Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Sometimes attorneys die early 2 (Néha az ügyészek is korán halnak…)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 19, 2016

Szerző: Kisjogász.

A sorozatban azt szeretném dokumentumokkal megmutatni, hogyan befolyásolja a Károli a jogi karára bevásárolt bírákkal és ügyészekkel az igazságszolgáltatást.

A Szabó András által elkövetett hivatali visszaélés és intellektuális okirathamisítás bűnügyében Mákné Portel Melinda alezredes asszony nyomozott a BRFK részéről látványosan félre, mint az az alábbi iratjegyzékből is kivehető. A terhelteket, Szabó Andrást és Mészáros Mártont ki se hallgatta, hiszen a védés előtt 2 héttel kérelmezett témavezetőváltást és az állítólag ugyanaznap benyújtott disszertációt nem lehetett volna megmagyarázni. A jegyzékből az is látható, hogy csak Bednanics Gábor csatolt opponensi véleményt, Szabó Andrásné (ismertebb álnevén Petrőczi Éva) nem, ugyanis meg se írta. Kihallgatásakor el is magyarázta, hogy a szürkehályogja megakadályozta abban, hogy alaposan elolvassa a disszertációt, azt sem észlelte, hogy az csak egy recenziónyi terjedelmű. Érthető, hogy nem volt mit írásban elbírálnia, így csak a védésen nyilatkozott meg szóban. Akkor sem a nemlétező disszertációról, hanem csak a szerzőről, akit agyba-főbe dícsért. Mákné nagyon óvatosan válogatta ki a tanúkat. Mészáros PhD-bizottságának tagjai közül nem merte beidézni Simon Attilát, mert összetévesztette a frissen kinevezett névrokon fideszes államtitkárral. Ekkor még Demes-Kőfalusi Krisztinát sem hallgatta ki, aki az okirathamisítások zömét Szabó András utasítására elkövette. Őt azért is veszélyes lett volna beidézni, mert az ő előéletére már a RobotZsaruban is talált terhelő adatot. Vagyis ez a belföldi szélhámos már ismert volt a rendőrség előtt.

A mellékelt iratjegyzék azonban csak a komédia első felvonását tartalmazza. A nyomozást megszüntető határozatot ugyanis megfellebbezték. Az ügyre kijelölt ügyésznek vagy elfelejtettek szólni, vagy az elég szuverén volt ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelően döntsön, így helyt adott a panasznak. Az ügyészség határozatban állapítja majd meg, hogy Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális okirathamisítást elkövette, és további nyomozást rendelt el a vádemeléshez.

admin-ajax.php

folytatjuk

 

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/16/sometimes-attorneys-die-early-2-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-2/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , | 41 Comments »

Sometimes attorneys die early 1 (Néha az ügyészek is korán halnak… 1)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 15, 2016

Szerző: Kisjogász

Egyetemi hallgatóként kezdtem el kommentelgetni és posztolgatni a https://jhnnsclvn.wordpress.com blogon, mert végtelenül felháborított a református szellemiséget megcsúfoló egyházi egyetem erkölcstelensége, képmutatása, korruptsága. Az akkori fenntartó Bölcskei és hidegvérű gyilkos segédje, Tarr sorra vásárolták maguknak a Jogi Karra az államhatalomba beépült jogászokat: az azóta Snittpalival elsüllyedt Cservákot (= kis féreg, nomen est omen), az igazságügyminiszterré avanzsált Trócsányit, a Polt Péter helyettesévé kinevezett Lajtárt, az Újpesti Ügyészségről a Fővárosi Főügyészség élére betolt Ibolya Tibort, az alkotmánybíró Pokolt és a többieket. Velük végeztették el a szerecsenmosdatást. Súlyos bűncselekményeiknek soha semmilyen következménye nem lett.

A Károli Református Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást ma is.

Azóta végeztem, persze nem a Károlin, hanem egy normális egyetemen (eszemben sincs megmondani, hol), “Nagyjogász” lettem, de nickemet mint márkanevet megtartottam. Nagyjogászként utánanéztem egy kicsit az 5-6 évvel ezelőtti károlis bűnügyeknek. Csak úgy, privát kíváncsiságból, nem akartam a leletekkel kezdeni semmit. De egy váratlan haláleset annyira megrendített, hogy elhatároztam, mégis nyilvánosságra hozom őket, hogy tisztára mossam egy kollégám, mesterem, ha nem is közeli, de azért mégiscsak barátom szakmai hírét és emlékét. Amikor rászignálták Szabó András hivatali visszaéléseinek és Balla Péter közérdekű bejelentő üldözésének az ügyét, úgy három éve megkeresett, hogy a károlis tapasztalataimról beszélgessünk. Láthatóan mélyen megérintették azok az információk, melyeket megosztottam vele. Megrendülten mondta, hogy teljesen egyetért fiatal kollégájával, BB-vel, aki sötét bűnözőnek tartotta ezeket, le is írta. Elmondta, hogy ő maga semmit sem tehet az igazság érvényesítéséért, semmit azért, amire felesküdött, és amit mélyen vallásos emberként a lelkiismerete diktál. (Nem református volt, mint az a poszt végén látható videóból kiderül.) A kálvinista banda szerinte politikailag túlságosan megerősödött, eltaposnák. Ráadásul az egyik érintettnek az ügyészrokona is megkereste már. Az ügyet BB-től elvették, őrá szignálták, de ő az iratokat nem is látta, mert Ibolyáék eltüntették az irattárból, és ők folytatták le az álnyomozást önmaguk ellen. Ők maguk fogalmazták meg a magukat felmentő határozatokat. Neki, mint csoportvezető ügyésznek csak egy feladata volt, hogy aláírja azt, amit elétettek. Kénytelen volt jobb meggyőződése ellenére megtenni. Féltette az állását, karrierjét, félt a bosszútól. Sok károlis iraton szerepel a neve, amihez köze nem volt, mert Ibolyáék írták.

Nem az első ilyen eset volt, és nem is az utolsó.

Aztán amikor a Questor-ügyben Polt Péter nyomás alá helyezte, betelt a pohár. Sajnos, azt már nem osztotta meg velem. Magába fojtotta, pedig egy kibeszélés talán megmenthette volna.

Ezt az indítandó sorozatot a Questor-ügybe (és más mocskos – pl. károlis – ügyekbe) belehalt kollégám, Soltész Miklós csoportvezető fővárosi főügyész és görögkatolikus alszerpap emlékének szentelem.

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/05/sometimes-attorneys-die-early-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak/

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címke: , , | 46 Comments »

Police control in Church (Rendőri jelenlét az Evangéliumi Testvérközösségben)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 8, 2016

IVANYI_GABOR

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI  TESTVÉRKÖZÖSSÉG

Elnök

  

Balog Zoltán úrnak,

Emberi Erőforrások Minisztere

 

Pintér Sándor úrnak,

Belügyminiszter

 

Budapest                                                                                   Budapest, 2016. augusztus 1.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

 

Azért fordulok egyszerre Önökhöz, mert az alábbi, szóban forgó ügy mindkettőjük hatáskörét érinti. Az elmúlt héten, július 26-án, kedden három rendőr jelent meg a Budapest, III. kerület Békásmegyer, Királyok útja és Hadrianus utca sarkán lévő Megbékélés Háza Templomunk parókiáján. Azt közölték a kaput nyitó személlyel, hogy Franciaországban, Saint-Etienne-du-Rouvrayban, Rouen egyik elővárosában, egy templomban terroristák meggyilkoltak délelőtt egy idős papot, és túszokat ejtettek. Őket pedig a feletteseik azért küldték, hogy megjelenjenek minden, a körzetükbe tartozó templomnál.

