Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Wanna be a prostitute (A református egyház elqrvulása)

Posted by karoligaspar - december 12, 2016

 

orban-palfordulasaOrbán Viktor 1992. február 14-én a Fidesz pécsi kongresszusán még elítélte az egyház politikai szerepvállalásra kényszerítését. Mint utóbb kiderült, csak azért, mert (akkor még) nem ő prostituálta az egyházakat. Azóta már messzebb ment ezen az úton, mint bármelyik elődje. De nem minden esetben beszélhetünk kényszerről vagy nyomásról. A Magyar Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem vezetői, amint az az alábbi posztból kiderül, önként és dalolva választották az elkurvulás útját Orbán alatt…

Írta: Tóth Károly

Tiszteletem jeléül írom ezt mindazoknak a lelkészeknek, teológusoknak és híveknek a magyarországi református egyházon belül, akikre az alábbi kritikus sorok NEM VONATKOZNAK. Tudom, hogy ők nem töltenék meg a SYMA Csarnokot, talán még a Zsinat Abonyi utcai házát sem. De ők azok, akiknek tevékenységétől remélhető, hogy a magyarországi református egyház eróziója és erkölcsi-intellektuális züllése nem erősödik tovább.
2011-ben második kiadásban jelent meg Friedrich Wilhelm Graf teológus Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen [Egyházak alkonya, Hogyan játsszák el egyházak a bizalmunkat] című könyve Münchenben, a Beck Verlagnál.
Ez a nagyon figyelemreméltó könyve sorra veszi azokat a hibákat, sőt bűnöket, amelyek a mai egyházakra jellemzőek, s végső soron felelősek azért, hogy a lakosság jó része elidegenedik a keresztény felekezetektől, és vagy a konzumidiotizmusba süllyed, vagy pedig spirituális szomjúságát NEW AGE szekták tisztának éppen nem nevezhető forrásaiból csillapítja.
Graf teológusként nagyon jól ismeri a protestáns egyházak belső életét. Saját tapasztalatai alapján hét főbűnre vezeti vissza a német protestáns egyházak diszfunkcionális működését. Én ezek mentén haladva reflektálok a magyar református egyház működésére.
1. A (hiteles) nyelv elvesztése A protestantizmus minden országban szoros kapcsolatban állt a nemzeti nyelv és nemzeti kultúra fejlődésével, elég a bibliafordításokra és a nemzeti nyelven történő igehirdetésre utalni.
A mai egyházak azonban nem méltók Luther és Kálvin szellemi örökségére. Ha meghallgatunk egy átlagos templomban egy igehirdetést, magunk is meggyőződhetünk róla, hogy a magyar református lelkészek homiletikai felkészültsége siralmas. De nincs ez másként a magasabb szinteken sem. Az utóbbi években, mióta Bölcskei Gusztáv professzorként (???) osztja az észt, javult a helyzet. Bogárdi Szabó felkészültebb retorikailag és exegézis szempontjából is. Ügyes kis prédikációkat hallani tőle, csak éppen a lélek hiányzik belőlük. Kitűnik belőlük viszont a keresztyéni szellemtől mélyen idegen önhittség és fennhéjázás. Az ő elkötelezettsége nem a Teremtőt, hanem Orbánt szolgálja, jól érezhető volt ez, amikor süvegben, palástban megáldotta a felcsúti stadiont.
2. Eltávolodás a tudománytól A teológiai karok nem állnak a mai kor színvonalán sem az oktatók felkészültsége, sem a tananyag tartalma alapján. Melanchthon 1518-ban a Wittenbergi Egyetemen a görög tanszék vezetését ezekkel a szavakkal vette át: „A tudomány iránti szeretet éa hivatali kötelességem ösztönöznek arra, hogy a tudományok újraéledése ás a múzsák újjászületése jegyében vezessek benneteket a barbárok elleni harcban…”
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának barbár tudománytalanságát alig kell sokáig bizonygatni. Elég, ha Pethő Sándor professzor – a HTK doktori iskolájának törzstagja – okirathamisítással és csalással szerzett professzori címére utalunk. A KRE rektorának – Balla Péternek – tudományos hiteltelenségét tudományos kritikák bizonyítják. E helyt Jakab Attila szakszerű bírálatára utalunk csak.
3. Moralizmus Az egyházaknak erkölcsi hitelességre lenne szüksége, hogy támaszul szolgáljanak híveik számára. Mindenki ismeri Max Weber tézisét a protestáns munkaerkölcs és a polgári fejlődés összefüggéséről. Napjainkban a magyarországi református egyház semmilyen érdemleges üzenettel nem fordul híveihez az általános értékvesztés és a konzumidiotizmus világában.
4. Antidemokratizmus Az egyházi szervezet felépítését a nepotizmus jellemzi, a kölcsönös – elvtelen – kompromisszumok jegyében. Erre megint kitűnő példa a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek kiválasztása, amelynek semmi köze nincs a tudományos hitelességhez, sem az emberi kvalitásokhoz. A döntéshozatalokban a hallgatói képviselők cinikus korrumpálása is megengedhető eszköznek tűnik a KRE vezetői számára.
5. Önelégültség Az igazi hit hiánya és az erkölcstelen életvitel logikusan vezet ahhoz, hogy a református egyház vezetői saját magukat – minden erkölcsi alap nélkül – felfuvalkodottan a nemzet legkiválóbb képviselőinek gondolják. Ebből következik Bogárdi Szabó püspök törleszkedése a jelenlegi és mindenkori politikai hatalomhoz. Egyértelmű, hogy “áldott Orbán testvér szolgálatával” pénzt és hatalmat akar.
6. A jövőkép hiánya Fentiekből logikusan következik, hogy egy egyház, amelynek olyan kevés köze van a tudományossághoz, nem tud szembenézni a kor kihívásaival. A modern társadalomban elszigetelődnek az emberek egymástól, a hagyományos testvéri közösségek megtartó ereje eltűnik. Ezzel kéne konfrontálódnia a mai teológiának, de csak nagyon kevés képviselője képes rá. Az egyénileg megélt vallásosságot a mai papság képtelen támogatni.
7. Szociálpaternalizmus Az egyházak karitatív feladatvállalása feltételezné, hogy a segítségre szoruló emberben a testvért, az autonóm lényt lássa. A magyar reformátusság által fenntartott otthonokban, például a dunaalmásiban is embertelen módon bánnak a bentlakókkal, nem az Isten képmását látják bennük, hanem önálló érdekérvényesítésre alkalmatlan lényt, az „idiótát”, a „rokkantat”, akiknek a pénzét gátlástalanul le lehet nyúlni. A fuvarozásukra EU-pénzen vásárolt járműveken csak a vezetők száguldoznak,  a célközönség, azaz a fogyatékos azokba még be nem tehette az ülepét. A MRE VEZETŐSÉGE a cigányok megsegítésében is cinikus módon pénzforrást, az EU-pénzek megcsapolásának lehetőség látja csupán.

Hát ezért siralmas a magyarországi református egyház helyzete és kilátástalan a jövője, mert mindenkori vezetői belsőleg azonosultak az ország hatalomtól megzakkant vezérével.

49 hozzászólás to “Wanna be a prostitute (A református egyház elqrvulása)”

 1. fabiny püspök said

  Tökéletesen igaza volt Fabiny püspöknek, amikor nov. 4-én Magdeburgban politikai kereszténységről beszélt. Rátok célzott, refik!

 2. Csaba atya said

  Amikor a szentmisén a fidesz mellett kampányolunk nem talpnyalásból és nem is meggyőződésből tesszük. Rá vagyunk kényszerítve. Ha nem így beszélnénk, akkor nem kapnánk meg a juttatásokat. Lehet ezt onnan a távolból prostitúciónak nevezni, de a saját híveinkkel tolnánk ki, ha hősködnénk mint Fabiny vagy Beer Miklós püspök urak. Nekik könnyű mert ők már híresek.

 3. Bogárdi meggyózódésből áldotta meg a felcsúti stadiont.
  Az áldása nem fogant meg persze.

 4. reposztos barmok said

  Ez egy intellektuális lap. Evangélikusok írják, olvassák.
  A reposzt egy moslék. Refi bugrisok firkálják.
  http://kotoszo.blog.hu/2016/12/12/luther_es_a_zsidok?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_kereszteny_201612

 5. Kuszanyelv said

  Matolcsy áldott, békés ádventet és karácsonyt szeretne kívánni mindenkinek. Továbbá fel szeretné hívni a figyelmünket az ádvent jelentőségére és a karácsony ünnepére. Ahelyett, hogy kellemetlen kérdésekre válaszolgatna. Ne feledjék: még ami fontos az ádventben, az a koszorú! – feleli a lakásbérletére vonatkozó kérdésre kuszanyelv.

  https://vk.com/video207753182_456239118

 6. Puzsér Róbert fan said

  Robi sz ISTEN!
  http://reset.hu/2016/12/10/hirek-szombatra-puzser-robertet-kitiltottak-fabry-musorabol/

 7. reposztos barmok said

  Édeske alányal a balognak
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2016-12-14/edes-arpad-asztali-beszelgeteseink-adventje

 8. orbán az undorító görény said

  Trump, Orbán és Putyin az antikrisztus főemberei.
  http://hvg.hu/vilag/20161212_Balavany_Ilyen_lesz_a_Negyedik_Birodalom

 9. czunyiné a női terminátor said

  Hoffmann a pápista czunyiné.
  Pont olyan seggbuta és gonosz
  http://kettosmerce.blog.hu/2016/12/14/hoffmann_rozsa_szerint_a_szegenyek_miatt_szar_az_oktatas_es_nem_azert_szar_mert_a_szegenyseget_terme

 10. Mészáros, Orbán strómanja said

  Az analfabéta mészáros többet lopott az idén a közpénzből, mint amennyit kapott az egész felsőoktatás. Illetve maga Orbán lopott annyit csak az idén.
  http://24.hu/fn/gazdasag/2016/12/13/tobbet-keresett-iden-meszaros-lorinc-mint-a-hazai-felsooktatas-budzseje/

 11. Petrőczi a pöcegödör said

  A vén picha nem nyugszik, most Gárdonyba látogatott a fűzfapoetessza.

 12. Buli Mia said

  Azok az elefántiázisos lábak!!!!!!!!!!!
  Szuper!
  Rohanok okádni……..

 13. aranyoss a lepénzelt idióta said

  Aranyosi, a vén fasz a korrektség ellen rikácsol.
  http://reposzt.hu/comment/8066#comment-8066

 14. Áder becsülete said

  A csornai bugris fogadta az egyházi korrupt idiótákat.
  Nézzük Bogárdi lakájpofáját!
  http://www.reformatus.hu/mutat/a-magyarorszagi-egyhazak-vezetoivel-talalkozott-a-koztarsasagi-elnok/

 15. Elefánt a porcelánboltban said

  Óriási ez a video a butaságtól bőgő beszélni se tudó gázszerelő Mészáros Lőrincről, aki immár egy médiabirodalom ura. Van újságja és már tévéje is. Az interjút készítő riporterek még húzzák is, hogy már kollégák, és nyíltan kiröhögve őt teszik fel a kérdéseket, amikre ostobábbnál ostobább válaszokat ad. Egy stand-up commedy semmi ehhez képest. Ne hagyd ki:

 16. reposztos barmok said

  A reposztos agyhalottak bárgyú szépelgéssel és elégséges dolgozatocskákkal várják a karácsonyt.
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2016-12-15/sipoczne-miglierini-guiditta-karacsonyi-gondolatok-egy-koltemeny-kapcsan

 17. petrőczi a botránykő said

  Ádventi vidulásul egy kép a vén picháról:

 18. czunyiné a károli átkozott qrvája said

  Szétbaszták a közoktatást, hülyeséget kajabálnak.
  czunyiné a károlis büdös qrva és két herélt csődöre
  http://b1.blog.hu/2016/12/14/palkovics_a_pedagogusok_tul_sokat_keresnek_es_tul_szabadok?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 19. czunyiné a női terminátor said

  Látható a képén a retkesqrva egy matyómintás hányadékban
  https://atlatszo.hu/2016/12/15/evi-18-millio-forint-jogdijat-kap-a-tankonyvkiadasert-felelos-allami-tisztviselo-a-sajat-tankonyveiert/

 20. orbán az aberrált f... said

  Bartusnak igaza van, Orbán egy aberrált f..
  https://nepszava.us/blogs/news/bartus-laszlo-egy-aberralt-faszagyerek

  • Pszichiáter said

   Még szakmai szemmel nézve is jó elemzés. A magát vagány faszagyereknek képzelgő komplexusos piti cigány nem fasza, hanem csak egy aberrált fasz.

 21. Karcagi visszaosztás said

  Nem az a kérdés, hogy Bróker Marcsi és a Fidesz között van-e kapcsolat. Persze hogy van. Fazekas miniszter biztosított irodát a Kun-Mediátornak. Inkább az a kérdés, hogy Bróker Marcsi 20 milliárdjából mennyi jutott a Fidesz-kasszába

  • Fidesz hátszél said

   Ép ésszel senki nem gondolhatja, hogy egy kivakaródzott luvnya úgy kell fel egy reggel, hoyg na, én most akkor összemediátorkodok vagy 20 miiliárdocskát.
   Hátszél kell az ilyenhez. És védelem. (Egy darabig, legalábbis.)

  • Karcagi kunok said

   A címben feltett kérdésre egy válasz van: sok !! Karcag az egyik legfontosabb fidesz-fészek.

 22. reposztos barmok said

  A reposztos külszerzők is orban valagát nyalják.
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2016-12-17/farkas-gergely-micsodaorszag

 23. orbán megtébolyodott said

  Orbán megint fingott egy nagyot
  http://nepszava.hu/cikk/1115113-orban-a-nep-akarata-donthet-az-allamforol/

 24. kövessük a lengyel példát! said

  Varsóban már felkelt a nép.
  És mi???
  http://gepnarancs.hu/2016/12/az-ellenzek-elfoglalta-a-lengyel-parlamentet-tomegtuntetes-robbant-ki-az-epulet-elott/

  • Alattvaló said

   A magyar nem fog. Kertész Ákos le merte írni, hogy a magyar genetikusan jobbágynemzet, azaz született alattvaló. Ez abból is látszik, hogy már mióta eltűri a törpe cigány diktátort.

 25. Robi az Isten said

  “Mennyire lehet a nemzeti radikalizmust még komolyan venni?” – Puzsér vs. Tyirityán a KO-ban. Érdemes visszanézni.

  • Vitakultúra said

   Láttam élőben. Nagyon jó vita volt! Puzsér egy objektív, és nagyon nehéz vitapartner, széles eszköztárral! Tyirityán Zsolt pedig hozta a tóle megszokott határozott, intelligens és erőt sugárzó stílust! Nekem tetszett! A maga nemében mindkét ember zseniális!

   • Robi vs Zsolti said

    Nemzeti radikalizmus? Az ma már nincs. Nekem egyáltalán nem tetszett. Én így foglalnám össze:a puzsér egy balpöcs, a tyirityán meg egy jobb pöcs.

   • Libsi Valkodás said

    Miért van az, hogy bármelyik K.O.-ban a liberálisok nem bírják végighallgatni a másik mondandóját? Miért kell sivalkodva közbevágni? Ez neked vitakultúra?

 26. bogárdi a református Tartuffe said

  Bogárdi karácsonyra benyal orbánnak
  http://reposzt.hu/blog/vendeg/2016-12-17/bogardi-szabo-istvanmi-baj-azzal-ha-megszunik-nehany-orszag

 27. fideszes haramiák said

  Közben meg folyton drágul a benzin.
  Arezsicsökkentő gazemberek ellopnak mindent.
  https://kolozsvaros.com/2016/12/18/igaz-en-nem-is-szar-3000-eurot-keresek-mint-az-osztrak-buszsofor-kollega/

 28. french manicure said

  Friderikusz leleplezi a fideszt
  http://propeller.hu/itthon/3179180-friderikusz-nem-kertel-fidesz-szetlopja-szetcsalja

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: