Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Demolition of our national cultural heritage (Nemzeti kulturális örökségünk szétverése)

Posted by jhnnsclvn - október 21, 2016

A református és hangsúlyozottan nemzeti Orbán csak retorikailag demonstrálja szembenállását a nyugati liberális ideológiával. A gyakorlatban a nyugati liberális tőke politikai szövetségese. Nemzeti kulturális örökségünk szétverésében is szívesen támaszkodik rájuk, mint ezt a Népszabadság és korábban az Origo közös erővel történt szétverése is bizonyítja. Az előbbihez a német kormány cinkos asszisztálására volt szükség, az utóbbiban az osztrákokéra. Sógorok, nem ezt vártuk tőletek! Ti is kettős szájjal beszéltek, mint Orbán. Kulturális örökségünk szétverése ellen a jobb- és baloldali ellenzék egyaránt tiltakozik. – A szerkesztőség

kulturalis-orokseg

Szerző: Hegyi Gyula

A liberális médiacsapda

A patinás, hosszú évtizedekre visszatekintő napilapok a nemzeti kulturális örökség részei

Elsivárodó világunkban megindító látni azt a szolidaritást, amelyet némely jobboldali újságírók és szerkesztőségi műhelyek mutatnak a Népszabadság munkatársai iránt. Egy egészséges társadalomban az újságírás hivatás, amelynek művelői politikai nézetkülönbségeik ellenére ugyanúgy szakmai szolidaritást éreznek egymás iránt, mint mondjuk az orvosok. Minél elszórtabban gondolkodnak így nálunk, annál jobban meg kell becsülni a tisztességes keveseket. A baloldalinak nevezett, de inkább liberálisnak mondható lap közösségét kétszeresen is súlyos sérelem érte. Politikai okokból verték szét – lényegében tiltották be – a műhelyüket, és ráadásul munkavállalóként is megalázták őket. Az a szakmabeli, aki ezt szó nélkül lenyeli, megérdemli, hogy egyszer maga is ilyen sorsra jusson.

A nyilvánosságra került részletek alapján sokan gyanakodtak arra (e sorok íróját is beleértve), hogy a Népszabadság betiltását a Fidesz vezetősége, feltehetően maga Orbán Viktor rendelte el. Sajnos kevesebb szó esik a magyar közéletben arról, hogy a Mediaworks mégiscsak magáncég, tulajdonosa egy osztrák milliomos. Annak az Ausztriának a dúsgazdag polgára, amelynek kormánya és közvéleménye éles kritikával illeti a diktatúrába forduló magyarországi állapotokat. Az eset kísértetiesen hasonlít ahhoz, amikor a Deutsche Telekom magyarországi cége ugyancsak politikai okokból, nyilvánvalóan a Fidesz utasítására bocsátotta el az Origó főszerkesztőjét. A cég anyavállalata közel áll a német kormányhoz, de ez utóbbi részéről senkinek sem jutott eszébe, hogy érdemben kiálljon a magyar sajtószabadság mellett.

„Sunday speeches, monday talks” – szokták mondani, ha a hangzatos vasárnapi szónoklatokkal ellentétesek a hétfői, konkrét nyilatkozatok. A nyugati politikusok szeretnek szép szavakat mondani a demokrácia kívánatos voltáról a kelet-európai országokban, de azért nem bánják, ha a cégeik előnyt húznak az ottani diktatórikus állapotokból. A szegényebb, elmaradottabb országokba érkező nyugati tőke szükség esetén igyekszik tiszteletben tartani a helyi demokratikus jogokat. De ha ilyenek nincsenek, akkor minden lelkiismeret-furdalás nélkül kihasználja a helyzetet.

A magyar újságíróknak nem volna szabad csodálkozniuk ezen, hiszen nagyjából hasonló történt több százezer munkavállalóval a rendszerváltozás után privatizált munkahelyeken. A külföldi tőkés – ritka kivételtől eltekintve – vastagon kihasználta, hogy saját anyaországával szemben nálunk nincsenek szakszervezetek, és a munkavállalói jogokat félre lehet söpörni. Sok olyan újságíró veszíti el most a munkáját, aki annak idején maga is avíttnak, a szabad versenyt akadályozónak ítélte a szakszervezeti mozgalmat. A nyugati demokráciák akkor sem álltak ki a magyarországi szakszervezeti jogok mellett, elfogadták, hogy cégeik félgyarmati módszereket vezessenek be a kelet-európai leányvállalatoknál. Végső soron persze minden nemzet maga felel a sorsáért, és a magyar demokrácia jövője is alapvetően rajtunk múlik.

A Népszabadság betiltása kapcsán gazdaságinak álcázott magyarázkodások is elhangzottak. Ezeket sokan és világosan megcáfolták már. Legkézenfekvőbb cáfolat, hogy ha a laptól a vesztesége miatt kellene megszabadulni, akkor a tulajdonos érdeke annak eladása volna. A lap megjelentetésének azonnali leállítása arra utal, hogy a cél az ellenzéki újság elhallgattatása, és nem az üzleti veszteség csökkentése volt. De a nyomtatott politikai napilapok esetében amúgy is ostobaság elvárni azt, hogy az újságot kizárólag a vásárlói és előfizetői tartsák el. Ez ugyanolyan lenne, mintha valaki azt szorgalmazná, hogy a politikai pártokat és a választási kampányokat kizárólag a párttagdíjakból lehessen fedezni. Sajátos módon a napilapok veszteségeit felrovó politikusoknak eszükbe sem jut, hogy visszafizessék az állami költségvetésnek a pártjuk, alapítványuk, frakciójuk, kampánygépezetük számára kifizetett százmilliókat.

Az Egyesült Államokban, amely a szabad verseny elvére épül, a napilapok bevételeinek átlagosan 20 százaléka származik az eladott és előfizetett példányokból. A többit részben a hirdetések, részben a kiadó egyéb bevételei fedezik. Ugyanis a komoly kiadók számára presztízskérdés egy tekintélyes napilap megjelentetése. És hosszabb távon üzleti érdek is, hiszen egy jó újság szellemi és politikai tekintélye átsugárzik a kiadó egyéb termékeire, sőt a tulajdonosának társadalmi státusára is. Legalábbis olyan országokban, amelyek a polgári tekintély, és nem parancsuralom elve alapján működnek.

