Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Jozsef Pal’s steps to the nomination for the Academy-membership 2. (Pál József útja az akadémikusi jelölésig 2.)

Posted by jhnnsclvn - május 10, 2013

Pal.vorosPal.narancsPal.parttitkar

Szerző: Szegedi Kolléga

Összegyűjtöttem erről a blogról pár posztot, amelyiknek Pál József a fő- vagy mellékszereplője. Többségüket én írtam kb. 2 és fél év alat. Minden kommentár nélkül közreadom ezeket a tényeket Pálról.

Congratulation Mr. Pál and Mr. Mészáros (Gratuláció Pál Józsefnek és Mészáros Mártonnak)

Feladó: április 21, 2010

Rövid hírt kaptunk Szegedi Kollégától: Érthető, miért volt olyan csöndes Pál József a Károli Református Egyetem Bölcsészkarának Dísztermében 2010. április 16-án. Nem akarta felhívni magára a figyelmet. Már ott lapult ugyanis az aktatáskájában az előregyártott igazolás Mészáros Márton szigorlatáról, amire csak 3 nappal később, 2010. április 19-én került sor, Szegeden (ha egyáltalán sor került). Emlékeztetőül […]

Read the rest of this post…

Malversazione á la József Pál (A csaló és sikkasztó Mundus-duó)

Feladó: március 27, 2010

Pál József korrupt voltát nemcsak a Károli akkreditációjában és Mészáros tervezett szegedi védetésében játszott szerepe bizonyítja. Az alábbi hozzászólást „Mundus” küldte be. Mivel kapcsolódik több előző írásunkhoz, legalábbis annyiban, hogy Pál József szegedi egyetemi tanár ebben is érintve van, önálló posztként közöljük. A szerk. Szerző: Mundus Ha az ember rákattint a google-ban a „Pál József […]

Read the rest of this post…

Pharisaic blames on the Rector Gábor Szabó laid by József Pál (Lehet-e örökös MAB-tagság?)

Feladó: március 26, 2010

Az alábbi cikket a Ravasz László Baráti Körtől kaptuk. (Az utolsó két mondatot mi fűztük hozzá – a szerk.) „Lehet-e örökös rektorság?” címmel jelent meg egy cikk a Magyar Nemzet 2009. március 25-i számában. Az „örökkévalóság” a cikkíró Pál József számára azt a 7 évet jelenti, amióta Szabó Gábor a szegedi egyetem rektora. Cikke elején […]

Read the rest of this post…

Epilogue to the Boot-licker’s career (Epilógus a Pál-sagához)

Feladó: április 2, 2010

A Pál-sorozat olvasása után többen felhívták figyelmünket, hogy a 2 milliós Mundus-sikkasztást nem követtük nyomon, így nem világos, ki hogyan profitált belőle. Szegedi kolléga ebben a segítségünkre sietett. A kiegészítést itt közöljük. Az azonban továbbra is érthetetlen, hogy 2 millió forint eltűnt, és a NKA nem tett feljelentést, elfogadta az elszámolást nyomtatási és kötési költség […]

Read the rest of this post…

The Boot-Licker’s Boot-Licker (Pál, a “nyalogány” nyalogánya)

Feladó: március 28, 2010

Károlis olvasóink türelmét kérjük, hogy még ebben a posztunkban is a Pál József jelenséggel foglalkozunk. Kaptunk egy  alapos Pál-elemzést egy szegedi olvasónktól. Még egyszer elmondjuk, hogy a Pál-ügy azért fontos a Károli szempontjából, mert Kulcsár-Szabó Ernő őt jelölte ki arra, hogy akkreditálja a Károli Bölcsészkarát a jelenlegi vezetéssel, ilyenképpen biztosítva saját menyének és ide exportált […]

Read the rest of this post…

Mészáros’ cheating in Szeged (Mészáros csalása Szegeden)

Feladó: április 11, 2013

Szerző: Szegedi Kolléga Sikerült megszereznünk Mészáros Márton szegedi védésének kézzel írt jegyzőkönyvét és a Szegeden kiadott PhD-oklevelet. Azon túl, hogy a szegedi védés a 33/2007 (III.7.) Kormányrendelet 10. §-a értelmében törvénytelen volt, a két dokumentum ellentmond egymásnak. A jegyzőkönyv szerint Mészáros nem tudta megkülönböztetni a protestáns felekezeteket (Luther és Kálvin követőit), és azt sem indokolta, […]

