Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

A Criminal Mind in the Accreditation Board (Bűnöző a MAB-ban)

Posted by karoligaspar - július 5, 2016

A MAB-os bűnöző

navraJ2

Írta: Prudens

Breaking News: Szabó András bekerült az Élet és Irodalomba! Na nem irodalomtörténészként, pláne nem irodalomtudósként! Arra a károlis oktatóknak alig van esélyük, annál több a Károliról elüldözötteknek, a Szabó András által megrágalmazott kirúgottaknak. Hovatovább Szabó András aljas üldözése olyasmi, mint egy TÜV-pecsét, minőségbiztosítási igazolás. Akit a Szabó üldöz, hitvány ember nem lehet, akit sátáni aljassággal és kitartással üldöz, az nemcsak kiváló tudós, hanem hitben járó református is. Szabónak, furcsa módon, van minőségérzéke: GYILKOS DÜHBE JÖN TŐLE. A vele egynemű silányságot viszont támogatja, és ezt a fordított minőségérzékét működeteti a MAB csúcsbizottságában, ahová a tájékozatlan és megvezetett Balog Zoltán EMMI-miniszterrel befúratta magát. Az ÉS szerkesztőinek is van minőségérzékük, de nekik a hagyományos: nívótlan írást, bárgyúságot, halandzsát, plágiumot nem közölnek. Így, mióta Kovács Zoltán az ÉS főszerkesztője, sem Szabótól, sem önjelölt költő – valójában giccsőr – feleségétől sem közölnek semmit.

Kenesei István viszont megbecsült szerzője az ÉS-nek, főleg a felsőoktatás mocsaráról ír a maga vitriolosan szellemes és elegáns stílusában. Egyetemek a Rendszerben. Év végi színes hírek című cikkében (ÉS LV/25, 2016. június 24. 5-6. l.) ezt olvassuk: “tudnunk kell. hogy bár a doktori iskolák ügyében valóban a MAB-é a döntő szó, van egy fellebbviteli eljárás is, amelyben a MAB háromtagú Felülvizsgálati Bizottsága (FvB) dönt, rendszerint szakértők véleménye alapján. A három tagot a három tudományterületről választják, és a MAB honlapján nyilvánosan hozzáférhető információk szerint az e doktori iskolát érintő tudományterület (nevezetesen a bölcsészettudományok – a szerző) felelősét a miniszter jelölte. Az illető professzorral kapcsolatban érdekes lehet, hogy korábban (az érintett kar dékánjaként) egy olyan doktori iskolának volt a vezető beosztású törzstagja, amelyet a MAB több, esetenként bírósági üggyé vált szabálytalanság miatt be kellett zárjon. Nyilván csupán véletlen egybeesésnek köszönhető, hogy az a bizonyos doktori iskola 2012. szeptember 30-án szüntette be a működését, az illető professzor pedig  már 2012. november 1-től a MAB FvB tagja lett.”

Bár Kenesei nem nevezi meg, minden tájékozott ember számára világos, hogy Szabó Andrásról van szó, aki több bűncselekményt is elkövetett a Károli BTK dékánjaként az Irodalomtudományi Doktori Iskola körül, ezért szüntették meg az IDI-t. Minderről lehet olvasni a MAB honlapján (2009.10.02-i határozat), a 168 órában , valamint a HVG-ben. Ezek a bűncselekmények azonban nem gátolták meg Balog Zoltán EMMI-minisztert, hogy a bölcsészettudományi doktori iskolák fölötti döntés jogát éppen az okirathamisításon, doktoranduszlopáson és hamis tartalmú fokozat-odaítélések aláírásán rajtakapott Szabó illetéktelen kezébe helyezze.