Ma már kevesen emlékeznek rá, de a rendszerváltás táján Magyarországon is elhangzott az a javaslat, hogy a négy országos politikai napilap kapjon költségvetési támogatást önállósága megőrzésére. Ez a modell Svédországban a mai napig kiválóan működik, és biztosítani tudja, hogy legyenek a különböző politikai irányzatokat megjelenítő, de ugyanakkor a pártoktól független újságok. Egy lap politikai irányultsága ugyanis jó esetben nem jelenti azt, hogy kritika nélkül támogatnia kell a nézeteihez közelálló párt minden döntését. A patinás, hosszú évtizedekre visszatekintő napilapok ráadásul ugyanúgy részei egy nemzet kulturális örökségének, mint a színházak, egyetemek, utcai emlékművek, amelyek költségvetési támogatását szerencsére még nem szokás vitatni. Talán mondani sem kell, hogy a négy politikai napilap önállóságának megteremtésére szolgáló terveket annak idején éppen a liberálisok vetették el, a mindenható szabad piacra hivatkozva.

A sors kegyetlen bosszúja, hogy az illiberálisnak is nevezett sötét, antidemokratikus politikai erők szinte mindenütt az agyonliberalizált szabad piacnak köszönhetik előretörésüket. A brexitre sohasem került volna sor, ha a kizárólag üzleti alapon működő, részben külföldi tulajdonban levő, a felelős újságírással nyíltan szakító tömeglapok nem uszítanak évtizedeken át az Európai Unió és a magunkfajta kelet-euró­paiak ellen. A Közép-európai Egyetemen (CEU) néhány napja egy neves amerikai professzor és médiakutató, Viktor Pickard tartott kiváló elő­adást ezzel a címmel: Donald Trump az elüzletiesedett média terméke. Hosszan és meggyőzően beszélt arról, hogy a média totális kiszolgáltatása a nyers üzleti érdeknek hogyan vezet szükségszerűen a demagógok előretöréséhez és a demokrácia meggyengítéséhez. Bizarr volt látni a teremben azokat az egykori SZDSZ-es médiapolitikusokat, akik annak idején ránk is ezt a szabad piaci modellt erőltették. (Az akkori Fidesszel szoros szövetségben.)

Orbán Viktor szívesen beszél a hazai vállalkozók támogatásáról és a külföldi tőkével szembeni fellépésről. Ehhez mérten elég különös, hogy mind az Origót, mind a Népszabadságot egy-egy nyugati cég segítségével herélte ki, illetve tiltatta be. Biztosak lehetünk benne, hogy az osztrák és a német tulajdonosok nem puszta szívességből követték Orbán utasításait. És kormányaik sem ingyen hunynak szemet azért, hogy cégeik Kelet-Európában nyíltan szembemennek a Berlinben és Brüsszelben ismételgetett, demokratikus szövegeléssel. A Fidesz-kormány velünk, adófizetőkkel fizetteti meg ezt a piszkos alkut is.

A történelem kerekét nem lehet visszaforgatni. De hasznos lenne, ha az Orbán-kormány minden ellenzője egyetértene abban, hogy a korlátlan állami kontroll és a korlátlan szabad piac egyaránt ellentétes a valódi demokráciával. Minél több, a kormánytól és a külföldi tőkétől egyaránt független hazai vállalkozásra, szellemi műhelyre, nonprofit médiumra volna szükségünk a demokratikus közélet lassú újjáépítéséhez. Valóban szabadon választani csak ott lehet, ahol mindenkinek lehetősége van a sokoldalú tájékozódásra, a többszínű médiához való hozzáférésre. Ennek leg­alább részbeni támogatása ugyanúgy közösségi feladat, mint például a közoktatás finanszírozása.

Forrás: http://mno.hu/velemeny/a-liberalis-mediacsapda-1366930

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címke: , , , | 43 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Posted by jhnnsclvn - október 16, 2016

Sometimes attorneys die early 6. (Néha az ügyészek is korán halnak… 6.)

Szerző: Kisjogász

A 2009. március 27-én egyhangúlag odaítélt 4 fokozat közül 3-at az EDHT 2009. szeptember 3-án ugyancsak egyhangúlag visszavont. Ugyanazok, akik szemrebbenés nélkül szavazatukkal szentesítették a 3 PhD-csalást, 5 hónappal később szemrebbenés nélkül úgy tesznek, mintha ez meg se történt volna. Egy kivétel akadt, dr. Tanka Endre professzor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ügynek az érintett doktori iskolán messze túlmutató következményei vannak, amelyek az egész egyetemet érintik. A másik jogász, Domokos Andrea az érintett Szabó András elnök helyett skrupulus nélkül levezeti a szavazást. A legnagyobb PhD-csalást elnöklő Eisemannak (ő elnökölte Mészáros el nem készült dolgozatának nyilvános vitáját és értékelte 100%-ra! – A szerk.) már a szavazás előtt büdös lesz a levegő, sietősen távozik. De beül helyette a felsőoktatás történetének legnagyobb csalója, Pethő Sándor, aki hamis, nemlétező idegennyelvű cikkek fiktív listájával szerzett magának professzori címet, és máris ki van a létszám.

A visszavonó határozatot ugyanúgy Szabó András elnök és dr. Vanó Renáta írta alá, mint a fokozatokat odaítélő hamis tartalmú határozatokat. Vanó maga is jogász, tudhatta, hogy amit elkövet, az bűncselekmény. A csalás után ő éppúgy megdicsőült, mint Szabó. Ő ma az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztályának vezetője. A MAB-ot átverő, majd a MAB által lebuktatott Szabó pedig ma már a MAB tótumfaktuma Balog Zoltán akaratából.

Figyelemre méltó Németh Dávid HTK-s professzor farizeusi megjegyzése (EDHT-hat. 2.oldal 4. bek.). Ő ti. panaszkodik, hogy a fokozat odaítéléséhez nem állt rendelkezésre elegendő információ. Ez nettó hazugság. Mészáros kamu-védése 2009. március 26-án volt. Németh Dávid – a többiekkel együtt – már másnap megszavazta Mészáros (akkor még Márton, később Szegeden már István) részére a doktori fokozatot, abban a tudatban, hogy ez aznap, azaz március 27-én lett felterjesztve, mégpedig nem az Irodalomtudományi Doktori Iskola, hanem Demes-Kőfalusi Krisztina titkárnő által. Ha ez nem elegendő információ arra, hogy csalás történt, de minimum gyanús az ügy, akkor semmi sem az. Németh Dávid professzorról csak a szakállas vicc jut ezután majd mindig eszünkbe: Aki kurvának áll, ne csodálkozzon, hogy megb….ák.

A 2009. szeptember 3-i – fokozatokat visszavonó – EDHT-határozat itt olvasható.

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 1

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 2

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

A Szabó-Vanó csalás 2. felvonása _ 3

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/10/16/sometimes-attorneys-die-early-6-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-6/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke: , , | 44 hozzászólás »

Breaking News: The Accreditation Board in András Szabó’s hands (Szabó András lenyúlta a MAB-ot)

Posted by jhnnsclvn - október 8, 2016

A csaló és okirathamisító

A csaló és okirathamisító

A Népszava mai cikke leleplezte Szabó Andrást. A csaló és okirathamisító doktorandusztolvaj, miután a Károli Gáspár Református Egyetemen bűncselekményeivel bebuktatta a Hima Gabriella által alapított és vezetett Irodalomtudományi Doktori Iskolát, Balog Zoltán miniszteren keresztül bebulizta magát a MAB-ba, és mára már teljesen lenyúlta azt. A Felülvizsálati Bizottság, vagyis Szabó András, kvázi felülbírálhatja a MAB plénum döntéseit. Szabó András 2016 februárja óta gyakorlatilag egyedül dönt minden társadalomtudományi és bölcsész akkreditációról, ő a legfelsőbb ítélkező fórum személyesen. A Bizottság elnöke, Falus András akadémikus, ugyanis éppen a bizottság botrányos működése miatt lemondott. Így a 2009-ben csaláson, lopáson, közokirat-hamisításon rajtakapott Szabó András megkaparintotta a MAB-ban a teljhatalmat. Nemcsak a MAB plénum által elutasított veszprémi doktori iskolát akkreditálta egyszemélyben, hanem saját dilettáns, a plénum által sokszor leszavazott multidiszciplináris ún. “doktori iskoláját” is a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Ezek a döntések a szakmaiság ellen, annak megcsúfolásával születtek, amelyekhez most még újabb károlis bűntársat is kapott az egyik kari igazgató személyében. Balog Zoltán a Magyar Akkreditációs Bizottságot kiszolgáltatta egy többszörösen lebukott bűnözőnek, aki a néhai IDI-ben ösztöndíjért, állásért vásárolta vagy – dékáni pozícióból – kollégáitól rabolta a doktoranduszokat, témavezetéseket. A MAB anno határozatban ítélte el tetteit. – A Szerkesztőség

Szerző: Juhász Dániel

Viszlát, szabad felsőoktatás!

Miközben az utóbbi időben a közoktatás botrányos átalakításairól, az ezek miatt kialakult tiltakozó megmozdulásokról szólnak a hírek, a kormányzat a felsőoktatás felett gyakorolt állami kontroll kiterjesztése terén sem tétlenkedik. A kancellári és a konzisztóriumi rendszer bevezetésével megnyirbált egyetemi autonómia mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) szakmai függetlensége is jelentősen csorbult az elmúlt években. A levezényelt személycserék és szervezeti átalakítások következtében a MAB mára lényegében el is veszítette függetlenségét, a kormányzati befolyás a szervezet mindennapi tevékenységében is egyre jobban érezhető – értesült lapunk a bizottság munkájára rálátó, megbízható forrásból.

A MAB, mint a hazai felsőoktatás minőségbiztosítási szerve, már 2011-ben a kabinet kereszttüzébe került, egyik első lépésként a szervezet eredetileg 15 fős plénumának taglétszámát 18 főre emelték; így kerülhetett sor egyebek mellett arra is, hogy a katolikus mellett már a református egyház is delegálhasson valakit a testületbe. Informátorunk szerint ezt Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere – aki református lelkész is – lobbizta ki. Elérte azt is, hogy a bizottság soraiban számára megbízhatónak tartott személyek is megjelenhessenek, akik személyesen informálják őt a szervezet munkájáról.

Lapunk úgy értesült, legutóbb a titkárság bővült egy újabb dolgozóval, akinek a munkatársak előtt is alig titkolt feladata a miniszter rendszeres tájékoztatása. “A miniszter mindent tud a MAB-ban zajló munkáról, ami persze nem is jelentene gondot. A probléma az, hogy nemcsak információt kap, hanem az érintett személyeken keresztül jelentős befolyásra is szert tett, ami a döntések kimenetelére is hatással van” – fogalmazott forrásunk, hozzátéve, hogy a titkárságra kinevezett illető egyben a Károli Gáspár Református Egyetem egyik kari igazgatója is.

Az akkreditációs bizottság weblapján fellelhető információk szerint a református egyház által a MAB plénumába delegált tagja ugyancsak a Károliról való, ahogy a szervezet Felülvizsgálati Bizottságának (FvB) egyik tagja is (őt Balog miniszter delegálta – vagyis Szabó Andrást – a szerk). Az FvB eredetileg három tagból állt, ám két főre redukálódott, miután korábbi elnöke, Falus András (az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem oktatója) idén februárban lemondott tagságáról és elnöki pozíciójáról. Falus indoklásában azt írta, vállalhatatlan és elfogadhatatlan számára, hogy az FvB döntéseit Balog miniszter figyelmen kívül hagyja vagy felülírja. Jelezte azt is, hogy a MAB felülvizsgálati döntéseit megfelelő szakmai kompetencia hiányában “esetenként” nem tudja felvállalni.

Informátorunk szerint az egyik ilyen eset a veszprémi Pannon Egyetem egyik doktori iskolájának akkreditálása volt: a MAB testülete azt kezdetben elutasította, mivel szinte csak külföldi egyetemeken teljes állásban dolgozó oktatókat akartak foglalkoztatni, amit a hazai szabályozások nem tesznek lehetővé, de más, “minőségi” kifogások is akadtak. A doktori iskola később mégis elindult: az FvB felülírta a plénum döntését. A doktori iskolák ügyében ugyanis fellebbviteli eljárás keretében az FvB is döntést hozhat, az érintett tudományterület szakértőinek véleménye alapján. A szóban forgó doktori képzés pedig pont azt a tudományterületet érintette, amelyért Balog miniszter delegáltja (azaz Szabó András – a szerk.) felelős az FvB-ben. Az ügy precedenst teremtett, s mit ad Isten, nem sokkal később a Károli Gáspár Református Egyetemnek is elindult egy addig elutasított doktori iskolája, melynek a lelkészminiszter protezsáltja (azaz Szabó András – a szerk.) lett a vezetője.

Már 2014 elején is felmerült, hogy a kormány irányítása alá akarja vonni a MAB-ot, a humántárca azonban ezt érthető módon cáfolta. Csakhogy az európai felsőoktatás nemzetközi minőségbiztosítási szervezete, az ENQA már 2013 novemberében felfüggesztette a MAB teljes tagságát, s “ellenőrzött” státuszba helyezte, mert a vizsgálatok során nem tudott megfelelni a függetlenségre vonatkozó nemzetközi kritériumoknak. Az ENQA elnökségében komoly aggodalmakat váltott ki, hogy az oktatási hatóságok kényükre-kedvükre megváltoztathatják a MAB döntéseit, és hogy felsőoktatási intézmények MAB-akkreditáció nélkül is kaphatnak működési engedélyt. A tavalyi felülvizsgálatok során a függetlenség tekintetében még mindig csak “lényegi megfelelést” állapított meg az ENQA.

Forrás:  http://nepszava.hu/cikk/1108027l 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke: , , | 110 hozzászólás »

A leopard cannot change its spots (Kutyából nem lesz szalonna)

Posted by karoligaspar - október 2, 2016

Szabó, a sötét gazember

Szabó, a sötét gazember

Írta: Sola scriptura

Bár Szabó András nem leopárd, hanem egy sötét patkány, az angol közmondás sajnos ezzel az elegáns állattal fejezi ki a “kutyából nem lesz szalonna” jelentését. Szabó a MAB Felülvizsgálati Bizottságában ülve is csak azt képes adni, ami a lényege.

Egyszóval ott sem tétlenkedik, napjainkban sem, miközben az egyetemi oktatásból és a bölcskar életéből visszavonták, tudjuk, miért, a professzori fizetését azért rendszeresen utalják neki. Mondhatni, permanens alkotói szabadságon van a Károlin. Egy második professzori fizetést is kap – ezt euróban – révkomáromi ténykedéséért, erről még külön posztban fogunk beszámolni. Szabó 2012 novembere óta a MAB fellebbviteli bizottságának a tagja – Balog emberminiszter ezzel kárpótolta őt azért, hogy bedöntötte a saját egyetemén dékánként és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökeként a saját doktori iskoláját. Tudjuk, nehéz ezt követni, de ez történt. Ráadásul a tájékozatlan Balog akkor javasolta Szabó András delegálását a MAB-ba, amikor a Fővárosi Főügyészségen még javában folyt ellene a büntetőeljárás intellektuális közokirat-hamisítás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Úgy tűnik, Szabó a MAB-ban is folytatja bűnös üzelmeit. Erről számol be Kenesei István professzor az Élet és Irodalom szeptember 22-i számában A felsőoktatás vidám nyara című cikkében. A cikk a felsőoktatás több más anomáliájáról is beszámol, a bűnösök nevét azonban – nem akar bíróság elé állni – elhallgatja. Mivel Szabóét is, a tájékozatlan olvasónak csak az “jön le”, hogy valami nagyon bűzlik a MAB környékén (is), ami, ugye, a felsőoktatás minőségbiztosítási szerve lenne. Már ha nem került volna be Szabó a MAB felülvizsgálati bizottságába, amelynek elvileg az lenne a feladata, hogy az apparátus hibáit korrigálja.

Szabó “áldásos” tevékenysége a MAB 3 tagú Felülvizsgáló Bizottságában azzal kezdődött, hogy Szabó, mint a Bizottság egyetlen bölcsész tagja, jóváhagyta a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskolájának akkreditációs kérelmét, amelyet a MAB testülete elutasított, mivel a törzstagok túlnyomó része külföldi (zömük holland) volt. A Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszék bázisán (tanszékvezető: Navracsics Judit, a hasonnevű Tibor nővére) létrejött konglomerátum törzstagjai természetesen nem járnak a Séd partján, ha járnának, se értené őket az a néhány magyar szakos hallgató. A DI elnöke pillanatnyilag még egy holland, de a vezetés nemsokára átkerül Navracsics Judit kezébe. Minderről egy korábbi posztunkban már beszámoltunk.

Szabó a MAB-ban is nyírja a kollégáit. Ahova ő beteszi a pszoriázisos, ortopéd cipős lábát, ott tisztességes ember nem marad meg. A fél Károlit már kiirtotta, most a MAB van soron. Falus András professzor (a Semmelweis Egyetem oktatója, az MTA rendes tagja) lemondott bizottságbeli tagságáról és elnöki funkciójáról, alighanem a veszprémi ügy miatt, amelyet szakmai vagy észérvekkel megindokolni nem lehetett. Így a bizottságnak már csak két tagja maradt, Szabón kívül Rácz Zoltán fizikus, az MTA rendes tagja. A bizottság ilyen körülmények között nem is működhetne, de mégis megteszi. Az összetételből következően minden bölcsész- és társadalomtudományi döntést Szabó hoz EGYEDÜL.

Kenesei az újonnan kinevezett egyetemi tanárok között talált egy ismerőst, akinek munkahelye csodálatos módon éppen a KRE. A történettudományok professzorának nevét a MAB honlapja az egyszerű érdeklődő számára nem tárja fel, csak annyit, hogy a történettudományok professzora lett, a döntés az E 3335 számot viseli. Tehát kineveztek professzornak egy történészt arra a karra, amelynek Történettudományi Doktori Iskolája csak 7 törzstagot tud felmutatni, azok között is több a túlkoros, mint Kun Miklós vagy Gergely András, vagy nem történész, hanem agrármérnök (borász), mint Csoma Zsigmond, irodalmár, mint Horváth Csaba, vezetője pedig nincsen.

Szabó tehát a MAB-ban is hozza formáját. Intrikál, lobbizik, csereszívességeket tesz, egyszóval szokása szerint nem a szakmaiságot képviseli, hanem saját érdekeit. Professzorságot harcol ki egy károlisnak, hogy formálisan teljesíthessék a Doktori Iskola akkreditációjának személyi feltételeit. Ahogy Kenesei professzor írja: “A történet komikumát az adja, hogy a – korábban a veszprémi doktori iskola fellebbezését elfogadó, majd elnöke lemondása miatt háromból kéttagúvá redukálódott  Felülvizsgáló Bizottságnak a tudományterületileg illetékes tagja (értsd: Szabó András) éppen ennek az érintett egyetemnek a vezető oktatója és (ún. multidiszciplináris) doktori iskolájának törzstagja.”

Kenesei professzor tovább fűzve a gondolatmenetet már a Károli szedett-vedett multidiszciplináris alakulatának sorsát vetíti előre: “Arra gondolni sem merek, hogy az is közrejátszott (Szabó Andrásnak a Pannon Egyetem Doktori Iskoláját illető döntésében), hogy saját egyetemének hasonló ügye évek óta húzódik a MAB eljárásaiban. Persze az is kérdéses, hogy ha a saját egyeteme fellebbez egy döntés ellen, akkor összeférhetetlensége miatt az FvB egyetlen maradék tagja hozza-e meg a döntést.”

Rácz akadémikus fizikusként nyilván nem akar dönteni arról, hogy a Károli fű-fa-virág összegányolt multidiszciplináris Doktori Iskola-tervezete, a törzstagok között bizottsági kollégájával, Szabóval, megfelel-e az akkreditációs kritériumoknak, ha a MAB testületi döntése elutasító volt. A területileg illetékes megmaradt tag – Szabó András maga – pedig nyilván úgy dönt, hogy a Károli multidiszciplináris doktori iskolája minden létező kritériumnak megfelel. Különösen mivel a három program egyikének (az irodalom- és kultúratudományinak) ő nemcsak törzstagja, hanem a vezetője.

Mindebből tökéletesen világos, hogy Szabó András 2012 óta az eredetileg 3 tagú FvB tagjaként, majd, miután Falus akadémikust becstelenségével elkergette, a 2 tagúra redukálódott bizottság egyik feleként korrupt üzelmeket folytat. Szívességet tett az EU biztos Navracsics Tibor nővérének, ennek busás ellentételezése reményében. Közben intézgeti a Károli mocskos Doktori Iskola-ügyeit új professzor kinevezésével. Azt is el fogja intézni bizonyára, hogy ne számítson a túlkorosság a Károli esetében, ne legyen akadály, hogy a Történettudományi DI tagjai között vannak, akik a hamut is mamunak mondják, szakmai kompetenciájuk pedig a 0-hoz konvergál. Végül pedig akkreditálja a  gagyi és vicclapba való, többször elbukott Multidiszciplináris Doktori Iskolát saját magával vezetőként.

Folytatni fogjuk Szabó András legújabb bűncselekményeinek feltárását a jövőben is. Most a MAB FvB-ben elkövetett bűncselekményeiről szóltunk, következő cikkünk egy egészen másfajta bűncselekmény sorozatos elkövetését fogja bemutatni. Amilyen szürke és unalmas oktató és tehetségtelen kutató Szabó András, olyan hihetetlenül kreatív és sokoldalú bűnözőként. Nemrégiben egy egészen másfajta bűncselekményben próbálta ki magát sikeresen, de erről majd később.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: | 86 hozzászólás »

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 25, 2016

András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

még csak osztályvezetőként...

itt még csak osztályvezetőként, de azóta már…

Szerző: Kisjogász

A poszt része a dr. Soltész Miklós tragikusan elhunyt főügyésznek szentelt sorozatunknak, de az eddig háttérbe húzódott címszereplő cselekményének súlya és a mai oktatáspolitikában betöltött pozíciójának fontossága indokolja a külön címben való kiemelését.

A nyomozás adatai és az egyetemi közvélemény szerint Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirat-hamisítást Demes-Kőfalusi Krisztinával cinkosságban követte el. Pedig a kapzsi és korlátolt titkárnő csak a végrehajtó balek szerepét játszotta. A valódi bűntárs dr. Vanó Renáta jogász, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője.

Vanó volt az, aki Szabó András mellett a két csaló, Baranyai Katalin és Mészáros Márton doktori fokozatának odaítéléséről a hamis tartalmú határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet – még a Károli alkalmazottjaként mint minőségbiztosítási referens – aláírta.

Vanónak mint jogásznak von haus aus tudnia kellett, hogy egy titkárnő nem írhat alá hivatalos dokumentumot. Azt is tudnia kellett, hogy egy aznapi védésről (2009. március 26.) nem lehet ugyanaznap, gyakorlatilag a védés ünneplése közben határozatot hozni. Még kevésbé lehet azt a titkárnővel aláíratni és felterjesztetni, és még a felterjesztés napján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanáccsal elfogadtatni. Márpedig a dátumok ezt bizonyítják: 2009. március 27. a titkárnői felterjesztés és az EDHT általi elfogadás dátuma is egyben.

Dr. Vanó Renáta egészen biztosan nem naivitásból működött együtt Szabó Andrással a  bűncselekményben. Ő volt annak az e-mailnek a címzettje, melyet Kőfalusi Krisztina küldött az Országos Doktori Adatbázisba való hamis tartalmú adatok feltöltéséről. Ez arról szól, hogy Szabó András a saját nevére íratta kollégái témavezetéseit, melyet Vanó aggály nélkül végrehajtott. Hogy az adatok hamisak, azt már az egyetemi belső levelezésből tudnia kellett, de legkésőbb a 2009. május 11-i EDHT ülésen elhangzottakból, amelyen részt vett, hangja rögzítésre került a nyomozati anyaghoz csatolt CD-n, és az ülés jegyzőkönyvét, melyben a megtervezett csalásokat az egyetem vezetése gyakorlatilag beismerte, is ő hitelesítette.

A nyomozati iratok 849. és 851. sorszáma alatt rögzített 205/09/RH számon a Károli Rektori Hivatalában iktatott és lepecsételt jegyzőkönyv bizonyítja az intellektuális okirat-hamisítás befejezett bűncselekmény voltát, azaz Szabó András bűnös voltát és ebben dr. Vanó Renáta cinkosságát (a ceruzás kiemelések a nyomozóhatóságtól, a pirosak tőlem származnak – Kj.)

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009. március 27_2

EDHT határozat 2009.03. 27_2

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/andras-szabos-accomplice-szabo-andras-cinkosa/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , | 54 hozzászólás »

Breaking News: One millionth! (Egymilliomodik kattintás!)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 22, 2016

bukarest-universitaet

 

Köszöntjük az egymilliomodik kattintót!

Ma reggel 9 órakor Bukarestből érkezett az egymilliomodik kattintás a blog fennállásának 6 éve és 11 hónapja óta. Bár olvasóink zöme magyarországi, naponta 10-15 országból fogadunk érdeklődőket. Örülünk, hogy tényfeltáró munkánkat ekkora folyamatos érdeklődés kíséri közel hét éve.

Az olvasói igényeket továbbra is igyekszünk magas színvonalon és hitelesen, minél több eddig feltáratlan dokumentum publikálásával kielégíteni. Célunk továbbra is a Károli Gáspár Református Egyetemen történt jogsértések, bűncselekmények, brutális üldözések és megtorlások feltárása és annak bizonyítása, hogy a Református Egyház a jelenlegi politikai hatalommal összefonódva eltussolta ezeket. A Károli Egyetem Állami és Jogtudományi Karán alkalmazott magas rangú jogászok (igazságügyminiszter, legfőbb ügyész helyettese, Fővárosi Főügyészség vezetője, alkotmánybíró és számos más bíró és ügyész) révén a Református Egyház és konkrétan a Károli Gáspár Egyetem masszívan befolyásolja az igazságszolgáltatást, hogy tisztára mosdassák az intézményben bujtatott köztörvényes bűnözőiket, elsősorban Szabó Andrást, aki többszöri leleplezései ellenére még ma is az egyetem professzora.

Kívánunk olvasóinknak további izgalmas olvasmányokat, magunknak pedig továbbra is ilyen sok és még több olvasót!

Boldog jubileumot!

A Szerkesztőség

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , , | 36 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 5 (Néha az ügyészek is korán halnak… 5)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2016

Szerző: Kisjogász

A két feljelentés beérkezése után a Legfőbb Ügyészség az abban foglaltakat megalapozottnak találva az illetékes kerületi rendőrkapitányságnak továbbította az ügyet, amely meg is indította a nyomozást.

A feljelentések címzéséből korábban már kiderült, hogy akkor még nem Polt Bűnpártoló Péter volt a legfőbb ügyész és nem a károlis Lajtár István volt a legfőbb ügyész helyettese, így a nyomozást még 2010. április 19-én elrendelték:

Fővárosi Főügyészség értesítése

Fővárosi Főügyészség értesítése

Balla Pétert szinte már a nyomozás elrendelésével egyidőben, 2010. április 25-én értesítette a rendőrség a feljelentésről, adatszolgáltatást kérve Szabó András és Mészáros Márton magánokirat-hamisítási bűnügyében.

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_1

A rendőrség levele Balla Péternek_2

A rendőrség levele Balla Péternek_2

Balla ügyvédi meghatalmazott útján közölt válasza nem győzhette meg az akkor még függetlennek mondható nyomozó hatóságot, mert a nyomozást meghosszabbították:

Határozat a nyomozási határidő meghosszabbításáról

Határozat a hosszabbításról

A nyomozás lefolytatása során Szabó András bűnügyét a rendőrség súlyosabbnak találta az eredeti minősítésnél. Már nemcsak a magánokirat-hamisítás, hanem a hivatali visszaélés gyanúja is felmerült, ami miatt az ügyet a kerületi rendőrkapitányságról felterjesztették a BRFK-ra:

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

A hivatali visszaélési ügy felterjesztése a BRFK-ra

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/15/sometimes-attorneys-die-early-5-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-5/ 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szabó András | Címke: , , , | 47 hozzászólás »

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentációja)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 11, 2016

Documents to both accusations (A két feljelentés dokumentumentációja)

2016. szeptember 7.

Szerző: Kisjogász

Bár az 1. feljelentés esetén hivatkoztam néhány már publikált dokumentumra, itt most egybegyűjtöm a mellékletek közül a legfontosabbakat: Mészáros Márton azonos dátumú, két egymásnak ellentmondó nyilatkozatát. A Zsengellér-jelentés óta tudjuk, hogy az egyiken feltüntetett iktatószám hamis, nemlétező, a másikon pedig nincs iktatószám.

Alább olvasható Kőfalusi e-mailje Vanó Renátának, mely szerint már napokkal Mészáros kérvénye előtt utasítást adott a doktori adatbázis meghamisítására Szabó András érdekében. Látható, hogy a kérvény utáni napon a Kőfalusi által kiküldött meghívókon Szabó András még nem szerepel Mészáros témavezetőjeként, továbbá az is, hogy a doktori fokozatokat nem hivatalos személy, hanem a titkárnő, Kőfalusi Krisztina terjesztette fel az Egyetemi Doktori Habilitációs Tanácsnak – ráadásul Baranyai Katalin esetében meghamisított pontszámmal -, amit annak elnöke, Szabó András jóvá is hagyott. Nem kifogásolta, hogy a titkárnő döntött a felterjesztésről a Doktori Iskola elnöke helyett!

(A piros színű kiemelések tőlem származnak, az egyéb színűek a nyomozó hatóságtól – Kisjogász.)

MMnyilatkozat

2009.03.09. után Szabó folytassa!

2009.03.09. után Szabó folytassa!

Kőfalusi utasítása Vanónak

Kőfalusi utasítása Vanónak

Meghívón témavezető nem Szabó

Meghívón témavezető nem Szabó

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 1.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Kőfalusi felterjesztése doktori fokozatra 2.oldal

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/07/documents-to-both-accusations-a-ket-feljelentes-dokumentumentacioja/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , , , , , | 77 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 4 (Néha az ügyészek is korán halnak… 4)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 5, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentés 2.

RLBK Feljelentés 1. o.

RLBK Feljelentés 1. oldal

RLBK Feljelentés 2. o.

RLBK Feljelentés 2. oldal

Mivel az oldalak elmosódottak, a szöveget alább olvasóbarát formában is közöljük. – A RLBK szerkesztősége:

Dr. Kovács Tamás

Legfőbb Ügyészség vezetője

1055 Budapest

Markó u. 16.

Bejelentés Demes-Kőfalusi Krisztina ellen többrendbeli közokirathamisítás miatt

 Demes-Kőfalusi Krisztina (D-KK) a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dolgozója az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátoraként 2008. október 30. és 2009. márciusa között több fiktív okirat előállításában vett részt, továbbá okiratokat dátumozott át, tartalmukat megváltoztatta. A Doktori Iskola (DI) elnöke illetve a Doktori Iskola Tanácsa (DIT v. KDT: Kari Doktori Tanács) részére benyújtott nyilatkozatokat, kérvényeket vagy nem iktatta, vagy iktatta, de nem továbbította, ezekről – hatáskörét messze túllépve – látszólag önállóan intézkedett, pl. téma- és témavezetésváltásról, PhD-disszertációk védésre bocsátásáról, házi védéseket vezetett le, vagy ilyenekről fiktív dokumentumokat állított ki – ellentmondó dátumokkal. A doktori iskola vezetőjének tudta és beleegyzése nélkül annak távollétében Doktori Iskolai Tanácsüléseket hívott össze, azokról fiktív jegyzőkönyvet készített – jelenléti ív nélkül –, továbbá határozatokat tartalmazó mellékletekre tett utalást, ám mellékleteket nem készített, mintegy bianco csekket állítva ki a témavezetések későbbi manipulálására. Mindezeken túl a témavezetésekről hamis adatokat küldött az országos doktori adatbázisba. A PhD-védések jegyzőkönyveit utólagosan átírta, a bizottsági tagok létszámát és pontozását megváltoztatva. Az opponensi felkérőleveleket átdátumozta, azokból többféle „hivatalos” változatot készített.

A bejelentésben foglaltak alátámasztása céljából az alábbi dokumentumokat mellékeljük illetve elérhetőségüket megadjuk:

  1. KDT-kivonat-2008. október 30, törvénysértő tartalommal (kettős témavezetést nem írt kötelezően elő a MAB), jelenléti ív hiányzik, feltehetően azért, mert csak a két aláíró, D-KK és a „Hansági Ágnes” álnevet használó Kulcsár-Szabó Ágnes volt jelen; hiányzik a melléklet, amelynek a határozatokat kellene tartalmaznia, feltehetően azért, mert ezeket utólag akarták meghozni. Ezt az ún. ülést D-KK nem felettese, a DI vezetője utasítására hívta össze, mert az nem is tudott róla.
  2. Mészáros Márton 2009.március 9-én kelt nyilatkozata, melyet D-KK se nem iktatott, se nem továbbított a felettesének, a DI vezetőjének.
  3. Mészáros Márton 2009.március 9-i kérvénye, 011/2009/DIT, melynek D-KK a címzettje és végállomása, nem továbbította felettesének; lehetséges az összefüggés a 2008.október 30-i fiktív jegyzőkönyv hiányzó mellékletével: ez lehetett az „utólagos” döntés.
  4. Hima Gabriella DI-vezető kérése DIT-ülés összehívásáról, tárgymegjelöléssel, 3 időpont-opcióval.
  5. Április 6-i DIT-ülés jegyzőkönyve, mely bizonyítja, hogy D-KK nem a megjelölt időpontokra hívta össze az ülést, ráadásul szabálytalanul rövid határidővel (szombat este hétfőn délre) és szelektív értesítésekkel (pl. felettesét nem értesítette az időpont önhatalmú megváltoztatásáról).
  6. D-KK 2009.március 4-i e-mailes utasítása Szabó András nevének feltöltéséről az országos adatbázisba Mészáros Márton neve mellé témavezetőként (www.doktori.hu . (MM a 3.pont szerint ezt csak 5 nappal később, március 9-én kérvényezte!)
  7. D-KK meghívója PhD-védésekre, 2009.március 10. (MM témavezetőjeként ezen nem Szabó neve szerepel, hanem Himáé és Kulcsár-Szabóé.)
  8. EDHT-határozatra előterjesztés a védések eredményeiről: Baranyai Kataliné meghamisítva (88% a ténylegesen elért 75% helyett; 4 tagú bizottság esetén 88% elvileg sem lehetséges, ehhez utólag a bizottság létszámát is meg kellett változtatni, azaz a jegyzőkönyvet átírni).
  9. Házi védések jegyzőkönyveinek átdátumozása, fiktív jelenléti ívek előállítása („…az ad hoc bizottság kapott egy jegyzőkönyvet febr. 25-i dátumozással, de jelenléti ívet nem, illetve a szóbeli meghallgatás helyszínén kapott egy olyan lapot, amely e házivédés jelenléti íve lett volna, azon márc. 25-i dátum szerepel – a jelölt dossziéjában pedig le volt fűzve egy aláírásokkal ellátott jelenléti ív erről a házivédésről, amin szintén márc. 25-i dátum szerepel (ha ez így van, akkor a házivédés egy nappal a márc. 26-i védés előtt volt!, a febr. 25-i jegyzőkönyv pedig legalábbis félrevezetés) – nincs dokumentálva az sem, mikor adta le MM a dolgozatot házivédésre, mennyi idejük volt a háziopponenseknek a dolgozat megismerésére” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).
  10. Opponensi felkérések átdátumozása, több „hivatalos” változat készítése különböző dátumokkal („…(amennyiben ez a dátum megáll) a febr. 25-i házivédés és a márc. 26-i védés közötti egy hónap racionálisan nehezen elegendő a felkérésekre, az opponensi bírálatok elkészítésére, a jelölt válaszára és a meghirdetésre – az ad hoc bizottságnak átadott illetve a jelölt dossziéjában található dokumentumok megintcsak ellentmondóak: a helyszínen (kérésre) megkapott opponensi felkérő levél/levelek dátuma febr. 26., tehát a házivédés „hivatalos” időpontja utáni nap, a dossziéban viszont ugyanazzal a szöveggel és ugyanúgy az EDHT elnöke (Szabó András) jegyzésével és (itt) pecséttel ellátott felkérő levél dátuma febr. 19. – nem beszélve arról, hogy ebben az esetben még a házivédés előtt megtörtént a felkérés, a helyszínen ily módon prezentált dokumentációval kapcsolatban felmerül a tudatos félrevezetés gyanúja” – részlet a MAB ad hoc-bizottságának 2009.június 16-i jelentéséből).

A MAB ad hoc bizottságának 2009. június 16-i jelentése a MAB 2009.évi 6. Ülésének X/2b sz.mellékletét képezi, amely határozat olvasható a neten: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (nem felel meg-re kattintva).

Demes-Kőfalusi Krisztina bűncselekményeiről tudott mind a kari, mind az egyetemi vezetés. A fenti MAB-határozat kifejezetten követeli felelősségre vonását, valamint a bűncselekményekre utasítást adók felelősségre vonását is. Ez a mai napig nem történt meg. Nem véletlenül. Qui prodest? Ezek a bűncselekmények elsősorban MészárosMárton teljesítmény nélkül fokozatot szerezni kívánó tanársegédnek, valamint fiktív témavezetőinek, a Bölcsészettudományi Kar dékánjának, Szabó Andrásnak, helyetteséek, Kulcsár-Szabó Ágnesnek álltak érdekében. Baranyai Katalin teljesítményének utólagos felpontozása pedig Szabó András dékán feleségének. Ennek következtében Demes-Kőfalusi Krisztina megbüntetésére nem került sor, ellenkezőleg, a Dékáni Hivatal vezetőjévé, Szabó András dékán személyi titkárnőjévé lépett elő. Fizetése – fiatal kora és nyelvvizsga hiánya miatt a diplomája visszatartása ellenére – már a DI titkárnőjeként is kiemelkedő volt, 2008/2009-ben nettó 240.000 (180000 + tisztázatlan jogcímen további 60.000). Professzori fizetés – professzori időbeosztással és szabadsággal: ez lehetett az ő motivációja.

Budapest, 2010-03-25

 A Ravasz László Baráti Kör

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/09/01/sometimes-attorneys-die-early-4-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-4/

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , | 129 hozzászólás »

Sometimes attorneys die early 3 (Néha az ügyészek is korán halnak… 3)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 28, 2016

Szerző: Kisjogász

Feljelentések 1.

A károlis botrány a 2009. márciusi PhD csalásokkal vette kezdetét, melyet Szabó András dékán hajtott végre a feleségével és a titkárnőjével. Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus rokonsága, beosztottjai és doktoranduszai is érintettek voltak. A Doktori Iskola akkori vezetője ellenezte a csalásokat és szembement Szabó Andrással, aki a Zsengellér-Jelentés és az ahhoz csatolt dokumetumok szerint már 2008 novemberétől brutálisan fenyegette és üldözte őt. Ennek a történetnek számos részlete és dokumentuma olvasható a http://www.jhnnsclvn.wordpress.com blogon, de jónéhány fontos dokumentum még nem került nyilvánosságra.

2010 márciusában a PhD-csalásokkal kapcsolatban két feljelentés érkezett a Legfőbb Ügyészségre: az egyik Szabó András, a másik Demes-Kőfalusi Krisztina ellen. Ezek nyomán indult meg a nyomozás. Az egyik dokumentumot magánszemély írta alá, a másikat a Ravasz László Baráti Társaság. A magánszemély nem járult hozzá a dokumetum közléséhez, ezért azt kitakarásokkal adjuk közre. Az RLBK hozzájárulását megkaptam. Az alábbi feljelentés mellékletei a jhnnsclvn blogon már nyilvánosságra kerültek: Mészáros Márton nyilatkozatai, MAB-határozat, továbbá: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-nyilvanos-nyomozas-2/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/19/public-enquiry-2-veto-and-revenge-nyilvanos-nyomozas-2-veto-es-valasz/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/20/public-enquiery-4-correspondence-between-hima-and-balla-nyilvanos-nyomozas-4-a-hima-balla-levelezes/.

Feljel_1Feljel_2

https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2016/08/28/sometimes-attorneys-die-early-3-neha-az-ugyeszek-is-koran-halnak-3/

Some content on this page was disabled on August 29, 2016 upon receipt of a valid complaint regarding the publication of private information. You can read more about WordPress.com’s private information policy here:

http://en.support.wordpress.com/private-information/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke: , , | 102 hozzászólás »