Read the rest of this post…

Two cheaters: Mészáros and Lasztovicza (Két csaló: Mészáros és Lasztovicza)

Feladó: augusztus 4, 2012

Szerző: Szegedi Kolléga Vannak csalások, amelyek lelepleződnek és következményeik is lesznek, és vannak csalások, amelyek lelepleződnek ugyan, de nem lesznek következményeik. A Lasztovicza-fiú Mészároshoz képest peches. Mészáros Márton csalással szerzett fokozatot a Károlin 2009 márciusában. Lelepleződött, a fokozatot visszavonták, de sem őt nem függesztették fel tanársegédi állásából, sem Szabó András dékánt a professzori állásából, akinek […]

Read the rest of this post…

Crook’s award (1 milliós jutalom csalásért!)

Feladó: május 13, 2012

 “Minél jobban kilóg a lóláb, minél otrombább a ‘csalás’, a szemérmetlen hatalomelvűség, minél többet nyomnak le kacsatömővel a pampogásától már amúgy is fulladozó csőcselék torkán, annál világosabb, ki a james, ki mondja meg, mi van, ki oszt­ja a lapokat, ki kapja a zsét. … Úgyhogy kuss legyen.” Farkas Zsolt: Győz a jó http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/farkas.pdf Keresztapa megmutatta […]

Read the rest of this post…

The underpants of Klukovits and Hansági (Klukovits gatyája és Hansági bugyija)

Feladó: május 2, 2012

Szerző: Szegedi Szégyen Ágnes asszony eldöntötte! Ágnes asszony, született Hansági, később lett Kulcsár-Szabó, de megmaradt Hansági is, hol ez, hol az, végre döntött! Egy irdatlan hosszú nevet választott magának: Dr. habil. Hansági Kulcsár-Szabó Ágnes Ehhez persze kellett egy habilitáció is. Meglett! APÓS a szegedi csatlósokkal – Pál Józseffel, Fried Istvánnal, Balázs Mihállyal, Klukovits Lajossal – […]

Read the rest of this post…

Is Ernő Kulcsár Szabó a law-abiding citizen? Törvénytisztelő állampolgár-e Kulcsár Szabó Ernő?

Feladó: augusztus 18, 2011

Szerző: Bloggerjogász 20 hónappal ezelőtt a Legátus csoport az interneten is közzétette a MAB-nak írt levelét, melyben jogszabályokkal és tényekkel támasztja alá, hogy Kulcsár Szabó Ernő és fia, Kulcsár Szabó Zoltán folyamatos és többszörös jogsértést követ el. A Legátus csoport sajnos nem hivatkozik a kézenfekvő példára, nevezetesen Dánél Mónika PhD-védésére, melynek témavezetője Kulcsár Szabó Ernő, […]

Read the rest of this post…

The corrupted mathematician (A zsebrevágott matematikus)

Feladó: június 25, 2011

A zsebrevágott Klukovits Fotó időlegesen eltávolítva. Mi történhetett a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsában, hogy Pál József és Balázs Mihály rá tudták beszélni a többi tudományág képviselőit – köztük jogászokat – egy szabálytalan és törvénytelen PhD-fokozat odaítélésére? Pontosan nem tudjuk. Csak annyi szivárgott ki, hogy elsősorban Klukovits Lajos titkár erőszakolta át Mészáros PhD-fokozatának odaítélését, aki ebben […]

Read the rest of this post…

Creepy crook again (MéSzaros újratöltve)

Feladó: április 11, 2011

Friss hírt kaptunk Szegedi Kollégától a Mészáros-ügy állásáról. Pontosabban arról, hogy már nem áll. Már újra mozgásba lendült. Woman-in-love Ágnesasszony és az üzleti titkos sógornagybácsi, Balla Péter, megmozgatta családi és egyházi kapcsolatait, és összedugták a Mészáros-család jogász tagjai is a fejüket. Woman-in-love nagyszabású akcióba kezdhetett a szegedi csatlósoknál, mert a kre Doktori Iskola honlapján, ahol […]

Read the rest of this post…

Szabó, Pethő, Mészáros versus Guttenberg, Hahn, Grasser

Feladó: március 7, 2011

Szerző: Szegedi Kolléga  A Szegedi Tudományegyetem  hálás lehet a Ravasz László Baráti Körnek és elsősorban a kör szegedi tagjainak, hogy megakadályozta egy jóhírű egyetem iszonyú blamálását az országos hírű csaló, Mészáros Márton doktoráltatásával. Mintha nem lennének saját becsületes és tehetséges hallgatói, éppen egy másik egyetemen visszautasított, gimnáziumokból ellenőrzőhamisítások miatt kizárt, érettségi előtt csalás miatt megbuktatott, […]

Read the rest of this post…

Violation of law and by-law (Törvény- és szabályszegés)

Feladó: Január 11, 2011

Szerző: Szegedi Kolléga Tegnap az egyik hozzászóló feltette ezt a kérdést: „Mitől doktori intézeti igazgató Klukovits, ha a saját doktori szabályzatukat sem ismeri? Segítsünk neki: http://www2.u-szeged.hu/dokint/dszab-2010.pdf 24. oldal alján, sorszám nélkül, Korm. 10.§ alatt különösen szigorú szabályozás olvasható, szigorúbb, mint maga a törvény: ugyanazon témájú dolgozatot nemhogy 2 éven belül, de Szegeden egyáltalán nem lehet […]

Read the rest of this post…

A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga)

Feladó: Január 8, 2011

Szerző: Gödöllői Mészáros Márton saját fabrikálású ún. szakmai életrajza olvasható a Károli Egyetem honlapján: http://www.kre.hu/btk/index.php/oktatoink.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=29 Ebből is kiderül, hogy a tanulmányi nehézségekkel küzködő, a gimnáziumon magát átcsaló ill. családi segítséggel átnyomott diák problémái az egyetemen sem szüntek meg. Míg az átlagos tehetségű hallgatók eleve két szakra jelentkeztek, Mészáros gyenge képességeinek megfelelően csak egy szakra iratkozott […]

Read the rest of this post…

Márton or István de Mészáros (Márton avagy István de Mészáros)

Feladó: december 27, 2010

Szerző: Szegedi Kolléga Balla Péter önleleplező levele a csalás “üzleti titokként” való kezeléséről csak faxon jött át ide Szegedre – állítólag hivatalosan már nem volt képe elküldeni azok után, hogy nyilvánosságra került. De kiderült, Balla nem a levegőbe beszélt: Mészáros Márton alias István védése Szegeden is “üzleti titok”-nak minősül, a kiszivárogtatók ellen súlyos szankciókat helyeztek […]

Read the rest of this post…

Counter-Report 4. PhD-Studies (Ellenjelentés 4. A BTK Doktori Iskolájának helyzete)

Feladó: december 2, 2010

A MAB Látogató Bizottsága jelentésébe óhajtotta foglalni az Irodalomtudományi Doktori Iskola helyzetét, ám összes tájékozódásuk abból állt, hogy megkérdezték Szabó Andrást, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnest és Hermann Zoltánt, és amit ők lediktáltak, azt terjesztették a plénum elé. A MAB LB Róna-Tas András vezetésével és Pál József hathatós részvételével az IDI problematikus védéseit elkeni, a Mészáros-féle csalást, ami […]

Read the rest of this post…

Counter-Report 3. Faculty of Art (Ellenjelentés 3. A Károli BTK helyzetéről)

Feladó: november 30, 2010

Az Állam- és Jogtudományi Kar ill. a Hittudományi Kar belső helyzetének elemzői nem járultak hozzá szövegük közléséhez, ezért ez a két rész teljes egészében kimarad a publikálásból, csak a BTK-ra vonatkozó jelentést hozhatjuk nyilvánosságra. Megírtuk már, hogy a MAB-határozat Bölcsészettudományi Karra vonatkozó részét botrányosan tájékozatlannak, dezinformatívnak és önellentmondónak tartjuk, mert az alapjául szolgáló látogatóbizottsági jelentést […]

Read the rest of this post…

The second ploy by Mihály Balázs (Balázs Mihály második dobása)

Feladó: november 16, 2010

Friss hír szegedi tudósítónktól Mészáros-ügyben! – A szerk. Szerző: Szegedi Kolléga Balázs Mihály professzor, a Szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője azáltal híresült el, hogy opponensként Szabó András 44 oldalas értekezésére anno MTA doktori fokozatot ítélt oda. Voltak társai is ebben az „ügyletben”, de az ő felelőssége a legnagyobb, mert régi magyar irodalmárként ő volt a […]

Read the rest of this post…

Cynical Reply to the Accreditation Board (Balla Péter cinikus válasza Bazsa Györgynek)

Feladó: április 24, 2010

Üdvözöljük Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest mint debütáló szerzőt a blogon. Válaszlevelét a 2009 októberi MAB-határozatra volt olyan szíves 6 nappal előbb eljuttatni hozzánk, mint Bazsa Györgyhöz, a MAB elnökéhez, aki majd csak április 30-án kapja meg. A levél lényege röviden: a MAB-határozatban foglaltakból a Károli semmit sem teljesített: nincs egyetlen törzstaggal sem több, […]

Read the rest of this post…

Accreditation 3. (Lezsírozott akkreditáció 3. Kulcsár-Szabó Ernő testamentuma)

Feladó: március 21, 2010

Vége a MAB-ban a Kulcsár-Szabó-érának. Az Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottság, mely az elnök beosztottjaiból, lekötelezettjeiből, barátaiból és híveiből állt, és amely részrehajló működésével annyi kárt okozott a magyar bölcsészképzésnek, megszűnt. Az új struktúrában egy általános „Bölcsészettudományi Bizottság” dönt majd a felsőoktatás jövőjéről. Az Irodalomtudományi KÁB felszámolásával azonban még nem ért véget Kulcsár-Szabó Ernő befolyása a […]

Read the rest of this post…

48 hozzászólás to “Jozsef Pal’s steps to the nomination for the Academy-membership 2. (Pál József útja az akadémikusi jelölésig 2.)”

 1. gate keeper said

  Itt van az orbáni gigantománia legújabb törzszülöttje!
  http://cink.hu/magyarorszag-legdragabb-szobra-epul-felcsuton-3-8-milli-498543383

 2. MTA illetékes said

  Az akadémia egy mocskos lobby, melyiknek köze nincs a tudományhoz. Csak a lóvéhoz és a politikához. Ezért tudott akkora befolyásra szert tenni benne Kulcsár-Szabó Ernő maffiózó.

 3. Pál a tetű said

  Megnéztem pár posztot. Nem fér fejembe, hogy tudott ilyen tiszteletre méltó testületbe ekkor gazember befurakodni, mint Pál József. Egy tehetségtelen seggnyaló, aki minden gazságra képes a karrierjéért.

 4. Ernőnek jó lesz said

  Nyilván kilistázták a legszemetebb fokoztosokat, akik a leghaszálhatóbbak valamilyen gaztett végrehajtásához és beajánlották őket Kulcsár-Szabónak 🙂

 5. Szegedi Kolléga said

  Ugyan! Pál nem várt arra hogy kilistázzák. Maga ajánlkozott. “Ha ki kell valakit nyírni, vagy épp mennybe meneszteni, csak szóljatok nekem, végrehajtom”. Azaz ő listázta ki saját magát.

 6. netzwerk said

  Tanuljatok hálózatépítést KSZE-től!
  Megkezdte az átkosban, innen vannak a spiclikapcsolatai, mint Bölcskei. Folytatta STASI-ügynökként Németországban, most a Fidesz valagában is kiépített egyet.
  Nem beszélve a zsidókról Avigdor H kapcsán
  És ugrik az egyikből a másikba, mint egy kaszáspók.

 7. fűzfapoetessza said

  Ludvig még mindig Lázár Ervin emlékét gyalázza az undorító blogjában.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/05/lazar-ervin-szuletesnapjara.html
  Nem volt elég neki h befurakodott a Tempevölgybe, addig gyötörte Praznovszky Mihályt, míg közölte ezt a verbális sírgyalázását.
  Ma indulnak Szabó és Ludvig a Hold utcába h hálát adjanak Balognak a MAB-tagságért (Szabó) és a József Attila díj meggyalázásáért.

  • tilos az á said

   A refik biztatják a fiatalokat, hogy legyenek jelen köztük.
   Néhány Lombroso képű förtelmes fiatal gengszter ugatott is valami faszságot.
   http://reformatus.hu/mutat/8153/
   Gyertek fiatalok a Károlira?
   Gazdagítsátok a pedofil drogbárót szabó andrást a wistmanwoodot és Balla Pétert a mocskos fasisztát!!!

 8. new age a Károlin said

  Május 17-18-án közvetlen istentapasztalatról szóló konferencia lesz a Károlin:
  Károlis előadó EGY SEM LESZ.
  A Misztikus hagyományok és a Szabadbölcsészeti tanszék rendezi a New Age legótvarosabb hagyományában.
  Nincs senki a zsinaton belül, aki észrevenné, hogyan megy el a Károli a new age irányában???

  • asszociációmentes nick said

   Ellenkezőleg, elég sok károlis előadó lesz, lásd a programot..

   http://www.kre.hu/portal/images/stories/doc/conference_programme_kre_mysticism.pdf

   Ne is haragudj de azért mert egyes NA irányzatok előszeretettel hivatkoznak X-re attól még egy Xről rendezett konferencia nem lesz jele a newageesedésnek.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Ludvignak nincs istenélménye?
    A szabónak is akkor volt utoljára, mikor ellopta az első Orbán kormány 2 milliárdját.
    Sepsinek meg akkor, amikor Horváth Laci kidobta.

   • Bábeli nyelvzavar said

    A konferencián tényleg elég sok károlis előadó lesz, közel egy tucat, pl. Kendeffy, Vassányi, Imregh, Fabiny, Tóth Sára, Daróczi, Császár, Mirnics stb. Tepsi is fellép személyesen Simone Weil misztikus forrásaival (a földhözragadt tepsi és a misztika!), sőt, még a lánya esküvőjén kirúgott Bíró Mária lánya, Tóth Anna is. Úgy látszik megbocsátotta, ahogy az anyjával elbántak, vagy nincs más választása szegénynek. A konferencia témája azonban nem annyira a misztika, hanem a bábeli zűrzvar: zagyváljunk össze bármit, lényeg, hogy ködös legyen, és ne magyarul. Ide csak olyanok nevezhetek be, akik valamilyen ideen nyelven beszélnek, ergo Szabó, Hansági és Mészáros nem. Aki nem tud angolul (Tepsi, Daróczi), az más, de ne magyar nyelven hadováljon.

 9. dumb and dumber said

  Imádott Gusztink a koreaikért imádkozik. Leginkább a koreai bankért, ahol eladósította az egész felekezetünket.
  Honnan rabol a mi Bölcs(kei) Bátorink, ha atomtámadás éri a koreai bankot?
  Miből fizeti a vedelését, kurváit Guszti püspök, ha nem jön a lóvé Koreából???
  http://reformatus.hu/mutat/8097/

 10. New Age said

  Tepsinek nemsokára megint istenélménye lesz, mert Bölcskei is lapátra teszi. Kínos már neki a sok panasz Tepsire, Tepsi költekezése pedig Gusztink zsebére megy, amit pénzimádó püspökünk nem díjaz.

  • BTK-s kolléga said

   Tepsi menesztése már hangos szóbeszéd tárgy. Többen is intenzíven dolgoznak a projekten. Tepsi nem is sejti hogy kik jelentenek róla nap mint nap. Azok, akiket a legközelebbnek hisz magához, azok, akiket nyaralni ill ebédelni visz Bölcskei pénzévből, azaz közpénzből. A saját selyemfiúi jelentik Tepsi viselt dolgait és gyűjtik a számlákat a közös ebédekről és utazásokról, amit a hiú liba rájuk (is) fordít. Ferencz Zoli, Gál Laci és Kovács Gergely Botond Tepsi kedvencei és egyúttal árulói. Szinte provokálják is Tepsit a költekezésre, hogy után felnyomják őt a püspöknek.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Szabó és Petrőczi is megteszi a magáét. Szabó néhány drogosnak elengedte a felárat ha anyagot szállítanak neki Tepsiről. Azt aztán titkos utakon eljuttatja Bölcskeihez.
    De persze más ötletei is vannak.
    Vissza akar kjönni dékánként és rektor is akar még lenni

   • Buzik és gecik said

    Naná hogy Szabó és felesegge van Tepsi fúrása mögött. A két buzi, Ferencz és Gál illetve a legyet is röptében KGB nem magától ment el Bölcskeihez, hogy felnyomja náluk Tepsit, hanem Szabó ajánlotta be őket Bölcskeinek, mint akiktől megbízható infókat szerezhet Tepsi kiadásairól: mennyit költ ruhákra, benzinre ill. fiúkra. Merthogy ők tudják a legjobban hiszen ők is élősködnek Tepsi jóvoltából a közpénzeken. De mivel együtt költik, a kiadásokról pontos infóik vannak, a számlákat is meg tudják szerezni, le tudják másolni vagy eligazítani Bölcskeit, hol szerezheti be ezeket. Vagyis nemcsak infókkal, hanem bizonyítékkal is szolgálnak Tepsi szeptemberi menesztéséhez – legalábbis dékánként.

   • radványi erdő said

    És mi még sajnáltuk ezt a szörnyű Sepsit, amikor a Ménesi uton Horváth Laci látványosan seggbe rúgta és mással állt össze.,

   • Buzik és Gecik said

    Persze hogy Szabó András bérelte fel Tepsi ellen Ferenczet, Gált és KGB-t. Mindhárman kipróbát, bevált árulók, Szabó szavtosságot vállalt értük. Ferenczet és Gált használta fel Szabó Kulin ellen, Ferenczet Tepsi Koncz Betty ellen és Gált Bíró Mári ellen, aki idehozta, akinek ezt a frankó állást köszönheti. A kis feminin buzi persze elárulta simán a jótevőjét már Szabónak is, aztán Tepsinek segített kirúgatni Marika nénit. Kovács Gergely Botond pedig Kulin helyettese, Vass Csaba eltakarításában segített Szabónak. Miért ne segítene Tepsi eltakarításában is, egy kilátásba helyezett jutalomért? Ha Szabó újra dékán lesz, KGB lesz a helyettese. A három fickó közül ő ismeri legjobban Tepsit. Nemcsak a lelkét, hanem a testét is. Be is számol Tepsi testének minden szegletéről Szabónak 🙂

 11. Jozsef gmail Pal said

  Azért ugattok mert irigykedtek. Mesterien játszottam ki egymás ellen a két Szabó Gábort a rektorválsztáson és a mellett lobbiztam, amelyik a helyettesévé tett. Ernő és én mindig a győztesek oldalán állunk. 🙂

 12. hücpe said

  Ti majdnem olyan nevetségesek vagytok, mint a MAZSIHISZ.
  http://www.origo.hu/itthon/20130512-levaltottak-a-mazsihisz-elnoket.html
  Persze a mocskos fasiszta Ballának azért felelnie kell amit a Hegedűs család művel ellenünk!

 13. svabra said

  Leállítják a debreceni Ref. Koll. épületének felújítását.
  http://www.portfolio.hu/ingatlan/varoskep/veszelyben_a_stadionepites_nincs_tul_keso.183767.html
  Kiesett Guszti a pixisből vagy OV rájött, hogy mennyit lopott?

 14. Netfigyelő said

  Tegnap Izraelből kattintottak a legtöbben, aztán Törökország különbző városiból, d Írországból is többen a szokásos mellett.

 15. Fried, a Féreg said

  Jó kis összeállítás ez a tetű Páljóskáról, de tudnék még bőven adalékot szolgáltatni a szemétségeiről. Forduljatok hozzám bizalommal 🙂

  • KSZE Workshop said

   Kulcsár-Szabó lobbizással segített Páljóskának megbuktatni a régi rektort, Szabó Gábor 1-et, hogy az új rektorral, Szabó Gábor 2-vel Pál lepacsizhasson és kialkudhasson magának egy rektorhelyettesi posztot. Kellett Kulcsár-Szabónak az ország második legnagyobb egyetemén, Szegeden egy mozgatható rektorhelyettes. A legnagyobbat, az ELTÉt, már lenyúlta, és a tetű Pálon keresztül így Szegedet is. Pállal le lehetett doktorálttni másodszor is törvénytelenül Mészárost és mellesleg habilitáltatni Kulcsár-Szabó menyét, Mészáros “doktoranyuciját”, Hanságit.

   • Szegedi Kolléga said

    Pál használhtóbb Kulcsárszabó számára, mint Fried, aki a buziügyleteivel nagyon lejáratta magát. Azonkívül Pál jobb hivatalnok, mint Fried, de tudományosan még annyit se ér. Egészen pontosan semennyit. Fried leglább tud egy csomó filológiai apróságot, ennyiben szakmaibb. Amúgy szürke és fntáziátlan mindkettő, kretivtásnak nyoma sincs egyikben sem.

 16. Ilona said

  Pál és Mészáros állítólag orrolnak egymásra. Pál azt mondja, azért bukta el az akadémikus-választást, mert lejáratták Mészáros ledoktoráltatásával. Mészáros szerint viszont Pál föl sem kerülhetett volna a jelölőlistára, ha nem őt éri az a disőség, hogy Kulcsár-szabó kiszemeli Mészáros ledoktoráltatására.

  • Curious said

   Engem az érdekel, hogy mi erről Ágnes asszony véleménye? Kinek az oldalán áll? Mészárosén feltétlenül érzelmileg. Páljóska viszont félig a munkaadója, Ágnesasszony szeretne Szegedre átkavarni, vagy legalább a második fizetését ott fenntartani.

  • Szegedi Kolléga said

   Ezt én is hallottam. Pál morgott, hogy a jóhírét kockáztatta Mészárosért,de nem érte meg. Ha rajtunk múlik, nemcsak az akadémikusi tagságot bukja el, hanem a rektorhelyettességét is. Nem titkoljuk, hogy börtönben szeretnnk látni ezt a gazembert. Tudjuk, hogy Mészáros védédét 80%-ról felcsalták 100%-ra az alávaló Klukovitscsal együtt. Megszerezzük erről a bizonyítékot és közzétesszük.

   • Demes-Kofa said

    Na tessék. Ha egy rektorhelyettesnek meg szabad változtatni a pontszámot utólag, akkor az egy titkárnőtől se bűn. Demes-Kőfalusi Krisztina ügyintéző csak ugyanazt tette, amit Pál József rektorhelyettes 🙂

   • Klukó Ágota said

    Van némi meghasonlás Pál és Mészáros között a füstbe ment akadéikusság miatt, de fontosabb az ádáz düh, amivel Johannest üldözik. Klukovitsék és az egész nyelvész és információs doktori iskola a blogszerzőket hajkurássza.

   • ohranka said

    Nem fogtok megtalálni!
    Fogadunk?

   • Dr. Eördögh István said

    Szegedi Kolléga és a Team számára tudatom, hogy, Pálinkás József MTA elnök válaszolt május 14-én: a Máté-Tóth András ki tudja hogy és mikor megszerzett abszolutorium-ával-, a két éves bécsi pasztorálteológiai kurzusát követően a vallástudományok doktorává-, majd az SZTE BTK-n a vallástudomány tanszék vezetőjévé-, sőt az MTA vallástörténészévé válásával kapcsolatban nyílt levemben feltett kérdéseimre. Sajnos tudatlanságom miatt képtelen vagyok a választ bemásolni, de ha kapnék egy e-mail címet, szívesen elküldöm. A válasz lényege, hogy Máté-Tóth András külföldön szerzett minősítését az MTA Minősítő Bizottsága soha nem látta, mert 1993 óta nem illetékes külföldi diplomákat minősíteni. Vagyis, Máté-Tóth András akrobatikus doktori minősítését az érintett felsőoktatási intézmények hagyták jóvá. Hogy melyek és az előírásoknak megfelelően-e, az kérdés számomra és szeretném megtudni, akár ügyészségi eljárás kérelmezésével, mert egykor érintett voltam, ma pedig az oktatói- és a hallgatói, de az egész magyar társadalom érintett.