Kenesei cikkében szerepel továbbá az “egyik vidéki egyetem, melynek doktori képzését sok hányattatás után, más szóval jelentős minőségi problémái miatt a MAB bezáratta”. Segítünk: a Pannon Egyetem nyelvtudományi doktori iskolájáról van szó.  “Az adott tudományszakban ezért jó néhány évig nem volt doktori képzés, az oktatók kiöregedtek vagy szétszéledtek. Érthető, hogy az egyetem mindent igyekezett megtenni, hogy újra legyen doktori iskolája e képzési területen, így hát elkezdett külföldről szerződtetni tanárokat, akiket külföldi állásuk fenntartása mellett betett az alap- és a mesterképzés tanrendjébe is, csak éppen az illetők, ha egyáltalán, csupán rövid turnusokban fordultak meg a városban, hogy összeont kurzusokon tanítsák le tárgyukat – amelyekre aztán vagy voltak jelentkezők, vagy nem, hiszen az órákat angolul tartották meg. Voltak magyar anyanyelvű oktatóik is, akik viszont szintén más országbeli intézményekben voltak teljes állásban alkalmazva”. Hogy neveket is mondjunk – ha már Kenesei ódzkodik ettől -, a magyar oktatók között van pl. Csernicskó István, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Főiskola vezető oktatója. A külföldi oktatókról itt találunk információkat.

Egy kérdésre azonban nincs válasz: mit keres Ulrike Jessner-Schmid, Marjolijn Verspoor és Vincent van Heuven egy Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéken, melynek hallgatói évfolyamonként alig haladják meg az egy tucatot? Viszont ha megnézzük az intézeti névsort, egy másik kérdésre választ kaphatunk. Miért éri meg az egyetemnek (vagy valaki másnak) hat külföldi nyelvész euróban fizetett professzori fizetése? A tanszékvezető neve Navracsics Judit, akit gond nélkül kineveztek professzornak, pedig csak kandidátus. Nem véletlen névazonosság: ő Navracsics Tibor uniós biztos nővére. A drága pénzen megvásárolt külföldi professzorok kvázi-jelenlétére azért van szükség, hogy ő doktori iskola vezetője lehessen. (Egyelőre egy groningeni professzor neve szerepel a kérelmen, de a végső cél Navracsics Judit doktori iskolavezetővé emelése.)

A MAB eleinte kapálózott és arra a szabályra hivatkozott, amely szerint egy embernek CSAK EGY FŐÁLLÁSA LEHET, CSAK EGY DOKTORI ISKOLA SZÁMÍTHATJA TÖRZSTAGJAI SORÁBA. Ezt Magyarországon be is tartják, tehát egy pécsi vagy szegedi professzor nem “taníthat át” Veszprémbe, de egy beregszászi vagy groningeni igen. Keneseit idézzük: “tavaly nyáron nyilvánosságra hozott határozatában részben az oktatók külföldi illetőségére és elkötelezettségére hivatkozva, részben  súlyos minőségi kifogások miatt a doktori iskola megalapítását elutasította … idén januárban az illető egyetemen mégiscsak megindult az új doktori képzés, ráadásul tanév közben”.

A trükkös indítás, a törvények és szabályok kijátszása mögött újfent Szabó András, a megbízhatóan aljas és korrupt figura áll.  A Felülvizsgálati Bizottság volt ugyanis az, amelyik megfúrta a MAB döntését, s mivel a FvB három tagja közül egyedül Szabó András illetékes (????) BTK-s ügyekben, megint az ő enyhén szólva is tisztátalan keze keverte a kártyát

Bizonyára abban reménykedik, hogy Navracsics EU-biztos meghálálja neki becstelenségét. Mi reméljük, hogy hiába reménykedik. Még mindig nem akarjuk elhinni, hogy a becstelenség része a rendszernek, és a rendszer csúcsán, omnipotens helyzetben a magyar felsőoktatás legbutább, legműveletlenebb és legkorruptabb személye, a több minősített bűncselekményen rajtakapott károlis Szabó András áll.

Mert az a tény, hogy Balla Péter rektor saját beosztottjaival, Lajtár István és Ibolya Tibor főügyészekkel hozatott egy Szabó Andrást felmentő határozatot, még nem jelenti azt, hogy Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirathamisítást nem követte el.

Lajtár és Ibolya nélkül Szabó András ma már a börtönben ülne, nem a MAB csúcsbizottságában, a bölcsészettudományok területén hozott döntések egyedüli felelőseként. Valakinek végre fel kellene nyitni Balog Zoltán vaksi szemeit!

64 hozzászólás to “A Criminal Mind in the Accreditation Board (Bűnöző a MAB-ban)”

 1. grammatikus said

  Ezek szerint Szabó mocskos tettei nagyon közismertek. Hiszen Kenesei az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője.

  • Szegedi Kolléga said

   Hát ha valahol, akkor Szegeden ismerik ezt a mocskos házaspárt mint a rosszpénzt.

  • Komáromi kisleány said

   Az egész ország ismeri. Nem véletlen, hogy Szabó András Szlovákiában vadászik doktoranduszokra. Magyarországon szakmai hírére valamit adó ember nem kérné fel ezt a korrupt, tolvaj, csaló, hamsító gazembert.

 2. veszprémi tanár said

  Engem az érdekelne,miből fizetik a 6-8 egyetemi tanárt Veszprémben? Egy professzori fizetés Nyugaton 10-15 ezer euró. Ezen a szakon meg alig vannak hallgatók. (Igazuk van,)

 3. károlis hazafi said

  Ki a f.omat érdekli, mit firkál ez a bibsi!
  Éljen Szabó András, éljen a Károli!

 4. mesüge said

  Nem zsidózunk, kispofám!
  Értve vagyok?

 5. németh a celli idióta said

  Németh most Csiszár Jenőről firkál.
  Németh, a pap, még a “szar” szót is az ajkára veszi, kipontozva!
  Gusztustalan mocskos féreg vagy, te celli pap!
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2016-07-05/jeno

 6. Ludvig a valag said

  Kenesei Ludvignak is tanára volt. Szóval gyógypedagógusként is bevált.

 7. szabó andrás a gyilkos gazember said

  Mennyi hálapénzt szedett össze ez a gazember szabó a négy év alatt?

  • Petrőczi József Attila meggyalázója said

   A vénqrvának még se vett belőle egy tisztességes ruhát. Az csak lopkod a turká
   lókban az idióta

 8. Séd parti séta said

  Navracsics J. a magyar tanszék vezetője, angol-orosz szakos diplomával. Ő volt Mesterházy Attila osztályfőnöke és orosztanára a Lovassyban.

  • Jössz nekem eggyel said

   Ahogy sejtitek, Szabó András többször is be akarta hajtani Juditon ezt a szívességet. De Judit nem állt vele szóba. Valósággal zaklatta telefonon, mi kollégák próbáltuk lepattintani. Olyan sejtelmes üzeneteket küldött Juditnak, hogy reméli, tudja kin múlt, ki döntött, kinek köszönheti, mert ha nem ő lett volna azon a bizonyos helyen stb.

   • Szkeptikus said

    Ebben azért nem vagyok biztos. Mondani mindent lehet, és ez azért elég nagy szívesség volt, Szabó pedig nem az az ember, aki ne tartaná utána a markát. Meg kéne kicsit kapargatni, tett-e valamit Navracsics Judit vagy az öccse, vagy a Pannon Egyetem Szabóért, a feleségéért vagy valamelyik kölykükért.

 9. Tempi Passati said

  Petrőczi hiába kilincsel az ÉSnél, nem jut be. Anno, Bata Imre és Faragó Vilmos idejében bizonyos orális tevékenység ellentételezéseként leadhatta néhány dilettáns irományát a versrovatnak. De ez már a múlté…

 10. Absolon said

  Kenesei már megjelenésében is cáfolja a bizonyos irodalmárok által a nyelvészekről terjesztett előítéleteket, melyek a nyelvészeket szódásüveg-szemüveggel, göthös háttal és kopasz fejjel karikírozzák. Fiatal korában a szegedi egyetemisták “Absalomnak” nevezték dús, hullámos fekete sörénye miatt. (A Bibliát hírből sem ismerő károlisoknak mondom, ő Dávid király harmadik fia volt, akinek dús haja okozta vesztét, annál fogva akadt fenn egy fára.)

  • Szegedi Kolléga said

   Kenesei ma is ragyogóan néz ki, ellentéte a már csaknem kopasz, sunyi ábrázatú Szabónak, akinek a ferde képe tükrözi a jellemét. Lásd fent. Megjegyzem, ez egy régi kép. Azóta még rosszabb az ábrázata. Alig van haja, az is fehér.

  • Trippergazda said

   Petrőczivel még Szegedről ismerik egymást, aki akkor még Ludvig néven futott az egyetemen, de ez az ismeretség Kenesei számára nem lehet kellemes. Amikor egy kulturális programon pár éve találkoztak egymással, és Ludvig egy tank kecsességével tolatott rá (“Megismersz, Pista?”), ő finoman hárított: “Hát te mit keresel itt, Ludvig?”

 11. Curious said

  Érdekelne, hogy úszhatta meg ez a gazember a büntetőeljárást. Hiszen a visszaéléseket elkövette, azt az egyetem is beismerte azzal, hogy visszavonta az összes fokozatot Váradi Ferié kivételével. Ha nem történt volna csalás, nem vonták volna vissza. A MAB-határozatban is egyértelműen benne van a dékánházaspár visszaélése. És emlékszem egy ügyészségi határozatra is, amely megállapította az intellektuális közokirathamisítást Szabó András dékán mint hivatalos személy részéről. Hogy lehetett ezt eltussolni?

 12. balog zoltán egy katasztrófa said

  Balog köp a tényekre és kinevezi ezt a gonosztevőt a MAB FvB-be.

 13. Andy Vajna Orbán strómanja said

  Andy Vajna Romániában adózik.
  http://444.hu/2016/07/05/ne-huzd-fel-magad-de-andy-vajna-magyar-kozpenzbol-vett-tevecsatornai-romaniaban-fognak-adozni
  Ez a nemzeti nagytőke rkölcse.

 14. Aranyosi a vén idióta said

  Aranyos bácsi aranyosan gratulál Dinka cikkeihez, különösen a levendulás okádékhoz.
  http://reposzt.hu/comment/7644#comment-7644
  Marha a marhának örül.

 15. terveink szerint said

  Terveim szerint jövőre Nobel-díjas leszek. Hogy miből, még nem döntöttem el.
  Azonkívül tervezem egy görög sziget felváráslását.
  Ez jár nekem.
  Orbán tervei szerint a felcsúti akadémia Európa legjobb futballistáit fogja képezni.
  http://444.hu/2014/04/22/orban-szerint-kommunista-dolog-azt-mondani-hogy-kozpenzbol-epult-a-felcsuti-stadion

 16. Magyar Feltámadás said

  Mi a baj azzal, hogy Szabó András igazságot tesz?
  Ti persze ennek a gazember libsinek a rágalmait ismételgetitek!
  Lesz gondunk rátok, mocskos komcsi libsi banda!

  • magyar hazafiak said

   Tudjuk kik agytok buzi komcsi tetvek ha mégegyszer irtok valami roszat a szabórol aki igazi magyar hazaffi lecsapunkk rátok tuggyuk hol laktok

 17. lapot húz a tizenkilencre Soós, a pap said

  Amiből rögtön kiderül, mivel tölti az időt ez a tohonya senki.
  Kártyázik, meccset néz, közben meg hányadéák giccses szövegeket firkál.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2016-07-06/miert-hosok

 18. Lázár a derék kondás rabló unokája said

  Lázár a cinikus gazember
  http://kolozsvaros.com/2016/07/04/meg-mindig-van-bor-a-pofadon-lazar-janos/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 19. law and order said

  A Károli nem hajlandó átláthatóvá tenni magát:
  https://oktatas.atlatszo.hu/2016/07/05/az-allamilag-tamogatott-egyhazi-fenntartasu-egyetem-is-koteles-atlathato-lenni/

 20. fideszes haramiák said

  Kifelejtette birtokait a vagyonnyilatkozatából
  View story at Medium.com

  • czunyiné a károli üdvöskéje said

   Czunyiné vagyonnyilatkozatában pl. csak egy egyharmad hektárnyi bokodi susnyás szerepel, se ház, se lakás, se autó.

   • Nincs okunk kételkedni a volt államtitkár asszony vagyonnyilatkozatának hitelességében. De aggódunk: nem fog a család megfázni a susnyásban?

 21. Lázár hatalma csökken said

  Orbán átrendezte a terepasztalt
  http://hvg.hu/gazdasag/20160706_lazar_nemethne_speder_enksz_posta_mfb_orban_simicskatlanitas_kormanybiztos_rezsiceg_kozmuceg_rwe_elmuemasz_mnb

 22. Aranyosi a vén idióta said

  Aranyos bácsi szerint tovább emelkedik (???) a köztévé színvonala.
  http://reposzt.hu/comment/7646
  Pont az ilyen vén agyatlanoknak való.

 23. jakab a szervilis senki said

  Jakab a dízel VW-k kibocsátásáról pofázik.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2016-07-07/az-egyenlobbek

 24. Puzsér Róbert fan said

  Puzsér zseniális volt tegnap a ligetben. Ő volt a moderátor.
  Robi nem fekszik alá a Fidesznek, mint a többi károlis.

 25. Hab(ony) a tortán said

  Újabb adatok Habony és Rogán distznóságairól:
  http://valasz.hu/itthon/evi-300-milliardos-oriasmutyi-uj-bizniszben-a-habonyrogan-erdekkor-119405

 26. Ágnesasszony said

  Ági ne add fel! A kínai asszony 61 évesen egészséges gyermeknek adott életet június 27-én. http://www.nlcafe.hu/baba/20160707/61-evesen-szult-a-kinai-no-miutan-meghalt-egyetlen-gyermeke/
  Te még 60 se vagy. Csak a megfelelő partnert kellene megtalálnod. Az impotens csapodár kiskulcsárszabó nem az. És a mindenben – még a szerelemben is csaló MarciPista sem az. Keresd tovább az igazit!

  • Hansági a nívótlan said

   Egy német nő meg 66 évesen szült,hatos ikreket, igaz, mesterséges megtermékenyítéssel.
   Neked is ezt javaslom, inkább egy ukrán donor, mint ezek a fatökűek!

 27. régi kolléga said

  Praktikus, hogy a szabó itt van a MAB fellebbviteli bizottságában, rögtön segíthet a károlisoknak, ha valamelyik szakuk elveszti ak akkreditációt, mint most a holland.

 28. fideszes kommunikáció said

  Ennyire buták:
  http://hvg.hu/itthon/20160707_A_Miniszterelnokseg_a_datumok_az_allamfok__es_Elie_Wiesel

 29. Irány Etelköz said

  Sportcsarnok a csutinak:
  http://kolozsvaros.com/2016/07/07/a-butasagra-sotetsegre-epito-istenkiraly-aki-a-budos-eletben-nem-fogja-kiheverni-a-gyerekkorat/

 30. dunántúli teológus said

  Szép írás, Boglárka!
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-07-08/elfeledettek
  Azért Fodor András költő nevét országosan is ismerik!

 31. ohranka said

  Vidnyánszkyt egyetemi tanárnak nevezte ki Áder.
  http://hvg.hu/itthon/20160708_Egyetemi_tanar_lett_Vidnyanszky
  Doktori fokozat nélkül.
  Kenesei cikkében is szerepel Vidnyánszky, akit kineveztek a Kaposvári Egyetem rektorhelyet.

 32. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  Ostoba szenteskedés.
  Ki vágyik ezeknek az idiótáknak a társaságába?
  Egyetlen normális ember sem.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-07-09/epuljetek-fel

 33. refis Tartuffe-ök said

  Összeült a generális konvent Kassán és ezt a nyálzást adták Ki:
  http://reformatus.hu/mutat/12559/
  Felszólítják az államfőket és Európa vezetőit _ majd pont ti mutatjátok meg az utat, refis gazemberek!

 34. Tarajos Peti tarsolya said

  Szijjártó gazember apja
  http://hvg.hu/itthon/20141001__Szijjarto_Istvan_kartell_Vasutepitok_GVH

 35. dunántúli teológus said

  Hudi József Bél Mátyás díjat kapott. Nagyszerű ember ő, gratulálunk neki. Bár katolikus, sokat tett a protestáns művelődésért.
  http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/17441/

  • Dr. Faustus said

   Milliószor többet, mint a tudatlan és erőszakos főnöke, a Köntös, aki csak gátolja a munkájában és aljas módon intrikál ellene.

 36. Tiborcz törvény said

  Orbán családja, Tiborcz, a veje, a récsöl férje Szlovákiában adózik.
  http://civilhetes.net/velemeny/orban-csaladja-szlovakiaban-adozik-a-szamukra-kijatszott-kozpenz-utan

 37. Hencidai Úrasztala said

  Szabó és Ludvig szalonnáznak a konyhában a Hencidáról lopott úrasztalán.

  Szabó: Nagy fogást csináltunk ezzel a Judittal életem poetesszája!
  Ludvig (fenyegetően közelít a sodrófával): Milyen Judotot fogdosol te kurvapecér?
  Szabó: Jaj dehogyis életem szakácsnéja, félreértettél.
  Ludvig Akkor magyarázd meg de tüstént.
  Szabó: nem a juditot fogtam meg hanem az Isten lábát!
  Ludvig: összevissza beszélsz be vagy rúgva?
  Szabó: hát tudod amelyiknek az öccse ott ül Brüsszelben a parlamentben.
  Ludvig: már azzal is összejöttél?
  Szabó: Dehogy. Akkreditáltattam a semmire se jó szabálytalan doktori iskolájukat a mabban, amit már minden szinten kinyirtak. Én mentettem meg a Juditot egyedül érted?
  Ludvig: aha, mint a mesében és most meg akarod dugni jutalmul.
  Szabó: életem virágszála félreérted. Nem tőle kérek szivességet hanem az öccsétől a Tibortól.
  Ludvig: ???
  Szabó: Kérek tőle egy brüsszeli állást.
  Ludvig: Kinek?
  Szabó: magamnak természetesen.
  Ludvig: kettőt! Egyet nekem!
  Szabó: félek hogy sok lesz, annyit nem tud elintézni.
  Ludvig: Ha egyet kérsz, akkor az az enyém lesz.
  Szabó: Na de hát én vagyok a professzor és a MAB főnöke!
  Ludvig: Andrisom, micsinálnál te Brüsszelben. Nem tudsz nyelveket. Latinul olvasol, németül makogsz. Én vizont a világ számtalan nyelvén perfekt beszélek!

  • Sötét Andris said

   A vizilóképü Navra és a Paplanaláfingó? Szép kis páros lennének. 😀

   • komáromi csipkés györgy said

    Most, hogy a komáromi leányzó sem tart igényt Szabó segítségére a dzsenderes doktori disszertációja készítésekor, Szabó mehet, ahova akar.

   • anonymanalyst said

    Mehet Szlovákiába újabb áldozatokra vadászni. Magyarországon nem áll szóba vele senki. Még Pénzes Szabolcs is leváltotta pedig neki állást szerzett a témavezetésért.

   • Séd parti séta said

    Nem olyan ronda a Navracsics, csak van a képén egy cm vakolat, mert ronda rücskös a bőre. Szűk, rövid, és csiricsáré színű göncöket hord ötven fölött, úgy néz ki, mint egy kuplerájosné.

 38. rogán a simlis csirkefogó said

  A hülye pi.a egy másik lakása van bejelentve.
  http://www.borsonline.hu/aktualis/rogan-cecilia-papiron-nem-a-ferjevel-lakik/115355

 39. fideszes gyilkosok said

  Ez lesz, semmi kétség.
  http://kolozsvaros.com/2016/07/10/normalis-tarsadalom-nem-rohogne-azon-ha-szemmel-lathatoan-nyiltan-szinte-buszken-kop-az-arcaba-nehany-kigyurt-barom/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: