmus) odaajándékozta a Károlyi-Csekonics palotát a Károli Gáspár nevével csúful visszaélő gagyi sulinak. Na nem úgy, ahogy volt, hanem TIZENNÉGY MILLIÁRD KÖZPÉNZBŐL KIGYÖNYÖRÍTVE. Ez meg is történt, szeptember 1-én átadták a grófi palotát a károlisoknak.

Márvány és arany

Az átadó Gulyás Gergely azt mondta, a helyreállított grófi palota a “morális jóvátétel” része. Mondja az amorális vezetés egyik tagja a tökéletesen immorális MRE-nek és az erkölcsöt hírből sem ismerő Károlinak.

 

Palota-avatók

Orbánt megihlette a palota neve. Fizetett, mint a Csekonics, de míg a derék mágnás a sajátjából, Orbán KÖZPÉNZBŐL NAGYVONALÚ A MAGA CSELÉDJEIVEL SZEMBEN. A MRE pedig tele van alázatos és agyatlan cselédekkel, itt van mindjárt a jelenlegi főpásztor, Bogárdi Szabó, aki nem átallotta Kálvinhoz hasonlítani a felcsúti anyaszomorítót. Az anyaszomorító helytelen szóválasztás, bocsi, hiszen Orbán százmilliárdokat játszik át az apjának-anyjának csakúgy, mint a Tiborcznak és Récsölnek.   A Károli persze nem is hagyja viszonzatlanul: jogi diplomát adott ingyen, tudás és felkészültség nélkül Tiborcznak, az ország legnagyobb tolvajának.

Na most megkapták a fizetséget: a grófi palotát a 300 fős bálteremmel, Lotz freskóval, a grófi dolgozószobával és Európa legszebb neoklasszicista lépcsőjével. És el is foglalták.

“Puritán” lépcső

Itt látható Horváth Géza docens, kezében nem úrvacsorai kehellyel, hanem egy pezsgőspohárral. Horváth dékánt a külseje alapján a Károlyi grófok béresnek se alkalmazták volna. Egy ilyen trágyaszagú, együgyű képű paraszt a grófi palotába még vécét pucolni se jutott volna be.

Eltévedt istállófiú

Most viszont Horváth úr (HA-HA-HA!) beköltözik a csavart márványoszlopokkal díszített grófi dolgozószobába, a Károlin alkalmazott retkes ribancok meg a grófnői lakosztályba, amelyet dékáni hivatallá alakítottak át.

A Károli imidzse a tenyerestalpas tapló, ennek tökéletesen megfelel a lúdtalpas Horváth, ahogy a Czunyiné stricije, a szoknyapecér Tenke Sándor, az NDK-s dzsörzé öltönyben pompázó Balla Péter és a ritka gusztustalan közokirathamisító Szabó András.

Ők ácsorognak vagy valcereznek a Károlyi palota báltermében az eredeti református ikonográfiát követő freskó: Bachusz diadala alatt. Horváth egyébként nincs megelégedve a Lotz freskóval: szerinte ez csak afféle vázlat. Na, egy igazi úrnak, mint Horváth, ez nem felel meg!

Horváth úr azt is megígérte, hogy a grófi palota ihletésére megtalálják “az abszolút igazságot”. Amiből kiderül, hogy Horváth úr annyi filozófiai jártassággal sem rendelkezik, mint egy foxi-maxis középiskolás. Sem Kantot, sem Hegelt nem ismeri, de amit tud, az amúgyis ráfér egy bélyeg hátára. Nem a tudás és a kulturáltság alapján választja ki a MRE a Károli vezetőit, hanem a gátlástalan talpnyalás és a fideszhűség alapján.  

És hol vannak a hallgatók? Őket is befogadta a grófi palota, de Horváth dékán úr és kollégái bölcs döntése alapján az istállóban, a kocsimosóban és a gabonaraktárban kaptak helyet. Reméljük, a rágcsálókat már kiirtották onnan. Így a kétlábú bugrisok a fröccsöntött cipőikben és a turkálóban vett rikító gönceikben békésen drogozhatnak az istállóban.

Mindent a maga helyére, igaz, Horváth úr?

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 15 hozzászólás »

Dirty Past and Filthy Future (A magyar reformátusok sötét múltja és mocskos jelene)

Posted by karoligaspar - szeptember 13, 2020

Kádár püspökminisztere

Orbán püspökminisztere

Írta: Sola scriptura

Nemsokára püspökválasztás lesz a Magyar Református Egyházban. Bogárdi Szabó István kitöltötte a maximális időt – maximális károkat okozva ezzel a magyar reformátusságnak -, most ősszel elvonul a rossz hírű Károli Egyetem (???) rektori székébe, hogy Tenke Sándor és Balla Péter szellemi örököse lehessen. A választási menetrend itt olvasható. Jogerős döntés november végén várható.

Bogárdi utóda a püspöki székben – és nagy valószínűséggel a zsinati lelkészi elnöki székben is – a volt miniszter Balog Zoltán lesz. Balla Pétert többen biztatták, hogy induljon el ellene, de ő nem vállalta. Hat éve elég sok szavazatot gyűjtött össze Bogárdi ellenében, de ez nem volt elég.

Balog megválasztásával a Magyar Református Egyház visszatér egy mélységesen viszolyogtató hagyományhoz: utoljára a Kádár érában volt püspök-miniszter a soraiban, Péter János személyében. Balog Zoltán éppen olyan elvtelenül szolgálja ki Orbánt, mint Péter János Kádárt.

Balog helyét a Magyar Református Egyház zsinata egy törvényváltoztatással is előkészítette, amely szerint ugyan a püspökké választáshoz továbbra is 10 évi önállói lelkészi szolgálat szükséges, de ennek nem kell „folyamatos”-nak lennie. Balog miniszteri pályája szégyenletes.

Sok csalódást okozott mindazoknak, akik elhitték neki, amit miniszteri beiktatásakor mondott, hogy ebben a pozícióban is első sorban lelkész kíván maradni. Iványi Gábort például „bizniszegyház vezetőjeként” gúnyolta. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Balog első, NDK-s feleségét, akitől galád módon elvált, és semmilyen módon nem segít azóta sem, Iványi Gábor tartja el, mert csinált neki valami látszatállást a MET-ben. Na ilyenek Balog keresztyéni (??) erkölcsei, így bánik a saját családja tagjaival.

Balog miniszterként is nyíltan rasszista volt, célozgatott „a bűn roma arcára”, és jogerős bírói döntésekre fittyet hányva ragaszkodott a roma tanulók „szeretetteljes szegregációjához”. A NER nyelvén szidta a „túlhajszolt liberalizmust mint manipulációt”, és mindig volt egy rossz szava „a privatizációval helyzetbe hozott régi kommunista elit”-ről. Miniszterként csak GYILKOSAN ROSSZ DÖNTÉSEI VOLTAK. Államtitkárt csinált pl. Czunyinéból, a Károli címeres rossznőjéből, Tenke rektor és sok más fő református ágymelegítőjéből. Balog saját apja szerint azért lett politikus, mert papnak nem volt elég jó. Politikusnak pedig egyenesen csapnivaló volt. El is csapták. Ezek szerint, ha se papnak, se politikusnak nem volt jó, püspöknek jó lesz.

Teljesen egyértelmű, miért akarja a MRE Dunamelléki Egyházkerülete Balog Zoltánt püspöknek. Azért, mert Balog áll a legközelebb az ország vezetőihez, mondhatnám szemléletesebben is, de nem akarom. Farkát csóváló, csillogó szemű pincsikutyaként szolgálja Kövér Lászlót és Orbán Viktort – nevetséges szervilizmusát nem is szégyellve. Íme, a hitvány intellektus és a hiányzó erkölcsi érzék előnye.

A magyarországi református egyház vezetői boldogok és büszkék, hogy “keresztyén atyafi”-ként tekinthetnek az ország vezetőire.  A fékevesztett nyalás eklatáns példája volt, amikor Bogárdi Szabó István, a MRE Zsinatának jelenlegi lelkészi elnöke a közrádióban 2019. augusztus 18-án elmondott pár perces áhítatában kifejtette, hogy Orbán Viktor gondolkodóként csak Kálvin Jánoshoz mérhető. Balog pedig egyenesen Istenként tiszteli a miniszterelnököt.

Köntös László dunántúli főjegyző, akit az egyház a 80-as években egy amerikai gyülekezetbe küldött, gátlástalanul jelentett híveiről. Jellemtelenségét nem menti alkoholizmusa sem. Ez az alkoholista spicli szégyenletes blogjában, a reposzt.hu-ban a legprimitívebb módon dicsőítette Orbánt. Megkapta érte a jutalmát, magas kitüntetéseket. Mostanában, hála istennek, megszüntette kútmérgező blogját.

Ez a MRE mocskos jelene és közeljövője. De mi van a múltjával? 

Jól tudjuk, a MRE vezetői között számos pártállami besúgó akadt. Amikor minden egyház megnyitotta a levéltárát a kutatók előtt, id. Hegedűs Lóránt megtagadta a betekintést. Utána átszervezték a levéltárat, a szerencsétlen Horváth Erzsébet szolgalelkűségében és ostobaságában iratmegsemmisítőként működött. A besúgó nem vész el, csak átalakul, a demens gazember Bölcskei Gusztáv pl. most rektorként rontja a fiatalság erkölcseit. 

A magyarországi evangélikus egyház szembenézett a múltjával. Három kötetben adták ki a spicli múlt tanulságait a Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról 1945-1990 címmel, a negyedik kötet most készül. Erről beszélgetett az ÉS-ben Mirák Katalin történésszel Domány András

Amikor az első kötet megjelent, Bogárdi Szabó a maga paraszti faragatlanságával gúnyolódott Fabiny püspökön, és azon, hogy erről interjút adott a “Népszabi”-nak. Bogárdi gazdái azóta megszüntették a napilapot, de nem tudták megtörni evangélikus testvéreink gerincét.

A MRE mai vezetőinek nincs gerince, nincs erkölcse, nincs mély teológiai tudása, hitvány cselédként szolgálnak egy nyomorító hatalmat. Az Úrjézust árulják el és azokat a naiv híveket, akik akkor is bíznak a papban, ha az palástban és fövegben áldja meg Orbán futballpályáját. 

A sötét múlt és mocskos jelen közti szoros kapcsolatot testesíti meg Balog megválasztása. Ő lesz Orbán Péter Jánosa. Szégyellhetnétek magatokat, ha lenne bennetek a tisztességnek a szikrája is. De nincs. Consummatum est. 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: | 63 hozzászólás »

On your feet now, Kecskemét calls you! (Talpra magyar, hí Kecskemét!)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 9, 2020

Az alábbi felhívást emailben kaptuk, azzal a kéréssel, hogy azonnal közöljük  – a Szerkesztőség

 

Felhívás

Tisztelt kecskeméti polgártársak!

Védjük meg városunkat, védjük meg városunk büszkeségét, a kecskeméti Óvó- és Tanítóképző Intézetet!

Boskó Géza budapesti műépítész tervei szerint készült épületet 1930. október 16-án, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében avatták fel. 1958 szeptember 8-án itt kezdte meg működését a megszüntetett jogakadémia után Kecskemét sokáig egyetlen felsőfokú oktatási intézménye, a Felsőfokú Óvónőképző Intézet. Ez 1985-től Kecskeméti Tanítóképző Főiskolaként működött, majd 2016-tól előbb a Pallasz Athéné névre, majd a Neumann Jánosra átkeresztelt Egyetem Pedagógiai Kara lett. Fennállásának 90. évfordulóját, mely a jövő hónapban lenne, már nem érte meg. Bekebelezte a Református Egyház. Az egyetem és a város vezetése elárulta a nagy hagyományú intézményt, amely már nem az, nem is egyetemi kar, és mégcsak nem is önálló tanszék többé. A Pedagógusképző 2020. július 30-án elesett: az érte felelősséggel tartozók, a rektor és a polgármester cserben hagyta, feláldozta.

Már majdnem beletörődtünk a sorsunkba, amikor a bátor színműsök példája új reménnyel töltött el bennünket. Ne legyünk gyávák, ne legyünk csicskák! Védjük meg az intézményt, védjük meg városunkat! Zárjuk le piros-fehér szalaggal a Kaszap utcai épületet, álljunk őrt a kapuknál és a kerítésnél! Ha a színműsök ki tudták zárni a NER embereit az egyetem épületéből, nekünk is ki kell tudnunk zárni a papokat a saját iskolánkból, városunkból. Védjük meg intézményünk autonómiáját, álljunk ellen a hódítóknak! Ha nem is fegyverrel, de legalább szalagzárral álljuk útjukat! Csak a gyáva népnek nincs hazája, a bátor megvédi azt, ami az övé. Ne adjuk meg magunkat!

Gyertek csütörtök reggel 8-ra a Kaszap utcai épülethez, hogy megvédhessük a csütörtökre tervezett újabb refi inváziótól. Ne engedjétek be a budapesti gyarmatosítókat. Kergessétek vissza őket a fővárosba, Nagykőrösre, bárhová, csak ki a városunkból! Ne hagyjuk, hogy becsicskítsanak bennünket! Vívjuk ki legalább a kari autonómiát, válasszunk magunk közül dékánt! De ne ilyen szirszar jászberényi vagy szolnoki gyüttmentet, aki eladja a hazát a fejünk felől, hanem tősgyökeres kecskemétit.

Vigyázó szemeteket Budapestre, az SZFE-re vessétek!

Free SZFE, free Kaszap utca!

Kecskeméti ellenzéki összefogás

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | 32 hozzászólás »

Ms. Czunyi is Happy, too (Czunyiné is Bódog)

Posted by karoligaspar - szeptember 7, 2020

Bokod Bódogja

Az eredeti Bódog

Írta: Károlis HÖK

Aki ismerte Bertalan Juditot, a Károli magyar-történelem szakos hallgatóját, Tenke Sándor rektornak a HTK első emeletén szobáztatott szeretőjét, annak alapos ismeretei vannak a károlis erkölcsökről. Tenke Sándor még HTK-s dékán – és lelkipásztor, hittudományi professzor és három gyermekes apuka – korában munkahelyi dolgozószobájától pár méterre helyezte el Bertalant, ily módon építette be házasságtörő nemi kapcsolatát a munkaidejébe. Rektorként oktatóként is alkalmazta Bertalant a nagykőrösi karon. Magyar nyelvészeti tantárgyakat bízott rá, ezekből Bertalan szigorlati jegye 2 (elégséges) volt. Persze, tudjuk, ez a feneketlen tudatlanság éppen elégséges volt ahhoz, hogy Bertalan oktató legyen a  Károlin, ha párosult mélységes cinizmussal és erkölcstelenséggel. Márpedig Bertalan ebben is tündökölt, a Károli kecskeméti zárt jogi karának hallgatójaként, amikor a Kaszap utcában tárta szét a lábát mindenkinek, akitől hasznot és hatalmat remélt. Jogi (!!!) diplomát is így szerzett, rajta a Szegedi Egyetem pecsétjével. Ennek a tanárai jártak át Kecskemétre a Károli senki által nem akkreditált dugi képzésére professzori fizetésért – havonta egy hétvégére, amelyet a későbbi Czunyiné szolgáltatásai is megédesítettek.

Ezenközben a pénzt sem vetette meg, HÖK-elnökként könyékig vájkált a mások pénzében. Puzsér Róberttől például – aki egy évvel alatta járt, és mélységesen megvetette – elvette az egész ösztöndíját. Amikor Robi ezt észrevételezte – meglehetősen hangosan a folyosón összegyűlt hallgatók előtt -, azt mondta akkor még nem Czunyiné, csak Bertalan: “Minek neked  a pénz? Pesti vagy és gazdag is!”

Aztán Bertalan, akkor már Czunyinéként felszopta magát a nagypolitikába. Országgyűlési képviselőként, majd köznevelési államtitkárként ártott a köznek, amit csak tudott.  Államtitkárként azt az Erdőközi Orsolyát nevezte ki a budafoki gimnázium igazgatójának, akit mindenki utált és megvetett. Czunyiné benne bízott, együtt lopkodták az ösztöndíjakat a Károlin.

Végül visszavonták az álllamtitkári posztról, s kinevezték digitális tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosnak. A digitális fejlesztéshez sem ért Czunyiné, a tolvaj szar(ka), a közpénz eltulajdonításához annál jobban. Deutsch Tamással együtt sikerült úgy eltüntetni 45 milliárd forintot, hogy  – bár 2016-ban bejelentette, magyarul: HAZUDTA – A DIGITÁLIS OKTATÁS alapjait sem vetették meg. Ezt mindenki megtapasztalhatta, aki tanárként, szülőként kínlódott tavasszal a saját barkácsolású oktatással. 

De Czunyiné vonzódik a vagyonhoz. Takarítónő édesanyja mellett nyilván megszokta a luxus életmódot. Közben  bokodi szülőfalujában csak tavaly 17, TIZENHÉT INGATLANT ÖRÖKÖLT. Nyilván a jóisten magához szólította a fél falut, hogy Czunyiné ingatlan portfóliója gyarapodjon.

Czunyiné nem éri be régi trükkjeivel, állandóan újakat tanul. Most éppen Bódog István fideszes parlamenti képviselő társától tanult valamit. Bódog úr most éppen nem lehet annyira bódog, hiszen az ügyészség nyomoz utána, már mentelmi jogát is felfüggesztették. A trükk lényege az, hogy uniós pénzekből készülő beruházásokat meg kell hirdetni, de – Bódog esetében még az ügyészség is elismerte – mindig ugyanaz a cég nyert. Nyilván nem véletlenül, a nyerő cég visszaosztott komoly pénzeket a korrupt országgyűlési képviselőnek.

Nos, ez a zseniálisan egyszerű trükk tetszett meg Czunyiné Bertalan Juditnak, és alkalmazta is a Komárom-Esztergom megyei körzetében. Neki a Gombos Földgép Kft. volt a kedvence, ez a cég 2016 és 2020 között TIZENHÉT KÖZBESZERZÉST NYERT EL! A legtöbbször a MARÉP cég indult ellene – mivel egyedül nem indulhatott. A MARÉP ugyanakkor a Gombos Kft rendszeres alvállalkozója, így a Gombos pénzéből neki is lecsurog, nem is kevés.

Van még egy fantomcég Czunyiné játékában, ez a Szabados és Társa Kft. Ők rendszeres meghívottak a pályázatokon, de nem adnak ajánlatot. Így a törvény szerint az egyetlen ajánlattevő, a Gombos Kft nyer.

Legutóbbi beruházásuk egy 2,3 milliárdos sajtüzem építése volt. Ezt a Gombos Kft nemcsak hogy megnyerte, hanem közben briliáns módon még fél milliárddal magasabbra is srófolta az árat.

Íme ezt lehet tudni a feltűnően kicsi, mindössze három milliós törzstőkéjű Gombos Kft-ről. A tulajdonosok nevét ebből a céginformációból nem tudtuk meg, de nem csodálkoznánk, ha Czunyiné retyerutyája állna a kis kft mögött. Ennyi kis törzstőkét még a takarító mama is összekaparhatott…

Hadházy Ákos leleplezte Czunyiné trükkjét az ATV-ben szept 7-én. És ez még csak a kezdet. 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 13 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.