Július 31-én, vasárnap reggel 9.00-kor, az istentisztelet kezdetén is bejött a templomkertbe egy szolgálatban lévő udvarias, fiatal rendőr, aki immár az én kérdésemre közölte, hogy felsőbb utasításra jelent meg, biztonsági megfontolásokból. Invitáltam, hogy ha már itt van, vegyen részt az istentiszteleten. Mint mondta, ezt megtiltották neki, és fegyveresen nem is léphet be.

Jó szívvel állíthatjuk, hogy nélkülözhetetlennek tartjuk a rendőrség munkáját (a vasárnapi istentisztelet keretében imádkoztunk is értük), amennyiben tényleges veszélyekkel szállnak szembe. Fontos, hogy amikor jelzést adunk, megkapjuk azt a segítséget, védelmet, szolgálatot, melynek készségét hazánk rendőrsége állítja is önmagáról és munkájáról. Nem kívánjuk viszont, hogy a velünk való előzetes egyeztetés és megfelelő tájékoztatás nélkül egyszerűen megjelenjenek intézményeinkben, egyházközségeinkben. Híveink első gondolata vasárnap az volt, hogy ez az akció emlékeztet a két háború közötti gyakorlatra, amikor egyes szabadegyházakat egyesületté minősítettek vissza, és istentiszteleteiken, gyűléseiken mindig megjelent egy csendőr, azt ellenőrizendő, nem történik-e valami nemzetellenes tevékenység. Meggyőződésünk, hogy – Istennek hála – Magyarországon nincs terrorveszély. Ha viszont a múlt heti és vasárnapi látogatás azért történt, mert Önöknek valami konkrét tudomásuk van ellenünk tervezett terrorakcióról, akkor kérem, hogy ezt haladéktalanul hozzák tudomásunkra. A Franciaországban véghezvitt gyalázatos tett, vagy a világ más pontjain megtörtént terrorcselekmények nem indokolják az erőteljesebb rendőri jelenlétet. Huszonöt évvel ezelőtt a római Szent Péter téren II. János Pál heti audienciáján egy Mehmet Ali Akca nevű terrorista merényletet kísérelt meg a katolikus egyházfő ellen. Súlyosan meg is sebesítette. Mindez azonban nem eredményezhetett Magyarországon a megszokottnál is nagyobb rendőri jelenlétet az egyházak életében. Arról nem is beszélve, hogy a pápa nem korlátozta nyilvános szerepléseit felépülése után sem. Sőt, már betegágyán megbocsátott merénylőjének, később meglátogatta a börtönben, és közbenjárt szabadon bocsátásáért is. A terrorizmus elleni világméretű éberségnek és védekezésnek vannak hozzánk méltó tapintatos és tanulságos formái.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az egyházi státuszától 2012-ben megfosztott egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, szorul-e valamilyen zavartalan működését biztosító eljárásra. A válaszunk határozottan igen! Elfogadhatatlan, hogy az egyházi törvény megváltoztatásával alkotmány- és egyezménysértő módon más egyházakhoz hasonlóan elvették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség négy évtizeddel ezelőtt kiharcolt és harmincöt éve legálisan megszerzett egyházi státuszát. Elfogadhatatlan, hogy bár a Magyar Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú jogerős határozatával 2012. január elsejei hatállyal helyreállítani rendelte egyházunk törvényes státuszát, ez többszöri felhívásunk, pereskedésünk ellenére sem történt meg. A hatóságok törvénytelen eljárását és az egyházi törvény jogsértő tételeit a Velencei Bizottság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is egybehangzóan kifogásolta, utóbbi a jogaink helyreállításának jogosságát elismerte és kártérítést írt elő számunkra. Ennek a magyar állam csak hosszú huzavona után és részben tett eleget. Bár megállapodásában elismerte követeléseink jogosságát, azt azonban csak vonakodva és csökevényesen teljesítette. Most is határidőn túl húzza az újabb megállapodás végrehajtását, ezzel mérhetetlen terhet róva ránk közfeladataink ellátásában, kiterjedt intézményrendszerünk működtetésében, és arra kényszerítve bennünket, hogy újra a nemzetközi igazságtételi fórumhoz forduljunk.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

Tisztelettel kérem, hogy csak akkor küldjenek vagy küldessenek (előzetes tájékoztatás és megegyezés) után rendőri jelenlétet egyházközségeinkbe, ha tényleges veszély áll fenn, és ha mi ezt kérjük vagy igényeljük. Ne a rendőrök jelenlétéből kelljen találgatva egy esetleges veszélyre következtetnünk vagy annak látszatát belenyugvásunkkal igazolnunk.

Kérjük, inkább munkálkodjanak azon, hogy egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség visszakapja alkotmánysértő módon elvett egyházi státuszát, továbbá ne akadályozzák hitvalló szolgálatában, s mihamarabb bocsássák rendelkezésünkre jogos követeléseinket, hogy munkánkat zökkenőmentesen  végezhessük.

Természetesen megrendít és felháborít a Jacques Hamel atya elleni embertelen támadás. Elítélem ezt a terrorakciót, és mindazt, ami az elmúlt években Belgiumban, Franciaországban, Németországban vagy Európán kívül, például Szíriában, Irakban és egyéb érintett országokban radikális iszlamisták által megtörtént. Nem gondolom azonban, hogy mindez az iszlám vallás számlájára írható.  Azt sem képzelem, hogy azok, akik az ehhez hasonló akciók elől menekülnek hazájukból, veszélyt jelentenének az erősebb, fejlettebb országok számára. Nem hiszem, hogy a határainkhoz átvonulási szándékkal érkezők bármiben veszélyeztetnék hitünket, érdekeinket és biztonságunkat.

Egyházunk hitvallásához tartozik, hogy a Szentírás útmutatását követve, törekedjünk a hozzánk érkező, menedéket kérő vagy csupán vágyott céljaik felé tájékozódó menekülteket is tisztességes európai módon ellátni, segíteni, és békén továbbengedni. Sajnálom, hogy az elmúlt két hónapban a déli országhatárnál végzett ilyen irányú tevékenységünkben  jelenleg hatóságaink megakadályoznak bennünket.

Tisztelt Balog Zoltán miniszter úr!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

A sok ezer protestáns hívő által naponta forgatott Útmutató mai igéivel, és a hozzájuk csatolt gondolatokkal zárom levelemet.

„[Az Úr] igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek hát a jövevényt.” (5Móz 10,18-19)

„Jövevény voltam, és befogadtatok.” (Mt 25,35)

Úrjézus Krisztus te magad is menekült voltál. Könyörgünk mindazokért, akik az üldöztetés vagy a nyomor elől menekülnek. Légy közel hozzájuk, őrizd meg őket, és mutasd meg nekik a helyet, ahol menedékre és reménységre találnak. Könyörgünk mindnyájunkért, akik menekültekért felelősséget vállalunk, ahogyan azt a felebarátainkkal parancsod szerint meg is kell tennünk. Adj bátorságot, hogy a tőled jövő szeretet szavával és cselekedetével fogadjuk őket. Imádkozunk kormányunkért, hogy ajtót nyisson azok előtt az idegenek előtt, akiknek segítségre és biztonságos helyre van szükségük ahhoz, hogy az életüket újjáépítsék. (AZ EVANGÉLIKUS ALIANSZ IMÁJA)

Az idézett bibliai üzenetet és gondolatokat a magam és egyházam nevében is, szívből vállalom és vallom.

Tisztelettel:

Iványi Gábor

evangéliumi testvérközösség

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címke: , , , , | 160 Comments »

Two professors (Két professzor)

Posted by karoligaspar - augusztus 1, 2016

Szegedy-Maszák Mihály akadémikus

“fehérek közt egy európai…”

 

KuSza prof

KUSZA

Írta: Filológus

73 éves korában meghalt Szegedy-Maszák Mihály. Nemes vonású arca, karcsú eleganciája jól illett a MTA  testületének és épületének  szellemiségéhez. Úgy nézett ki, ahogy egy tudóst elképzel az ember, és az is volt csakugyan: tudós, mély erudícióval, szilárd ízléssel, biztos stílusérzékkel és megvesztegethetetlen kritikusi vénával. 1966-ban  végzett magyar-angol szakon, utána Cambridge-ben folytatta tanulmányait. Kitűnően beszélt angolul, franciául, egészen jól németül, méltón képviselte a magyar tudományosságot nemzetközi konferenciákon és vendégprofesszorként az USA-ban, Tanítványok hosszú sorát hagyva magára. Egy volt tanítványa ezt mondta róla: “Mindenhez értett, és soha nem erőszakolta az ízlését senkire – nyitott volt, érdeklődő, kultúrahabzsoló, nagyon eredeti gondolkodó. Kedves volt, jó volt, ironikus és emberi.” Joggal tartozott a MTA tagjai, az akadémikusok sorába. Dobos István azt írta róla nekrológjában: “Nyelvteremtő irodalmár volt. Tárgyszerű értekező beszédmódja kivételesen gazdag a feltételesség árnyalatainak kifejezésében…. Emberi nagyságáról, akik közelről láttuk betegségének az elhatalmasodását, ismételten meggyőződhettünk”.

A címben szereplő másik professzor, Kulcsár-Szabó Ernő még él. Ő is akadémikus, mégpedig Szegedy-Maszák kegyéből, szintén irodalomtudományból, és mindketten reformátusok, de ezzel a hasonlóságokat a két ember között ki is merítettük.

A két ember különbözőbb nem is lehetne. Szegedy-Maszák nemes hagyományokkal rendelkező protestáns családból származik. Nagybátyja, Szegedy-Maszák Aladár a második világháború előtt magas rangú külügyminisztériumi képviselő. Kivételes erkölcsiségét a dachaui koncentrációs tábor is megedzette. A végsőkig kitartott nagy szerelme, a zsidó nagypolgári származású Kornfeld Hanna mellett.  A második világháború után washingtoni nagykövet lett, de a kommunista hatalomátvétel végleg megakasztotta diplomáciai karrierjét. A washingtoni magyar rádióadások munkatársaként élte életét a depresszió  fogságában. Lánya, Szegedy-Maszák Marianne írta meg a történetét, ez két éve magyarul is megjelent, ez irányította az emberek figyelmét a családra.

Szegedy-Maszák nem volt hős ellenálló, de mint minden magára adó értelmiségi, nem állt be az Orbán-tapsoncok közé. Nem úgy mint Kulcsár-Szabó, aki folyton ott forgott körülötte, lesve kegyeit. KUSZA nem válogat, erkölcse és intelligenciája nem lévén, BÁRMILYEN HATALMAT KISZOLGÁL.

Kulcsár-Szabó családi hátteréről nem tudunk szinte semmit. Brutális arcvonásai, a rikító és gagyi ruhadarabok iránti vonzódása, primitív szokásai, pl. látványos berúgásai alacsony születést sejtetnek. Még az akadémiai forrásokban megadott 1950-es születési dátum is gyanús. (Barátai és volt évfolyamtársai szerint már 1947-ben megszületett.) Magyar-német szakon végzett, és járt a bayreuthi és a berlini Humboldt egyetemen, habár nem az irodalomtudományi tanszékeken dolgozott, hanem valami hungarológia-tanszéken, afféle nyelvi lektorátusfélén. Ennek ellenére állandóan úgy mutatja be magát, mint akit a német kollégák egyértelmű tisztelete és nagyrabecsülése övezett. Ennek éppen az ellentéte az igaz. Kulcsár-Szabó nem a németországi irodalomtudományban, hanem a STASI-ban végzett jól megbecsült és megfizetett munkát. Idegen nyelveken, pl. angolul nem beszél, mindent németül olvas. Német nyelvtudásáról csak annyit, hogy  azt gondolja,  mint ezt a MTA-n elmondott előadásában hallottuk tőle, az einzig jelentése: ‘egységes’. A hazai irodalomtudományban igazi hóhérként funkcionált. Nemcsak a most elhunyt Szegedy-Maszákot fúrta meg, hanem a legocsmányabb módon megrágalmazta Horváth Ivánt is. Hogy milyen szellemi szinten áll az akadémikus úr, arról meggyőződhettünk az év áprilisában, amikor a MTA Felolvasó Termében elhangzott előadásában a Semmiért egészen Szabó Lőrinc-verset Kosztolányinak tulajdonította.

Miután mészárszéket rendezett az ELTE BTK-n, megszerezte Kenyeres tanszékét és az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetését, dinasztiát alapított, rossz arcú és tehetségtelen fiát tette meg tanszékvezetői örökösének. De nem volt elég neki az ELTE, kiterjesztette hatalmát a Károlira is. A végtelenül aljas Szabó András segítségével még Szilágyi dékánsága alatt becsempészte későbbi menyét, Hansági Ágnest, aki ott átrendezte a terepasztalt, a tisztességes és nagy tudású református oktatókat kirúgatta – Czunyiné Bertalan Judit becstelen szeretőjének, Tenke rektornak nagyon buzgó segítségével -, és telerakta a Károlit KUSZA embereivel, Mészárossal, az IMO-s Hermannal stb.

KUSZA végtelen tudatlanságával csak becstelensége áll arányban. Úgy lett akadémikus, hogy hosszan könyörgött Szegedy-Maszáknak, vigye őt be valahogy az akadémiára, meghálálja, szövetségese lesz a vén begyöpösödött komcsik ellen. Szegedy-Maszák elegánsan megoldotta KUSZA felvételét. Provokálta az öregeket, főleg Nagy Pétert, aki olyan népszerűtlen volt, hogy az akadémikusok mindig másképp szavaztak, mint ahogy ő javasolta.  Annyira felheccelte őt Kulcsár-Szabó ellen, hogy Nagy Péter kifakadása elegendő szimpátiát keltett a kókler beszavazásához. KUSZA persze, sötét jelleméhez méltón azonnal szembe fordult jótevőjével. Tanítványait fúrta, doktoranduszait lepontozta, majd amikor Kenyeres professzor nyugdíjba vonult, és így az ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének trónja megüresedett, életre-halálra összeveszett vele Kenyeres örökségén. Megkaparintotta az intézetet, elfoglalta a bandájával, és Maszákot száműzte onnan. Így került a Művelődéstörténeti Tanszékre, noha a Magyar Irodalomtudományi Intézet nála lett volna a legjobb kezekben. Onnan KUSZA erőszakos bandája végérvényesen száműzte. Maszákot elszigetelték, a Mädchen für alles Eisemann, Szilágyi Márton, a Zsófia bátyja és Hermann sógora a legelsők közt feküdt KUSZA alá. Ők lettek Woland mester szárnysegédei. A kis doktoranduszok, mint Bengi Laci és később Mona pedig ott sündörögtek, kávét főztek és törték ki a többiek nyakát. Az ELTE egykor híres magyar irodalmi tanszéke ebek harmincadjára jutott: ellepte a csőcselék. Így hálálta meg KUSZA az akadémikusi címet Maszáknak, így váltotta be a neki tett ígéretet.

Ezek után őszintén reméljük, nem KUSZA kívánja mondani a búcsúztatót a kollégák nevében – mint barát és pályatárs – , mert ha ez volna a szándéka, Mihály szelleme meg fog neki jelenni és ki fogja őt ebrudalni a temetésről.

Ezt – lapzártakor – még nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az Élet és Irodalom július 29-i számában a KUSZÁ-hoz rokoni és üzleti kapcsolatokkal is kötődő Szilágyi Zsófia írt nekrológot Szegedy-Maszákról. Szilágyi Zsófia úajbban nagyon belejött a nekrológírásba, emlékszünk Szigethy Lajostól búcsúzó beszédére, amelyben nyílt gúnnyal célozgatott a megboldogult alkoholizmusára. Nem sokkal több jóindulat vezette akkor sem, amikor Szitár Katalintól búcsúzott. Szilágyi Zsófia, akár egy kövér dögkeselyű, a friss hullák fölött köröz, beléjük csíp, harap, és dögszagként dől belőle az aljasság. Azt nem tudja titkolni, hogy az ellenséges tábor prominenseként Szegedy-Maszákhoz semmi köze nem volt, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy “megrendültségről”, “meghatottságról” és “szellemi örökségről” rikácsoljon. KUSZA környezete most sem tagadta meg saját magát: cinikus pofátlanságuknak még a halál sem szab gátat.

Ld. még: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/07/27/szegedy-maszak-mihaly-1943-2016/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , | 81 Comments »

Betty and the Matolcsy gang (Betty és a Matolcsyak)

Posted by jhnnsclvn - július 25, 2016

Betty és a helyi uraságok

Betty és a helyi uraságok

A három jómadár: Betty, Kozma és Páljóska

A három jómadár: Betty, Kozma és Páljóska

Betty a csapatban, amit szétrobbantott

És végül: Betty a csapatban, amit szétrobbantott

Szerző: Lakó Sándor fan

Györgyiné Koncz Judit, vagy ahogy előszeretettel hívatja magát: Betty, ismét hallatott magáról. Osztja az áldást az egész országban, bármerre jár. Kitelve a becsülete a Károli nagykőrösi tanítóképző karán, majd a Károli pesti bölcsészkarán, ahol együtt rombolták szét az egyetemet a Szabó-Ludvig párossal, aztán a szegedi Gál Ferenc Főiskolán, visszatért szülővárosába, eredeti lakhelyére. De nem ám azért, hogy valami jót tegyen velük, hanem, hogy ott is romboljon. Olyan ő, mint egy fordított Mephisto Goethe Faustjából: örökké jóval kecsegtet, de gonosz lelke mindig rosszra tör. Legújabb “hőstettéről” egy kecskeméti zenésztársaság számol be, amelyet sikerült tönkretennie. Az alábbiakban egy olvasónk levelét adjuk közre változtatás nélkül Betty “áldásos” kecskeméti működéséről. – A Szerk.

“Betty” – áldásosnak éppen nem nevezhető – ténykedését megtapasztalta a kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar is. Egy több, mint 10 éves baráti közösséget sikerült szétrombolnia, majd létrehoznia saját “Novum” zenekarát. A módszer már-már mesterinek nevezhető lenne – már amennyire a protekcionizmus, a politika és a közhivatal ilyetén összefonása egyáltalán megérdemli ezt a jelzőt. Betty KLIK-es tankerületi vezetőként nem zavartatta magát, hogy egy civil egyesület elnökeként is funkciót vállaljon. Még hálásak is lehettek az amatőr kamarazenekar főállásban többnyire pedagógus tagjai, akikett jobbnál jobb állásokhoz juttatott. A zenekar csellistáját – aki később az egyesület művészeti vezetője lett – bölcsödei dadusból két lépésben beemelte a zeneiskola gordonkatanárává. A kisegítő iskolában évek óta napközis tanárként tengődő – amúgy brácsaművész diplomával rendelkező – zenésztársának is hirtelen kerekedett szakmai státusz. A korábban vidéki állásban ingázó hegedűtanár pedig a neves Kodály Iskolában kapott – helyben – státuszt. De még arra is gondolt, hogy a zenésztársak közül válasszon rendszergazdát az egyik helyi kollégiumba. Aztán eljött a nagy nap, amikor az elkötelezettekkel megalakította a saját kamarazenekarát. Botrányos körülmények között távozott az egyesület elnöki tisztjéről, miután az egyesületet nem sikerült saját céljainak megvalósítására kihasználnia és az alapító tagok időben felismerték a valódi szándékait. Azóta is az “elkötelezettekkel”, mint a birkanyájjal, mindent elkövet, hogy belülről bomlassza azt a közösséget, amely nélküle azelőtt sok éven át eredményesen működött. Számára nem vonalmérték, hogy ha már távozott az egyesületből, akkor annak vagyontárgyaival elszámoljon. Persze jól szól a Lakó Sándor Kamarazenekar nagybőgője a Novum kamarazenekarban is, még ha Betty amolyan önjelölt autodidakta bőgőművész is. Hogy mekkora a befolyása a kecskeméti városi pályázatok elbírálásánál, azt nem tudni, de a tények magukért beszélnek: a több, mint egy évtizede a város kulturális életében aktívan tevékenykedő és a város áatal évek óta támogatott Lakó Sándor Kamarazenekar 2016-ban egy fillér támogatást sem kapott, a Betty által frissen bejegyzett Novum kamarazenekar 300 ezer Ft-ot kapott nulla múlttal, nulla referenciával.

https://www.facebook.com/Lak%C3%B3-S%C3%A1ndor-Kamarazenekar-497942540227978/

Posted in Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , | 109 Comments »

A Slap in the Face of Public Taste (Ludvig pofonveri a közízlést)

Posted by karoligaspar - július 18, 2016

A giccsgyáros Ludvig

A giccsgyáros Ludvig

Írta: Egy régi károlis
Ludvig, valahányszor írásra adja a fejét, horrorisztikus sokkot okoz minden kulturált írástudónak. Ez őt nem zavarja, műveletlensége tág és mély, akár az óceán, vagy mint a testébe nyíló babiloni kapu. Önbizalma, sőt ZSENITUDATA hasonlóan. Ír tehát, nincs előle biztonságban sem internetes, sem papíralapú felület. De szemben Majakovszkijjal, aki 1912-ben két társával együtt Pofonütjük a közízlést címmel közzétett egy kis kötetet, Ludvig részéről a szándék nem a provokáció. Ludvig komolyan gondolja, hogy amit ír, esztétikai értékkel bíró, szépirodalmi szöveg. Ludvig gyönyörködtetni akarja az olvasót, esztétikai és morális élményt akar neki okozni. Ebből is világos, hogy Ludvignak nagyon komoly intellektuális deficite van. Ennél fogva azt sem fogja fel, hogy neki a Balog Zoltántól a Hold utcai templom padlóján kikunyizott József Attila díj csak rosszat tett. Ezen kétféle ember háborodott fel: akik nem ismerték Ludvig firkálmányait és akik igen. Hozzá kell tennünk, ezt utóbbi csoport felháborodása még erőteljesebb volt.

Nem is foglalkoznánk vele, ha szennycsatornaként nem öntene el mindent. Könyveit nem olvassuk, más sem teszi, könyvbemutatóin alzheimeres anyókák várják a beígért puszedlit, dedikálásakor olyan üresség keletkezik körötte, mint egy bubópestises körül. De Ludvig nem éri be saját könyveivel, hanem a RefLap olvasóit, az ő esztétikai és erkölcsi érzéküket is megtámadja. Csak példaként nézzük meg a 2016. július 3-i számot. A RefLap nem minden számában közölnek Ludvigtól valamit, a július 12-i például mentes tőle. A július 3-iban olvashatunk tőle kritikának álcázott öndícséreteket. Ludvig “adriai nyaralásra készülőben” ír egy Bellyén (???) kiadott könyvecskéről, s nem átallja “kincseskamrakönyv”-nek nevezni. A Szabó-Ludvig házaspár jól tudja, mi a kincs, maguk annyit loptak már, hogy egy adriai panzióra is tellett belőle, itt várják különös ízlésű férfi vendégeiket. Ludvig ezt a vidékies fércművet Isten gyakori emlegetésével egekbe dicséri, a könyvnek látszó tárgyat “megkerülhetetlen és régen várt alapmű”-nek nevezi.

Ludvig a tévémellékletben is könyvről ír, ez az Andrássy útról szól állítólag. Az a Fekete Sas Kiadó adja ki, amelyik nem átallja Ludvig giccseit a magyar nemzetre zúdítani. Ő, a fűzfapoetessza, ellentételezésképpen a kiadó minden förtelmét feldícséri a RefLap mellékletének hatalmas olvasóközönsége előtt. Szemmel láthatólag nem fárasztotta magát a könyv elolvasásával. Talán megint szürkeháj borult a szemére, vagy csak egyszerűen köp a könyvekről beszámolóktól elvárható minimális tisztességre. “Egy sugárút pszichogeográfiája” című írás a szerző senkit se érdeklő pszichopatológiája és ordas műveletlenségének igazolása lesz csupán, nem pedig egy “vibráló sugárút-lélektani könyv”-ről szóló beszámoló.

Az Andrássy útról sok mindent lehetne mesélni, Ludvig nem mond semmit, még az általa egyszerűen “tervezőnek” nevezett Lechnerről és Yblről sem. Valószinű, hogy ki se nyitotta a könyvet. Csak azt tartja fontosnak közölni, hogy ő az anyjával valamikor a Hajós utcában lakott. Ez minden, amit a giccsgyáros meg akar örökíteni. Pedig megemlíthetné, hogy ebben az utcában lakik Hubert Ildikó és férje, Nagy László. Ők Horváth Iván rokonai, akiket ő olyan undorító módon rágalmazni szokta. “Borzasztó, hogy milyen buták ezek a Hubert-lányok!” szokta süvölteni a Reviczky utcai épület folyosóin. Szabó a “komcsi félzsidó” Horváth Ivánt szokta rágalmazni, akinek köszönheti, hogy az ELTÉ-n habilitált a bárgyú konyhanémetséggel előadott idióta szövegével.

Ha nem lenne annyira utálatos, amiket firkál, akár sajnálhatnánk is Ludvigot azért, hogy esztétikai érzék nélkül létrehozott szövegeivel kiröhögteti magát. De ha azokra gondolunk, akiket megrágalmazott, és folyamatosan rágalmaz, akiket meglopott, akiknek ártott, nem sajnáljuk őt, sőt! Undorodunk tőle, undorunk hevessége egyenes arányban áll Ludvig tehetségtelenségével, folyamatosan FOKOZÓDIK!

 

 

 

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke: , , , | 90 Comments »

Intransparent University (Átláthatatlan egyetem)

Posted by jhnnsclvn - július 11, 2016

Károli címer

Közöd?

Közöd?

Szerző: andreaszakacs

Egy egyetemi hallgató fél éve megkérdezte gyakorlatilag az összes felsőoktatási intézményt arról, hogy az állami ösztöndíjas hallgatóktól kérnek-e díjat a jogorvoslati eljárásokban, és ha igen, akkor mennyit és milyen jogszabály alapján. Mindenkitől kapott kielégítő választ, kivéve a Károli Gáspár Református Egyetemet, amely szerint “a Károli Gáspár Református Egyetem nem állami fenntartású intézmény, így az Ön (adatigénylő) által hivatkozott jogszabályok csak korlátozott keretek között érvényesek intézményünkre nézve”. Az Információszabadság Hatóság viszont az általunk segített igénylőnek adott igazat: az állami finanszírozás miatt semmiféle korlátozott érvényességről nincs szó.

A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat. Így szól a felsőoktatásról szóló törvény. Egy hallgatótól ennek ellenére kértek a BME-n díjat az általa megindított jogorvoslatért, amit jogellenesnek gondolt, ezért megkérdezett 53 felsőoktatási intézményt, hogy náluk mi a gyakorlat, és mindenhonnan azt a választ kapta, hogy semmilyen díjat nem kérnek jogorvoslat esetében. Azonban a Károli Gáspár Református Egyetem először nem válaszolt a törvényes határidőben, majd felszólításra azt közölte, hogy ott van a kért adat a neten. Azonban ez a válasz nem lesz elég soha, mert olyan ez kicsit, mintha megkérdeznénk, merre található valami a Föld nevű bolygón, és arra az lenne a válasz, hogy a Föld nevű bolygón. Ezért állandó bírósági és hatósági gyakorlat, hogy ha az adatot internetes eléréssel adja meg egy adatgazda, akkor pontosan a kért adatra mutató linket köteles közölni.

Erre felhívta a figyelmet az okkal kíváncsi hallgató, de erre már részben más tartalmú választ kapott. A reakció szerint a neten továbbra is ott van az adat, egyébként pedig “a Károli Gáspár Református Egyetem nem állami fenntartású intézmény, így az Ön által hivatkozott jogszabályok csak korlátozott keretek között érvényesek intézményünkre nézve”.
Így nem maradt más, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulni, a párbeszéd ezen a ponton nyilván véget ér. Az atlatszo.hu jogászainak segítségével elkészült beadvány érvelése a következő volt.

1. Az egyetem fenntartójától függetlenül közfeladatot lát el, és e minőségében közérdekű adatokat kezel. A felsőoktatási intézmény ugyanis állami elismeréssel jön létre állam által megalkotott törvényi szabályoknak való megfelelés esetén, a felsőoktatási rendszer működtetése állami feladat, ennek a közfeladatnak a megvalósításában vesz részt az állam által elismert intézmény fenntartója. Az Alaptörvény szerint a felsőoktatásban való részvétel képességek alapján alapjog, a felsőoktatási intézmények működését törvénynek kell szabályozniuk. Mindezek alapján nem vitatható, hogy minden államilag elismert egyetem közfeladatot lát el.

2. Ezen túlmenően az egyházi fenntartású egyetem is részesül költségvetési támogatásban. A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház, továbbá a Kormánnyal a felsőoktatási feladatok ellátására megállapodást kötő egyházi felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatói arányában jogosult a fenntartási feladatokhoz biztosított állami támogatásra, továbbá eseti és egyedi támogatásokra. Az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szabályozza a felsőoktatási intézmények normatív állami támogatását, amelynek hatálya az egyházi fenntartású felsőoktatású intézményekre is kiterjed, az intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatív támogatásban is részesülnek.

3. Így kétségtelen, hogy az államilag támogatott finanszírozásban résztvevő hallgatókra vonatkozó jogorvoslati díjakkal kapcsolatos egyetemi szabály a központi költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, hiszen arra vonatkozik, hogy az állami finanszírozásból fedezi-e az egyetem az államilag támogatott hallgató képzése során felmerülő költséget, avagy valamilyen jogcímen külön díjat is kér, s amennyiben erre sor kerül, akkor azt milyen törvényi felhatalmazás alapján teszi.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ismét a transzparencia mellett foglalt állást azzal az indokolással, hogy “a nem állami felsőoktatási intézmények kizárólag a közpénzekkel való gazdálkodásra vonatkozóan kötelesek a nyilvánosság előtt az adatigénylések teljesítésével és a külön törvények szerinti közzététellel számot adni”.

És minden jó, ha a vége jó! 2016. június 27-én meg is küldte a linket az összes díjról az egyetem, amiből úgy tűnik, hogy nem szednek ők sem jogorvoslati díjat. Legalábbis jövőre, mert a link a 2016/17-es tanévre vonatkozik és szeptember 1-étől lesz hatályos. Hogy ezt miért kellett eddig húzni, azt magyarázza meg az, akinek bármi racionális érve van.

M. Tóth Balázs

Forrás: https://oktatas.atlatszo.hu/2016/07/05/az-allamilag-tamogatott-egyhazi-fenntartasu-egyetem-is-koteles-atlathato-lenni/

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , | 71 Comments »

A Criminal Mind in the Accreditation Board (Bűnöző a MAB-ban)

Posted by karoligaspar - július 5, 2016

A MAB-os bűnöző

navraJ2

Írta: Prudens

Breaking News: Szabó András bekerült az Élet és Irodalomba! Na nem irodalomtörténészként, pláne nem irodalomtudósként! Arra a károlis oktatóknak alig van esélyük, annál több a Károliról elüldözötteknek, a Szabó András által megrágalmazott kirúgottaknak. Hovatovább Szabó András aljas üldözése olyasmi, mint egy TÜV-pecsét, minőségbiztosítási igazolás. Akit a Szabó üldöz, hitvány ember nem lehet, akit sátáni aljassággal és kitartással üldöz, az nemcsak kiváló tudós, hanem hitben járó református is. Szabónak, furcsa módon, van minőségérzéke: GYILKOS DÜHBE JÖN TŐLE. A vele egynemű silányságot viszont támogatja, és ezt a fordított minőségérzékét működeteti a MAB csúcsbizottságában, ahová a tájékozatlan és megvezetett Balog Zoltán EMMI-miniszterrel befúratta magát. Az ÉS szerkesztőinek is van minőségérzékük, de nekik a hagyományos: nívótlan írást, bárgyúságot, halandzsát, plágiumot nem közölnek. Így, mióta Kovács Zoltán az ÉS főszerkesztője, sem Szabótól, sem önjelölt költő – valójában giccsőr – feleségétől sem közölnek semmit.

Kenesei István viszont megbecsült szerzője az ÉS-nek, főleg a felsőoktatás mocsaráról ír a maga vitriolosan szellemes és elegáns stílusában. Egyetemek a Rendszerben. Év végi színes hírek című cikkében (ÉS LV/25, 2016. június 24. 5-6. l.) ezt olvassuk: “tudnunk kell. hogy bár a doktori iskolák ügyében valóban a MAB-é a döntő szó, van egy fellebbviteli eljárás is, amelyben a MAB háromtagú Felülvizsgálati Bizottsága (FvB) dönt, rendszerint szakértők véleménye alapján. A három tagot a három tudományterületről választják, és a MAB honlapján nyilvánosan hozzáférhető információk szerint az e doktori iskolát érintő tudományterület (nevezetesen a bölcsészettudományok – a szerző) felelősét a miniszter jelölte. Az illető professzorral kapcsolatban érdekes lehet, hogy korábban (az érintett kar dékánjaként) egy olyan doktori iskolának volt a vezető beosztású törzstagja, amelyet a MAB több, esetenként bírósági üggyé vált szabálytalanság miatt be kellett zárjon. Nyilván csupán véletlen egybeesésnek köszönhető, hogy az a bizonyos doktori iskola 2012. szeptember 30-án szüntette be a működését, az illető professzor pedig  már 2012. november 1-től a MAB FvB tagja lett.”

Bár Kenesei nem nevezi meg, minden tájékozott ember számára világos, hogy Szabó Andrásról van szó, aki több bűncselekményt is elkövetett a Károli BTK dékánjaként az Irodalomtudományi Doktori Iskola körül, ezért szüntették meg az IDI-t. Minderről lehet olvasni a MAB honlapján (2009.10.02-i határozat), a 168 órában , valamint a HVG-ben. Ezek a bűncselekmények azonban nem gátolták meg Balog Zoltán EMMI-minisztert, hogy a bölcsészettudományi doktori iskolák fölötti döntés jogát éppen az okirathamisításon, doktoranduszlopáson és hamis tartalmú fokozat-odaítélések aláírásán rajtakapott Szabó illetéktelen kezébe helyezze.

Kenesei cikkében szerepel továbbá az “egyik vidéki egyetem, melynek doktori képzését sok hányattatás után, más szóval jelentős minőségi problémái miatt a MAB bezáratta”. Segítünk: a Pannon Egyetem nyelvtudományi doktori iskolájáról van szó.  “Az adott tudományszakban ezért jó néhány évig nem volt doktori képzés, az oktatók kiöregedtek vagy szétszéledtek. Érthető, hogy az egyetem mindent igyekezett megtenni, hogy újra legyen doktori iskolája e képzési területen, így hát elkezdett külföldről szerződtetni tanárokat, akiket külföldi állásuk fenntartása mellett betett az alap- és a mesterképzés tanrendjébe is, csak éppen az illetők, ha egyáltalán, csupán rövid turnusokban fordultak meg a városban, hogy összeont kurzusokon tanítsák le tárgyukat – amelyekre aztán vagy voltak jelentkezők, vagy nem, hiszen az órákat angolul tartották meg. Voltak magyar anyanyelvű oktatóik is, akik viszont szintén más országbeli intézményekben voltak teljes állásban alkalmazva”. Hogy neveket is mondjunk – ha már Kenesei ódzkodik ettől -, a magyar oktatók között van pl. Csernicskó István, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Főiskola vezető oktatója. A külföldi oktatókról itt találunk információkat.

Egy kérdésre azonban nincs válasz: mit keres Ulrike Jessner-Schmid, Marjolijn Verspoor és Vincent van Heuven egy Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéken, melynek hallgatói évfolyamonként alig haladják meg az egy tucatot? Viszont ha megnézzük az intézeti névsort, egy másik kérdésre választ kaphatunk. Miért éri meg az egyetemnek (vagy valaki másnak) hat külföldi nyelvész euróban fizetett professzori fizetése? A tanszékvezető neve Navracsics Judit, akit gond nélkül kineveztek professzornak, pedig csak kandidátus. Nem véletlen névazonosság: ő Navracsics Tibor uniós biztos nővére. A drága pénzen megvásárolt külföldi professzorok kvázi-jelenlétére azért van szükség, hogy ő doktori iskola vezetője lehessen. (Egyelőre egy groningeni professzor neve szerepel a kérelmen, de a végső cél Navracsics Judit doktori iskolavezetővé emelése.)

A MAB eleinte kapálózott és arra a szabályra hivatkozott, amely szerint egy embernek CSAK EGY FŐÁLLÁSA LEHET, CSAK EGY DOKTORI ISKOLA SZÁMÍTHATJA TÖRZSTAGJAI SORÁBA. Ezt Magyarországon be is tartják, tehát egy pécsi vagy szegedi professzor nem “taníthat át” Veszprémbe, de egy beregszászi vagy groningeni igen. Keneseit idézzük: “tavaly nyáron nyilvánosságra hozott határozatában részben az oktatók külföldi illetőségére és elkötelezettségére hivatkozva, részben  súlyos minőségi kifogások miatt a doktori iskola megalapítását elutasította … idén januárban az illető egyetemen mégiscsak megindult az új doktori képzés, ráadásul tanév közben”.

A trükkös indítás, a törvények és szabályok kijátszása mögött újfent Szabó András, a megbízhatóan aljas és korrupt figura áll.  A Felülvizsgálati Bizottság volt ugyanis az, amelyik megfúrta a MAB döntését, s mivel a FvB három tagja közül egyedül Szabó András illetékes (????) BTK-s ügyekben, megint az ő enyhén szólva is tisztátalan keze keverte a kártyát

Bizonyára abban reménykedik, hogy Navracsics EU-biztos meghálálja neki becstelenségét. Mi reméljük, hogy hiába reménykedik. Még mindig nem akarjuk elhinni, hogy a becstelenség része a rendszernek, és a rendszer csúcsán, omnipotens helyzetben a magyar felsőoktatás legbutább, legműveletlenebb és legkorruptabb személye, a több minősített bűncselekményen rajtakapott károlis Szabó András áll.

Mert az a tény, hogy Balla Péter rektor saját beosztottjaival, Lajtár István és Ibolya Tibor főügyészekkel hozatott egy Szabó Andrást felmentő határozatot, még nem jelenti azt, hogy Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirathamisítást nem követte el.

Lajtár és Ibolya nélkül Szabó András ma már a börtönben ülne, nem a MAB csúcsbizottságában, a bölcsészettudományok területén hozott döntések egyedüli felelőseként. Valakinek végre fel kellene nyitni Balog Zoltán vaksi szemeit!

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke: , , , | 64 Comments »

Fraternal exhortation (Testvéri intés)

Posted by karoligaspar - június 29, 2016

Reformáció emlékműveÍrta: Józan Református

Svájcban jártam a napokban, egy régi barátom meghívására. Mivel tudja rólam, hogy bár nem vagyok teológus, de nagyon érdekelnek az egyházamban lezajló történések, egy kis baráti társaságot hívott meg, akik nagyon tájékozott és aggódó kérdéseket tettek fel Magyarország jelenlegi politikai helyzetéről és ezzel összefüggésben a MRE állapotáról. Új barátaim úgy nyilatkoztak, aggodalommal töltik el őket azok a hírek, amelyek Orbán és családja, valamint szűk baráti köre  (Tiborcz, Mészáros, Garancsi stb.) sikkasztásairól szólnak, amelyek már több mint köztudottak Nyugat-Európában. Még aggasztóbbnak találták azt, hogy a MRE vezetői támogatják Orbán szélsőséges politikáját. Példának azt említették, hogy a Zsinat jelenlegi lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István palástban áldotta meg a felcsúti stadion gyöpét. Ilyen mértékű szervilizmus elképzelhetetlen lenne Svájcban és más kulturált nyugat-európai országban.

Svájci barátaink azt is megengedhetetlennek tartják, hogy a dunántúli reformátusokat képviselő blog, a reposzt.hu alapítója, a dunántúli egyházkerület főjegyzője, Köntös László rendszeresen “Fidesz-szavazóként” pozicionálja magát, és társaival együtt nyílt fideszes politikai propagandát folytat a blogon.

Ezeknek a jelenségeknek az ad különös aktualitást, hogy 2017-ben lesz a reformáció születésének félezeréves évfordulója. 500 éve írta meg Luther Márton a téziseit, s bár szándéka szerint csak teológiai vitát kívánt kiváltani, egészen más lett a dolog következménye. Ha szóba álltak volna vele más teológiai doktorok, akkor az egész megmaradt volna egy teológiai vita szintjén, Luther pedig egy lábjegyzetet kapott volna az egyháztörténetben. Mivel azonban nem álltak vele szóban, hanem erőszakkal akarták letörni, ő maga is radikalizálódott, egyre több társa akadt, s bekövetkezett az, amitől az egyházvezetők babonásan félnek, a nagy EGYHÁZSZAKADÁS. Aminek számos kulturális és gondolkodásbeli áldásos következménye lett, gondoljunk csak a protestáns etikára, amely olyan gyümölcsözőnek bizonyult a technológiai fejlődés vívmányai által lehetővé tett ipari forradalomban. Persze áldatlan következményei is voltak, a tartományi határokon átnyúló parasztháborúk, melyeket maga Luther sem tudott, bár akart megállítani. Amiből az a tanulság, hogy az ember, bármely kiváló is legyen, csak korlátozottan tudja saját cselekedeteinek távolabbi horizontját belátni, s még kevésbé azokat korlátozni.

Ezt az ünnepséget készíti elő Magyarországon az az emlékbizottság, melynek állandó tagjai a magyarországi és a Kárpát-medencei protestáns egyházak, valamint a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa). Meghívót kaptak Németország, Hollandia, Svájc – a hagyományosan komoly protestáns hagyományokkal rendelkező országok – nagykövetei. Részt vehet a tanácskozásokon a Magyar Katolikus Püspöki Kollégium képviselője is.

Az emlékbizottság elnöke, Orbán Viktor, a Parlamentben megtartott első ülésen kifejtette, hogy a reformáció volt a válasz 500 évvel ezelőtt az akkori Európa egyre mélyülő válságára. A magyarságnak “nemzeti kincset adott”, soha nem jöhetett volna létre “nemzeti életben maradás” a reformáció nélkül. Ezért tehát “önmagunk felé támasztott jogos igény” a születésnap méltó megünneplése. Ezt pedig az államnak és az egyházaknak együttesen kell megtenni, mondta a kormányfő a másik református főméltóság, Kövér László parlamenti elnök és a lelkész-miniszter Balog Zoltán társaságában.

Világos hát, hogy Orbán mint kormányfő saját politikai hatalmát akarja legitimáltatni a félévezredes évforduló országos és nemzetközi megünnepeltetésével. Márpedig ha van valami, ami ELLENTÉTES A PROTESTÁNS ERKÖLCSISÉGGEL, AZ A FIDESZ-KORMÁNY KORRUPT POLITIKÁJA.

Svájci barátainkat különösen meglepte az a tény, hogy az állítólag református reposzt.hu valósággal ünnepelte Orbán fiát, Orbán Gáspárt, a Felház nevű new age-es szekta egyik vezetőjét.

Barátaim azt is tudják, hogy a MRE-n belül egyesek, a lett példán felbátorodva meg akarják szüntetni a női lelkészséget. Arra kértek, hogy fordítsam le a reposzt-hu néhány kommentjét, mindenekelőtt Nagy Gergely hozzászólását. Megtettem. Meglepődtem, hogy a svájciak ennyire tájékozottak. Kiderült, hogy hollandiai  magyar lelkészekkel konzultáltak erről a kérdésről, tőlük származik az információk jó része is. Engem azért kérdeztek meg, hogy ellenőrizzék az adatokat. Felhatalmaztak annak az üzenetnek az átadására, hogy ha a MRE a továbbiakban is ennyire elvtelen módon kiszolgálja Orbán becstelen politikáját, NEM HAJLANDÓK RÉSZT VENNI A MAGYAROKKAL KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSEKEN ÉS NYILVÁNOS KÖZLEMÉNYBEN HATÁROLÓDNAK EL A A MRE-TŐL.

Ezt most megtettem. Sapienti sat.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címke: , , | 70 Comments »

Towards the fundamentalism (A fundamentalizmus irányába)

Posted by karoligaspar - június 21, 2016

református papnők

Írta: Református Identitás

Pár éve működik a reposzt.hu nevű blog, a dunántúli református egyházkerülethez tartozó papok és papnék írják, alapította Köntös László, a kerület főjegyzője. Akik írják, riasztó műveletlenséggel, a helyesírási szabályok semmibe vételével, roppantul büszkék rá, már a névjegyükre is felírják. Szerintük a blog “ismert és elismert”, no ez nem egészen így van. Az “elismert”-ségről annyit csak, hogy a dunántúli püspök, Steinbach József látványosan elkerüli még a tájékát is, nem ír bele, és nem is kommentel. Gyakran kommentel viszont Bogárdi Szabó István zsinati elnök, néha még riasztóan faragatlan humorát is megcsillantja a női altestek működésének vonatkozásában. Köntös minden kommentjére szervilisen bókol neki. Nos, ebből annyi mindenesetre világos, hogy Köntös, a MRE legsötétebb intrikusa, valamire készül. A reposzt.hu fő célja, hogy a MRE-ben előkészítsen egy gyökeres fundamentalista fordulatot. A többiek, akik bárgyúságokat firkálnak fociról meg egyébről, biodíszletként funkcionálnak ehhez. Az ismert jelző helyes, ismert a blog, mint egy primitív élclap, amibe kulturált ember csak röhögés céljából tekint bele.

A reposzt vezetőjének, Köntösnek fő ellensége a “balliberális” tábor, ebből személyenként is meg-megtámad egyeseket. De miután a magyarok közül egyik-másik észrevette a kést a hátában és visszaszólt – legutóbb Kamarás István akadémiai doktor – Köntös újabban távolabbi ellenségeket pécézett ki magának. Merkel asszonyt és Jürgen Habermast nyugodtan lehülyézheti, gondolja ő, azok aligha fogják olvasni a reposztot. De persze mindez csak a szórakoztató és elzsongító előkészület.

Az első igazi fundamentalista csapás a blogon akkor következett be, amikor a lettországi evangélikusok zsinata úgy döntött, nem engedélyezik tovább a nők lelkészi szolgálatát. A zsinat tagjainak 77%-a a nők kizárása mellett döntött, csak 22%-uk volt ellene, néhányan tartózkodtak. Jakab Bálint írt egy posztot a reposzt-hun erről, s bár zavaros írásmódjával leplezni igyekezett, nagyon is kilógott a lóláb, hogy mennyire tetszik neki ez a fordulat. Hogy éppen Jakab Bálint írta ezt a bárgyú aljasságot, az sem véletlen. Nemrég majdnem száz millióért építettek tornyot a szombathelyi pap templomára, annak avatásán Balog, az EMMI miniszter és Bogárdi kebelbarátja is megjelent. Nyilván akkor beszélték meg ezt az akciót, mivel áldott Orbán testvér azt akarja, hogy az ötszáz éves évfordulóra teljesen visszaálljon a kálvinista egyház az alapvonalra. Orbán és a három főméltóság másik kálvinista tagja, Kövér László vissza akarja alakítani, a szó eredeti értelmében reformálni a Magyar Református Egyházat a félévezredes évforduló tiszteletére. Ennek a gyalázatos szándéknak első lépése az lenne, hogy kiűzik a nőket a szószékről, visszazavarják őket unokákat szülni, ahogy Kövér testvér szokta követelni. A buta Jakab rögtön teljesítette a parancsot, Köntös pedig kezét dörzsölve tette fel a posztot a blogjára.

A németek egyébként nagyon helytelenítették a lettországi zsinat lépését. Nem véletlen, a német egyházban nagyon is megbecsülik a nőket. Nem olyan régen, 2009 október 28-án Margot Käβmann püspökasszonyt Németország Evangélikus Egyháza zsinati elnökévé választották. Történelmi jelentőségű esemény volt. Ekkor az EKD Zsinat világi elnökének tisztét is nő töltötte be, Katrin Göring-Eckardt parlamenti képviselőnő személyében. Nyilván meglesz ennek a bőjtje, a németek elzárják a pénzcsapot, de ez tényleg a lettek baja. Hogy a MRE mit kapna a németektől, ha követnék a letteket, ki lehet találni, de Köntöst, aki rendszeresen rágalmazza a protestáns lelkészlány Merkelt a blogján, ez nyilván nem zavarná.

A reposzton viszont kitört a téboly, a fundamentalisták diadalmaskodtak. Nagy Gergelyt “rendkívüli örömmel tölti el” Jakab írása, és ünnepli a letteket, akik szerinte “biblikus döntést” hoztak, hiszen “egyetlenegy bibliai igét, illetve parancsot sem lehet a női lelkészség mellett felhozni.”

Jakab önhitten összefoglalja a vitát, ez a szerencsétlen gyengeelméjű tényleg azt gondolja, valami intellektuálisat sikerült írnia.

Köntös mintha maga is megriadna a saját blogján kialakult vihartól. Figyelmezteti Nagy Gergelyt, hogy “a nyilvánosság kétélű fegyver”, az ilyen “témák megvitatására ez a felület nem alkalmas”.

Pecsuk felveszi a harcot a “hímsoviniszta újszövetségi exegézis” ellen. (A mi teológiai érvelésünk megegyezik Pecsukéval, azért nem fárasztjuk olvasóinkat annak kifejtésével.)

De a fundamentalista őrjöngést, elsősorban a véresszájú Nagy Gergelyt már nem lehet megfékezni. Primitív brutalitással, mint egy elszabadult hajóágyú támad azoknak, akik nem értenek azzal egyet, hogy most azonnal ebrudaljanak ki minden nőt az egyházi szolgálatból. Pecsuknak egyenesen megüzeni, hogy “ilyen gyerekes hozzáállással nem lehet teológiai kérdéseket” tárgyalni.

Saját jogán szól hozzá Köves Gyopár, a Jakab felesége a témához. Miután tisztázza, hogy náluk a családban érvényes “az asszonynak feje a férfi”, egy fej alatti testrész illetlen hangoskodásával teremti le a hozzászóló lelkésznőket, akik csakugyan csak nyöszörögni tudtak, de a férfiakat is kiosztja, “übermensch típusú férfirasszizmusról” szól, amely “vulgárteológiai érvekkel” operál. Aztán kinyilatkoztatja a Gyopár azt is, hogy a nők is “istenképűek”, ami elég furcsa metafora egy fej (az ugyanis a férfiú lenne) alatti testrész részéről. Miután pedig az Istenhegyi kupleráj és egyéb ordenáré vallási giccsek írójaként (és pont!) nem hajlandó vitatkozni, a kommentálást is letiltja posztja alatt. Imígyen szóla tehát Gyopár prófétanő, aki Debórát, Annát és Huldát is árnyékba borítja.

Mindezenközben a civilizált világ és a kulturált protestánsok is gondolnak valamit erről. Az evangélikusok június 17-én a Deák téri templom előtt flasmobbal tiltakoztak a lettországi döntés ellen. Luther-kabátba öltözött férfiak és nők fogták egymás kezét.

A reposzt törzsközönsége persze nem tartozik sem a civilizált világhoz, sem a kulturált protestánsok köréhez. De most valami ott is megmozdult. A kommentekből világos, hogy még ez a kör sem hajlandó visszamenni az időben a kert végi árnyékszékhez és a genfi máglyákhoz. Mintha túl gyorsan sült volna el a gyilkos fegyver, túl gyorsan szabadult volna ki a gonosz szellem a palackból. Talán mégis van remény: a magyar reformátusok, még a dunántúliak sem követik ész és erkölcs nélkül  az egyházba befurakodott politikai percemberkéket, Köntöst és Bogárdit Orbán politikájának gátlástalan és szervilis kiszolgálásában. Talán felfogták: ez az út a magyarországi reformátusság megszégyenüléséhez és szétszóratásához vezet.

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | 42 Comments »

 
Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 591 követőhöz