   • tudományos kutató said

    Kedves Eördögh Kolléga,
    Johannestől nyilván jogilag szofisztikáltabb választ kap. Én csak annyit tudok mondani, hogy a külföldön szerzett fokozatokat az egyetemek megfelelő EDHT-jai honosítják. Kiadják a megfelelő doktori iskoláknak, amelynek kellőképpen felkészült szakemberei az iratok és az idegen nyelven benyújtott disszertáció, könyv stb., esetleg annak magyar nyelvű összefoglalója alapján dönt a honosításról.
    Gyaníthatóan a Szegedi Egyetem megfelelő intézményei végezték ezt a munkát.
    Ugyancsak a Szegedi Egyetem terjesztette fel egyetemi tanárnak is, a professzorság ugyanis mindig arra az intézményre érvényes, amely felterjesztette az egyént.
    Máté-Tóth az MTA doktora is lenne?
    Azt nem lehet honosítani, máshol ilyen nincs. Ott viszont benyújtott disszertációval lehet védeni.
    Egyébként felhívom a figyelmét, hogy 2013. május 30-án lesz 9 órai kezdéssel a II. Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia (Bpest, VI. Székely Bertalan u. 13.)
    Ott tart előadást Dr. Máthé-Tóth András “teológus és valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára”.
    Meg van híva Semjén Zsolt és több más magas beosztású állami pozíció birtokosa is.

   • István, gratulálunk, hogy kitapostad Pálinkásból a választ. Pálinkás levelét szívesen feltesszük a blogra. Ha e-mailben át tudod küldeni, nincs gond, felvesszük Veled e-mailben a kapcsolatot.
    Egyébként ez ugyanolyan eset, mint Pethő Sándoré. Az ő külföldi publikációit se látta senki, mégis ezekre kapott egyetemi tanári kinevezést a Károlin.
    Egyetértek, hogy a felsőoktatási csalásokban az egész társadalom érintett. Szeged ugyanúgy a csalók, szélhámosok, korrupt gazemberek fészke, mint a Károli, ld. Pál József, Fried István, Klukovits Lajos, Cservák Csaba, ill. a Mészáros-ügy összes részvevője, elsősorban Balázs Mihály.
    Üdv. a szerkesztőség nevében

   • István, dobtam neked egy mailt arra a címre, amiről hozzászóltál. Jelezd, ha megkapod, vagy ha már küldöd is a Pálinkás-levelet.

 17. Takaró Mihály fan said

  Ezek a mocskos ballibsik a Szabó András meg a kurva Hansági és Petrőczi vezetésével megint szart kevertek. Ha ezt Hegedűs püspök látná! Jó h nem érte meg.

 18. dreck said

  Itt ömlik a lóvé a retkes spicli Bölcskei Gusztáv bizniszegyházába!
  http://reformatus.hu/mutat/8152/

  • Hátszél és vitorla said

   Biztos megint erőteljes hátszelet fújt Gusztink a szószékről. Ingyen nem fúj, mint Várinak elmondta a Narancsban 🙂

 19. dreck said

  Jelentkezzetek önkéntesnek az atlatszo.hu. nál!!!
  Harcoljatok a wistmanwood és a politikai visszaélések ellen!

 20. […] doksit személyesen  ellenjegyzett. Mészáros ledoktoráltatását szánta úgyszólván akadémiai székfoglalójának. Pálnak meg se fordult a fejében a 2 éves szilencium. Túlbuzgalmára mi sem jellemzőbb, hogy a […]

 21. […] doksit személyesen  ellenjegyzett. Mészáros ledoktoráltatását szánta úgyszólván akadémiai székfoglalójának. Pálnak meg se fordult a fejében a 2 éves szilencium. Túlbuzgalmára mi sem jellemzőbb, hogy a […]

 22. […] doksit személyesen  ellenjegyzett. Mészáros ledoktoráltatását szánta úgyszólván akadémiai székfoglalójának. Pálnak meg se fordult a fejében a 2 éves szilencium. Túlbuzgalmára mi sem jellemzőbb, hogy a […]

 23. […] doksit személyesen  ellenjegyzett. Mészáros ledoktoráltatását szánta úgyszólván akadémiai székfoglalójának. Pálnak meg se fordult a fejében a 2 éves szilencium. Túlbuzgalmára mi sem jellemzőbb, hogy a […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: