Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Bitch of the Blasphemy (A blaszfémia boszorkánya)

Posted by karoligaspar - március 27, 2017

A demens exhibicionista

Írta: Pulchra

Azt gondolnánk, Petrőczi már nem képes meglepni bennünket. Nos, tévedtünk. A Reformátusok Lapjába már régóta nem engedik be a fűzfapoetesszát, csak a tévéműsor mellékletben fejtheti ki súlyosan romboló tevékenységét. Ezt alaposan ki is használja, mint a 2017. március 26-i számban is látható. Először is becsempész két saját verset. Mellettük egy kannabisz bokor látható. De Ludvig nem drogoktól bárgyú – a Teremtő végtelen bölcsességéből ilyen. Ezzel mutat mindannyiunknak elrettentő példát.

Azt gondolhatnánk, a Húsvéti etűdök nevet viselő két idióta zöngemény Krisztusról szól, az ő jeruzsálemi bevonulásáról. De nem! Ludvigról magáról szól a vers, hiszen ő, mint mondja, “virágszombaton születtem’”.  Párhuzamba állítja magát a Mátyás utcai vén cemende Krisztussal – nos, ennél undorítóbb blaszfémiát ki sem lehetne találni. Személyesen merészeli megszólítani az Urat, aki – Ludvig szerint – kézivezérléssel egyengette az ő, a Kárpát-medence legocsmányabb lotyójának az útját.

Még egy párhuzam Krisztussal – neki, mármint Ludvignak, jobban tetszik a rozmaring, mint a pálma. Nos, pálmát a vén nősténygörénynek senki nem akart adni. A József Attila díjat ő kunyizta ki Balog Zoltántól, miután többször fölnyalta a Hold utcai templom padementumát. No nem istenfélelemből, hanem Balognak szóló mérhetetlen szervilizmusból.

Ludvig nem éri be ennyivel, egy másik blaszfémikus firkálmánnyal is pofonüti a közízlést ugyanebben a tévéműsor-újságban. Ezúttal John Donne-ra tette rá mocskos lapátkezét. Megtudjuk, hogy ő “különösen komoly kihívás előtt állt”, de megbirkózott vele. Ludvig szóhasználata szégyent hozna a legocsmányabb Habony-média firkászaira is. Szerencséje, hogy sem intellektusa, sem ízlése nincsen, így ezt észre sem veszi.

Emberi tisztességről, erkölcsről pedig még csak nem is hallott. Azt sem érzékeli tehát, mit művel. Ez a SÚLYOS DEMENCIA előnye, mondhatná Ludvig, ha egyáltalán képes lenne bármilyen (ön)reflexióra.

De mivel erre alkatilag – súlyos kognitív és erkölcsi hiányai miatt – képtelen, a paroxizmusig fokozza az önhitt bárgyúságot: “megerősít bennünket abban, hogy életünk és teremtett valónk sokkal-sokkal Krisztus-közelibb, mint azt a hétköznapokban, a húsvéttól távoli napokban gondolnánk.”

Nos, ez bizonyos emberekre akár igaz is lehet, de semmiképpen nem arra az erkölcstelen némberre, akit a hetvenes években rendőrök távolítottak el a szegedi diákotthonból, mert ott két csecsemő gyereke mellett élt kicsapongó nemi életet, ahogy első férje, a Morvai a bíróság előtt bizonyította.

Ludvig nem ért és nem tanul semmit. Még annyit sem, hogy jobb lenne neki mint Fidesz-bérenc lotyónak csendben maradni. Ehelyett firkál és dicsekszik: saját magát John Donne-hoz és Jézus Krisztushoz hasonlítja.

Mi lesz ennek a bődületes blaszfémiának a büntetése? Megtudjuk, nem olyan sokára. Mi mindenesetre nem cserélnénk sem helyet, sem sorsot, sem agyat Ludviggal. Testet pedig aztán végképp nem.

(A címben szereplő “bitch” szót nem tévesztettük össze a “witch” szóval, csak az alliteráció kedvéért – na meg “kegyeletből” -fordítottuk “boszorkány”-ként, ami jóval szelídebb, mint a valódi jelentés. – A Szerkesztőség)

 

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 12 hozzászólás »

Salami-slicing approach (Szalámitaktika)

Posted by jhnnsclvn - március 20, 2017

Szerző: Kisjogász

Hima a Wistmanwood magántitoksértése miatti feljelentés-kiegészítés másolatát a BRFK nyomozását felügyelő Fővárosi Főügyészségnek is megküldte. Nyilván nem bízott a korrupt és buta rendőrnő, Mákné Portel Melinda alkalmasságában. A Fővárosi Főügyészségtől pár nap múlva választ is kapott. Ebből az derül ki, hogy a Főügyészség azonnal lepasszolta az ügyet a BRFK-nak: csapják hozzá ezt az ügyet is az eddigiekhez és folytassák a nyomozást (Ld. alább az 1. dokumentum).

Részletesebb és beszédesebb a másik válasz, a BRFK határozata az ügy áttételéről, amely a Főügyészség leveléhez képest 50 napot késett (Ld. a 2. dokumentum). Ezen sokat töprenghetett a szerv és nyilván a mögötte álló Fővárosi Főügyészség is, amely a rövid lepasszoló levéllel csak időt kívánt nyerni, míg kitalálja az igazi megoldást a BRFK számára. Ez pedig nem más, mint a brutális üldözéses ügy “leszalámizása”. A Wistmanwoodnak kémkedésre való felbujtása magánlakásban megkoronázta a közérdekű bejelentő üldözésének korábbi bizonyítékait, és bőven elegendő lett volna egy Balla elleni azonnali vádemeléshez. A Balla beosztottjai, Lajtár István és Ibolya Tibor által masszívan befolyásolt Fővárosi Főügyészség ezért arra utasította a BRFK-t, hogy válassza le az új ügyet a közérdekű bejelentő üldözéséről, és tegyen úgy, mintha ennek semmi köze nem lenne a Hima elleni rendkívüli felmondáshoz. Tegyék át a sértett lakóhelye szerinti rendőrkapitányságra és kezeljék elszigetelten a többi sérelemtől. Mintha a magánlakásban történt kémkedés, továbbá a sértett beleegyezése és engedélye nélkül annak lakásán történt kép- és hangfelvétel készítése nem a Károli megbízásából történt volna, hanem a Wistmanwood öncélú magánakciója lenne! A Károliról mint felbujtóról sem a nyomozati iratokban, sem a vádiratban szó sem esik.

Posted in Balla Péter, BRFK, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Wistmanwood | 77 hozzászólás »

The Wistmanwood affair (A Wistmanwood-ügy)

Posted by jhnnsclvn - március 13, 2017

Szerző: Kisjogász

Az alábbi poszt is része Az ügyészek néha korán halnak sorozatnak, amelyben a tragikus sorsú, ám korántsem ártatlan Soltész Miklós főügyész és alszerpap hamarosan színre lép.

Miközben a BRFK-n Bézsenyi Balázs osztályvezető főügyész útmutatásai alapján elvileg folyt a nyomozás Szabó András ellen hivatali visszaélés és Balla Péter ellen közérdekű bejelentő üldözése megalapozott gyanúja miatt, Balla a volt III/I-es operatív igazgató, Földi László cégét bízta meg azzal, hogy kémkedjenek, azaz kandikamerákkal és poloskákkal felvételeket készítsenek az “ellenség” lakásáról és családjáról. Hima erről először az iratok szerint 2012 február 2-án szerzett tudomást a Károli ügyvédjétől, Nagy Gábor Lászlótól munkaügyi pere sokadik tárgyalásán. Nagyon bepöccenhetett, mert még a tudomásszerzés napján kiegészítette a Balla Péter elleni feljelentését a közérdekű bejelentő üldözése ügyében az alább olvasható dokumentum szerint. (Bézsenyi Balázs nevét a lap alján Hima nyilvánvalóan elírta.)

A közérdekű bejelentő üldözése a vérprofi nehézfiúkból álló Wistmanwood megbízásával az alábbi dokumentum értelmében minden kétséget kizáró bizonyosságot nyert, ám – mint később kiderül – sem a megbízó Ballának, sem a magánlakáson kémkedő és magánlakáson a lakásban lakók tudta és beleegyezése nélkül kép- és hanganyagot készítő, magánnyomozói engedéllyel sem rendelkező wistmanwoodos gengszereknek nem lett semmi bajuk. Ez nemcsak a Református Egyház politikai beágyazottságának köszönhető, hanem főként annak, hogy a terheltek, Balla Péter rektor és Szabó András dékán és rektorhelyettes beosztottjai, Lajtár István és Ibolya Tibor ügyészek akkor már a Legfőbb Ügyészség magas pozíciójú alkalmazottai voltak, a szintén Károlin haknizó Trócsányi László pedig igazságügyminiszter (!). Ezek a pozíciók már előrevetítették, hogy a Reformárus Egyházat és egyetemét, a Károlit nem fogják elmarasztalni, bármit tettek a múltban és tesznek a jövőben.

Ibolyát pár héttel később a Fővárosi Főügyészség élére is kinevezték, ami azt jelenti, hogy közvetlenül irányította és ellenőrizte a BRFK nyomozását saját másik munkahelye, a Károli ellen. Kvázi a terhelt nyomozott önmaga ellen és sikálta el saját ügyét! Az ügy a fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek okán többször is visszakerült Ibolyához, ám az érintettségből adódó összeférhetetlenséget Ibolya Tibor, a Fővárosi Főügyészség vezetője egyszer sem jelezte!

feljel_kieg2012-02ww

In the case somebody reports against us to google: The addresses in the document are not private but all of them are those of public offices. Whoever whatever claims: we did not violate the law. – RLBK

Forrás: https://wordpress.com/stats/day/ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com

Posted in Balla Péter, BRFK, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Wistmanwood | Címkézve: , , , | 117 hozzászólás »

La plaisir et la nausée du texte (A szöveg öröme és undora)

Posted by karoligaspar - március 5, 2017

szaboandorludvig-vigyora

Irta: Sola Scriptura

Kézbevéve a Reformátusok Lapjának 2017. március 5-i számát, Roland Barthes híres műve (La plaisir du texte) jut az eszünkbe. Utána pedig mindjárt honfitársáé, Jean-Paul Sartre-é (La nausée). A RefLap friss száma ugyanis különös, sőt, akár perverznek is nevezhető meglepetéssel szolgál olvasóinak.  Az új és a régi  felirat alatt a nemrég elhunyt Szabó Andortól olvashatunk egy rövid, de annál tartalmasabb szöveget. (Eredetileg a Lábam előtt mécses a te igéd. III. Kálvin Kiadó, 1995, 247.) Témája a böjt, amire a mózesi törvények alig utalnak. A heti kétszeri böjtölést csak a farizeusok hozták szokásba. Mint Szabó nagytiszteletű úr rámutat, a böjtölés szokását János vezette be, aki Jézus elődjének tekinthető. “Keresztelő János tanitványai (itt látható, hogy János mozgalma még tartott, amikor Jézusé már kezdett kikristályosodni) a bűnbánattal és a rendszeres imádkozással kötötték egybe böjtölésüket. Talán előzményként számítható az Ószövetségből a názirság fogalma is (4Móz6.)”

Szabó nagytiszteletű úr szövege világos, ugyanakkor eredeti, pl. amikor Jánost Jézus “útkészitőjének” nevezi, “s a jánosi tanitványi kör magatartását pedig annak az időnek, amikor majd a jézusi körből is el fog vétetni Mesterük”. Remekül kezeli a régi (János) és az új (Jézus) dialektikáját. A legcsodálatosabb pedig az, hogy még a valamiről való lemondást jelentő böjttel kapcsolatban is örömteli üzenetet tud közvetiteni: “Ha néha úgy érzed, hogy ‘elvétetett a vőlegény’ tőled és szomorkodsz, kérd, hogy legyen megint veled, és meg fogod érezni az öröm ízét.”

De alig érezzük az öröm ízét, máris undor fog el, mert ugyanennek a számnak a tévéműsor-mellékletében rábukkanunk Szabó Andor menyének, Petrőczi/Ludvig Évának Bolgár “pótreneszánsz” cimű förtelmes firkálmányára. Egy megjegyzésre sem méltó bolgár figura agymenéséről írogat a magát Petrőczinek nevező Ludvig, szegény megboldogult Szabó Andor menye. A szöveg tele van viszolyogtató ocsmányságokkal: kihajtják a gilisztákat ebből meg abból,” lelohasztják a vízkóros asszony óriási hasát”. És akkor hirtelen rájövünk: Petrőczit vonzzák a mocskos és büdös dolgok. Akkora gusztussal szövegel a “rossz emésztése miatt büdös leheletű menyasszony szájának fertelmes kigőzölgéseiről”, hogy világossá válik: Ludvig saját magáról beszél. A saját hordóhasáról, büdös leheletéről, szőrös ocsmány lábairól, elmondhatatlanul ocsmány nemiszervéről, amelyet annak idején belenyomott minden kellőképpen részeg szegedi egyetemista pofájába vagy sliccébe.

Ludvig ezt a brutális könyvet nőnapi ajándéknak szánja “bárki fiának-lányának”, és akként ünnepli.  Megjegyezném, Ludvig nem nyilatkozhat a nők nevében általában, ő legfeljebb az ótvaros becstelen ringyók szószólója lehet.

Hogyan lehet a tiszta szellem – tiszta lélek Szabó Andornak egy ennyire irritálóan visszataszító menye, arra csak egy válasz adható: Szabó András, a károlis tolvaj és okirahamistó gazember sem lehetett az ő igazi gyermeke, hiszen nemcsak apjára, hanem becsületes testvéreire sem hasonlít. Egy bűzös kakukktojásból kelt ki ez a förtelmes teremtmény, és választott magának méltó párt a parázna, agyatlan cafka, Ludvig személyében.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 115 hozzászólás »

The Misuse of Luther by the Hungarian Calvinists (Visszaélés Luther szellemével)

Posted by karoligaspar - február 27, 2017


martin_luther

bogardi-felcsuton

a püspök és bálványa

a püspök és bálványa

Írta: Soli Deo Gloria

“Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden. nicht eine Ruhe, sondern eine Übung.” Így foglalta össze Martin Luther a tanításait 1521-ben. A mondat jelentése: “Az élet nem azt jelenti, hogy áhítatosak vagyunk, hanem áhítatossá válunk, nem azt, hogy egészségesek vagyunk, hanem egészségessé válunk, nem levés, hanem valamivé válás, nem nyugalom, hanem törekvés.

Luther szavai  világosak: a kereszténység/keresztyénség nem önhitt elbizakodottság, nem hamis kiválasztottság-tudat, hanem állandó törekvés, szüntelen, mindennap meg-megújuló próbálkozás arra, hogy jobbá legyünk, méltók a krisztusi példához. Ha Istennek köteleztük el magunkat – hogyan másként is nevezhetnénk magunkat keresztyéneknek? – akkor egész életünk az Ő szolgálatában telik. Ezt nem szabad zsarnokságként felfogni. Ahogy Cseri Kálmán, a nemrég az Atya házába költözött karizmatikus lelkipásztor írta: “Ezért szabad örülnünk annak, hogy Isten kizárólagossági igénnyel lép fel. Mert az ő hatalma alatt, az Ő szövetségében védve vagyunk minden idegen zsarnokságtól. Olyan szabadság ez, amelyben senki és semmi nem lesz bálvánnyá az életünkben. De nem azt jelenti ez a szabadság, hogy  azt csinálok, amit akarok, hanem hogy azt teszem, amit Isten jónak lát, de már egészen más lelkülettel.” (Cseri Kálmán, Tízparancsolat, Harmat Kiadó, 2000, 16.)

Ha figyeljük a Magyarországi Református Egyház vezetőinek nyilatkozatait, ritkán találkozunk Luther vagy Cseri Kálmán szellemiségével. Bogárdi Szabó István főpásztor írásai és prédikációi teológiai szempontból felületesek, homiletikai szempontból nevetséges módon hatásvadászok, üresek és pökhendiek. De milyen hitelessége van annak az embernek, aki palástban áldotta meg a felcsúti stadion gyöpét? Ez a fotó többször is megjelent itt a blogon, egyáltalán  nem véletlenül. Szimbóluma annak a mérhetetlen züllöttségnek, ahova a MRE vezetése süllyedt, akik az élő Isten helyére blaszfémikus módon az aljas és primitíven ostoba, mohón rabló és nyerészkedő maffiafőnököt, Orbán Viktort állították.

Az idei év a reformáció éve szerte a világon. A német testvéreknél már 2016. október 31-től megkezdődött az emlékév, nálunk csak vízkereszt napján, a másik református (?) főméltóság, Kövér László szavaival. Maga a beszéd kiváló volt, van tippünk a szerzőre is, de nem akarjuk leleplezni ezt a nagyszerű teológust. Mindenesetre furcsa volt hallani Kövér szájából a “gondolkodás szabadságáról” meg az “egyenlőségről” szóló szavakat.

Érdemes összehasonlítani, ahogy világszerte megemlékeznek Lutherről és a reformációról, és ahogy Magyarországon teszik ezt. Német nyelven számos könyv és egyéb publikáció értékeli és hozza a mai emberhez közel a reformáció nagyjait. Érdemes kézbe venni pl. Johann Hinrich Claussen Reformation. Die 95 wichtigsten Fragen (C.H. Beck, 2016) című könyvecskéjét. Ő a Németországi Evangélikus Egyház kulturális megbízottja.  Tehát nem pap, csak egy egyszerű hívő értelmiségi, mégis világosan ír, Luther veretes német nyelvén szól a ma emberéhez. A magyar könyvpiacon hiába keresnénk hasonlót, csak ostoba giccseket és primitív szenteskedést találunk.

A Magyar Református Egyház vezetőinek minden megnyilvánulását “a gőg, az arrogancia, a dölyf és a pökhendiség” jellemzi, hogy a hívő katolikus Esterházy Pétert idézzük. Ezek, folytatódik az idézet, “az erő képzetét keltik, pedig csak bizonytalanságból és gyávaságból fakadnak”.  Jó példa arra a dunántúli főjegyző, Köntös László által indított reposzt.hu blog, amelynek posztjai  a legprimitívebb fideszpropagandát tükrözik. Köntös, a magát (tévesen) értelmiséginek gondoló személy ezen a fórumon nyíltan lehülyézi Merkelt, Obamát, Fukuyamát és Jürgen Habermast, annak tudatában, hogy ők biztosan nem fogják olvasgatni a pápai blogocskát. Gyalázott ő magyar értelmiségieket is, de rajtavesztett, mert ők visszaszóltak, így mostanában a külföldi politikusokra és csúcsértelmiségiekre koncentrál.  A lovagkereszttel – ezt kapta Bayer Zsolt is – kitüntetett Köntös még attól sem riadt vissza, hogy a kvótanépszavazás idején nyíltan agitáljon a Fidesz érdekében.

De lépjünk ki a Magyarországi Református Egyház erkölcsi és intellektuális  posványából, és hagyjuk  szóhoz jutni Claussent. Így válaszol arra a kérdésre, hogyan érdemes ma megünnepelni a reformáció évfordulóját: “A mai protestánsok egyszerre hívők és kételkedők. Láthatunk ebben gyengeséget, de rejlik benne erő is, az a képesség, hogy felvilágosultan és felnőtt módon szembenézzünk vallásunk értékeivel és árnyékos oldalaival, hogy megszabaduljunk a szerencsétlen hagyományoktól, mindenekelőtt pedig határozottan lépjünk fel hitünk politikai felhasználása ellen és korlátozzuk erőszakos potenciálját.” (i. m. 163.)

Nem tudunk, sajnos, hinni abban, hogy a Magyarországi Református Egyház vezetői megértik ezeket a szavakat. Azt pedig, hogy megfogadnák, a jelenlegi helyzetben szinte kizártnak tartjuk. A Magyarországi Református Egyház Orbán mellé állt az élő Isten helyett. Vele és züllött rendszerével együtt fognak pokolra szállni.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , | 79 hozzászólás »

A proper Calvinist (Egy igaz keresztyén)

Posted by karoligaspar - február 20, 2017

Cseri Kálmán (1930-2017)

Cseri Kálmán (1930-2017)

Írta: Sola Scriptura

Ismét üresebb és hidegebb lett a világ: A reformáció 500. emlékévében, 2017. február 13-án Mennyei Atyjához tért meg közülünk a Budapest-Pasaréti Gyülekezet lelkipásztora, Cseri Kálmán (1939-2017).

Cseri Kálmán igazi, karizmatikus lelkész volt, olyan, akiből egyre kevesebb van a világban, különösen pedig a Magyarországi Református Egyházban. A sok tudatlan, becstelen, aljas, iszákos, parázna pap közül igazi csillagként ragyogott ki ez a tiszta lélek. Veszteségéért érzett fájdalmunkat csak az enyhíti, hogy nem múlt el nyomtalanul. A modern technika segítségével több, mint 800 igehirdetését hallgathatjuk meg halála után is.

Gyülekezetének tagjai valósággal imádták, a világi és a ninivei hatalmak, valamint a zsinat következetesen mellőzte. A világi kitüntetés csak fél évvel a halála előtt érte, 2016. augusztus 20-án kapta meg a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. A Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.  Nem kapkodták el, halála előtt két héttel, 2017 január 30-án került sor az ünnepségre a Kálvin téren. Cseri Kálmán ekkor már halálos betegen feküdt már otthon, a felesége vette át az okiratot és hallgatta Balla Péter és Zsengellér álságos, tartuffe-i laudációit.

Páratlan egyszerűséggel és meggyőző erővel tudott – no nem prédikálni, a MRE berkein belül megszokott avítt, patetikus, hazug módon – beszélni Krisztusról, az ő szeretetéről. Bogárdi Szabó István jól ragadja meg személyiségének lényegét, amikor így ír róla: “Ez volt az ő titka és roppant meggyőződése – érdemes szólni az evangéliumot és újra meg újra elmondani ugyanazt: mert egyetlen ima van csak: Jézus Krisztus – mindörökké. …  Egyszerű akart lenni, amilyen a gyermek – feltevések és visszavonás nélküli.”

Számos könyvet írt, ezek mély műveltséget árulnak el, nemcsak teológiai értelemben, hanem világi történelmi, földrajzi és kultúrtörténeti területen is. Ha pl. kezünkbe vesszük Pál apostol című könyvecskéjét (Református Zsinati Iroda, 1989), letenni is nehezünkre esik, olyan érzékletesen írja le a majdnem kétezer éves történetet. Ahogyan az apostol önjellemzését idézi, az Cseri Kálmánra magára is illik: “a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam” (Fil 3, 5-6) (11.)

De ő is, akár az apostol, túllépett ezen a világi szempontú feddhetetlenségen, és az új, krisztusi “törvény”, az evangélium hirdetőjévé vált: “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék”. (Ef 2, 8-9.)

Cseri Kálmán könyvei között egyik kedvencem a két kiadásban is megjelent  A tízparancsolat (Budapest, Harmat, 2000). Páratlan szemléletességgel, történelmi és mindennapi példákon keresztül magyarázza el az egyes parancsolatok megtartásának és megszegésének következményeit, s győzi meg az olvasót, hogy a törvény megtartása nem bilincsbe ver, hanem felszabadít egy teljesebb, Krisztus felé forduló életre.

Nem véletlen, hogy ezt a tiszta szívű, mély erudíciójú nagyszerű embert nem hívták meg a csak nevében református Károlira oktatni és nevelni. Hogyan is festett volna a magának nemzetközi életművet hazudó Pető, az okirathamisító, tolvaj és hamistanúzó Szabó András, bolti tolvaj cemende felesége, Petrőczi Éva mellett? Hogyan illett volna Balla Péter rektor mellé, aki nem átallott kollégái lakásába spicliket küldeni, és a megtévesztéssel kizsarolt felvételt bírósági tárgyaláson felhasználni. A Károli oktatói – néhány nagyon tiszteletreméltó kivételtől eltekintve – az otromba tudatlanság és a bűnözői agyafúrtság példáját mutatják a botor módon rájuk bízott fiataloknak. És a gonosz átkos tanítása megfogan: példa erre Czunyiné Bertalan Judit, aki becstelen pályafutását a Károli parázna rektora, Tenke Sándor ágyában kezdte, és Balog EMMI Minisztériumában folytatta a közoktatás lezüllesztésével.

De most egy igaz embertől búcsúzunk. Cseri Kálmán a reformáció félévezredes jubileumának évében elmondhatta kedvenc apostolával: “Elérkezett elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. (2 Tim 4, 7-8)

Mi pedig itt maradtunk, apátlanul és vigasztalás nélkül. A Magyarországi Református Egyház vezetősége letért a krisztusi útról, és a “politikai kereszténység” dágványába keveredett. Pénzért, kitüntetésért, vagy egyszerűen csak erkölcstelenségből és butaságból Orbán aljas és korrupt politikájának szervilis kiszolgálójává züllött. Bevégeztetett az, amit Cseri Kálmán 1994-ben így jövendölt meg: “A világ a bűn öntörvényűsége szerint egyre messzebb sodródik Istentől, s ezért az emberi együttélésben és az erkölcsi életben egyre nagyobb káosz és anómia (törvénynélküliség) lesz úrrá.”

Jobb Neked, Kálmán ott, Mennyei Édesatyádnál! Korai halálod megóvott attól, hogy végignézd imádott egyházad még mélyebb becstelenségbe süllyedését és végső elenyészését.

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 77 hozzászólás »

Strasbourg captured (Bevettük Strasbourgot is!)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2017

Szerző: No Para

Az alábbi provokatív levél “No Para” nick alatt érkezett. Nehogy azt mondja, nem hagyjuk szóhoz jutni, közöljük, bár a bicska kinyílt a zsebünkben, mikor olvastuk. A linkekkel mi egészítettük ki az írást az ún. “igazságszolgáltatás” Károlival való szoros kapcsolatát alátámasztandó, egyéb változtatást azonban nem eszközöltünk. – A Szerkesztőség

Pokol Strabourgban

Pokol Strasbourgban

Ti, bloggerek, akik a Károlit bűncselekmények elkövetésével vádoljátok, és azt állítjátok, hogy olyan köztiszteletben álló tanáraink, mint Szabó András professzor vagy Mészáros Márton adjunktus úr csalással szerezték a nagydoktori illetve a PhD fokozatukat, Balla Péter nagytiszteletű rektor úr pedig kandikamerákat szereltet a beosztottjai lakására, vegyetek vissza az arcotokból! Eddig még senkit se sikerült a megvádoltak közül lecsukatnotok. Feljelentettétek Bölcskei ex-püspök urat (mikor még püspök volt) és számos professzort, de mire mentetek vele? Ezután se fogtok senkit a Károli volt és jelenlegi vezetői közül sittre vágatni. A Károli Gáspár Református Egyetem tudja, hogyan védje meg magát. Kiépítette a teljes magyar igazságügyi hálózatot, majd ezt nemzetköziesítette, és Strasbourg bevételével koronázta meg. Már nemcsak a magyar bíróságokat és a magyar ügyészségeket irányítja, hanem Strasbourgban is a Károli Egyetem mondja meg a tutit: az az emberi jog, amit a Károlin annak tartanak!

A károlisok ültették az igazságügyminiszteri székbe Trócsányi László károlis oktatót, aki ma is aktívan támogatja egyetemünket. A Károli tolta be közvetlenül Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr alá Domokos Andrea professzor asszony doktoranduszát, Lajtár Istvánt, aki ma már a Legfőbb Ügyész helyettese. A Református Egyház és a Károli Gáspár Egyetem lobbizta ki, hogy oktatónk, Ibolya Tibor vezesse a Fővárosi Főügyészséget. Mindketten változatlanul egyetemünk oktatói. Muzsalyi Róbert, a Kúria titkára is a mi emberünk .

Volt idő, amikor Magyarország legfőbb közjogi méltósága, a magyar nyelv és helyesírás lángoló híve, Schmidt Pál elnök úr is a Károli befolyása alatt állt Cservák Csabán keresztül, amíg a balfék autista el nem szúrta, és ki nem kotyogta megbízhatatlan elemek előtt, hogy főnöke PhD-ját egy bolgár faszi francia nyelvű könyvéből fordították le egy az egybe.

Ez utóbbi pozíciót ugyan elveszítettük, de megnyertük helyette Strasbourgot. Sajó András debreceni járásbíró helyére idén februártól egyetemünk oktatóját, a református egyház és az Orbán-kormány elkötelezett hívét, Pokol Béla alkotmánybírót és professzort nevezték ki az Emberi Jogok Bíróságára Strasbourgba.

Pokol professzor hatalmas és sokoldalú tudását nem tudjátok kétségbe vonni, amúgy is hiányzik hozzá a felkészültségetek. Szociológia tudományból szerezte MTA doktori fokozatát, de politikusként is nagyívű pályát járt be, 1998 és 2002 között pl. a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt. 2011 óta alkotmánybíró. Európa végnapjai című műve meggyőzően tárja fel a szakadékba rohanó európai közösség elvakultságának okait és következményeit. Professzorként nem kevésbé népszerű, mint kutatóként vagy alkotmánybíróként. Minden jogi kar küzdött azért, hogy Pokol professzor vezesse be hallgatóit a jogszociológiába. Mivel egyidejűleg hat-hét helyen még Pokol professzor sem tudott jelen lenni, video-előadásokat tartott azoknak, akik nem élvezhették személyes karizmáját. Főleg a vidékieknek, ahová nem mindig volt ideje leutazni. A károlis óráit mindig személyesen tartotta meg. Nincs kétségünk afelől, hogy a tőle megszokott színvonalon teljesíti a strasbourgi küldetést is, és öregbíti a Károli hírnevét Európában és szerte a világban.

Rövidre fogva: akinek nem tetszenek a Szabó Andrást felmentő ügyészségi határozatok, a Károlival szembeni munkaügyi bírósági ítéletek, az most már nyugodtan elmehet Strasbourgba, elhajtják onnan is. Mert most már ott is a Károli jogásza ül, ott is a Károli hozza az ítéleteket. Pokol professzor úr majd megmutatja nektek, hol a helyetek, ostoba hőzöngők!

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 109 hozzászólás »

András Szabó was found guilty (Szabó Andrást bűnösnek találták)

Posted by jhnnsclvn - február 6, 2017

Szerző: Kisjogász

Az alábbi poszt a Néha az ügyészek is korán halnak sorozat része.

A Károlin haknizó fő és legfőbb ügyészek, úgymint Lajtár István, Ibolya Tibor és társaik mindent megtettek azért, hogy eltussolják Szabó András közokirat-hamisítási és hivatali visszaélési bűnügyét. A buta és korrupt rendőrnőnek, Mákné Portel Melindának ők diktálták az ostoba és iratellenes határozatot. Miért is ne, ki olvassa azt rajtuk kívül? – gondolhatták. – A sértettet elhajtják a vérbe, oszt majd elhallgat. Fellebbezésre amúgy is csak 8 napos határidő áll rendelkezésre, ami jogvesztő. Hima azonnali, még a nyomozást megszüntető határozat átadásának napján (2011.04.11.) tett panaszára olyannyira nem számítottak, hogy nem is tudtak vele mit kezdeni. Mákné és a mögötte álló károlis főügyészek 4 hónapon át hallgattak. Hima 2011. augusztus elején elunta a csöndet, és Polt Péter legfőbb ügyésznél reklamálta a 30 napos válaszadási határidőt (1. dokumentum). A Legfőbb Ügyészség nem késlekedett, dr. Kocsis Emőke legfőbb ügyészségi ügyész azonnali válaszadásra szólította fel a Fővárosi Főügyészséget a nyári uborkaszezon kellős közepén, amelyről a panaszost is értesítette (2. dokumentum). A károlis fővárosi főügyészek épp a Balatonban vagy a Földközi tengerben áztatták a feneküket, csak egy fiatal ügyész, Bézsenyi Balázs tartotta az Akadémia utcában a frontot. Bézsenyinek Ibolyáék elfelejtettek szólni, hogy ha fellebbezés történne károlis ügyben, azt el kell utasítani. Talán azért, mert eleve nem számítottak tiltakozásra, azt hitték, az ügy magától is elhal, senki nem fogja a választ forszírozni. Csakis így fordulhatott elő, hogy Bézsenyi felsőbb instrukciók nélkül, tisztán szakmailag foglalkozhatott az üggyel: Hima fellebbezésének pikkpakk helyt adott, Szabó Andrást bűnösnek találta.

A Fővárosi Főügyészség 2011. augusztus 23-i határozata értelmében Szabó András a Mészárosnak dékánként és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökeként odaítélt doktori fokozattal az intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekményét elkövette, az a határozat aláírásával befejezetté vált (3. dokumentum).

Az alábbi levelezés emellett szép példája annak, milyen magától értetődő pofátlansággal szegik meg maguk a törvény őrei a törvényeket. Míg egy fellebbezést már egy napos késés miatt is csípőből elutasítanak, addig a BRFK és a Fővárosi Főügyészség nemhogy a hivatali levelezés 30 napos határidejét nem tartják be, hanem eleve nem is válaszolnak. A hivatalos választ ezekből csak kikényszeríteni lehet.

reklamalasluvalasz_reklamalasra

bb_hat_1bb_hat_2

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/02/04/andras-szabo-was-found-guilty-szabo-andrast-bunosnek-talaltak/

Posted in BRFK, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , | 64 hozzászólás »

Fidesz and the Hungarian Calvinist Church (A Fidesz és a Magyar Református Egyház)

Posted by karoligaspar - január 30, 2017

balog-a-focifanjamborkeresztyenekbogardi-felcsuton

Írta: Egy becsületes református

Max Webertől tudjuk, hogy különbség van a legalitás (jogszerűség) és a legitimitás (jogszerűként való elfogadás) között. A jelenlegi fideszes kormányzat legális, hiszen jogszerű választások következtében jutott hatalomra. Legitimnek azonban nem nevezhető, hiszen a választást nem a közjó érdekében, hanem saját gyarapodására, családtagjainak, üzletfeleinek gyarapodására használja fel. Amit a fideszes kormányzat ma az országgal művel, az a legalitás leple alatt folytatott visszaélések sorozata, súlyos abúzus. Ez egyre több embernek szúr szemet, annál is inkább, mert most már féktelenül és cinikusan zajlik a rablás, Orbán felcsúti strómanja, a beszélni alig tudó Mészáros Lőrinc például többet nyert tavaly közbeszerzésen, mint amennyit az egész magyar felsőoktatásra fordított a kormányzat.

A jelenlegi kormányzat is érzi a bizalom csökkenését, és tesz is ellene. Nem hiteles, becsületes magatartással, a közjóért végzett áldozatos munkával, nem! Drága és bugyuta propagandával, valamint aljas manipulációval. A manipuláció célja az, hogy kialakítsa széles tömegekben az ő hatalmukba vetett hitet, és felépítse a gyűlölet falát a hatalom számára megnyerhető és megnyerhetetlen csoportok között.

Ennek a politikai manipulációnak egyik eszköze a vallás. A fideszes kormányzat a vallási érzületet a saját legitimációjához használja fel úgy, hogy időtlennek és megkérdőjelezhetetlennek akarja feltüntetni a saját politikai hatalmát.  A fideszes kormányzat a reformáció félévezredes évfordulóját jó alkalomnak látja arra, hogy megszerezze a legitimációt. Megalapították a reformációs emlékbizottságot, vezetője Orbán, tagjai között van Kövér és Balog. Rengeteg pénzt nyomtak oda a szervilis lihegésben alulmúlhatatlan MRE-nak. Templomokat, gyülekezeti házakat újítottak fel. Kaptak rengeteg pénzt a református iskolák is. A Károli Gáspár Református Egyetem már 2015-ben megkapta a Károlyi-Csekonics palotát, Budapest egyik legszebb neobarokk épületét, 2016 december 22-én pedig még 13 milliárd forintot a felújítására.

A református egyház elöljáróit sem erős intellektus, sem jó ízlés, sem erkölcs nem fékezi “hálájuk” kifejezésében. Emlékszünk Bogárdi főpásztorra, amikor palástban áldotta meg a felcsúti stadiont.  A Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője, Köntös László a reposzt.hu nevű  egyetlen alkalmat sem mulaszt el a jelenlegi kormány primitív körülhízelgésére.

De alkalmas-e a Magyarországi Református Egyház arra, hogy legitimáljon bárkit is? Magyarul: mennyire hiteles a MRE? A válasz: NEM! A bizonyítást három szempontból közelíthetjük meg: múlt, jelen, jövő.

Kezdjük a MÚLTtal. A pártállami múlt most is ott sötétlik az egyház mögött. A volt főpásztor, Bölcskei Gusztáv, akit főnöke és mentora, Kocsis Elemér szervezett be, bátran jelentgetett paptársairól és a hívekről. Ugyanezt tette Köntös László, akit megbízható spicliként küldtek ki az amerikai magyarok közé. Szolgálta, mint ahogy most is szolgál, na nem a Mindenhatót, hanem a mindenkori, mocskosnál mocskosabb rendszereket. Meg is kapta Orbántól a lovagkeresztet, ugyanazt, amit a mindenre képes, mocskos szájú Bayer Zsolt. Köntös László ma a MRE Bayer Zsoltja.

Voltak persze próbálkozások a MRE megtisztítására, emlékezzünk pl. Kósa akadémikus 1000 szó magunkról című írására. Mi lett az eredmény? Semmi! A volt besúgók, III/III-asok, élükön Bölcskeivel, megvédték magukat és a MRE  mocskos közös irháját. A magyar evangélikusok ezzel szemben vállalták a spiclimúlttal való szembenézés nehéz terhét, publikálták Káldy Zoltán püspök és mások ügynökaktáit. Fabiny Tamás püspök, akinek Káldy “Doktorvater”-ként személyes mentora is volt, megrendítő szavakkal vallott erről. Bogárdi Szabó a reformatus.hu-n alpári módon gúnyolódott azon, hogy “Fabiny a népszabihoz futkosott vallani”. A reformátusoknak, mint tudjuk, nincs okuk az önvizsgálatra: a MRE a maszületett bárányok és hitvalló szentemberek gyülekezete.

Folytassuk a JELENnel. A MRE lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István azt állítja: “elsőrendű feladatunk az isteni igazság melletti tanúskodás”. Amit tesznek, ennek az ellentéte: a Fidesz-kormány nagyon is világi uralmának szervilis kiszolgálása.

De “örök igazságról” beszélők hiába hiszik, hogy mindenkit képesek becsapni, a jelenlegi  politikai hatalommal való becstelen viszonyuk az égre kiált. A Fidesz-kormány politikai manipulációt a Lutheránus Világszövetség alelnöke, Fabiny Tamás evangélikus püspök 2016. november 4-én Magdeburgban elmondott beszédében “politikai kereszténységnek” nevezte. Az Élet és Irodalomnak adott interjújában (“Nagy veszély a vallás nacionalizálása” ÉS 2017. január 27.) rámutat arra, hogy a kormány kivette a félévezredes reformációs évforduló megszervezését az egyházak kezéből: “sok kezdeményezésnek az élére álltak. A bizottság elnöke a miniszterelnök, az ügyvezető elnök Balog Zoltán…. A kormány vagy 4000 különböző programot támogat, ezek jó részét maga kezdeményezi.” 2017. január 6-án a MÜPÁ-ban rendezték meg a reformáció emlékévének nyitó rendezvényét. Ezen láttuk Orbán miniszterelnököt – némileg indiszponáltan -, a fő beszédet pedig Kövér László parlamenti elnök mondta. Kitűnő beszéd volt egyébként, akárki is írta. Különösen hangzott persze Kövér főméltóság szájából a gondolkodás szabadsága meg az emberek egyenlősége, de a fideszes manipuláció a legszentebb szavak blaszfémikus használatától sem riad vissza.

A reformáció emlékévének megünneplése Magyarországon egyértelműen a reformátusok kezébe csúszott át, ezt mutatja a két református főméltóság feltűnő szereplése. Pedig a téziseket, ugye, Luther írta? Az emlékévben a magyar lutheránusoknak mégsem osztottak lapot. Az evangélikusok még az oktatásban is felhasználható Luther-rajzfilmre sem kaptak támogatást. Fabiny püspök nem csügged: “majd összekalapozzuk máshonnan, elsősorban külföldi egyházi partnereinktől”. A református egyházhoz pedig csak úgy ömlik a pénz. A szombathelyi templomnak majd százmillióért építettek új tornyot. A lelkész meg is szolgálja. Jakab Bálint és felesége a reposzt-hun szolgálják híven, no nem az Úrjézust, hanem Orbán Viktort. A Károli Református Egyetemnek pedig a már tavaly nekik juttatott Károlyi-Csekonics palota felújítására csúsztatott oda 13 milliárd (13 ezer millió!!!) forintot a fideszes kormány.

Győri László, az ÉS-interjú kérdezője arra utal, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház mintha ellenzéki szerepben lenne. Fabiny püspök ezt elfogadja: “sokszor valóban ez a kép alakulhat ki rólunk a mai társadalmi, közéleti, politikai kérdésekben is”.  Példaként a menekültkérdést említi. Csakugyan, Iványi Gáborék mellett csak a magyar evangélikusok nyújtottak valódi segítséget a nehéz helyzetben levőknek. Bogárdi Szabó a maga pökhendi stílusában akkor is a fideszes kormány menekültüldöző politikáját támogatta, amikor kijelentette: “az államra nem érvényes a befogadás krisztusi parancsa”. Meg is kapták a jutalmat érte, nem a Mindenhatótól, hanem a helyére állított Orbántól milliók, milliárdok formájában.

Az evangélikusok pedig nem kaptak pénzt, mert nem Orbánt állították az oltárra. Fabiny püspök ennek az okát is látja az egyházaknak rendszerváltás utáni eltérő szereplésében: “volt, amelyik túlságosan mohónak mutatkozott az ingatlanok visszaszerzésében, volt, amelyik politikai szerepvállalását vitte túlzásba”. A MRE-re mind a kettő érvényes.

Fabiny püspök azt is világosan látja, hogy éppen igazi keresztényi viselkedésük az oka annak, hogy a fideszes kormány háttérbe szorította őket. Fabiny püspöknek a “politikai kereszténységről” megfogalmazott bíráló szavai miatt elzárták az állami pénzcsapokat, amelyekből oly bőségesen ömlik a pénz a szervilis és korrupt MRE sötét csatornáiba. Fabiny püspök tudja: “végső soron csakis az Istennek tartozunk számadással”. A reformáció igazi öröksége, a tiszta lutheri gondolat náluk van, nem azoknál, akik csahos szájjal éltetik és dicsőítik a pénzosztó percemberkéket.

A MRE zsinatának vezetősége az Orbán-kormány eszelős dicsőítésében elfeledkezett Pál apostol szavairól, sőt magáról az Istenről is. Pedig: “Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”. (Róm. 9,16)

És mi lesz a MRE JÖVŐje? Lesz-e egyáltalán jövője?  Ha elmarad – mint már annyiszor – az erkölcsi megtisztulás, a MRE sírba száll a velejéig aljas és korrupt Orbán-uralommal, melyet olyan aljasul és korrupt módon szolgált ki.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 98 hozzászólás »

Poor Mrs Czunyi (Szegény Czunyiné)

Posted by karoligaspar - január 23, 2017

Czunyiné prérityúk-frizuráját kiegészítő NERmcore blézer-bluzon-bocskai-bőrdzseki

A Czunyiné prérityúk-frizuráját kiegészítő NER-kompatibilis blézer-bluzon-bocskai-ruhakompozíció

 

Írta: Moralitas

Megint felvetődött a képviselői vagyonnyilatkozatok kérdése. Családtagokra ráiratott hatalmas ingatlanok, kölcsönvett százmilliók és egyebek. A képviselői vagyonnyilatkozatok kézzel kitöltött és ki nem töltött fecnik. De a fideszes képviselők szerint ez is a legszigorúbb Európában és tiltakoznak a szigorítás ellen.

Ugyanakkor vagyonnyilatkozatot követelnek a civil szervezetek vezetőitől, akik nyilván mind pénzéhes gazemberek. Persze a mi képviselőink, főleg a kormánypártok tagjai amúgy is feddhetetlenül erkölcsös emberek, akik a közjót szolgálják, magánvagyonuk pedig nincsen is.

Itt van példának a Károliról a parlamentbe jutó Czunyiné Bertalan Judit. Emlékszünk rá, már HÖK-ös elnök korában is vonzódott a más pénzéhez, ezt kiélte szeretője, Tenke Sándor rektor támogatásával. Aztán a Károli nagykőrösi karán tanítgatott olyan tárgyakat, amelyekből hallgatóként kegyelemketteseket kapott. De altesti tehetségével már egyetemista korában kitűnt, így szerzett jogász diplomát és befolyásos politikus ismerősöket a Károli Szegeddel közös kecskeméti OKJ-s jogászképzésén.

Végül Czunyiné Bertalan Judit felszopta magát parlamenti képviselővé és Komárom-Esztergom megye kormánybiztosává, aztán pedig köznevelési államtitkárrá. Ott narancsszínű bőrlajbiban és matyómintás ümögben mondott istenverte baromságokat és gyalázatos aljasságokat. Most pedig informatikai tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként kap államtitkári fizetést. Hogy mit ért az informatikához? Gyakorlatilag semmit, de ezzel nem lóg ki a tudatlan, becstelen és aljas fideszes vezérkarból.

Nézzük meg a vagyonnyilatkozatát ennek a kivételes életpályájú államtitkár és miniszteri biztos asszonynak!

MEGRENDÍTŐ! Szegény asszonynak nincs háza, lakása, még egy nyavalyás autója sem! Csak egy kis susnyás van a tulajdonában a bokodi faluvégen!

Gyűjtsünk adományokat Czunyiné Bertalan Juditnak – tudjátok, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Meg a Fidesz, meg a károlis sötét lelkű cemende. Akinek az erkölcseit, tudjuk, a Károlin nevelgette a bűnöző Szabó András és Tenke Sándor. Utóbbi ellen okirat-hamisítás miatt vádat emeltek, előbbi ellen csak azért nem, mert a Károlin haknizó Fővárosi Főügyészség-vezető Ibolya Tibor az utolsó pillanatban leállította a vádemelési eljárást. A hazugság, a lopás és a bűntettek arcátlan tagadása a Károli erkölcse! Ennek a károlis erkölcsnek a testet öltött szörnyetege Czunyiné Bertalan Judit, a magát nincstelennek hazudó miniszteri biztos.

czunyinebertalanjudit2014-1

czunyinebertalanjudit20142

czunyinebertalanjudit2015-3

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 92 hozzászólás »